8
Lè Lah Crài Loh Hadròih Arôn wa Con Haq
Chuaq doi ca Môise: “ 'Ràng ca Arôn wa 'bài con calô haq, xam eo yôh, dàu xùt, 'bo bu chuai đòiq broq ngè tadreo rŏt dèch hlài enh tôiq lôi, baiq toq trìu calô, wa mòiq rajo 'benh ùh i ca blo, hi khoi tagop dŏng dìq ca jàn enh ngìa ca 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq.” Môise broq tiaq troq troi bàu Chuaq ma tanap. Wì jàn tagop dìq enh ngìa ca 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq.
Môise doi ca wì jàn: “Cô bìac Chuaq khoi thê au broq.” Èh Môise thê Arôn wa 'bài con calô haq trùh haten, hi khoi yŏc diac 'nheo wì haq. Haq caxùnh eo yôh taboc ca Arôn, càt caxi ca'nam, caxùnh eo lè, caxùnh êphot càt ha'mai ti ca'nam haq. Hi khoi haq ha'mac ca Arôn capiac bac jang rada, èh 'mùt enh dalam capiac bac jang rada aih Urim wa Thumim. Haq pacôi ca Arôn mù jang gàu, đòiq capiac xam wang enh ngìa ta mù aih, aih ca lôp Hadròih, broq troq troi bàu Chuaq khoi tanap ca Môise.
10 Khoi ca aih Môise yŏc dàu xùt ca Hnem Traiq Cùh Waiq wa dìq ca ngè ma ŏi ta aih lah crài loh hadròih. 11 Haq da'rat dàu tapèh yàng ta ca'bŏng tadreo, xùt dàu ca'bŏng tadreo wa dìq ca ranac ma ŏi ta ca'bŏng tadreo, thùng wa jènh thùng đòiq lah crài loh hadròih. 12 Èh haq ùc dàu xùt ta gàu Arôn đòiq lah crài haq loh hadròih. 13 Khoi èh Môise thê 'bài con calô Arôn trùh haten caxùnh ca wì haq eo yôh taboc, càt ha'mai haq, pacôi mù ca wì haq tìah ca troi Chuaq khoi tanap ca Môise.
14 Môise thê 'ràng 'bo calô bu chuai đòiq broq ngè tadreo rŏt hlài enh tôiq lôi, èh thê Arôn wa 'bài con calô haq đòiq tì jang gàu 'bo. 15 Môise pàc 'bo yŏc mahem, èh xam tì yŏc mahem aih xùt dudan ca aki da ca'bŏng tadreo, broq ca'bŏng tadreo wìa hadròih. Khoi èh haq ùc dŏng mahem aih roc xèm ca'bŏng tadreo. 'Màng aih haq lah crài ca'bŏng tadreo loh hadròih. 16 Haq yŏc dìq ramaq ma glom cliac, ramaq glom clèm, wa ramaq plì crŏng, 'ràng bùh ta ca'bŏng tadreo. 17 Phàn ma ŏi hlài aih, akia, jam wa ìch, èh haq 'ràng bùh enh gùng ca traiq, tìah ca troi Chuaq ma khoi tanap ca haq.
18 Môise dèch am trìu calô da ngè tadreo bùh, hi khoi Arôn wa 'bài con calô haq đòiq tì jang gàu trìu calô aih. 19 Môise pàc trìu aih, da'rat mahem dudan ti kenh ca ca'bŏng tadreo. 20 Jò haq khoi xah jam loh tang ha'nech, haq 'ràng bùh gàu wa ramaq pajùm ca tang ha'nech jam cô. 21 Jò Môise khoi yŏc diac 'nheo cliac wa jènh, èh haq bùh dŏng dìq trìu calô aih enh 'nhèq ca'bŏng tadreo. Aih ngè tadreo bùh xam ùnh broq hòi xua thùm am ca Chuaq tìah ca Chuaq ma khoi thê haq.
22 Hi khoi Môise yŏc trìu calô ma baiq, aih trìu calô broq ca lè atŏc mangai broq pajàu, Arôn wa 'bài con calô haq đòiq tì agàu trìu calô. 23 Môise jêh haq, yŏc mahem xùt adon pah 'ma Arôn, hadrang can tì pah 'ma wa hadrang càn jènh pah 'ma. 24 Môise hadai thê 'bài con calô Arôn trùh haten, xùt mahem adon wa haq, hadrang can tì pah 'ma, hadrang càn jènh pah 'ma. Hi khoi Môise da'rat mahem dudan ti kenh ca ca'bŏng tadreo. 25 Haq yŏc ramaq wa tenh, dìq dŏng ramaq ma lom cliac, plì clèm, baiq toq plì crŏng wa cataih pah 'ma. 26 Enh rajo 'benh ùh i ca blo đòiq enh ngìa ca Chuaq, haq yŏc mòiq toq 'benh 'yoh ùh tah blo, mòiq toq 'benh i dàu, mòiq toq 'benh ratang, 'ràng đòiq 'benh aih enh 'nhèq ca ramaq wa cataih pah 'ma. 27 Khoi èh haq đòiq dìq 'bài ngè aih ta tì Arôn wa ta tì 'bài con calô haq. Wì haq dèch am xam bìac am lam am hlài jang ngìa Chuaq. 28 Môise hi yŏc 'bài ngè aih enh tì wì haq, 'ràng bùh ta ca'bŏng tadreo pah jam ti ngè tadreo bùh. Aih ngè tadreo lè atŏc mangai broq pajàu wìa ngè tadreo bùh xam ùnh broq hòi xua thùm am ca Chuaq. 29 Môise hadai yŏc rada da con trìu calô, dèch am xam bìac am lam am hlài jang ngìa Chuaq. Aih phàn da Môise ma broq lè atŏc mangai broq pajàu tìah ca Chuaq khoi thê haq.
30 Atìq ca aih Môise yŏc dàu wa mahem enh ca'bŏng da'rat da Arôn, wa ta eo haq, ta 'bài con calô haq wa ta eo wa haq. 'Màng aih Arôn wa eo haq, 'bài con calô Arôn wa eo wa haq khoi lah crài loh hadròih.
31 Hi khoi Môise doi ca Arôn wa 'bài con calô haq: “Pì phai pai jam jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq, caq jang aih pajùm ca 'benh ta rajo ma broq lè atŏc mangai broq pajàu, tìah ca Chuaq ma khoi thê, doi, ‘Arôn wa 'bài con calô haq caq jam aih.’ 32 Mahaq pì phai bùh cađac jam wa 'benh ma ŏi rah. 33 Trom tapèh hì pì ùh khòh loh khoi ca 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq trùh jò leq 'bài hì lè atŏc mangai broq pajàu da pì jah gêh. 34 Rìm bìac bèn khoi broq hì cô, aih bìac Chuaq khoi thê broq đòiq broq rŏt dèch hlài enh tôiq lôi da pì. 35 'Màng aih dahì damang pì phai ŏi jang 'mang Hnem Traiq Cùh Waiq trom tapèh hì tìah ca bàu Chuaq khoi tanap đòiq pì ùh hìaq cachìt.”
36 'Màng aih, Arôn wa 'bài con calô haq broq rìm bìac troq troi bàu Chuaq ma khoi thê Môise.