18
Ranenh Da Bìac Tango Anang
Chuaq doi ca Môise: “Doi ca jàn Is-ra-ên: ‘Au cô Chuaq Boc Plình pì. Pì apaq broq tiaq bìac wì ma broq ta gùng Aicàp, nòi pì ma khoi ŏi adroi nèh, hadai apaq broq tiaq wì ta gùng Ca-na-an, nòi Au ma ajèn pì trùh. Apaq lam tiaq trong wì haq. Pì phai tiaq bàu thê Au, wèq dìq ca ranenh ep broq da Au. Au Chuaq Boc Plình da pì. 'Màng aih pì phai wèq dìq bàu thê Au wa dìq ca ranenh Au. Mangai leq broq tiaq, èh nhò aih jah rìh. Au Chuaq Boc Plình da pì.
“ ‘Ùh jah i mangai leq ta pì cùi dèh ti oh daq. Au Chuaq Boc Plình da pì.
“ ‘Apaq broq camaih dèh ca baq tiaq trong cùi ti dèh miq, taiq haq mangai broq miq.
“ ‘Apaq broq camaih dèh ca baq tiaq trong cùi ti mai yang haq.
“ ‘Apaq cùi ti dèh oh loq daq mòiq cliac, 'nhac ca haq oh loq daq dèh baq loq oh daq dèh miq, 'nhac ca haq xa-ông ta hnem dađeh loq ta hnem mangai ma 'noiq.
10 “ ‘Apaq cùi dèh ti xau cadrì, 'nhac ca haq con cadrì da con calô loq con cadrì da con cadrì, tàng broq 'màng aih, khoi broq camaih ca dađeh.
11 “ ‘Apaq cùi dèh ti oh cadrì pajùm baq, miq crài, ma jah 'màng aih haq aih oh cadrì ìh.
12 “ ‘Apaq cùi dèh ti dùch cadrì, taiq haq oh cadrì dèh baq.
13 “ ‘Apaq cùi dèh ti mìh cadrì, ma jah 'màng aih haq caxènh wa mahem da miq.
14 “ ‘Apaq cùi dèh ti mìh cadrì loq dùch cadrì ìh, taiq aih broq camaih dèh ca dùch loq mìh.
15 “ ‘Apaq cùi dèh ti dèh con mai, ma jah 'màng aih mai da con calô ìh.
16 “ ‘Apaq cùi dèh ti mai oh loq daq, tàng broq 'màng aih, aih broq camaih ca oh loq daq ìh.
17 “ ‘Apaq cùi ti mangai miq khoi èh cùi ti con haq hòm, hadai apaq cùi ti xau da mangai miq aih, 'nhac ca cadrì aih con cadrì da con calô haq loq con cadrì haq, taiq wì haq aih dìq caxènh wa mahem haten. Tàng broq 'màng aih, aih mòiq bìac tango anang ngan dù.
18 “ ‘Apaq yŏc mai khoi èh yŏc hloi oh daq mòiq miq mòiq baq da mai jò mai ìh ŏi rìh, èh yùq haq loq tarènh.
19 “ ‘Jò con cadrì đang i mahem, apaq cùi tì haq.
20 “ ‘Apaq cùi ti mai mangai haten hatìa, èh broq ca dađeh amùa ti haq.
21 “ ‘Apaq rùp dèh con caiq broq ngè tadreo am ca kiac Moloc. Apaq broq 'mèq ca hiniq Boc Plình ìh, Au Chuaq Boc Plình da pì.
22 “ ‘Apaq cùi ti mangai calô troi ma cùi ti mangai cadrì, aih mòiq bìac dìq jaq ramòt.
23 “ ‘Apaq cùi ti ngè aban, aih khoi broq ca dađeh amùa amech. Mangai cadrì hadai apaq cùi ti ngè aban, aih mòiq bìac dìq jaq ramòt.
24 “ ‘Apaq broq ca dađeh amùa ta rìm bìac aih, taiq jàn 'noiq ma Au hnan đac adroi ca pì, khoi broq ca dađeh amùa tiaq rìm bìac aih. 25 Taiq dìq ca taneh khoi wìa amùa amech, Au baxa jàn ŏi ta aih. 'Màng aih, Au thê taneh hac wì haq loh khoi enh gùng. 26 Mahaq pì ep wèq cajap dìq ca ranenh wa bàu thê da Au. Pì loq tamoi ŏi đò ti pì apaq broq bìac đang ca ramòt aih, 27 taiq dìq ca jàn ma ŏi ta aih adroi nèh khoi broq dìq ca bìac ramòt aih, èh taneh khoi wìa amùa amech. 28 'Màng aih pì apaq broq ca taneh loh ca amùa, èh yùq ca taneh loq hac 'noh pì tìah ca ma khoi hac 'noh 'bài jàn ma ŏi ta gùng adroi ca pì.
29 “ ‘Ma jah 'màng aih tàng mangai leq broq mòiq ta bìac đang ca ramòt aih, èh ep 'bìq hnan 'noh khoi ca jàn cla. 30 'Màng aih èh pì phai wèq bàu thê da Au, wa apaq broq tiaq mòiq ta bìac 'mèq đang ca ramòt aih ma jàn aih khoi broq adroi ca pì. 'Màng aih, pì apaq taiq bìac 'mèq aih broq ca dađeh amùa ti wì haq. Au Chuaq Boc Plình pì.’ ”