24
Ba-la-am Waiq Xôq Hòm ca Jàn Is-ra-ên
Jò Ba-la-am hnoq ro rang Chuaq loq enh waiq xôq ca jàn Is-ra-ên, 'màng aih haq ùh lam chaq bìac bahìan troi enh adroi hòm, mahaq haq tawìh ngan pah braih càn. Haq hnoq 'bài traiq jàn Is-ra-ên, mòiq hadròng hadrech broq dèh mòiq traiq crài; èh Yiang Hadròih da Boc Plình loh ti haq. Haq capoch bàu loq adroi 'màng cô:
“Bàu loq adroi da Ba-la-am, con calô Bêô;
Mangai i mat khoi blèch.
Mangai ma jah tàng bàu da Boc Plình;
Mangai ma hnoq bìac mahno da Chuaq I Cwìang Itai Dìq Dŏng;
'Nhac ca haq tacro, mahaq mat haq xôq blèch.
 
“Ôi Jacôp! Traiq ìh lem dìq jaq;
Ôi Is-ra-ên! Hnem traiq ìh broq lem dìq jaq.
 
“Tìah ca thòng ma yôh;
Tìah ca wia ŏi kenh diac;
Tìah ca long gahnàu jah tì Chuaq pìt;
Tìah ca long hùang nam hon ti thòng diac.
Diac jah loh bàc, wì haq jah i rah;
Con xau wì haq ùh hìaq rìh croh crenh.
 
“Bùa wì haq i cwìang yi hnao ca Aga;
Taneh Diac wì haq càn dêh.
 
“Boc Plình 'ràng wì haq loh khoi enh Diac Aicàp;
Wì haq loh ca càn dêh tìah ca aki da 'bo brì ta rôm;
Wì haq lŏn adrìh 'bài Diac ma tagit ca wì haq.
Wì haq cùi padài tìah ca baco hlari cùi padài;
Cabô ma hùa padrìu haq?
 
“Mangai leq ma waiq xôq ca wì haq, èh jah xôq;
Cabô ma waiq hanip wì haq èh 'bìq ranàc càn.”
10 Jò aih Balac loh nòih, pi nui àt. Haq tep dèh tì, hi doi ca Ba-la-am: “Au creo ca ìh trùh đòiq ìh waiq hanip mangai tagit ca au, mahaq ìh khoi piq yàng cô waiq xôq ca wì haq. 11 Hêq ìh cadàu mot hlài beq! Au i hùaq au broq ca ìh jah i 'bang tìang, mahaq Chuaq khoi tàt khech ìh broq bìac aih.”
12 Ba-la-am tèo: “Au khoi doi ca mangai 'ràng bàu da bùa, 13 ‘ 'nhac ca bùa am ca au dìq ca 'bac wa wang ŏi ta hnem, au ùh jah tiaq dèh manoh broq cleq ma ùh tiaq bàu thê da Chuaq, 'nhac ca bìac lem loq bìac 'mèq. Chuaq thê capoch cleq, au ep capoch troq 'màng aih.’ 14 Manàiq cô, adroi ca au loh hlài, au xìn doi adroi bìac Is-ra-ên broq ca jàn da bùa atìq cô èh.”
15 Ba-la-am doi hòm:
“Bàu loq adroi da Ba-la-am, con calô Bêô;
Mangai i mat khoi blèch.
16 Mangai jah tàng bàu Boc Plình;
Loq ca bìac càn caiq da Haq ma yi Ha'nhèq;
Jah hnoq bìac mahno da Boc Plình I Cwìang Itai Dìq Dŏng;
'Nhac ca haq tacro, mat haq xôq blèch.
 
17 “Bìac au hnoq ma 'nhòq i pa'noh;
Manàiq bìac au ngan 'nhòq trùh haten.
Mòiq toq halŏng ma hnoq loh enh hnem Jacôp;
Mòiq toq long wèq cwìang da bùa èh trùh enh Is-ra-ên;
Cô èh jah jêh Moap Haprah hapriang jêh đac dŏng dìq xinoi
da wì ma loq enh blàq hlài.
18 Is-ra-ên jah catèh dèh can dêh;
Ta'blêq yŏc Êđôm wa Sirò.
19 Bùa ma i cwìang loh enh hnem Jacôp cô;
Jêh đac dŏng mangai jàn ma xrong hlài rìh ta phôq.”
20 Khoi ca aih, Ba-la-am ngan hnoq A-ma-lec; Haq capoch bàu loq adroi 'màng cô:
“A-ma-lec jah wèq cwìang rìm diac;
Mahaq atìq èh hadai 'bìq jêh đac dŏng.”
21 Jò ngan hnoq mangai Kên, haq doi:
“Nòi ìh ŏi jah catèm,
Tìah ca pù broq enh 'nhèq ca hmu talach!
22 'Nhac 'màng aih, Kên hadai 'bìq raliang ralàc;
Asua jah rùp haq dùnh dàng leq?”
23 Haq padìq bàu loh adroi dađeh 'màng cô:
“Ôi! Jò Boc Plình broq bìac cô, I cabô ma nui rìh tàng Boc Plình ùh pajaq?
24 Mahaq bong trùh enh kenh diac raxìq Kittim;
Broq Asua wa Êbe xalep;
Khoi èh wì haq hadai 'bìq jêh đac.”
25 Ba-la-am yòng hlài dèh ta hnem. Balac hadai lam.