3
Waiq Khàn Daxroq: Canòm Chuaq!
Đawit Achìh Jò Haq Cadàu Mot ca Ap-sa-lôm
Chuaq ôi! Bàc hrìn mangai git ca au,
bàc hrìn mangai yòng tajraq hlài ca au.
Bàc ngai doi mahua yiang au:
“Boc Plình joq 'nàng ùh dŏih dèch haq.”
 
Mahaq Chuaq ôi, Ìh raq khìan au đòiq au jah hanình;
Ìh raq can 'ngah 'ngai da au, wa Ìh dèch gàu au jah ngoi.
Jò au creo ca Chuaq,
enh wang hadròih da Haq, Haq padreo bàu ca au.
 
Au ca'nùng jah cùi hnia,
au rìu jah catèm ma jah 'màng aih Chuaq wèq ban au.
Au ùh crè 'nhac ca i bàc ngŏng mangai
dudan ca au pôn pah.
 
Yòng beq Chuaq ôi! Boc Plình da au ôi!
Xìn dèch au jah claih,
ma jah 'màng aih Chuaq khoi tep tabŏc dìq ca wì ma tagit ca au;
Ìh khoi gria hanenh wì mangai ngang dù.
 
Bìac dèch dŏih trùh enh Chuaq.
Waiq xìn xôq ramŏt da Chuaq ŏi ti jàn da Haq!