11
Calùh Trìu 'Bìq Raliang Đac
Ô Liban, pèh 'bài 'màng beq,
am ùnh cheo long hùang nam da ìh beq!
Ô long 'bat, cachech creo beq! Taiq long hùang nam khoi tacro,
'bài long lem khoi 'bìq raliang.
Ô long rayai ŏi ta Basan, creo beq,
taiq rôm cadràng khoi 'bìq coh đac.
I bàu hmoi rayoih da 'bài mangai ban trìu!
Taiq bìac 'ngah 'ngai da wì haq khoi 'bìq raliang;
I bàu grenh da baco hlari ŏi thì!
Ma jah 'màng aih rôm wang da Jôđan khoi 'bìq raliang đac.
 
Chuaq Boc Plình da au, doi: “Ìh ban calùh trìu khoi padon 'ràng trùh ta nòi broq jam beq. 'Bài mangai rŏt trìu wì 'ràng trìu lam broq jam mahaq ùh 'bìq ta'mòq tôiq cleq; phàn mangai tech èh doi: ‘Manè pôi Chuaq, taiq au khoi padrŏng can!’ 'Bài mangai ma ban trìu ùh i toq xìt manoh xa-ŏch ca trìu.” Chuaq doi: “Joq 'nàng Au ùh xa-ŏch ca jàn ta taneh cô hòm. Mahaq cô, Au am wì haq ca mangai ma haten hatìa, am ca bùa cla wì haq, wì jah jêh đac gùng aih, wa Au ùh dèch dŏih wì haq enh cwìang wì aih.”
'Màng aih, Au am ca calùh trìu ma padon broq jam caq nhat, aih calùh trìu ma dìq jaq xalep ta lù wì haq. Au wê baiq toq long canhra: Mòiq toq jah doi long Hanò, mòiq toq jah doi long Ta Hatroq, đòiq hi ban trìu. 'Màng aih ta mòiq khê Au khoi jêh đac piq ngai mangai ban dù; taiq Au mech ca wì haq, wì haq hadai git ca Au. Au doi: “Au pi ban pì. Ma leq cachìt, đòiq haq cachìt, ma leq 'bìq jêh đac, đòiq haq 'bìq jêh cachìt beq; ma leq ŏi xrong hlài èh caq jam dabau beq.”
10 Khoi èh Au yŏc long Hanò, pŏt loh baiq, đòiq pŏt đac bàu wêh jao ma Au khoi wêh jao dìq dŏng ca 'bài jàn. 11 'Màng aih wêh jao aih tajòi 'mòi cađac ta hì aih; 'bài con trìu dìq jaq xalep ta calùh, tàng bàu Au, wì haq loq aih bàu da Chuaq.
12 Au doi ca wì haq: “Tàng pì hnoq lem, èh ca'naih cùng Au beq, tàng ùh, èh hêq.” Wì kìq wa ca'naih 'bac cùng Au 30 capiac 'bac.
13 Èh Chuaq doi ca au: “Yŏc 'bac wì ma pajaq ca au,” hwenh am ca am ca thòq ŏi ta hnem cùh waiq Boc Plình.
14 Khoi ca aih Au goh long canhra ma baiq, aih long canhra yùp mòiq, đòiq pŏt đac bìac yùq mòiq da Juđa wa Is-ra-ên.
15 Chuaq doi ca au: “Yŏc hlài ca ìh ranac da mangai ma ban trìu blùng aih beq. 16 Cô Au am ca gùng cô mòiq ngai mangai ban ùh loq lo ca trìu ma hnhung, ùh chaq trìu ma lac, ùh broq brêh ca trìu ma habau, ùh ban trìu đòiq jah bech. Mahaq caq jam trìu ma bech, wa lôch hloi cachop trìu.
17 “Nan xa am ca mangai ngang dù ban trìu,
aih mangai cađac dèh calùh trìu!
Chang jah coh đac cŏng haq,
wa đùng trùh mat haq pah 'ma haq!
Cŏng haq loh ca hŏnh,
mat haq loh ca pi xau hnoq.”