^
Jona
Yawetä Jona piä man iweränkaŋ ämetpeŋ kuŋkuk
Jonatä Anutu man iwerirän nadäŋ imiŋkuk
Ninive kome mähemitä bänepi äyäŋutkuŋ
Anututä Jona bänep äyäŋutta man iwetkuk