Josua
Isrel ämawebetä kome iwoyäŋ yämani u koreŋkuŋ
24
Josua 24:1-2, 14-24
Ämawebe Yawe iwatta yäŋkehärom taŋkuŋ
Eruk Josuatä Isrel ämawebe yäŋpäbä Sekem komeken kubäkengän yepmaŋkuk. Täŋkaŋ äma ekäni ekäni ba intäjukun äma ba man yäpmäŋ daniwani äma imaka, yäŋpäbä yepmaŋpänkaŋ Anutu iŋamiken itkuŋ. * Stt 11:27 Ude irirä Josuatä ŋode yäwetkuk; Yawe, Isrel täŋo Anututä ŋode yäyak; Bianinik Abrahamkät Naho täŋo nani wäpi Tera ukät orajiye ätu Yufretis ume ani kukŋi udude itkaŋ anutu jopi-jopi yäniŋ oret täŋkuŋonik.
...
14 * Stt 17:1; Kis 20:3-4; Sam 111:10; Apos 9:31; Efe 6:24; Plp 1:10 Täŋpäkaŋ Josuatä man u yäŋ paotpäŋ ŋode yäwetgän täŋkuk; Eruk, Yawetagän umuntaŋpäŋ iniken kädet iwattagän bänepjin nadäk-nadäkjin kubägän pewut. Täŋkaŋ anutu jopi-jopi äbekjiye orajiyetä Yufretis ume ani kukŋi udude itkaŋ yäniŋ oret täŋkuŋo ba Isip komeken itkaŋ gwäjiŋ äpmoŋ yämik täŋkuŋo u ureŋ täŋpä kwäpäŋ Yawe täŋo gämorikengän it täkot. 15 Täŋ Yawe täŋo gämorikengän kuŋatta gäripi nämo nadäŋpäŋä ket nadäwut; Apiŋo netä gämoriken api itne yäŋ siwoŋi yäwut. Äbekjiye orajiyetä ume udude käda itkaŋ anutu jopi yäniŋ oret täŋkuŋo u ba Amo ämawebe, komeni koreŋpäŋ itkaŋken ŋonitäŋo anutu jopi u gämoriken api itneŋ? Upäŋkaŋ näkŋata ŋode yäyat; Näkŋa ba webena nanaknaye ninäwä Yawe gämorikengän itkaŋ watä piä unitagän api täŋ imine.
16 Josuatä ude yäweränä ämawebe päke unitä yäŋkuŋ; Nämo! Ninä Yawe mäde ut imiŋpäŋ anutu jopi-jopi gämoriken nämoinik api itne. 17 Yawe Anutunin ini uwä nin ba äbekniye oraniye Isip kome komi epänken nanik nimagutpäŋ kudän kudupi pähap täŋirän dapunintä kaŋkumäŋ. Täŋkaŋ äma ätutä komeken kadäni käroŋi kuŋatkumäŋken u Yawetä watä säkgämän it nimiŋkuk. 18 Ude täŋkaŋ Yawetä Amo nanik ba kome ätu täŋo kome mähem yäwat kireŋpäŋ komeni nimiŋkuk. Unita nin imaka, Yawe gämoriken itkaŋ unita watä piä api täŋ imine, u nintäŋo Anutu unita.
19 * Mat 6:24; Luk 14:25-33 Ude yäŋirä Josuatä yäwetkuk; Inä Yawe gämoriken jop täga nämo api itneŋ. Anutu uwä siwoŋi kudupiinik. U ämawebeniyetä anutu ätu nadäŋ yämikta bitnäkinik täk täyak. Ude tänayäŋ täŋo uwä peŋawäkjin täŋo momi täga nämo api peŋ tamek yäk. 20 Nadäkaŋ? Täga täŋ tamik täyak upäŋkaŋ Yawe mäde ut imiŋkaŋ kome ätu täŋo anutu jopi yäwatnayäŋ täŋo uwä Yawe uwä äyäŋutpäŋ in täŋpän wawäpäŋ api tadäpmäŋ morewek yäk.
21 Ude yäweränä ämawebetä Josua ŋode iwetkuŋ; Nämoinik! Ninä Yawe gämorikengän itkaŋ unita watä piä api täŋ imine. 22 Ude yäwäwä Josuatä yäwetkuk; Injin-tägän yäŋahäŋpäŋ Yawe gämoriken itta yäŋkehäromtak man yäkaŋ. Ude yäweränä yäŋkuŋ; Ei, ninin yäkamäŋ ude!
23 * 1Ko 10:20-21; Hib 12:28-29 Täŋpäkaŋ Josuatä äneŋi ŋode yäwetgän täŋkuk; Ude yäkaŋ unita äma ätu täŋo anutu jopi in bämopjinken itkaŋ u ureŋ täŋpä kwäpäŋ bänepjin Isrel täŋo Anutu Yawe unitagän iniŋ kirewut. 24 Ude yäweränä ämawebe päke unitä Josua iwetkuŋ; Nin Yawe Anutunin unitäŋo gämorikengän itkaŋ mani api buramine yäk.

*24:2: Stt 11:27

*24:14: Stt 17:1; Kis 20:3-4; Sam 111:10; Apos 9:31; Efe 6:24; Plp 1:10

*24:19: Mat 6:24; Luk 14:25-33

*24:23: 1Ko 10:20-21; Hib 12:28-29