2
Táwi yan ámna náráwa yá ku ing átningguineráng
Iná ko ku Ánutu yan me páliná wa kándáng hánám isutneráng ingga ámna náráwa yánáng tolingguinelák. Ko ku ámna tátáwi ing yáninelák, átkuku yáni wa kándáng hánám pinná tángguineráng, átnát yáni hára kándáng árát ámna náráwa yá kápát álosim hálen meng toling yámángguineráng, nanará álosim isutang átningguineráng, Ánutu yan me páliná hára naráng hákhátik kálu káto átkuineráng, kámá ya narát kikiná háhále wahára átkuineráng, hang káto átang márapmá susuwá wahára átkuineráng.
Wáinanyon du náráwa tátáwi ing yánáng tolinelák, Ánutu tárang káin árát tu tirik tárák yáni watá ku wáina átamán ingga hiták meng tunggap tángguinek, nuknuk yáni ya ma meng yámáng kuindaráng, hang umi káto nanayan nanará watá átkuku yáni wa ma pinná táindak, ináku kálu rina ku álosim wa nuknuk yáni yánáng tolingga átkuineráng. Iná wáina há tángga átkuineráng watá ku náráwa máto álo yánáng totoliyan tárák. Kulá náráwa máto ing yánáng tolineráng, nánáun yáni me nángánangge yáni wa kápát kikiná háleinek, átkuku yáni wa kándáng pinná tángga Ánutu rahálá hára rongrongngá átkuineráng, it yáni káin yáup rina rina átak wa kándáng tángga átkuineráng, nuknuk yáni ket tárák álosim wa yálengguineráng, hang nánáun yáni ya tárang káin átkuineráng. Wáina tángga árát tu káman dá Ánutu yan me wata me wáik ma meindák.
Wáinanyon du ámna máto wa ing yánángga iháng káto táinelák, átkuku yáni wa kándáng pinná tángga átkuineráng. Ket tárák kámuk hára táinán du ka álosim wa tátá kahángga ku watá wáinanyon táineráng. Ko rám Ánutu yan me wa ámna náráwa yáninelák wahára me kusák ma meindalák, hang me wa táng kakarák hára ma yánáng tolindalák. Ko me kándáng wa rewe minelák wawu niyá keháng káyam tánggoeráng watá me meinelák wa narát kándáng re hálen rina kámá káman náni ya me wáik memeya reprepmá narineráng.
Yáup nangge hánámá tirik tárák kán wa ing yánáng tolinelák, ámna hulá yáni yá rina meineráng wa rewe isutang tirik tárák álosim tángga árát tu heronge kápángguineráng. Ámna hulá yáni wa mátap yánin ma tángguindaráng. 10 Ámna hulá yáni yan hára kutná kutná manek ma ihángguindaráng, ináku kándáng re árátne álosim náhineráng ingga narángga ku wáina átkuineráng. Wáina tát tu rina rina táineráng watá ámna náráwa iháng tárut tán Ánutu Son Nánáhá wata me menggoemán wawu narát páliná háleinek.
11 Ánutu yá ámna náráwa nán pahán námuk wawu hiták há háliuk, wata ku ámna náráwa kámuk son álo náhinek. 12 Ánutu yá pahán námuk watá ku kandák wa sárum imámáya nánáng tolinggoek, wawu ná, Ánutu sárum imámá, hang káwak nátán kikiná hulá hulá watá nanará náni pinná tátá. Iná Ánutu yá pahán námuk watá ku ing hányon nánáng tolinggoek, rám ná átamán háranyon nánin átkuku kándáng pinná tángga ket tárák náni yá kándáng árán Ánutu yan pahán káin átak wa isutnemán. 13 Wáina tángga álosim bá nándán káin tunggafeinek wata háleinemán wawu Jesu yá son áwinek. Jesu Son Iháhá wawu Ánutu náni káto, ámna náráwa son nánáhá. Máriya wu málámbá yamá hálángngá pálak watyot son áwángga hiták háleinek. 14 Jesu yá kandák kán kumbi kinan son náhángga mukmuro náni wa yanyawon da átkukuná wa sáuk, wata ku málámbán tombong hára rongrongngá hánám átang átkuinemán. Wáina átang gu ket tárák álosim wa heronge hára tángga átang átkuinemán.
15 Kulá ko ku no me wa kanet wawu Jesu ya naráng háting mená ámna náráwa wa yánáng tolingguinelák ka naret. Iháng káto tángga yánátá me wa isutneráng, hang niyá wáina ma tát tu wa metáng yámángga iháng tolinelák. Kák ku wáina memeyan kutya pálak, wata ku ko yápmatá káman dá kákkán me náwu ále hánám ingga ma káindak.