11
Da -Zezu bhɩa wee gbʋ gbagbɩe, ɔ 'bɩnɔnya kugbua lɛ 'sɔ -yla, 'ɩn ɔ yia -bha 'bhʋ. Ɔ mnɩa wee dʋdʋ -gʋʋ 'gbenya 'wʋ, ɔ gbaa -mɔ -Lagɔgbʋ, 'ɩn ɔ yia -mɔ nyɩma gbʋ -slolu.
-Zezu gbaa 'Zan -Batisɩɩ gbʋ
(Lk 7.18-35)
'Zan -Batisɩ mɩa, ɔ mɩ -kaslʋ 'wʋ, 'ɩn ɔ yia -Zezu Klisɩɩ lɛnʋgbʋʋ 'dɩ 'nʋ. -Bha ɔ tiea ɔ 'bɩnɔnya tɔlʋa, wa 'ka ɔ layɩbhaɛ: «Nɩɩ, nyɩmɛ -ɔ 'kaa yi, -a mɩa wʋda, 'mɔ -ɩn -mɩa yɩ, yaayɩɩ, -a wʋ nyɩmɛ -putuu?»
-Zezu nɛɛ: «Nɩɩ, -we a 'nʋa, -we a 'yɩa -yɔ, a mnɩ, a -salɩ we Zaan lʋdɩ nya. 'Lɔlɔnya mɩ layɩda, 'tɩgɩtɩgɩnya mɩ nɔda 'nanʋʋ, sɔlɩbhanya ka 'pʋ. 'Sulonya mɩ 'nʋda, tlɩtlɩnya ka tlɩtlɩe lʋ 'wʋsɔ. Wa mɩ -Lagɔgbʋ gbada bobabhanya -yla. Nyɩmɛ -ɔ 'nɩ 'mɩ dlɩ -gʋ -sa, 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ mɩ ɔ -nʋ nya.»
Da Zaaan 'bɩnɔnya 'bhitia lʋ, 'ɩn -Zezu yia Zaaan gbʋ gbagbɩe bhli nyɩma duun -yla. Ɔ nɛɛ: «Lɛɛ -lu a mnɩ ylaa da bɛblɛɛa? Gblee -we -pɩpɛ mɩa zukluda, mʋ -wa yɩ? -Ɩnnya! 'Ɩn lɛɛ -lu a mnɩ -slɛɛn -mɔ ylaa? Nyɩmɛ -ɔ kaa -bana 'nanʋʋ 'wʋ, mɔ -wa yɩ? Nɩɩ, nyɩma -wa kaa -bana -zɔnʋ 'wʋ, nyɩmaa 'wlulapɩlɩnyɔɔ -buduŋwɛɛ wa mɩa. We -ka 'sa -mɩ, lɛɛ -lu a mnɩ -mɔ ylaa tɛnyɩɩa? -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔ -wa yɩ? Ɩɩn, ɩn nɛɛ aɩn -ylaɛ: ɔ 'yli, ɔ -zi -Lagɔgbʋʋ -falɩpanyɔɔ 'dɛgbolu. 10 Nɩɩ, -Lagɔ nɛɛ ɔ 'sɛbhɛ 'wʋ Zaaan daɛ:
‹-Mɩ 'yu na paa na tietienyɔ yoo,
ɔ 'ka -na 'yoo -yɔmnazɩ.›
11 Ɩn nɛɛ aɩn -yla gbʋzɔnʋ saɛ: nyɩma -wa 'ŋwnɩ gwalɩa, wa glaa, nyɩmɛ -ɔ 'kaa 'yli, ɔ 'ka 'Zan -Batisɩ -zi, -mɔɔ -kanyɔ 'nɩ -mɩ. We mɩ 'sa 'bhie, nyɩmɛ -ɔ mɩa 'kienyi -lɛ -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩgbe 'wʋ, -mɔɔ 'yli ɔ 'ka Zaan -zi. 12 We 'ka 'Zan -Batisɩɩ -Lagɔgbʋ -gba bhla 'bhʋ we 'ka -zɛɛn ylɩ, *-Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe mɩ 'yugbɛɩn mnɩda 'tɩtɛ nya, 'ɩn nyɩma 'tɩtɛ bhua we 'wʋ. 13 We 'ka Zaaan bhla nyni, -Lagɔgbʋʋ -falɩpanya weee -yɔ Moizɩɩ tite weee, -Lagɔɔ nyɩmaa 'wlulapɩlɩe gbʋ wa gbaa. 14 A -ka na wɛlɩ 'wʋŋwnu, ɔɔ *Elii -ɔ -Lagɔsɛbhɛ gbaa nɩɩ, yia ɔ yia, Zaan -wa. 15 -Ɔ -ka 'nʋnʋ -yukwli 'wlu -ka, ɔ 'nʋ we.
16 «Nyɩma -mama ɩn 'ka dɛslɛɛn -nyɩma nɩ 'wʋpalɩa? Wa 'wlʋ sa 'ylaasɩ -wa -dɩ -gblɔgblʋ 'wʋ la, -zugba tɔlʋa kpɩ 'wʋ wa -lima -yla, 17 'ɩn wa gbaɛ:
‹-A ka aɩn -yla -lili bhlɩ,
a 'nɩ lɩtɛ.
'Ɩn -a ka aɩn -yla guzɔlʋʋ bhlɩ,
'ɩn a 'nɩ -bhalɩ!›
18 'Sa Zaan yia, ɔ ka 'sun pla, ɔ 'nɩ nʋ 'ma, 'ɩn wa nɛɛ nɩɩ, ɔ ka zuzu 'nyuu 'bɩ! 19 Nyɩmɛɛ 'Yu yia, ɔ mɩ lida, ɔ mɩ 'mada, 'ɩn wa nɛɛ: ‹A -talɩ, nyɩmɛ mɩa dɛ, liligbʋ -yɔ nʋmagbʋ ɔ kaa. Nɩɩ, *nisʋn -gwɛzisanya -yɔ gbʋnyuuu kwɛ -cɩan, wa 'tale ɔ -mɩa.› Nɩɩ, -Lagɔɔ gbʋyiloo lɛnʋgbʋnya -yɔ wa yibhelia we 'ji nɩɩ, we tɩklɩɩ.»
'Gbe -we 'nɩa -Zezuu gbʋ ŋwnu
(Lk 10.13-15)
20 'Gbe -we 'wʋ ɔ nʋa gwɛdigbʋ lɛ, 'ɩn wa 'nɩa wa dlɩ 'bhiti, 'ɩn ɔ yia wa -yla gbʋ lapalɩe bhli: 21 «Kolazɛn -nyɩma, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! Bɛtɩsaida -nyɩma, gbʋnyuu mɩ amɩaa -nʋ nya! Nɩɩ, gwɛdigbʋ -Lagɔ nʋa da lɛ aɩn nyɩdɩ, we 'ka 'yaa 'mʋ ɔ nʋ lɛ Tilɩ -yɔ Sidɔɔn, -zugba wa ka wa dlɩ 'bhiti pepe, 'ɩn wa plaa -gbɛnaa 'wʋ, 'ɩn wa slua 'tʋtɔ 'wluo, mʋ yia we slolua mnɩa. 22 We 'dɛɛ 'gbʋ ɩn nɛɛ, zlɩ -Lagɔ yia nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, amɩaa -nʋ ɔ yia 'wʋbhua we 'ka Tilɩ -yɔ Sidɔɔɔn -nʋ 'wʋzi.* Kapɛnaumʋʋ kwesi -gbe -wa Kolazɛn -yɔ Bɛtɩsaida, 'ɩn Sidɔɔn -yɔ Tilɩ mɩa, 'lakpa -gbe 'kadɩ -wa. 23 Amɩa, Kapɛnaumʋ -nyɩma, amɩaa dlɩ 'wʋ nɩɩ, 'wʋ a yia -sɔa yalɩ yɩ? -Ɩnnya, we 'nɩ -mʋʋ, zɔ -Lagɔ yia aɩn bɛlɩa, tlɩtlɩnyaa dʋdʋ -gʋ. We -ka nɩɩ, gwɛdigbʋ ɩn nʋa da aɩn nyɩdɩ lɛ, mʋ nʋ Sodɔmʋ lɛ, wa 'na 'ka 'yaa labhʋ, -zugba wa mɩ -zɛɛn -bha. 24 We 'dɛɛ gbʋ ɩn nɛɛ zlɩ -Lagɔ yia nyɩmaa -yɔgbʋ 'wʋbhua, amɩaa -nʋ ɔ yia 'wʋbhua we 'ka *Sodɔmʋ -nyɩmaa -nʋ 'wʋzi.»
A mnɩ -Zezuu -gbɛ ɔ 'ka aɩn 'gba 'wlu -sa
(Lk 10.21-22)
25 -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn -Zezu nɛɛ: «Dide, -na 'ŋnɩ na mnɩnɩa, yalɩ -yɔ dʋdʋʋ -Kanyɔ, ɩn 'pa -mɩ fuo. -We ka gbʋ -wa, -lu -we -ɩn zizea gbʋyilonya -yɔ 'ylimnanya kwɛɛ, 'mʋ -ɩn -slolua 'nyɛnyɛyua 'klʋ. 26 Gbʋzɔnʋ -wa, Dide, -na 'dɛ 'yɩbhaa we -mɩ 'sa.
27 «Nɩɩ, na Dide ka 'mɩ -lu weee 'nyɛ. Ɔɔ Yu mɩa, we 'nɩ ɔ Dide 'dɛbhlogbɔɔ 'wʋbhʋ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ ɔ -yi. 'Ɩn ɔɔ Dide mɩa, we 'nɩ ɔ 'Yu 'wʋbhʋ, nyɩmɛ yabhlogbɔɔ 'nɩ ɔ -yi. Nɩɩ, nyɩma -wa ɔɔ 'Yu -slolua ɔ Dide, ma -yia ɔ.
28 «A 'dɛ weee kaa da 'gba 'kadɩ 'wlu, a yi na -gbɛ ɩn 'ka aɩn nyapɛda 'nyɛ. 29 -We ɩn 'bhua 'wʋ, amɩa 'bhu 'ya we 'wʋ, 'ɩn ɩn 'ka aɩn gbʋ -slolu. Nɩɩ, na dlɩ -dlɔɔ, 'ɩn ɩ'ɩn 'ylimanɩ na 'dɛ. -Bha a yia amɩaa 'dɛɛ 'wʋtʋtʋe -dlɔɔ 'yɩa. 30 Sa na yia aɩn 'yugalɩa, we 'nɩ 'tɛ, 'ɩn 'gba na yia aɩn 'wlu dɩa we 'nɩ 'wʋwɔlʋ.»

*11:22 Kapɛnaumʋʋ kwesi -gbe -wa Kolazɛn -yɔ Bɛtɩsaida, 'ɩn Sidɔɔn -yɔ Tilɩ mɩa, 'lakpa -gbe 'kadɩ -wa.