15
-Zezu -yɔ Zuifʋʋ tite
(Mk 7.1-13)
Falizɩnyɩma -yɔ -Lagɔɔ titee gwesanya 'bhʋa -Zeluzalɛmʋ, 'ɩn wa yia -Zezuu -gbɛ yi, 'ɩn wa nɛɛ ɔ -ylaɛ: «-Na 'bɩnɔnya mɩa, wa'a budo kwɛ -amɩaa titee sɔlʋ, 'ɩn wa lia. Nɩɩ, -we -amɩaa dʋkpasɩ gbaa -a 'na nʋnʋ lɛ -nɩ, 'mʋ wa nʋa lɛ. Lɛɛ -lu ka 'gbʋa?»
-Zezu nɛɛ wa -yla: «Amɩa mɩa da, amɩaa bhlasabhla gbʋʋ 'gbʋ, a'a zʋa -Lagɔɔ tite 'nʋŋwɛ. Lɛɛ -lu ka 'gbʋa? Nɩɩ, -Lagɔ nɛɛ:
‹Zʋ -na dide -yɔ -na 'nyaa 'nʋŋwɛ.›
Ɔ nɛɛ 'yaɛ:
‹-Ɔ -ka ɔ dide -yɔ ɔ 'nyaa vɛlɩ,
'bha wa 'bhaa ɔ.›
'Ɩn amɩa, a nɛɛ: nyɩmɛ -ɔ -ka ɔ dide -yɔ ɔ 'nyaa -yla gba nɩɩ, -we ɔ 'ka yaa wa 'nyɛ, wa 'wʋsasɩe saa, ɔ ka we -Lagɔ 'nyɛ, ɔɔ nyɩmɛ'ɛ -sa ɔ dide 'wʋ. 'Sa a nʋa, 'ɩn a saa -Lagɔwɛlɩ la, amɩaa bhlasabhla gbʋʋ 'gbʋ. Wɛlɩ 'sɔ -nyɩma a -mɩa! -We Ezaii gbaa -benyi amɩaa daa, gbʋzɔnʋ -wa. Ɔ nɛɛ:
‹-Lagɔ nɛɛ: waa nyɩma mɩa,
ŋwɛɛ la wa nnanɩa 'mɩ,
nɩɩ, wa dlɩ 'nɩ 'mɩ -gʋ -mɩ.
Bhebhe wa ylimanɩa 'mɩ.
Nɩɩ, tite wa slolua,
-we wa laa -Lagɔɔ tite,
nyɩmaa -gbɛ we bhʋa.› »
-We plalɩa nyɩma pʋɩn, mʋ nɩ
(Mk 7.14-23)
10 -Mʋʋ 'bɩgʋ, -Zezu nɛɛ nyɩmaa -zlo -yla: «A bɛ -seli, -we na yia gbaa, a 'ka we 'nʋ. 11 Nɩɩ, -we plaa nyɩmɛ ŋwɛɛ, we'e -plalɩ ɔ pʋɩn. Nɩɩ, -we plalɩa nyɩmɛ pʋɩn nɩ, mʋ -wa we bhʋa ŋwɛɛ.»
12 Tɔʋn, ɔ 'bɩnɔnya bɛa ɔ -yɔ, 'ɩn wa nɛɛ ɔ -yla: «-Ɩn -yi we 'ji nɩɩ, wɛlɩ -ɩn gbaa dɛ -bha, we ka Falizɩnyɩma 'wʋ 'fnʋ?»
13 Ɔ nɛɛ: «Su, -we na Dide, -ɔ mɩa -yalɩ, 'nɩa fa nɩ, tlua wa yia we. 14 A 'tide wa 'yi nɩɩ, 'lɔlɔnya wa -mɩa, 'ɩn wa mɩa 'lɔlɔnya 'yoo da -sloluda. Nɩɩ, 'lɔlɔnyɔ -ka 'lɔlɔnyɔɔ su lakpa ɔ 'ka ɔ 'yoo da -slolu, 'ɩn wa 'dɛ 'sɔ bhlilia 'bhʋka 'wʋ.»
15 Piɛlɩ 'bhua wɛlɩ 'wʋ, ɔ nɛɛ: «Wee gbʋʋ nine mɩa da nɩ, sa we 'ji mɩa?»
16 -Zezu nɛɛ: «Amɩa, a 'nɩ 'ya -slɔ -mʋʋ 'wʋlanʋʋ? 17 Nɩɩ, -lu weee -we plalɩa nyɩmɛɛ ŋwɛɛ, ɔ nʋkplɛ we plɩlɩa. -Mʋʋ 'bɩgʋ, 'ɩn ɔ plaa 'kwla -yɔ. A'a 'nʋ 'ya -mʋʋ 'wʋlaa? 18 Nɩɩ, -we tlaa nyɩmɛ ŋwɛɛ, mʋ bhʋa ɔ dlɩ zɔ, 'ɩn -we plalɩa nyɩmɛ pʋɩn, mʋ -wa. 19 Nɩɩ, 'wlukʋʋn lapʋpalɩe 'nyuu bhʋa nyɩmɛɛ dlɩ zɔ. Tɔʋn, 'ɩn nyɩma bhaa wa -lima, 'ŋwnɩ -yɔ nyɩma -putu dɩa -budu 'wʋ,* Glɛkɩwɛlɩ 'wʋ, we ji -wa nɩɩ, -wa kʋkwalɩa, wa -yɔ nyɩma -putu dɩa -budu 'wʋ. wa kaa mʋtnɩ kwɛ, wa ylia 'wie, wa tʋbhʋa yo, 'ɩn wa saa wa -lima 'ŋnɩ. 20 Nɩɩ, -we plalɩa nyɩmɛ pʋɩn mʋ mɩa dɛ. Nɩɩ, nyɩmɛ 'nɩ kwɛ budo tɩklɩɩ ɔ 'ka li, -mʋʋ'ʋ -plalɩ nyɩmɛ pʋɩn.»
'Lakpaŋwnɔ ŋwnua -Zezuu gbʋ
(Mk 7.24-30)
21 -Mʋʋ 'bɩgʋ, -Zezu 'bhʋa -bha, 'ɩn ɔ yia Tilɩ -yɔ Sidɔɔn -dʋdʋ -gʋ mnɩ. 22 Kanaa -ŋwnɔ yabhlo -dɩlɩa -mɔ la, 'ɩn ɔ yia ɔ -gbɛ mnɩ, -zugba ɔ wili ɔ -yɔ: «-Davidɩ 'yuoo, -ɩn 'yɩlɩ 'mɩ nyazɩoo! Na -Kanyɔ, zuzu 'nyuu ka na 'ŋwnɔyu kpa, ɔ 'nɩ 'kʋayli -ka.»
23 -Zezu 'nɩ ɔ -gʋ -sa. Ɔ 'bɩnɔnya bɛa ɔ -yɔ, 'ɩn wa nɛɛ ɔ -yla: «Vu ɔ, we 'nɩ -mʋʋ, ɔ mɩ -aɩn 'bɩ wiwie nya.»
24 'Ɩn -Zezu nɛɛ: «Izlaɛlɩnyɩma -wa 'wlʋa bhlabhlɛ -we mnɔ, wa 'dɛkpʋaa 'gbʋ ɩn yia yi.»
25 Nɩɩ, ɔɔ 'ŋwnɔ 'sibhlia ɔ 'yu 'kukolu, ɔ nɛɛ: «Na -Kanyɔ, bɛ 'mɩ -yɔ.»
26 'Ɩn ɔ nɛɛ: «'Ylaaslɩ -ka lida -mɩ, we 'nɩ tɩklɩɩ -mɩ wa 'ka 'ylaaslɩ lililu zɔ -sa, wa 'ka we gwɩ zɔ viteli, we 'nɩ mʋʋ?»
27 Ɔɔ 'ŋwnɔ nɛɛ: «Na -Kanyɔ, gbʋzɔnʋ -wa. Nɩɩ, 'ylaaslɩ -ka lida -mɩ, 'ɩn gwɩ -ka 'tabhle zɔ -mɩ, wee lililu -we bhlia, gwɩ lia we, we 'nɩ mʋʋ?»
28 Ɔ nɛɛ: «Amaa dlɩzʋzʋe 'yli 'lɛ! -We a 'yɩbhaa, mʋ yia aɩn -yla lɛnʋa.»
-Bha -bhlokpadɛ ɔ 'yu 'pʋa.
-Zezu jipea guzʋnyaa -zlo
29 -Mʋʋ 'bɩgʋ, -Zezu 'bhʋa -bha, ɔ 'plɩlɩa Galilenyu kwesi, ɔ -gblaa -gɔgɔ 'wlu, 'ɩn ɔ yia -mɔ ladɩ. 30 Tɔʋn, nyɩmaa -zlo -yɔ wa guzʋnya yia ɔ -gbɛ yi. Tɔlʋa tɩgɩa, tɔlʋa'a 'yɩ la, tɔlʋa 'kua, tɔlʋa'a 'nʋ, 'ɩn wa'a gba, we -yɔ guzʋnya duun -putu. 'Ɩn wa yia wa -Zezu -yɔ laslu, 'ɩn ɔ yia wa jipe. 31 Nyɩmaa -zlo 'yɩa nɩɩ, -wa mɩa bhobhonya, wa ka gba, -wa 'kua, wa ka 'pʋ, -wa tɩgɩa, wa ka nɔ 'nanʋʋ, -wa 'lɔa, wa ka layɩ, we 'nɩ wa ŋwɛgaga -sʋbhalɩ -sɛ. 'Ɩn wa yia *Izlaɛlɩ -Lagɔɔ 'ŋnɩ -mnɩnɩ.
-Zezu 'nyɛa nyɩma 'wlu glʋ -bhlo lililu
(Mk 8.1-10)
32 -Zezu laa ɔ 'bɩnɔnya, 'ɩn ɔ nɛɛ: «Nɩɩ, nyazɩ nyɩma nɩ laa 'mɩ 'wʋ. Wa 'ylɩ ta nɩ, -zugba wa mɩ 'mɩ 'bɩ, 'ɩn lililu ka bhɩa. Nɩɩ, wa 'nɩ -slɔ li, ɩn -ka gba wa mnɩ lʋ nɩ, wa mneni wa 'ka 'yloogblʋ bhli sɩasɩe kwɛɛ.»
33 -Bha ɔ 'bɩnɔnya 'yɩbhaa ɔ laɛ: «-A mɩa -flii 'pɩpɩ, da -a ka 'floo 'yɩlɩ, 'ɩn -a 'ka nyɩmaa -zlo nɩ 'nyɛ, 'ɩn wa 'ka li, 'ɩn wa 'ka lʋa?»
34 -Zezu nɛɛ wa -yla: «'Floo zuma mɩ aɩn kwɛɛa?»
Wa nɛɛ: «'Floo gbesɔ, we -yɔ zibhi yua -sɛlɛ.»
35 Tɔʋn, ɔ nɛɛ nyɩmaa -zlo -yla nɩɩ, wa -dɩ dʋdʋ la. 36 'Bhie, ɔ 'bhua 'floo gbesɔ -yɔ zibhi 'wʋ, ɔ 'paa -Lagɔ fuo, 'ɩn ɔ yia we ladɩdlɩ, 'ɩn ɔ yia we ɔ 'bɩnɔnya yoo 'nyɛ, 'ɩn -maa yia we nyɩmaa -zlo 'wʋladlili. 37 Wa 'dɛ weee lia, 'ɩn wa yia lʋ. -We wa sɩalɩa, we nyni -cɩcɛ gbesɔ, 'mʋ ɔ 'bɩnɔnya -yɔ we mnɩa. 38 Nɩɩ, -wa lia wa nyni nʋkpasiaa 'wlu glʋ -bhlo (4.000). Wa 'nɩ 'ŋwnɩ -yɔ 'nyɛnyɛyua zɛlɩ. 39 Da -Zezu 'nyɛa wa 'yoo, 'ɩn ɔ yia 'glʋ 'wʋbho ɔ 'ka Magadan -dʋdʋ -gʋ mnɩ.

*15:19 Glɛkɩwɛlɩ 'wʋ, we ji -wa nɩɩ, -wa kʋkwalɩa, wa -yɔ nyɩma -putu dɩa -budu 'wʋ.