13
Jesús cu p'o'ic u yoc u camsʌwinicob
Tabar u c'uchur tu q'uinin u qui'qui' janʌnob u winiquirob judío u q'uinin pascua. Jesús yer c'uchij tu q'uinin ti' cu wʌc'ʌs bin ich u Tet ca'anan. Jesús caj u yajquintaj a mac ts'a'b ti' ten u Tet C'uj. Jach manan caj u yajquintaj a ts'a'b ten u Tet. 2-4 A quisino' toc aca'an ti' Judas Iscariote. U tet Judas, Simón u c'aba'. Rajen u c'at u c'ubic Jesús soc u chucur. Jesús yer ts'a'b ti' u beyaj ten u Tet C'uj quir u cʌnantic tu cotor ba'. An ten bic caj tuchi'ta'b ich yoc'ocab yer xan je' u ca' bin ich ca'anan ich u Tet C'uj. Ti' toy cu janʌnob oq'uin tu q'uinin pascua. Cax Jesús tarij ich C'uj caj riq'uij caj u pitaj u ca' yarir u noc' caj u ch'aj u noc' tu cu tisic ba' caj u wit'c'ʌxtaj tu nʌc', irej c'urew a nanij cu p'o'ic yoc a mac acsa'b ich naj. Jesús caj u pe'aj ya'arir ich palancan quir u p'o'ic yocob u camsʌwinicob a cura'anob tu janʌnob. Caj u tisaj u yocob yejer a noc'o' a tu wit'c'ʌxtaj tu nʌc'.
Jesús caj c'uchij ich Simón Pedro quir u p'o'ic u yocob caj ya'araj:
―Jaj Ts'urir, mʌ' jin najtic. Biquinin ca p'o'ic in woc? ―quij.
Jesús caj u nuncaj ti', tan ya'aric:
―A ba' quin betic baje'rer mʌ' ja najtic chen pachir ca bin a najtic.
Pedro caj ya'araj:
―Mʌ' in cha'ic a p'o'ic in woc, mʌ' biq'uin.
Jesús caj u nuncaj ti', tan ya'aric:
―Wa mʌ' jin p'o'ic a woc, mʌ' ten yʌninechi'.
Simón Pedro caj ya'araj:
―Jaj Ts'urir, quen, mʌ' chen in woc ca p'o'ic, p'o'ej in c'ʌb xan yejer in jo'r.
10 Jesús caj ya'araj ti':
―A mac ts'oc u yichir mʌ' ba'wir cu p'obar tu cotor chen u yoc cu p'obar chen ti' u yoc. Baxuco' toc p'o'a'anechex. Mʌ' ja wirej, toc ruc'sa'an a si'pirex chen ti' yʌn turiri' tu yʌnechex mʌ' ruc'sa'an u si'piri'.
11 Quire' Jesús yer Judas cu bin c'ubic, rajen tu ya'araj: “Turiri' tu' yʌnechex mʌ' ruc'sa'an u si'piri'.”
12 Caj ts'oc u p'o'ic yoc u camsʌwinic, Jesús tu ca' buquintaj u ca'yarir u noc'. Caj wʌc'ʌs cura tu po'che'ir u janʌn caj u c'ataj ti'ob:
―A wer wa biquinin caj in p'o'aj a woquex? 13 Quire' techex ca t'ʌniquenex in wʌjcamsayʌjirechex, baxuc ca t'ʌniquenex Jaj Ts'urir. Tsoy ca t'ʌniquenex quire' taj ten tin camsiquechex quire' taj a Jaj Ts'urirenex xan. 14 A teno' a Jaj Ts'urirenex, baxuc a yʌjcamsʌyʌjirenechex tan in p'o'ic a woquex. Baxuc techex soc mʌ' a tucriquex jach no'jechex, ca' a yamtex a wet acsa'orirex. 15 A techexo' ta wirex ba' tin betaj, baxuc techex, rajra' ca' a betex, an ten bic ten tin betaj. 16 Taj a ba' quin wa'aric techex, mʌ' tsoy wa ju c'urew cu tucric jach neno'j u beyaj ―quij Jesús―, rajen mʌ' u bin u betic an ten bic u jach ts'urir. Mʌ' tsoy wa mac tuchi'ta'b cu tucric jach neno'j u beyaj. Rajen bin u betic an ten bic a mac tuchi'tej. 17 Wa ca najtiquex a je' quin camsiquechex ca bin a cʌniquenex. Rajen cu bin u qui' tar a worex.
18 ’Mʌ' tan in tsicbar ti' tu cotorechex. In wer mac tin tetajechex quir in camsiquechex. Chen ti' yʌn turiri' ich techex a mac tin tetaj, aro' mʌ' quir u yamtiquen. A teno' tin chen tetaj quir in nup'sic a ba' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj tu cu ya'aric ich u t'ʌn C'uj uch: “A mac p'eri' in janʌn yejeren a mac in wet man. Raji' cu bin u c'ubiquen.” Ra' cu tsicbar ti' ten. 19 Mʌ' toy c'uchuc tu q'uinin u c'ubiqueni' quin toc aric techex soc a najtiquex soc ca' bin jach c'uchuc tu q'uinin u c'ubiquen ca' bin a qui' acsex ta worex ten. Quire' a werex yʌjtaquirenechex. 20 A mac a cu yacsic a mac tin tuchi'taj, irej wa cu yacsiquen. A mac a cu yacsiquen, irej wa cu yacsic a mac a tu tuchi'tajene'.
Jesús cu ya'aric Judas cu bin u c'ubic
(Mt. 26.20‑25; Mr. 14.17‑21; Lc. 22.21‑23)
21 Caj ts'oc ya'aric aro' Jesús yaj cu yubic caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Taj a ba' quin wac techex, turiri' ich techex cu bin u c'ubiquen.
22 Rajen u camsʌwinicob caj u yʌnxchun u pacran pʌcticob u bʌj quire' mʌ' yerob mac tan u tsicbari' ti'. 23 Ti' yʌnen, quij Juan, raji' Jesús cu jach yajquintic jach bʌytʌc cura'an janʌn yejer Jesús. 24 Simón Pedro caj yesaj ti' Juan ca' u c'atej ti' Jesús wa mac tan u tsicbar ti'. 25 Ti' yʌn Juan bʌytʌc tu' yʌn Jesús, rajen caj u c'ataj:
―Mac aro'? Jaj Ts'urir ―quij.
26 Rajen Jesús caj u nuncaj ti', tan ya'aric:
―A mac a quin ts'ic ti' yoch pan a ts'oc in chuquic, raji' cu bin u c'ubiquen.
Caj ts'oc u chuquic yoch pan caj u ts'aj ti' Judas, raji' u tet Judas Simón Iscariote. 27 Caj ts'oc u ts'abʌr yoch pan Judas, caj oc quisin ti' Judas. Rajen Jesús caj u ya'araj:
―A ba' ca bin a betej baje'rer toc sebquintej, betej baje'rer.
28 U camsʌwinicob a mac yet janʌnob ich u pojche'ir mʌ' yerob biquinin caj ya'araj aro' ti' Judas. 29 Quire' Judas ra' u beyaj quir u cʌnantic u taq'uin u yet camsʌwinicob, rajen caj u sosoc tucrajob Jesús tan ya'aric:
―Joq'uen mʌnej a ba' ij c'at quir ij qui'qui' janʌnex.
Chen u jer caj u sosoc tucrajob ara'b ten Jesús ti' Judas ca' u jʌsej taq'uin ti' a mac mʌna'. 30 Caj ts'oc u jantic yoch pan Judas sep caj joq'uij, jach ac'bir.
Jesús tu ya'araj u jer u t'ʌn ric'ben
31 Caj ts'oc u bin Judas, Jesús caj u ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Baje'rer c'uchij tu q'uinin cu bin u sʌjtiquen tu cotor mac. A teno' tu tuchi' ten C'uj a mac irenechex. Cu bin sʌjta'bir C'uj xan quire' a ba' quin bin in betej. 32 Quire' a ba' quin bin in betej cu bin sʌjta'bir C'uj ten mac. Baxuc a C'ujo' cu bin u yiric jach caremen a teno'. Baje'rer c'uchij tu q'uinin cu yiric caremen a teno'. 33 In chan pararechex, tabar in bin, ca' bin a cʌxtiquenex an ten bic caj in wa'araj ti'ob u winiquirob judío. Baxuc xan quin wa'aric techex tu' quin bin a teno', mʌ' toy c'ucha'an a wor a tarex tu' quin bin. 34 Quin toc aric techex u jer in t'ʌn ric'ben. Quin wac techex: Yajquintex a pacran bʌjex. An ten bic quin yajquintic techex. 35 Wa baxuco' tu cotor cu bin u yerob in camsʌwiniquechex wa ca pacran yajquintex a bʌjex.
Jesús cu ya'aric ti' Pedro: Je' a wa'aric mʌ' a c'ʌ'otene'
(Mt. 26.31‑35; Mr. 14.27‑31; Lc. 22.31‑34)
36 Simón Pedro caj u c'ataj ti' Jesús, tan ya'aric:
―Jaj Ts'urir ―quij―, tub u wich a bin?
Jesús caj u nuncaj ti':
―A tu' quin bin a teno' mʌ' c'ucha'an a wor a tar baje'rer. Chen pachir je' a tare' ―quij Jesús.
37 Pedro, caj u ya'araj:
―Jaj Ts'urir ―quij―, biquinin ca wa'aric mʌ' c'ucha'an in wor in tar ta pach baje'rer? ―quij Pedro―. Cax quimiquen ti' tech jach tsoy tin t'ʌn.
38 Jesús caj ya'araj ti':
―A techo' Pedro mʌ' a c'at a quimini', taj quin wac tech mʌ' toy c'aynʌc a caxo' mʌna' u nup u tenin ca' bin a wa'arej mʌ' a c'ʌ'oteni'. Tabar in bin, ca' bin a cʌxtiquenex a teno'.