14
A teno' p'eri'en yejer in Tet C'uj, quij Jesús
Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Mʌ' a xac' a tucriquex ba', acsex ta wor ti' C'uj. Baxuc ten acsex ta worex ten xan. Tar quin bino' ich in Tet C'uj. Wa mʌ' taj ca'ch mʌ' in wac techex. Tar quin bino' quir in tsoyquintic quir a wocarex quir a cʌjtarex. Cu ts'ocar in tsoyquintique', je' in ca' tare' quir in pʌyiquechex soc rajra' ti' yʌnechex tu' yʌnen. A tu' quin bin a teno' a toc erex bic tabar a tarex.
Tomás caj u ya'araj ti':
―Jaj Ts'urir ―quij―, mʌ' in werob tu' ca bin. Bic in weticob bic tabar in tar tu' yʌnech?
Jesús caj u nuncaj ti', tan ya'aric:
―Quire' a teno' ca' bin c'uchuquechex tu' yʌn in Tet C'uj. Quire' a teno' ca' bin a wetiquex a ba' taj. A teno' quin ts'ic a cuxtarex ric'ben. Chen a mac a cu yacsic tu yor ten cu bin u c'uchur tu' yʌn in Tet C'uj. A mac mʌ' u yacsic tu yor in t'ʌn mʌ' c'ucha'an yor u yer C'uj. Ra' u q'uinin mʌ' a werenexi', rajen mʌ' a werex in Teti'. Baje'rer a chʌc erex in Tet xan quire' tan a cʌnic a werenex xan.
Rajen Felipe caj ya'araj ti':
―Jaj Ts'urir ―quij―, cha' in wiricob ic Tet C'ujex a baxuco' ti'ti' tenob.
Jesús caj ya'araj:
―Mun q'uin ti' yʌnen yejerechex? Mʌ' toy a weren, Felipe? A mac yirmʌnen baxuc yirmʌn in Tet C'uj xan. Biquinin ca wac ten: “Cha' in wiricob ic Tetex C'uj”? 10 Mʌ' wa ta wacsex ta worex ra'iri'enob yejer in Tet C'uj? A ba' quin wa'aric techex mʌ' in t'ʌni'. A quin wa'aric techexo' u t'ʌn in Tet C'uj. Mʌ' ja wirej, in Tet ti' cʌja'an tin pixam raji' cu betic a carem beyajo'. 11 Acsex ta worex ten ra'iri'enob yejer in Tet C'uj. Wa mʌ' c'ucha'an a wor a wu'yic a ba' quin wa'aric techex, rajen acsex ta worex ti' a ba' quin betic. 12 Taj a ba' quin wac techex. Acsex ta worex wa quin yamtiquechex soc quet bayiri' carem a beyajex xan an ten bic ten carem in beyaj. Chen jach manan ca bin a betiquex quire' ca' bin xiquen ich in Tet C'uj. 13 Quire' ta wacsex ta worex ten, rajen c'ucha'an a worex a c'atic ba' ti' C'uj. Rajen a teno' quin bin in ts'ic tu cotor a ba' ca c'atiquex ti' in Tet. Soc a baxuco' cu bin ya'aricob mac jach carem in Tet C'uj quire' ten tin yamtajechex ―quij Jesús―. Mʌ' ja wirej, u pararen C'uj. 14 Quire' ca wacsiquex ta worex ten, rajen ca bin a c'atiquex ba' ten, rajen quin ts'ic techex xan.
Je' in tuchi'tic techex u Taj'or u Pixam C'uj
15 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Wa ca yajquintiquenex je' a quibiquex tu cotor in t'ʌn. 16 Wa ca quibiquex in t'ʌn je' in t'ʌnic in Tet C'uj soc u ts'ic techex u Taj'or u Pixam C'uj quir u yamtiquechex. Rajra' ti' yʌn yejerechex. Raji' cu cʌnantic in t'ʌn xan a ba' jach taje'. 17 A mac ti' yʌn ich yoc'ocab mʌ' c'uch'a'an yorob u c'ʌmic u Taj'or u Pixam C'uj quire' mʌ' u yacsicob tu yorob ti' wa ti' yʌn quire' mʌ' yerob bic tabar cu beyaj. Quire' ca' bin tac u Taj'or u Pixam C'uj, je' a wetiquexe' quire' a wet binex yejer. Baxuc cu bin u cʌjtar ta pixamex. 18 Mʌ' jin bin in p'ʌtiquechex, je' in ca' tar soc ti' yʌnen yejerechex tu ca' ten. 19 A mac a ti' yʌnob ich yoc'ocab, mʌ' ya'ab u q'uinin cu bin yiriquenob. Chen techex rajra' ca bin a wiriquenex quire' ca bin a wiriquex in beyaj. Quire' a teno' quin bin in cuxtar, rajen ca bin a c'ʌmiquex ric'ben cuxtar techex. 20 Quire' ca' bin tac u Taj'or u Pixam C'uj quir u cʌjtar ta pixamex je' a c'ʌ'otiquex a teno' ra'iri'en yejer in Tet C'uj. Je' a c'ʌ'otiquex ti' yʌnen yejerechex ra'iri'en yejerechex quire' ti' yʌnen ta pixamex. 21 A mac cu quibic in t'ʌn a tu yubaj raji' cu yajquintiquen. A mac cu yajquintiquen raji' yajbir ten in Tet C'uj. Baxuc ten quin yajquintic xan. Je' in tar ti' soc u jach c'ʌ'otiquenob.
22 Judas mʌ' ra' Iscariote caj ya'araj ti' Jesús:
―Jaj Ts'urir ―quij―, biquinin mʌ' a wesic a bʌj ti' tu cotor mac a ti' yʌn ich yoc'ocab?
23 Jesús caj u nuncaj ti', tan ya'aric ti':
―A mac a cu yajquintiquene' cu quibic a ba' quin wac ti'. Raji' yajbir ten in Tet C'uj. Quin tarob yejer in Tet quir in cʌjtarob tu pixamo'. 24 A mac a mʌ' u yajquintiquen, raji' mʌ' u quibic a ba' quin wa'aric ti'. Mʌ' ten in t'ʌn a quin wa'aric techexo'. Raji' u t'ʌn in Tet a mac tu tuchi'tajen.
25 ’Quin wa'aric techex aro' ti' toy yʌnen yejerechex. 26 Quire' tin c'ataj ti' in Tet ca' u tuchi'tej techex u Taj'or u Pixam C'uj quir u yamtiquechex. Je' u camsiquechex tu cotor ba'. Baxuc je' u c'asic techex tu cotor a ba' caj in wa'araj techex uch.
27 ’Mʌ' toy xiquen, je' in chichquintic a worex. Mʌ' in chichquintic a worex an ten bic mac cu chichquintic u yor u rac'ob a ti' yʌn ich yoc'ocabe'. Quin bin in ts'ic techex u qui'ir in wor soc rajra' qui' a worex. Rajen mʌ' a xa'xac' tucurex, baxuc mʌ' a ch'iquex sajaquirex. 28 Quire' tin wa'araj techex bin in ca'. Quire' tin wa'araj techex je' in ca' tar in wiriquechex. Wa ca yajquintiquenex cu qui' tar a worex quire' wʌc'ʌs bin in ca' ich in Tet C'uj. In Teto' jach manan no'j, a teno' mʌ' nejach no'jeni'. 29 Quire' quin wac techex aro' ti' toy yʌnen yejerechex quire' mʌ' toy xiquen. Baxuco' ca' bin xiquen je' a quibiquex a ba' tin wa'araj techexo'.
30 ’Mʌ' ya'ab u q'uinin quir in tsicbar ya'ab techex quire' tabar u c'uchur a quisino' quir u cʌxtiquen. Raji' cu cʌnantic tu cotor mac ich yoc'ocab a mac mʌ' yer C'ujo'. Mʌ' ju c'uchur yor u betic mʌ' c'ʌs ba' ten. 31 A teno' quin chen betic an ten bic tu ya'araj ten in Tet. Baxuc soc yer mac quin yajquintic in Tet. Jeroj riq'uenex cuxex ―quij Jesús.