15
A teno' iren u yaq'uir u wich uva
Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―A teno' ―quij―, iren u yaq'uir u wich uva. In Tet C'uj irej a mac cu cʌnantic u yaq'uir u wich uva. Tu cotor mac cu tar tin wicnʌn irob u xa'yar yaq'uir uva. A mac a cu tar tin wicnʌn a mʌ' u betic a ba' u c'at in Tet C'uj, raji' irej u xa'yar yaq'uir uva a mʌ' u ts'ic u wiche'. Wa ju xa'yar yaq'uir a mʌ' u ts'ic u wich a mac cu cʌnantic u yaq'uir uva cu janc'ubtic u xa'yar yaq'uir. Baxuco' in Tet C'uj cu bin u betej ti' a mac a mʌ' u betic a ba' u c'at C'uj. Chen a mac cu tar tin wicnʌn a cu betic a ba' u c'at C'uj cu bin yamta'bir ten C'uj soc u man tu tsoyir. Raji' irej u xa'yar yaq'uir uva cu racʌr a ba' mʌ' tsoye', ten a mac a cu cʌnantic soc u nets'ic u wich. Mʌ' ja wirej, in Tet C'uj tu toc ruc'saj a c'asirex a ta betajex quire' ta wacsajex ta worex in t'ʌn a tin wa'araj techex. P'atenex tin wicnʌn soc in p'atʌr ta pixamex. C'aj techex wa ju xa'yar yaq'uir wa mʌ' ti' yʌn ich u jach aq'uir, mʌ' c'ucha'an yor u ts'ic u wichi'. Rajen, wa ca p'atʌrex tin wicnʌn soc in p'atʌr ta pixamex baxuco' c'ucha'an a worex a betic a ba' u c'at C'uj. Quire' wa mʌ' a p'atʌrex tin wicnʌn mʌ' c'ucha'an a worex a betic a ba' u c'at C'uj.
’A teno', iren u jach aq'uir uva, a techexo' irechex u xa'yar yaq'uir uva. A mac a cu p'atar tin wicnʌn quin p'atar xan tu pixam raji'ob cu ts'ic u wich, cu beticob a ba' u c'at C'uj. A wʌc'ʌs bʌjiri'ex mʌ' c'ucha'an a worex ti' mʌna' ba', quire' yʌn in yamtiquechex. A mac a mʌ' u c'at u quibic in t'ʌn, raji' mʌ' u c'at u p'atʌr tin wicnʌn. Raji' irej u xa'yar yaq'uir uva a mʌ' u ts'ic u wich. Rajen cu janch'ʌctic. U xa'yar yaq'uir uva a tu janch'ʌctaj cu tijir. Pachir cu tar u maric quir u toquic ich c'ac'.
’Wa ca p'atʌrex tin wicnʌn, baxuc wa cu p'atʌr in t'ʌn ta pixamex, c'ucha'an a worex a c'atiquex tu cotor ba' a c'atex ti' C'uj. Je' u ts'ic techex. Wa rajra' ca betiquex a jach tsoyo' in Tet C'uj cu bin sʌjta'bir C'uj ten tu cotor mac. Baxuco' ca wesiquex in jach camsawiniquechex. An ten bic in Tet cu yajquintiquen, baxuc techex quin yajquintiquechex. P'atenex soc in yajquintiquechex. 10 Wa ca quibiquex tu cotor a ba' quin wac techex. A baywo' quin yajquintic techex an ten bic in Tet C'uj cu yajquintiquen quire' tin quibaj tu cotor a ba' caj u ya'araj ten.
11 ’Rajen quin wa'aric techex aro' soc rajra' qui'ex a worex an ten bic ten qui' in wor. A baywo' jach manan qui'ex a worex. 12 A je' in t'ʌna' tan in wac techex ca' a pacran yajquintiquex a bʌjex an ten bic ten caj in yajquin techex. 13 A mac a cu c'ubic u bʌj quir u quinsa' ti' a mac a cu jach yajquintic, raji' jach manan cu yajquintic. Baxuc quin bin in betej a teno', rajen yʌn cʌniquenex. 14 Techex jach manan quin yajquintiquechex wa ca betiquex a ba' tin wa'ara techex baje'rer. 15 Baje'rer ra'iri'o'onex quire' tin cha' a najtiquex tu cotor a ba' in wu'ymʌn ich in Tet C'uj. A mac a cu beyaj mʌ' ara'b ten u ts'urire' tu cotor ba' cu tucric u betic. Chen ten tin toc araj techex rajen baje'rer mʌ' in c'urewechex quire' ra'iri'o'onex. 16 A techexo' mʌ' ta tetajenex chen ten tin tetajechex. An ten bic u yaq'uir uva ts'a'b u beyaj ten C'uj quir u wichʌncʌr. A teno' tin ts'aj techex a beyajex soc a wesic u beyaj C'uj ta pixamex. U yaq'uir uva yʌn u q'uinin quir u wichʌncʌr. Chen mʌ' baxuc techex quire' techex rajra' c'ucha'an a worex a wesiquex u beyaj C'uj ta pixamex. Rajra' ca bin a betiquex aro' quire' ta wacsex ta worex ten. Rajen a ba' ca c'atiquex ti' in Tet C'uj je' u ts'ic techex. 17 A je' in t'ʌna' tan in wac techex: ca' a pacran yajquintex a bʌjex.
U camsʌwinicob cu bin p'actabir ten a mac ti' yʌn ich yoc'ocab
18 Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob:
―Wa mac cu p'actiquechex mʌ' a p'ʌtiquex in t'ʌn, c'aj techex ten tu yʌn p'acten a teno'. 19 Wa techex irechex a mac ti' yʌn yoc'ocab cu yajquintiquechexob quire' irechexob a mac ti' yʌn yoc'ocab. Chen mʌ' irechex a mac ti' yʌnob ich yoc'ocab quire' ten tin tetajechex ich a mac a mʌ' ju yacsob tu yorob in t'ʌn. Rajen cu bin u p'actiquechex a mac ti' yʌnob yoc'ocab. 20 C'aj techex a ba' caj in wa'ara techex: “A mac a cu beyaj ti' u jer, mʌ' no'j u beyaj. Chen u ts'urir a mac a cu beyaj, raji' jach no'j u beyaj.” Robob caj u chucob in pach, baxuc techex xan cu bin u chuquicob a pachex. Robob wa tu quibajob in t'ʌn, baxuc techex cu bin u quibicob a t'ʌnex xan. 21 Baxuc tu cotor aro', cu bin u beticob ti' techex quire' mʌ' tu yacsob tu yorob in t'ʌn quire' mʌ' yerob mac tu tuchi'tajen.
22 ’Wa mʌ' taren in tsicbar ti'ob uch, mʌ' chʌca'an yiricob u si'pirob. Quire' taren, rajen mʌ' c'ucha'an yor ya'aricob mʌna' u si'pirob. 23 Chen a mac a cu p'actiquen baxuc cu p'actic in Tet xan. 24 Wa mʌ' tin wesob ti' carem beyaj an ten bic mʌna' mac yiramʌn uch, mʌ' chʌca'an yiricob u si'pirob cax tu yirob a ba' tin betaj caj u p'actajenob yejer in Tet. 25 Chen robob caj u nup'saj tu' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj uch: “Tu chen p'actajenob quire' baxuc u c'atob u bʌjiri' cu p'acticquenob.” Baxuc ts'ibta'b ten uch yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch.
26 ’Ca' bin c'uchuc tu q'uinin cu bin tar u Taj'or u Pixam C'uj a mac quin tuchi'tic soc u yamtiquechex. Taj a ba' cu bin yac techex quire' ti' u tar ich u Tet C'uj. Raji' cu bin u tsec'tiquen ―quij Jesús―. 27 Techex xan ca bin a tsec'tiquenex ti'ob quire' techex ti' yʌnechex yejeren caj u yʌnxchun in beyaj hasta baje'rer.