16
’Quin toc aric techex a jera' soc mʌ' a p'ʌtiquex in t'ʌn pachir quire' a werex mac cu p'actiquex. Robob cu bin u joc'siquechex tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío. Je' u c'uchur tu q'uinin xan je' u quinsiquechex xan quire' cu tus tucricob wa quet u beyaj C'uj a cu beticob. Baxuc cu bin u beticob techex quire' mʌ' yerob in Tet C'uj. Baxuc ten xan mʌ' yerenobi'. Mʌ' ja wirej, quin toc aric techex aro' baje'rer soc ca' bin c'uchuc tu q'uinin cu chuquicob a pachex ca bin a c'ʌ'otiquex a ba' caj in toc araj techexe'.
U Taj'or u Pixam C'uj cu bin u tsec'tic ti' to'onex Jesús
’Caj in yʌn tetajechex uch mʌ' jin toc araj techex quire' ti' toy yʌnen yejerechex. Mʌ' ju bin u tar ti' techex aro' hasta ca' bin xiquen. Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob. Baje'rer bin in ca' ich in Tet C'uj a mac tu tuchi'tajen. Mʌna' turiri' techex a c'atmʌnex ten biquinin ca bin. Jach yaj tan a wu'yiquex quire' tucur a ca'ex quire' tin wa'araj techex bin in ca' ich in Tet. Quire' taj quin wac techex. Jach tsoy ti' techex ca' xiquen ich in Tet C'uj. Quire' wa mʌ' jin bin mʌ' ju tar u Taj'or u Pixam C'uj. Chen wa ca' bin xiquen je' in tuchi'tic techex u Taj'or u Pixam C'uj. Ca' bin tac u Taj'or u Pixam C'uj je' u yesic soc chʌca'an yiric tu cotor mac ich yoc'ocab yʌn u si'pirob. Baxuc xan, je' u yesic mac soc chʌca'an yiricob bic tabar u cuxtaro', a jach tajo'. Baxuc xan je' u yesic soc chʌca'an yiric cu bin u jʌsbir ti'ob. Je' u yesic soc chʌca'an yiric yʌn u si'pirob quire' mʌ' tu toc acsajob tu yorob ten quire' ten quin taquicob. 10 Je' u yesic mac a cuxtaro' a jach tajo' an ten bic caj cuxrajen ich yoc'ocab quire' mʌ' c'ucha'an yorob yiriquenob quire' ca' bin ts'ocac in beyaj bin in ca' ca'anan. 11 Je' u yesic soc chʌca'an yiric C'uj cu bin jʌsbirob quire' toc jʌsa'anob ten C'uj quir u binob muc'yajob munt q'uinob.
12 ’Yʌn toy ya'ab quir in camsiquechex chen mʌ' c'ucha'an a worex a najtiquex baje'rer. Quire' mʌ' toy c'uchuc tu q'uinin quir a najtiquexi'. 13 Ca' bin tac u Taj'or u Pixam C'uj cu bin u camsiquechex tu cotor a ba' jach tajo'. Mʌ' ju bin u tsicbar techex u wʌc'ʌs bʌjiri' u t'ʌn. Ra' cu bin u tsicbar techex a ba' ara'b ten in Tet C'uj. Je' u tsicbar ti' techex a ba' cu bin tar ich yoc'ocab. 14 Je' u tsicbar techex soc a sʌjtiquenex quire' ra' u beyaj u Taj'or u Pixam C'uj quir u tsec'tic ti' techex ti' ten soc a werex u jach tajiren a teno'. 15 Tu cotor a ba' yʌn ti' in Teto' tu cotor ten yʌnin. Rajen tin wa'araj techex u beyaj u Taj'or u Pixam C'uj ra' quir u tsec'tic ti' techex ti' ten soc a werex u jach tajiren a teno'.
Ca' bin c'uchuc tu q'uinin je' u qui' tar a worex, quij Jesús
16 Jesús caj ya'araj:
―Chen sasame' ca bin a wiriquenex. Chen mʌ' ya'ab u q'uinin mʌ' ja bin a wiriquenex. Pachire' je' a ca' iriquenex. Cu ts'ocar aro' quin ca' bin ich in Tet C'uj ―quij Jesús.
17 Jun yarob u camsʌwinicob caj u pacran aricob:
―Ba' u c'at ya'aric aro'?: “Chen sasame' ca bin a wiriquenex. Chen mʌ' ya'ab u q'uinin mʌ' ja bin a wiriquenex. Pachire' je' a ca' iriquenex. Cu ts'ocar aro' quin ca' bin ich in Tet C'uj”, quij Jesús. 18 Ba' u c'at ya'aric: Sansame'? Mʌ' ic najtic a ba' cu ya'aric ―baxuc cu pacran a'aricob u camsʌwinicob Jesús.
19 Jesús caj u najtaj u c'atob u c'atic a ba' u c'at ya'aric, a ba' ara'b ti'ob same'. Rajen Jesús caj ya'araj ti'ob:
―In wer a ba' ca pacran ariquexe'. Chen sasame' ca bin a wiriquenex. Chen mʌ' ya'ab u q'uinin mʌ' ja bin a wiriquenex. Pachire' je' a ca' iriquenexe'. Cu ts'ocar aro' quin ca' bin ich in Tet C'uj ―quij Jesús―. 20 Taj a ba' quin wa'aric techex. Ca bin a woc'arex, ca bin a tucurex. Chen a pimob cu bin u qui' tar u yorob. Sansame' ca chen tucurex. Pachire' cu qui' tarex a worex jach jaj. 21 Ca' bin c'uchuc tu q'uinin a xquico' cu bin u rochic chan och. Tucur u ca' quire' muc'yaj u ca', chen ca' bin ts'ocac u rochic chan och, cu tubur ti' u muc'yaj a tu yubaj. Chen pachir qui' yor quire' tu rochaj chan och. 22 Baxuc techex xan baje'rer tucur a ca'ex, irej a xquico'. Cu man mʌ' ya'ab u q'uinin je' a ca' iriquenex. Baxuc cu bin u qui'tar a worex xan. Mʌna' mac cu bin u ruc'sic u qui'ir a worex.
23 ’Ca' bin c'uchuc a ray q'uino' mʌ' ja bin a c'atic ba' ten. Taj a ba' quin wac techex. Ca' bin a t'ʌnex C'uj chich a wor ca' bin a t'ʌnejex. Je' u ts'ic techex tu cotor ba' quire' ta c'ʌnex in c'aba'. 24 Mʌ' toy a tumtex chen baje'rer a yʌnx chun techex a c'atiquex ti' in Tet. Tan a c'ʌniquex in c'aba' tu ca t'ʌniquex C'uj.
Toc c'ucha'an in wor ti' tu cotor ba' ich yoc'ocab, quij Jesús
25 ’A teno' ―quij Jesús―, tin c'ʌs mucraj a ba' tin wa'araj techex uch. Je' u c'uchur tu q'uinin mʌ' in mucric techex quin bin in toc aric techex in Tet C'uj. 26 Je' u c'uchur tu q'uinin ca' bin xiquen ich in Tet C'uj a ray u q'uinino'. A bʌjiri'ex ta junanex ca bin a c'atex ba' ti' in Tet C'uj quire' ta wacsex ta worex ten. Mʌ' ba'wir quin c'atic ti' in Tet C'uj ti' techex. 27 Quire' u bʌjiri' in Tet cu yajquintiquechex. Cu yajquintiquechex quire' ta yajquintenex quire' techex ta quibex ti' in tar ich C'uj. 28 Raji' taj, a teno' taren ich C'uj tera' ich yoc'ocab. Rajen baje'rer quin p'ʌtic yoc'ocab quire' wʌc'ʌs bin in ca' ich in Tet C'uj.
29 U camsʌwinicob caj ya'arob ti':
―Baje'rer tan a tsicbar soc in najticob a ba' ca wa'aric. Mʌ' tan a c'ʌs mucric a ba' ta wa'araj tenob tu ca p'eri'quintic a ba' ca camsic ti' tenob uch. 30 A tenobo', in werob tu cotor ba' a wer. Quire' a wer yʌn ba' quin c'aticob tech cax mʌ' toy in c'atob ti' tech a toc er. Rajen mʌ' ba'wir mac quir u c'atic tech ba'. Rajen quin quibicob tu tuchi'tech C'uj.
31 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―A wacsmʌnex ta worex chen yʌn toy a c'atex. 32 Tabar u c'uchur tu q'uinin ca bin a p'ʌtiquenex tantanxer ca' bin xiquechex. Chen tin junan ca bin p'ʌtenex. Chen mʌ' tin junani' quire' ti' yʌn in nup, raji' in Tet C'uj. 33 Quin wa'aric techex tu cotor aro' soc mʌ' a ch'iquex sajaquirex quire' ta wacsex ta worex ten. Ti' toy cuxa'anechex ich yoc'ocab, je' a muc'yajex. Chen mʌ' a ch'iquex sajaquirex quire' a teno' ts'oc in toc ruc'sic u muc' u ts'urir a mac ti' yʌnob ich yoc'ocab. Baxuc techex ca bin a ruc'siquex u muc' u ts'urir a ti' yʌn ich yoc'ocabe'.