17
Jesús cu t'ʌnic C'uj ti' u camsʌwinicob
Jesús caj ts'oc u ya'aric aro' caj u nacsaj u wich ca'anan quir u t'ʌnic C'uj. Caj ya'araj:
―Tet ―quij―, c'uchij tin q'uin esej ti'ob a winico' jach caremen a teno' quire' a pararen soc c'ucha'an in wor in wesic ti' a winico' jach caremech xan. Quire' ta ts'aj in cʌnantej tu cotor mac a ti' yʌn ich yoc'ocab cax a mun ti' yʌn soc c'ucha'an in wor in ts'ic ti'ob u cuxtar muntq'uin a mac ta ts'aja ten. In Tet jach C'ujech quire' mʌna' u jer baxuquech. A teno' Jesucristojen a mac a ta tuchi'taj ich yoc'ocab. Tu cotor mac u yerech, baxuc u yeren xan. Je' u c'ʌmicob u cuxtar munt q'uin.
’Ts'oc in wesic ti' tu cotor mac a ti' yʌn ich yoc'ocab jach caremech a techo'. Quire' tin ts'ocsaj in beyaj a ta ts'aja ten baje'rer. Baje'rer Tet ―quij Jesús―, esej ti' tu cotor mac jach caremen a teno' ʌcʌtanech an ten bic ti' yʌnen uch yejerech cax mʌna' toy ru'um uch.
’A teno', tin wesaj ti'ob bicyʌra'ech ti' a mac ta tetaj ich yoc'ocab quir a ts'ic ten. Tech yʌnin ca' ta ts'ajob ten caj u quibob a t'ʌn. Tu cotor ba' a ta ts'aja ten u tar ti' tech in Tetech. A teno' tin toc araj ti'ob a t'ʌn, a ta wa'araj ten. Robob caj u c'ʌmajob a t'ʌn quire' yerob taj, ti' in tar tub yʌnech. Caj u yacsajob tu yorob tech ta tuchi'tajen.
’A teno' ―quij Jesús―, quin c'atic tech ca' a yamtejob. Mʌ' jin c'atic tech quir a yamtic tu cotor mac ich yoc'ocab. Chen ca' a yamtej a mac a pararob a mac a ta tetaj ca' u yacsejob tu yor ten. 10 Tu cotor mac tech yʌnin, ten yʌnin xan. Tu cotor a mac ten yʌnin tech yʌnin xan. P'eri' to'on yʌnin quire' a ba' cu bin u beticob quin bin sʌjta'bir.
11 ’Baje'rer tar in ca' ich tech tu ca'ten. Mʌ' jin p'atʌr ich yoc'ocab. Chen robob cu bin u p'atʌrob ich yoc'ocab tu junanob. In Tet ʌcʌtan tech a mʌna' u si'piro' quin c'atic tech ca' a cʌnantej tu cotor mac a ta ts'aj ten uch. Soc c'ucha'an yorob ti' wa ba' cu tar u tumtic yorob. Quin c'atic tech ca' a cʌnantej ti'ob soc p'eri' u tucurob an ten bic tenob quire' p'eri' in tucurob xan. 12 Ti' toy yʌnen yejerob ich yoc'ocab a mac a ta ts'aja ten tin cʌnantajob tin camsaj ti'ob a ba' a c'at. Tin cʌnantaj soc mʌ' u satʌrob. Chen ti' toy cu sayʌrob tin pach a mac a ta ts'aja ten. Chen turiri' satij. Quire' ti' ts'iba'an ich u t'ʌn C'uj cu bin satʌr.
13 ’Quire' tar in ca' ta wicnʌn, Tet. Chen tan in t'ʌniquech ti'ob, ti' toy yʌnen yejerob tera' ich yoc'ocab. Soc cu yubicob soc cu chichquinta'r yorob quire' in t'ʌn. 14 Tin wa'araj ti'ob a t'ʌn. Baje'rer robob caj p'actabir ten mac. Quire' mʌ' p'eri'ob u tucurob yejer a mac ti' yʌn yoc'ocab. Quire' baxuc ten ―quij Jesús―, mʌ' p'eri' in tucur yejer a mac ti' yʌn ich yoc'ocab. 15 Mʌ' tan in c'atic tech ca' a joc'sicob ich yoc'ocab. Tan in c'atic tech ca' a cʌnantob ti' a quisino' soc mʌ' u p'ʌticob u t'ʌn C'uj. 16 Quire' mʌ' p'eri' u tucurob yejer a mac ti' yʌn ich yoc'ocab quire' baxuc ten ―quij Jesús―, mʌ' p'eri' in tucur yejer a ti' yʌn ich yoc'ocab. 17 Tsoyquintej yorob yejer a t'ʌn quire' a t'ʌn a techo', raji' taj. 18 An ten bic ta tuchi'tajen ich a mac a ti' yʌnob yoc'ocab quir in wa'aric a t'ʌn. Baxuc ti'ob quin tuchi'tic ich yoc'ocab quir u ya'aricob a t'ʌn yoc'ocab. 19 Quire' tan in c'ubic in bʌj quir in betic a ba' a c'at quire' quin yajquinticob xan soc jach jaj tech yʌninob tu cotorob. C'ucha'an yorob u beticob aro' quire' baxuc tin betaj ten xan.
20 ’Mʌ' chen ti'ob quin c'atic tech, quin c'atic tech ti'ob a mac a cu bin u yacsic tu yor pachir ca' bin yubej u tsec'ticob a t'ʌn. 21 Quin t'ʌniquech ti'ob, Tet, soc p'eri'ob u tucurob an ten bic tech yejeren, Tet, p'eri'enob in tucurob. Soc tu cotor mac cu bin u yacsicob tu yorob tech ta tuchi'tajen. 22 A teno' tin ts'aja ti'ob u tsoyir u pixamob an ten bic ta ts'ajten u tsoyir in pixam soc p'eri' u tucurob an ten bic tenob p'eri' in tucurob xan ―quij Jesús―. 23 A teno' ti' yʌnen tu pixamob, a techo' ti' yʌnech tin pixam xan soc raji'ob jach jaj p'eri'ob u tucurob soc tu cotor mac yerob tech ta tuchi'tajen soc yerob xan tech ta yajquintaj a mac a cu yacsicob tu yorob in t'ʌn an ten bic ten ca yajquintiquen, Tet.
24 ’Tet ―quij Jesús―, in c'at u tarob a mac a ta ts'aja ten tu' quin bin a teno' soc munt q'uin ti' yʌnob yejerenob. Soc yiricob a teno' u sasiriren a ta ts'aja ten quire' ta yajquinten cax mʌna' toy yoc'ocab uch. 25 In Tetech, C'uj, taj a wor a techo'. A mac a ti' yʌn ich yoc'ocab mʌ' yerech chen ten in werech. In camsʌwinicob yerob tech ta tuchi'tajen. 26 Tin camsaj ti'ob soc yerechob. Ti' toy jach ya'ab u q'uinin bin in camsic ti'ob soc yerechob a techo' jach manan. Soc u yajquintiquechob an ten bic ca yajquintiquen soc ti' quin cʌjtar ich u pixamob, ―baxuc caj u t'ʌnaj C'uj Jesús.