21
Jesús cu yesic u bʌj ti' u camsʌwinicob a sietejo'
Jesús caj u ca' esa'r u bʌj ti' u camsʌwinicob. Caj u yesaj u bʌj ich chi' c'ac'nab u c'aba' Tiberias. Baxuc a jera' caj u yesaj u bʌj ti' u camsʌwinicob. Ti' tu much'quintajob u bʌj Simón Pedro yejer Tomás a toc ca'tur caj rocha'b ten u nʌ'. Ti' yʌn Natanael ti' u tar ich u cajar Cana ich u ru'umin Galilea. Ti' yʌn xan ca'turob u camsʌwinicob Jesús raji' u tetob Zebedeo. Ti' yʌn xan u jer ca'turob u camsʌwinicob. Simón Pedro caj u ya'araj ti' u yet camsʌwinicob:
―Bin in ca' chuc cʌy yejer chim.
Robob caj ya'arob:
―Baxuc a tenob tar in ca'ob yejerech.
Caj rʌc ocob ich chem caj binob u chuquejob cʌy. U burur ac'bir tu puricob u chimin, mʌ' ju chucobi'. Caj sasij ti' ch'ica'an Jesús ich chi' c'ac'nab chen u camsʌwinicob mʌ' yerob wa raji' Jesúsi'.
Jesús caj u c'ataj ti'ob:
―Chichanechex, mʌ' wa ta chuquex u cʌyir?
Caj u nuncajob:
―Mʌna' ―quij.
Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Purej u chimin tu no'oj chem. Je' a chuquiquex a cʌyo'.
Baxuc caj u betajob caj u purajob u chimin caj u jarajob u chimin jach chup u cʌyir. Rajen mʌ' ju c'uchur u yorob u jaricob ich c'ac'nab. A Juano', raji' a yajbir ten Jesús. Raji' u camsʌwinic xan, caj ya'araj ti' Pedro:
―Raji' ic Jaj Ts'urirex.
Simón Pedro caj u yubaj ya'aric, “Raji' ic Jaj Ts'urirex”, caj u buquintaj u noc' quire' chʌcpiten ca'ch caj u puraj u bʌj ich ja' quir u c'uchur ich chi' c'ac'nab tu' yʌn Jesús. Caj tarob u camsʌwinicob yejer chem, tan u payticob u chimin cʌy quire' jach chup u cʌyir. Mʌ' nach yʌn ti' u chi'c'ac'nab chen cien metros. Caj joc'ob ich chem caj c'uchob ich chi'c'ac'nab. Caj yirob nuts'a'an c'ac'. Ti' yʌn u chuquir, ti' yʌn cʌy, tan u c'ac'tic yoc'or yejer waj. 10 Jesús caj u ya'araj ti'ob:
―Ch'ayex cʌy jach ya'ab a tan ta chuquiquex.
11 Rajen binij Simón Pedro ich chem. Caj u jitaj u chimin chup yejer cʌy. Jach carem u cʌyir caj u xacaj caj u yiraj ciento cincuenta y tres u cʌyir. Cax chup u chimin mʌ' ju jatʌr. 12 Rajen caj u ya'araj ti'ob:
―Cojenex ta jananex ―quij.
Mʌna' u camsʌwinicob caj u ya'araj: “Maquech”, quire' baje'rer yerob raji' u Jaj Ts'urirob. 13 Jesús caj u chucaj waj caj u ts'aj ti'ob u camsʌwinicob. Baxuc caj u ts'aj ti'ob yoch cʌy xan. Caj u rʌc jantajob.
14 A jera' mʌna' u nup u tenin tu yesa u bʌj ti'ob u camsʌwinicob a caj ts'oc u riq'uir ti' u quimirir.
Jesús cu tsicbar yejer Simón Pedro
15 Caj ts'oc u janʌnob Jesús caj u c'ata ti' Simón Pedro:
―Simón, u pararech Jonás. A nupob cu yajquintiquen, chen tech wa jach manan ca yajquintiquen?
Pedro caj u nuncaj:
―Tech, Jaj Ts'urir, a wer quin yajquintiquech.
Jesús caj u ya'araj ti':
―Cʌnen, jansej ti' ten tu cotor mac a tu yacsob tu yorob ti' ten soc cu bin u chichquinticob tu pixamob an ten bic yʌjcʌnʌnyʌjir tʌmʌn yuc cu jansic u chan ar tʌmʌn yuc.
16 Jesús caj u ca' c'ataj ti':
―Simón, u pararech Jonás, jach qui' wa ca yajquintiquen?
Pedro caj u nuncaj:
―Tech, Jaj Ts'urir, a wer in qui' yajquintiquech.
Jesús caj ya'araj ti':
―Cʌnen, jansej ti' ten tu cotor mac a tu yacsob tu yorob ti' ten soc cu bin u chichquinticob tu pixamob an ten bic yʌjcʌnʌnyʌjir tʌmʌn yuc cu jansic u chan ar tʌmʌn yuc.
17 Mʌna' u nup caj c'ata'b ten Jesús ti':
―Simón, u pararech Jonás, ca jach qui' wa ca yajquintiquen?
Pedro caj tucurnʌjij quire' tu yubaj mʌna' u nup u tenin caj c'ata'b ti': “Ca yajquintiquen wa?” Caj u ya'araj:
―Tech, Jaj Ts'urir, tu cotor a wer. A wer quin yajquintiquech.
Jesús caj ya'araj ti':
―Cʌnen, jansej ti' ten tu cotor mac a tu yacsob tu yor ti' ten soc cu bin u chichquinticob tu pixamob an ten bic yʌjcʌnʌnyʌjir tʌmʌn yuc cu jansic u chan ar tʌmʌn yuc.
18 Jesús caj ya'araj:
―Taj a ba' quin wac tech. Chen chichanech uch ta qui' buquintaj a noc' caj bin tub a c'at. Ca' bin ch'ijiquech cu bin u c'ʌxicob a c'ʌb yejer a winquirir ich che' quir u quinsiquech.
19 Caj u ya'araj ti' aro' quir u camsic bic tabar cu bin quimin soc mac cu bin u yiricob jach carem a C'ujo'. Jesús caj ya'araj ti':
―Cojen tin pach ―quij.
U camsʌwinic a yajbir ten Jesús
20 Pedro caj u sut u bʌj caj u yiraj tan u tar Juan tu pach a mac yajbir ten Jesús, ra'iri' a ti' yʌn ich Jesús caj u jantob yoch u q'uinin pascua, caj u c'ataj uch ti': “Jaj Ts'urir, quij, mac cu bin u c'ubiquech?” quij. 21 Pedro caj u yiraj Juan caj u c'ataj ti' Jesús:
―Jaj Ts'urir ―quij―, ba' cu bin tar ti' a ray in nupo'?
22 Jesús caj u nuncaj ti', tan ya'aric:
―Wa jin c'at ca' p'atac Juan hasta quin ca' ur, mʌ' ba'wir ca tucric ti'. Tech yʌn a tar tin pach ―quij.
23 Rajen caj bin u sosoc arej ich mac a tu yacsob tu yorob, tan ya'aric:
―A Juano' mʌ' ju bin quimin ―quij.
Chen Jesús mʌ' ju ya'araj: “Mʌ' ju bin quimin.” Tu chen araj: “Wa jin c'at ca' p'atac Juan hasta quin wu'ur mʌ' ba'wir ca tucric ti'.”
24 Tu cotor a ba' ts'iba'an a tera', raji' caj u yiraj Juan, baxuc caj u yubaj a raji' u camsʌwinic Jesús. Rajen ij querex taj a ba' cu ya'aric.
25 Ti' toy yʌn ya'ab ba' caj u betaj Jesús. Wa toc ts'iba'an jujuntur ich u ju'unin jach p'ecʌch ya'ab u ju'unin cu bin ts'ibta'bir. Chen a ts'iba'an a tera' ti'ti' soc ij querex bic tabar ic taquic ic bʌjex.