13
Jesús caj u t'ʌnaj ca' u c'axej yor a pimo'
Ra'iri' u q'uinin ti' yʌn mac ich Jesús. Mʌ' ja wirej, tarob u toc arob ti' Jesús a ba' u ber ti' u winiquirob judío a cu tarob ich u ru'umin Galilea. Quire' quinsa'b ten u soldado, Pilato, tu cu quinsicob wacʌx quir u ts'ic ti' C'uj. Quire' ara'b ten Pilato. Jesús caj u nuncaj ti'ob, caj ya'araj:
―Ca tucriquex wa jach c'asob a cu tarob ich u ru'umin Galilea? Rajen quinsa'b tu cu naj c'ujinticob C'uj. Barej u rac'ob a cu tarob ich u ru'umin Galilea mʌ' nec'asi'. Rajen quin wac techex ―quij Jesús―, mʌ' taj a ba' ca waquex. Baxuc techex wa mʌ' tan a c'axiquex a worex caj a p'ʌtex a c'aso' je' a rʌc quiminex xan, irej ti'ob ca' quinsa'b. C'aj wa techex a mac pets'ta'b ten u tunichir tu ts'ʌpa'an? Bʌytʌc tu yʌn u ts'ʌpa'an tunich ca'anan u c'aba' Siloé soc nach cu yiric. Caj pets'ta'bob dieciocho. Arex ten wa jach c'asob rajen pets'ta'b chen a mac ich u cajar Jerusalén mʌ' nec'asobi'? Rajen quin wac techex ―quij Jesús―, mʌ' taj a ba' ca waquex. Baxuc techex wa mʌ' tan a c'axiquex a worex ca' a p'ʌtex a c'aso'. Je' a rʌc quiminex xan, irej caj pets'abob.
Quir u camsic ti' u pʌc'ar higuera a mʌ' ju wichʌncʌr
Jesús caj u camsaj baxuc a je' t'ʌna' soc tabar u c'axicob u yorob. Rajen caj ya'araj:
―Ti' yʌn u pʌc'ar higuera ich corir u yaq'uir uva mac. Caj bin yiric wa yʌn u wich. Mʌ' tu yira u wich. Rajen ―quij Jesús―, caj ara'b ten a mac yʌnin u cor ti' a mac a cu cʌnantic u cor: “Yʌn tres yaxq'uin, rajra' quin tar in wiric wa yʌn u wich higuera. Chen mʌ' in wiric u wich. Toc ch'ʌquej u che'er, ba'wir cu c'ʌnic u ru'umin?” Caj ara'b ten a mac a cu cʌnantic u cor: “Tsire'ej, Jach Ts'urir ―quij―, soc in juptic u ru'umin chen a je' yaxq'uina' quin bin in purej u ta' tsimin soc u ne'ichancʌr. Jaj ixtʌcoj, je' u wichancʌr ca' bin tac tu q'uinin u wichʌncʌr. Jach Ts'urir, wa mʌ' u wichancʌr, arej in ch'ʌquej.”
Jesús cu jawsic a p'ux u bin xquic u q'uinin u jesicob u bʌj u winiquirob judío
10 U q'uinin u jesicob u bʌj u winiquirob judío, Jesús caj u camsaj u winiquirob judío tu cu naj c'ujinticob C'uj. 11 Ti' yʌn tu cu naj c'ujinticob C'uj uch xquic, a p'ux u bin, yʌn dieciocho yaxq'uin caj u cʌnaj u yajir. Quire' aca'an c'ac'as quisin ti', rajen mʌ' u tajtar u pach. 12 Rajen Jesús caj yiraj caj u t'ʌna caj ya'araj ti':
―Xquic ―quen―, toc jaw a yajir.
13 Caj u ts'anc'ʌbtaj seb caj tajij xquic a p'ux u bin cuch. Caj u yʌnxchun ya'aric ti' C'uj:
―Bayo' C'uj ―quij―, caj a jawsajen.
14 Chen u jach ts'urir tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío caj ts'iquij quire' yiraj u jawsic Jesús xquic u q'uinin cu jesicob u bʌj u winiquirob judío. Rajen caj ya'araj ti' a mac ti' yʌnob. Yʌn seis u q'uinin quir a beyajex techex. A seis u q'uinino' tsoy a tarex quir a jawsic a yajirex, chen mʌ' ra' u q'uinin baje'ra'.
15 Caj u nuncaj Jesús caj ya'araj ti':
―Ca' yarir a wac' a techexo' ca tus ets'iquex a c'ujintiquex C'uj. Mʌ' wa ti' yʌn mac a tera' a mʌ' ju siptic yʌrʌc' wacʌx yejer yʌrʌc' tsimin tu cu jansic quir u ts'ic u yuc'ur cax ra' u q'uinin caj u jesob u bʌj u winiquirob judío? Jach taj ca siptiquex ti' quir a ts'ic yo'och ja'. 16 Irex a je' xquica', u parar u ca' parar Abraham uch. Yʌn dieciocho yaxq'uin caj yajij quire' quisin. Jach jaj yʌn u bin sipta'bir u yajirir cax tu q'uinin caj u jesob u bʌj u winiquirob judío.
17 Mʌ' toy ts'ocac Jesús u tsicbar ti'ob tu cu naj c'ujinticob C'uj a mac tu pʌc'ob u pach Jesús caj u ch'ajob suraquir. Chen u jerob u rac'ob caj qui'jij yorob quire' yirob carem u beyajob Jesús a caj u betaj ti' a xquico'.
Quir u camsic ti' u yijir mostaza
(Mt. 13.31‑32; Mr. 4.30‑32)
18 Jesús caj ya'araj:
―Bin in ca' in camsic techex soc a werex cu bin u reyintic C'uj soc a p'erquintiquex. 19 Aro' irej u yijir mostaza jach mijin. Barej cu ch'ic u pʌq'uic ich u chan cor. Cu ch'ijire' cu majan xit'ir u c'ʌbir. A ch'ich'o' cu tar u c'ʌxic u c'u' ich u c'ʌbir.
Quir u camsic ts'ac a cu sip'o'
(Mt. 13.33)
20 Ti' toy cu tsicbar Jesús caj u ca' a'araj:
―Bin in ca' in p'eri'quintic u ru'umin tu cu bin u reyintej C'uj. 21 An bic ten cu sip' yoch pan wa cu puric ts'ac. Mʌna' u nup u puric u tenin u ts'ac ich harina cu ts'ocar u puric u ts'ac cu rʌc sip' tu cotor.
Jesús cu camsic a pimo': P'is a bʌj soc a wocarex tu cu bin u reyinticob C'uj cax c'ax u jor tu cu yocar
(Mt. 7.13‑14, 21‑23)
22 Ti' toy cu bin Jesús ich u berir Jerusalén. Ti' cu man ich u chan cajar baxuc ich u yajaw cajar a ti' yʌn ich bej. Ti' cu camsic mac ti taro'. 23 Yʌn mac tu c'ataj ti':
―Jaj Ts'urir ―quij―, arej ten wa ya'ab cu bin tacbir ten C'uj wa mʌ' ya'ab cu bin tacbir?
Jesús caj ya'araj ti' a pimo':
―Mun cu bin tacbir? 24 Jach p'isex a bʌjex quir a wocarex tu cu bin u reyinticob C'uj cax yaj tu ca wocarex. Qui' tucriquex quire' mʌ' ya'ab cu bin yocar ti'. 25 Mʌ' ja wirej ―quij Jesús―, je' u c'uchur tu q'uinin a mac yʌnin yatoch cu bin u c'ʌric u jor. Ca' bin taquechex ich tancab ca' bin a yʌn t'ʌniquex: “Q'ueyej in jo'rob, Jaj Ts'urir, quir in wocarob.” Chen a ti'o' cu bin u nunquic: “Mʌ' in wer maquechex, mʌ' in wer tub a tarex.” 26 Ra'iri' u q'uinin ca bin a yʌnxchun a wa'ariquex: “P'eri' ic janʌn uch, p'eri' ij cuc'ur xan uch. Baxuc caj a camsajenob tu berir uch tu cʌja'anenob.” 27 A Jaj Ts'uro' ca' bin u nunquej: “Caj in wa'araj ca'ch mʌ' in wer tub a tarex. Ca' xiquechex tu cotorex quire' nanex a manex ta c'asirex.” 28 Ca' bin a wac'tiquex a bʌj ca' bin a jʌch'iquex a coj quire' ts'iquechex quire' caj a wiraj mʌ' u yacsiquechex. Quire' caj a wiraj u yacsa'rob Abraham yejer Isaac yejer Jacob yejer tu cotor yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj. Chen tancab p'atechex tu cu yocarob u reyinticob C'uj. 29 A winico' tar cu bin tarob tu cu tar q'uin. Baxuc cu bin tarob tu cu bin ic yum. Baxuc cu bin tarob xʌman ca'anan. Baxuc cu bin tarob ich nojar. Ti' cu rʌc binob ich ca'anan tu cu bin u reyinticob C'uj. Ti' cu bin cutarob u janʌnob. 30 U'yex ba' quin wac, yʌn mac a tera' mʌ' no'ji' chen ca' bin c'uchuc tu q'uinin tu cu bin u reyinticob C'uj jach no'j. Yʌn mac a tera' jach no'j baje'ra' ca' bin c'uchuc tu q'uinin tu cu reyintic C'uj. Mʌ' no'ji'.
Jesús cu toc aric: Tabar in quinsa' ich u cajar Jerusalén
(Mt. 23.37‑39)
31 Jesús caj ts'oc u camsicob a ba' caj u ya'araj sam. Caj c'uchij mʌ' ya'ab u winiquirob judío a fariseojo'. Caj ya'arob ti':
―Ca' xiquech quire' Herodes u c'at u quinsiquech.
32 Jesús caj ya'araj ti'ob:
―A Herodeso', raji' cu tusaric mac. Joq'uenex a wa'ariquex ti': “Chen te' yʌnena', mʌ' ya'ab u q'uinin soc in yʌn joc'sic a mac aca'an c'ac'as quisin ti'. Soc in yʌn jawsic u yajir mac xan. Tabar in ts'ocsic in beyaj a tera'.” 33 Arex ―quij Jesús―, ti' Herodes a ba' quin betic baje'ra'. Baxuc xan in betic saman. Baxuc yʌn in betic ca'bej xan hasta quin c'uchur ich u cajar Jerusalén. Quire' ich u cajar Jerusalén tiri' cu quinsicob yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj, mʌ' a tera' ―quij Jesús.
34 Caj ya'araj Jesús:
―A techexo' ti' cʌja'anechex ich u cajar Jerusalén. Ca quinsiquex yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj uch. Ca rʌc ch'iniquex u jo'rob a mac tuchi'ta'b ten C'uj ti' techex. Ya'ab u tenin in c'at in much'quintic techex an ten bic cax cu juquintic yar soc u cʌnantic. Chen techex mʌ' ja c'atex in much'quintiquechex baxuc aro'. 35 U'yex ba' quin wac techex. Caj in toc p'ʌtechex ta junanex. Quin wac techex mʌ' a bin a wiriquenex hasta cu c'uchur tu q'uinin a ray u q'uinino' ca waquex: “Ca' ij c'ujintej a je' xiba' a cu tar quire' tuchi'ta'b ten C'uj.”