14
Jesús cu jawsic a chup u bʌq'uero'
Caj c'uchij tu q'uinin caj bin tu janʌn Jesús ich yatoch u ts'urir u winiquirob judío a fariseojo' quire' pʌybir. Ray u q'uinin u jesicob u bʌj u winiquirob judío. A ju yet janʌnob tan u ch'ucticob a ba' cu bin u betej Jesús. Ti' yʌn xib xan tu yʌn Jesús. A yʌn u yajir chup u bʌq'uer. Jesús caj ya'araj ti'ob a fariseojo' yejer yʌjcamsayʌjirob u t'ʌn Moisés a ju yet janʌnob, caj ya'araj ti'ob:
―Ba' cu ya'aric tu ts'iba'an u t'ʌn Moisés? Cu cha'ic wa jic jawsic u yajir mac wa mʌ' u cha'ic ic jawsic mac u q'uinin quir a jesiquex a bʌjex?
Mʌna' mac caj u nuncaj a ba' c'ata'b ti'ob. Rajen Jesús caj u mʌchaj u c'ʌb caj u jawsaj u yajir. Caj ts'oc u jaware' caj u cha' u bin a mac jawsa'b. Jesús caj ya'araj ti'ob a mac rʌc ti' yʌnob ich yatoch u ts'urir a fariseojo':
―Wa yʌn techex a wʌrʌc' chan tsimin cax a wʌrʌc' wacʌx ton, wa pitc'ʌjij caj but' ich u jorir ru'um ich yic' ja', mʌ' wa seb ca jariquex cax u q'uinin a jesiquex a bʌjex?
Mʌ' c'ucha'an yor u nunquicob ti' Jesús.
Jesús caj u camsaj a mac ti' yʌnob ich yatoch u ts'urir a fariseojo'
Jesús caj yiraj bic cu teticob u cutanob a payob tu janʌnob. U c'at u cutarob soc jach no'j tu cura'anob. Rajen Jesús caj ya'araj ti'ob:
―Wa ju pʌyiquechex mac quir a janʌnex tu cu bin u ch'ic u rac'. Mʌ' ja yʌn cutarex tu cu cutar a mac jach no'j. Quire' wa ti' ca cutarex jaj ixtʌcoj wa cu tar a mac jach no'jo' quire' techex mʌ' jach no'jechexi'. Wa ti' cura'anech cu bin tar yac tech a mac tu pay a janʌn: “Chan joq'uen a techo' ―quij― ca' xiquech ti' taro' soc in wacsic a je' xiba' tera' ta cutan.” Rajen ―quij Jesús―, ca' bin a ch'ic suraquir tu ca bin a cutar tu mʌ' no'j a cutan. 10 Chen wa cu payiquechex mac quir a janʌnex tu cu bin u ch'ic u rac'. Tar a cutarex tu cura'an a mac mʌ' no'jo' soc wa cu tar a mac tu pʌyechex cu bin yac techex: “In jach yajech ―quij―, cojen a cutar tu jach no'j.” Ra'iri' u q'uinin cu bin sʌjta'birechex ten a mac cura'anob janʌnob yejerech. 11 Mʌ' ja wirej ―quij Jesús―, a mac a cu tucric: Jach no'jen, a C'ujo' cu bin yiric mʌ' no'ji'. A mac a cu tucric: Mʌ' no'jen a teno', a C'ujo' cu bin yiric jach no'j.
12 Jesús ti' toy cu tsicbar ti' a mac caj u pʌy tu janʌn. Caj ya'araj ti':
―Barej ca pʌyic mac quir u janʌnob cax cu qui' janʌnob? Mʌ' ja chen pʌyic a mac a jach yaj. Mʌ' ja pʌyic a wits'inob, mʌ' ja pʌyic a bʌjob, mʌ' ja pʌyic a wet cajar a neyʌn u taq'uinob quire' baxuc xan c'ucha'an yorob u wʌc'ʌs pʌyiquech ta janʌn xan. Baxuc aro' tu wʌc'ʌs botechob. 13 Chen wa ca pʌyiquex mac quir u qui' jananob. Pʌyej a mac otsij, baxuc pʌyej a xon c'upa'an yoco' wa ju c'ʌb xan. Baxuc pʌyej a mech yoque'. Baxuc pʌyej a ch'op u wiche' xan. 14 Wa baxuc ca pʌyicob janʌnob a C'ujo' cu bin u qui'quintic a wor quire' a ra' winiquirob mʌ' cucha'an yorob u wʌc'ʌs bo'otiquech tu ta payajexob. Chen C'uj cu bin u bo'otiquex ca' bin riq'uic a mac quimeno' a mac curʌjij an ten bic C'uj u c'at uch.
Jesús cu camsic ti' a mac a mʌ' u c'at u tarob u qui' janʌnob
15 A mac a p'eri' curic janʌnob a caj u yubaj ya'aric Jesús caj ya'araj ti' Jesús:
―Jach qui' yorob a mac a cu bin janʌnob tu q'uinin cu bin u reyinticob C'uj a payob janʌnob. Ba'iri' cu c'uchur quir u janʌn.
16 Jesús caj ya'araj ti':
―Yʌn mac caj u toc pʌyaj ya'ab ca' tac u qui' janʌnob. Tar cu bin pʌybir tu yatochob. 17 Caj c'uchij tu q'uinin toc ts'aca'an yo'och caj tuchi'ta'b ca' u t'ʌnej a mac payob janʌnob uch. U c'urewob a tu pʌyaj ti' janʌnob: “Cojen ―quij―, toc ts'aca'an a wochex.” 18 Chen tu cotor a payob ca'ch caj u yʌnxchun ya'arob. Biquinin mʌ' c'ucha'an yor u binob, a tu yʌn c'uch, caj ya'araj: “A teno' caj in mʌnaj in ru'um, yʌn in bin in wiric biquira'. Toc chan arej ti' a jach ts'urir mʌ' c'ucha'an in wor in tar. Arej u jawsen a Jaj Ts'urir.” 19 Caj c'uchij u c'urew ich u jer a mac payob ca'ch. Raji' caj u ya'araj: “A teno' caj in mʌnaj cinco ca' ca'tur in wʌrʌc' wacʌx a ton, a cu jitic ba'. Bin in ca' in wirej wa cu beyajob. Toc chan arej ti' a Jach Ts'urir mʌ' c'ucha'an in wor in tar. Arej u jawsen.” 20 Caj c'uchij u c'urew ich u jer a mac payob uch. Raji' caj u ya'araj: “Mʌ' jin tar ―quij―, quire' tant in ch'ic in rac', rajen mʌ' c'ucha'an in wor in tar.” 21 Caj ts'oc yu'ur u c'urew caj ya'araj ti' u Jach Ts'urir a ba' caj u ya'araj a mac payob uch. Rajen caj ts'iquij caj ya'araj ti' u c'urew: “Sebquintej a bin ich tanbej ich u cajar, baxuc ich u berir u cor mac. Ca' a rʌc pʌyic a mac otsir. Baxuc a mac xonc'ub yoc wa c'ʌb. Baxuc a mac mech. Baxuc a mech yoque'. Baxuc a ch'op u wicho' xan.” 22 Caj ts'oc u betic aro' caj wʌc'ʌs bin ich u Jach Ts'urir caj ya'araj: “In Jach Ts'urir ―quij―, caj in toc betaj a ba' caj a wa'araj. Ti' toy yʌn, mʌ' chupuc a watoch.” 23 Caj ya'araj ti' u c'urew: “Joq'uen, rʌc pʌyej ich tancab u cajar cax tu cu manob ich bej. Chich pʌyob ca' tacob tu janʌnob soc u rʌc chupur in watoch.” 24 Caj ya'araj u Jach Ts'urir: “Taj quin wac tech a mac a caj in yʌn pʌyajob, mʌ' ju bin u janticob in woch. A toc ts'aca'an, quire' mʌ' in cha'ic u tarob.”
A mac a c'ucha'an yor u sayʌr tu pach Jesús quir u cʌnic u t'ʌn
25 P'eri' cu binob Jesús yejer a pimob. Caj u sut u bʌj caj u ya'araj ti'ob:
26 ―Wa mac ich techex u c'at u tar tin pach quir u cʌnic in t'ʌn. Wa ju jach yajquintic u tet yejer u nʌ' yejer u rac' yejer u parar yejer u bʌjob. Cax u wʌc'ʌs bʌjiri' chen mʌ' ten u qui' yajquintic ten ―quij Jesús―, aro' mʌ' c'ucha'an yor u tar u cʌnic in t'ʌn. 27 Wa mac ich techex ―quij Jesús―, mʌ' u c'at u muc'yaj, mʌ' u c'at u quimin, cax ich cruz wa ra' u c'at C'uj. Arej mʌ' c'ucha'an yor u tar u cʌnic in t'ʌn. 28 Wa mac ich techex ―quij Jesús―, u c'at u ts'ʌpquintic tunich soc u c'ʌxic yatoch jach carem. Cu yʌn tucric mun u bo'orir, mʌ' toy yʌnchun u beyaj soc yiric wa c'ucha'an u ts'ocsic ti'. 29 Wa mʌ' tu qui' tucraj mun u bo'orir quir u ts'ocsic ca' bin u ts'ʌpquintic tunich quir u nacsic u jo'r ca'anan. Ca' bin yirej mʌ' c'ucha'an yor u ts'ocsic. Tu cotor mac cu bin tar u che'ticob quire' caj u yirob mʌ' c'ucha'an yor u ts'ocsic. 30 Cu bin u ya'aricob: “A je' xibo' caj u yʌnxchun cu chen ts'ʌpquintic tunich mʌ' c'ucha'an yor u ts'ocsic.” Baxuc a mac a cu tar u cʌnic in t'ʌn. Cu yʌn tucric mun u bo'orir wa toy yʌnxchun u tar tin pach.
31 Jesús caj ya'araj ti' a pimo', a mac tarob tu pach:
―Baxuc a reyo' ―quij Jesús―, wa cu bin u ts'ictar yejer u yet reyir quire' p'acta'b. Cu yʌn qui' tucric wa c'ucha'an yor ti' quir u nup'ic yejer diez mil, cax yet reyir yʌn veinte mil soldado. 32 Wa cu yiric mʌ' c'ucha'an yor ti' yet reyir. Ti' toy yʌn yet reyir nach, tan u tar quinsbir. Je' u tuchi'tic mac quir u sisquintic yor soc cu p'eri'quinticob yor soc mʌ' ju tar quir u quinsa'. 33 A mac a cu bin u betic a ba' jach no'j, yʌn u qui' tucric wa c'ucha'an yor u ts'ocsic. Baxuc techex ―quij Jesús―, mʌ' c'ucha'an a worex a tar a cʌniquex in t'ʌn, wa mʌ' a c'at a p'ʌtiquex tu cotor a ba' yʌn techex.
Jesús cu camsic ti' a xa'ano' a mʌ' tabta'ani'
(Mt. 5.13; Mr. 9.50)
34 Caj ya'araj Jesús:
―A wochexo', mʌ' qui' wa mʌ' tabta'an yejer xa'an. Chen wa cu ruc'ur u xa'anin. Ba' yʌn ic betej soc u wʌc'ʌs tar u xa'anin? 35 A ruc'a'an u xa'anino', mʌ' ba'wir ti', mʌ' ti' a cor quir u ch'isej ba' an ten bic u ta' tsimin, ca chen joc'sic a puric nach. Baxuc techex wa mʌ' a quibiquex in t'ʌn cu bin u joc'sic u puric techex. Qui' u'yex a ba' quin wac.