15
Jesús cu camsic ti' tʌmʌn yuc a satʌro'
(Mt. 18.10‑14)
Turi' u q'uinin caj tarob a mac cu c'ʌmicob u taq'uin gobierno yejer a mac yʌn u si'pirob. Caj u much'quintajob u bʌj ich Jesús. Rajen u winiquirob judío a fariseojo' yejer yʌjcamsayʌjirob u t'ʌn Moisés caj ya'arajob:
―A je' xiba' cu man yejer a mac yʌn u si'pirob, cu janʌn yejerob xan.
Rajen Jesús caj u camsaj baxuc a je'ra':
―Wa turiri' techex yʌn cien a wʌrʌc' tʌmʌn yuc, cu satʌr turiri', mʌ' wa cu jamach p'ʌtic u yʌrʌc' tʌmʌn yuc a noventa y nueve tu cu janʌnob ca' xic u cʌxtej a sa'ataro'? Cu qui' cʌxtic hasta cu yiric. Caj ts'oc yiric caj qui'jij yor rajen caj u c'ocha. Ca' bin c'uchuc ich yatoch caj u pʌyaj a mac u jach yajob yejer u yet cajarob caj ya'araj ti'ob: “Ca' ij qui'quintej ij cor quire' caj in wiraj in wʌrʌc' tʌmʌn yuc a cu satʌr uch.” Baxuc xan, rajen quin wac techex: Jach manan cu bin u qui' tar yor C'uj ich ca'anan yejer yʌjmasirob u t'ʌn C'uj quire' caj u yiraj turi' caj u c'axaj yor, caj u p'ʌtaj u man tu c'asir. Cax mʌ' ba'wir aro' a noventa y nueve quir u c'axic yorob soc u p'ʌticob u c'asirob quire' jach tsoyob.
Jesús cu camsic ti' taq'uin a satʌro'
Jesús caj ya'araj:
―Mʌ' wa ti' yʌn xquic a yʌn diez u sʌc taq'uin wa cu sʌtic u taq'uin turiri'. Cu t'ʌbic u quib quir u mistic yatoch soc u qui' cʌxtic u taq'uin hasta cu yiric. Jach taj cu bin u qui' cʌxtic hasta cu yiric. Barej caj u yiraj u taq'uin cu pʌyic a mac u jach yajob. Baxuc u yet cajarob, caj ya'araj ti'ob: “Ca' ij qui'quintic ij cor quire' caj in wiraj in taq'uin a tin sʌtaj uch.” 10 Quin wac techex baxuc xan qui' yorob yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ber cu yiricob u c'axic yor mac. Caj u p'ʌtaj u man tu c'asir, cax turiri'.
Jesús camsic ti' u parar a cu sataro'
11 Jesús caj ya'araj ti':
―Ti' yʌn turiri' xib yʌn ca'tur u parar. 12 A its'inbir u parar caj ya'araj ti' u tet: “Tet ―quij―, jʌse ten a ba' ca bin a p'ʌtej wa ca quimin.” Rajen u tet caj u jʌsaj ti'ob u pararob a ba' cu bin u p'ʌtic ti'ob. 13 Caj manij mʌ' ya'ab u q'uinin, u parar a its'inbiro' caj u rʌc maraj u ba'tac caj u p'ʌtaj u tet caj bin ich tanxer u cajar nach. Caj u rʌc xup u taq'uin tu cu man tu c'asir. 14 Caj ts'oc u rʌc xupic u taq'uin caj c'uchij tu q'uinin u tar wi'ij tu ru'umin. Caj u yʌnxchun u masic otsir. 15 Caj tar u chich c'ataj u beyaj a ti' cʌja'an ich u ru'umin. Raji' caj u ts'aj u beyaj ich u cor quir u jansic yʌrʌc' q'uec'an. 16 Cu jach pachtic u najchʌjʌr yejer yoch q'uec'an a cu ts'abʌr ti'. Quire' mʌ' u ts'abʌr ti' a mac a cu cʌnanticob q'uec'an. 17 Chen caj u c'axaj u tucur caj ya'araj: “Mun u c'urew in tet cu beyaj. Toc yʌn yo'och ya'ab. Mʌ' u rʌc janticob. Chen a teno' tan in quimin yejer wi'ij. 18 Bin in ca' sut ich in tet ca' bin in wac ti' in tet: Tet, quen, a teno' yʌn in si'pir ti' C'uj. Baxuc tech, mʌ' tin quibaj a t'ʌn. 19 Ca' bin in wac ti' in tet: Mʌ' tsoyen a waquen wa ja pararen. Chan cha' in beyaj tech an ten bic a c'urew.” 20 A its'inbiro' caj riq'ui, caj sutnʌjij ich yatoch u tet.
’Ti' toy yʌn nach caj irir ten u tet, tan u sut. Caj yajquinta'b ten u tet caj u c'ʌnaj u yacab quir u nup'ur caj c'uchij ich u parar. Caj u pʌtʌx mec'taj caj u ts'u'ts'aj u p'uc. 21 Rajen u parar caj u ya'araj ti' u tet: “Tet, quen, a teno' yʌn in si'pir ti' C'uj. Baxuc tech quire' mʌ' tin quibaj a t'ʌn. Rajen mʌ' tsoyen a waquen wa ja pararen.” 22 Caj c'uchob yejer u tet ich yatoch. U tet caj ya'araj ti' u c'urew: “Chuquej u jer u noc' a tsoyo' ca' a tʌquej u noc' ti'. Chuquej u c'ʌb ca' a c'ʌrej tu c'ʌb. Chuquej u pech' xʌnʌb ca' a jupej ich yoc. 23 Joq'uen chuque bʌc' a tan ic tsentic ca' ij quinsej ca' ij qui' janʌnex ca' qui'ac ij corex. 24 Quire' a je' in parara' in wer uche' quimen chen ti' yʌn baje'rer cuxa'an quire' caj u p'ʌtenob uch chen baje'rer tan tu c'uchur.” Caj u yʌnxchun u betic ti' u qui' janʌnob.
25 ’U parar a sucu'unbiro' ti' yʌn ich u cor ca'ch caj ur u yits'in. Tan u yu'ur tabar u c'uchur ich yatoch. Caj yubaj u c'ayob tan yoc'atob xan. 26 Rajen caj u t'ʌnaj turiri' u c'urew u tet caj u c'ata ti' ba' cu yiricob. 27 Caj ara'b ti' ten u c'urew: “Quire' toc ur a wits'in rajen a tetex caj u ya'araj ca' quinsac bʌc' a toc tsemta'an toc ti' yʌn yor quire' urij.” 28 A sucu'unbiro' caj ts'iquij, rajen mʌ' u c'at u yocar ich u tet. Caj joc' u tet caj u chich araj ti' ca' ocac. 29 Caj u nuncaj ti' u tet: “U'yej ba' quin wac. Ya'ab yaxq'uin caj in beyaj tech. Ti' toy quin beyaj tech a ba' ta wa'araj ca'ch, caj in toc quibaj. Mʌ' ta chuca bʌc' teni', a ts'aten mʌ' chichin soc in qui' janʌn yejer a mac in jach yajob. 30 Chen caj urij a parar a je'ra' a caj u rʌc xupaj a taq'uin yejer xquic a cu manob. Biquinin caj a wa'araj u quinsa' yoch bʌc' ya'ab a tsemta'an ―quij―, ti' u tet?” 31 Chen u tet caj u ya'araj ti': “In pararech. Rajra' ti' yʌnech tin wicnʌn. Tu cotor ba' a yʌn ten, tech yʌnin. 32 Mʌ' ja wirej ―quij―, yʌn ij qui'quintic ij cor. Yʌn ij qui' janʌn xan quire' urij a wits'in. In wer quimij uch chen ti' yʌn baje'rer cuxa'an quire' caj u p'ʌtʌnenob uch chen baje'rer tant u c'uchur.”