Xu̱ju̱n xi ma joho xi kits'ínkjihi̱ nda̱ postru̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ Tesaloni̱ka̱
1
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tjín nanki Tesaloni̱ka̱
An Pablo̱, Silbano̱ ko̱ Timoteo̱ tísuniñai̱hi̱, jun xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tintsu̱bo̱o nanki Tesaloni̱ka̱, xi kikj'áts'e̱nu̱u Nti̱a̱ Na̱'miná ko̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.
Kas'enu̱u kju̱a̱nda ko̱ kju̱a̱jyu xi tsjáná Nti̱a̱ Na̱'miná ko̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ ni xi ka̱mat'ain xu̱ta̱ nk'ie nga kj'u̱a̱í ngáha Jesucristo̱
Jun já nts'e, ji̱n tjíhin nga tehe̱nte k'u̱a̱i̱hi̱ máb'a̱chjíhi̱ Nti̱a̱ná nga ja kichjubó éhe̱n. Kixi̱ tjíhin nga b'a̱ n'e̱i̱, a̱t'aha̱ 'yún tís'ejin sanu̱u éhe̱n Nti̱a̱ná ko̱ a̱t'aha̱ b'i̱ ngján 'yún tín'etjó so xinki̱u. Kui nga tsjo maha̱ni̱ jun a̱jihi̱n xu̱ta̱ ni̱nku̱ xingisoo̱ xi Nti̱a̱ná ta̱ ts'e̱. Tíbixínyai̱ xi nkú ts'ín tín'e chúkju̱o ni xi tímat'on ko̱ xi nkú ts'ín tín'e s'ejiun Nti̱a̱ná, ndaha tsa tín'e unchanu̱u ko̱ nkjin tíkjá kju̱a̱ni̱ma̱ tísakúnu̱u. Kui ni xu'bi̱ xi bakúchji nga kixi̱ basehe̱ Nti̱a̱ná mí nihi xi nda ko̱ tsa xi najmi nda títs'ín xu̱ta̱. Tíb'axki̱nu̱u nga jun xi tsuhu̱nu̱u má batéxuma. Kui kju̱a̱ha nga un tíbehe̱nu̱u.
Kixi̱ ts'i̱ín Nti̱a̱ná nga tsjáha̱ kju̱a̱'un xu̱ta̱ xi títs'ínkj'ajinnu̱u kju̱a̱'un ko̱ nga tsjánu̱u jun xi tín'ekj'ajinnu̱u kju̱a̱'un nga n'e̱kj'áíyako̱ni̱. B'a̱ ka̱ma ni̱stjin nga kj'u̱a̱íkúchji yjoho̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu, nk'ie nga ni̱bajenko̱ nk'a ján ntítsjehe̱ xi tjíhi̱n nga'yún nga tje̱njin ts'íhin nd'í. Kj'u̱a̱í ts'ínk'íéchjí xi najmi be Nti̱a̱ná ko̱ xi najmi kint'é'éhe̱n én nda tsuhu̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu.
Kui xu̱ta̱ha xi ts'i̱ínkjáíhi̱n kju̱a̱ni̱ma̱ nga ndyja̱ sín. N'e̱kjí t'axín nginku̱n Nda̱ Nti̱a̱ná. Najmi sku̱e̱ kju̱a̱chánkaha̱ ko̱ nga'yúhu̱n. 10 B'a̱ ka̱ma kui ni̱stjiu̱n nk'ie nga ja kj'u̱a̱í ts'ínkjáíhi̱n Nda̱ Nti̱a̱ná kju̱a̱chánkaha̱ a̱jihi̱n xu̱ta̱ xi ts'e̱, ko̱ ngayjee̱ xu̱ta̱ xi kis'ejihi̱n tsjo ka̱maha̱ nga sku̱e̱. Ta̱ cho̱o a̱t'aha̱ kin'e s'ejiun éhe̱n Nti̱a̱ná xi tsixínyai̱ a̱jinnu̱u.
11 Kui kju̱a̱ha, nk'ie nga chubako̱ho̱ni̱ Nti̱a̱ná tehe̱nte chubantjáíhi̱ ri̱, tu̱ xi k'u̱a̱xki̱hi̱nu̱u Nti̱a̱ná nga jun xi tsuhu̱nu̱u nga ka̱mankuko̱o xu̱ta̱ xi j'ájin. Binchii̱hi̱ Nti̱a̱ná nga kats'íntjusunko̱ nga'yúhu̱n ngayje tíkjá ni xi nda mjenu̱u nga n'o̱o ko̱ ngayjee̱ xá xi tín'o tu̱ nga̱t'aha̱ nga s'ejinnu̱u. 12 Nk'ie nga b'a̱ ka̱ma, sa̱kúhu̱ kju̱a̱chánka Nda̱ Nti̱a̱ná Jesu a̱jinnu̱u ko̱ jun ta̱ sa̱kúnu̱u kju̱a̱chánka nga̱t'aha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná, xi nkú ts'ín tje̱he̱n ra̱ kju̱a̱ndaha̱ Nti̱a̱ná ko̱ kju̱a̱ndaha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.