3
B'i̱ ts'ín tsanki Pablo̱ nga chu̱bako̱ Nti̱a̱ná
Ni xi xín yanu̱u, já nts'e, chu̱bantjáíni̱ nk'ie nga chu̱bako̱o Nti̱a̱ná. Ti̱nchúhu̱u nga ki̱tsa̱ katjitse ko̱ nda ts'ín kan'ekjáíhi̱n éhe̱n Nda̱ Nti̱a̱ná tu̱ má xi tje̱hén ni. B'a̱ katuma xi nkú nga kama a̱jinnu̱u. Ko̱ ti̱nchíntjaini̱ tu̱ xi Nti̱a̱ná kjéxihi̱nni̱ a̱jihi̱n já xi kits'ínkatsún kju̱a̱nkjintak'uhu̱n ko̱ ch'onk'un xi tjín. A̱t'aha̱ najmi ngayjee̱ xu̱ta̱ s'ejihi̱n Nti̱a̱ná.
Tu̱nga ts'íntjusuhún Nda̱ Nti̱a̱ná ni xi nchja̱. Kui xi ndjá ts'i̱ínkinchánu̱u ko̱ kúnnu̱u a̱jihi̱n ni ch'onk'un xi tjín. Xihi̱ nkuhú Nda̱ Nti̱a̱ná s'ejinná behe̱ tak'ui̱n nga tín'etjusun ko̱ nga tu̱ nku n'e̱tjusunnú kju̱a̱téxuma xi kin'ekjas'ei̱hi̱n. Nda̱ Nti̱a̱ná katsjáni̱yáha̱ ani̱ma̱nu̱u nga n'e̱ mjo xi nkú ts'ín mjehe̱ ñá Nti̱a̱ná ko̱ nga n'e̱ chúkju̱o ni xi tíbitjajíún xi nkú ts'ín kits'ín chúkju̱a̱ Cristo̱.
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ nk'ie nga ts'i̱ínxá xu̱ta̱ ni̱nku̱ Tesaloni̱ka̱
Jun já nts'e, ngajoho̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ b'a̱ tí'mii̱hi̱ nga n'e̱ t'axíhu̱un yjonu̱u ngatentee̱ já nts'eé xi tjíntu ts'e, xi najmi tíi̱ncha ts'ín xi nkú ts'ín tíjña én xi tsakuyái̱hi̱ ko̱ kin'ekjóho̱on. A̱t'aha̱ jun ja yo xi nkú ts'ín tjíhin nga ku̱i̱ntsu̱bo̱o nga cha̱se̱ chu̱ba̱yani̱. Najmi tintsu̱ba̱ ts'ei̱ a̱jinnu̱u.
Ndaha nku najmi chu̱ba̱ kichinei̱ nichinehe̱ tsa najmi y'echjíi̱hi̱. Ni̱stjin ni̱stje̱n ní kin'exái̱ ko̱ kiyai̱ kju̱a̱ni̱ma̱ tu̱ xi ndaha nku xi tjín a̱jinnu̱u najmi ji̱n y'enéhe̱ ri̱ yjoni̱. Kju̱axi̱ nga kama tsinchii̱hi̱ ni xi kamachjénni̱ kai, a̱t'aha̱ tjínni̱ kixi̱ nga b'a̱ n'e̱i̱. Tu̱nga tu̱ sa ní kin'exái̱ nga y'ejña chu̱ba̱yai̱hi̱ xu̱ta̱, tu̱ xi b'a̱ ta̱ n'e̱henu xi nkú nga kin'ei̱. 10 A̱t'aha̱ nk'ie nga tintsu̱ba̱i̱ a̱jinnu̱u, kik'a̱i̱hi̱ kju̱a̱téxuma xu'bi̱: “Tsa tjín xi najmi mjehe̱ ts'i̱ínxá, ta̱ najmi kakjine ma.”
11 A̱t'aha̱ tínu'yái̱ én nga tjín a̱jinnu̱u xi tjíma ts'e, xi najmi chumi nihi xi tíi̱ncha ts'ín, nga tu̱ sahá chu̱ba̱ tíi̱ncha tsungijihín yjoho̱ má najmi kui tje̱he̱n ra̱. 12 Ngajoho̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱ b'a̱ tí'mii̱hi̱ ko̱ tíbinchii̱hi̱ xu̱ta̱ xu'bo̱ nga tu̱ sahá jyukj'i kats'ínxá. B'a̱ ts'ín sa̱kúhu̱ ra̱ ni xi machjéhe̱n.
13 Ko̱ jun já nts'e, najmi tu̱ n'ekjentoho̱o yjonu̱u nga n'o̱o ni xi nda. 14 Tsa tjín xi najmi ts'i̱ínsihi̱n én xi tíb'et'ai̱ xu̱ju̱i̱n, cha̱se̱ sisiun yá xi b'a̱ ts'i̱ín ko̱ najmi ta̱ mako̱honu, tu̱ xi katuma subaha̱ ra̱. 15 Tu̱nga najmi tu̱ chasehé ru̱u xi nkúhu tsa kui xi xu̱ta̱ kontra̱nu̱u. Tjenni̱yá níhu̱u a̱t'aha̱ nda̱ nts'o maha.
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Pablo̱ xu̱ju̱i̱n
16 Nda̱ Nti̱a̱ná xi tsjáná kju̱a̱jyu, kui xi katsjá tehe̱ntenu̱u kju̱a̱jyu a̱jihi̱n ni xi ku̱i̱tjájiun. Nda̱ Nti̱a̱ná kat'ejñajinnu̱u ngatentoo̱.
17 An Pablo̱ ntuna̱ tíb'et'áha̱nu̱u kju̱a̱suniñana̱. Kui xi bakúchji ngayjee̱ xu̱ju̱n xi ts'inkjíhi̱ xu̱ta̱. B'a̱ ts'ín b'et'á.
18 Ngatentoo̱ kas'enu̱u kju̱a̱ndaha̱ Nda̱ Nti̱a̱ná Jesucristo̱.