14
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu nga ngju̱a̱i̱se ngáha̱ ra̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱
B'i̱ ta̱ kitsú ya Jesu:
—Najmi tu̱ fanta̱ha̱ ru̱u yjonu̱u. N'e̱ s'ejiun Nti̱a̱ná ko̱ kas'ejinnu̱u an. Ni'yaha̱ Na̱'mina̱ tjín ṉkjún a̱nte. Tsa najmi kju̱axi̱, ja ra̱ nd'a̱i̱ kixinyaha̱nu̱u kai. Kfín k'uendánu̱u a̱nte. Tsa kfín k'uendánu̱u a̱nte, a̱s'a̱i kjúái̱kj'a ngáha̱nu̱u tu̱ xi ta̱ yo̱ ku̱i̱ntsu̱ba̱hanu má nga kúáte̱jña. Yo ni̱yá xi fi má nga kfíán.
B'a̱ kitsú Toma:
—Ji Nda̱ Nti̱a̱, najmi yai̱ má k'úín. ¿Nkú n'e̱ cha̱ha̱ni̱ ni̱yóo̱?
B'i̱ kitsú Jesu:
—An ni̱yá xi fi má tíjña Nti̱a̱ Na̱'miu̱, an bakuyá én xi na̱xu̱ ko̱ an tsja kju̱a̱tík'un. Ndaha nku najmi ku̱i̱chúsehe̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱ tsa najmi an. Tsa yanú, ta̱ cha̱ ru̱u Na̱'mina̱. Ko̱ nd'a̱i̱ tích'atuts'i̱hi̱n ru̱u nga tíyo ko̱ tunkun tíyako̱honu.
B'a̱ kitsú Felipe̱:
—Ji Nda̱ Nti̱a̱, ta̱kúchjini̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱ ko̱ s'e̱nkuni̱.
B'i̱ kitsú Jesu:
—Ji Felipe̱, ja nd'a̱i tíi̱jñajihi̱nnu̱u. ¿A tu̱ yje najmi kje̱hé yaní? Xi tíbena ta̱ tíbe Nti̱a̱ Na̱'miu̱. ¿Á: “ta̱kúchjini̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱” tíbixíhinni? 10 ¿A najmi s'ejihín ri nga an xi tíi̱jñajihi̱n Nti̱a̱ Na̱'miu̱ ko̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱ tíjñajinna? Én xi tínchjako̱nu̱u najmi kuenta̱na̱ tínchjahana. Na̱'mi xi tíjñajinna, kui xi títs'ín ni xi ts'e̱. 11 N'e̱ s'ejiun nga an tíi̱jñajihi̱n Nti̱a̱ Na̱'miu̱ ko̱ nga kui tíjñajinna. Tsa najmi s'ejinnu̱u énna̱, ndaha tsa tu̱ ni xi kits'ian n'e̱ s'ejiun.
12 ’Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Xi s'e̱jihi̱n an ta̱ kui nihi xi ts'i̱ín xi nkúhu xi títs'ian. Ko̱ 'yún chánka sa ni xi ts'i̱ín xu̱ta̱ xu'bo̱, a̱t'aha̱ an tífia má tíjña Nti̱a̱ Na̱'miu̱. 13 Ngayjee̱ ni xi ku̱i̱nchíhu̱u Na̱'miu̱ ngajona̱, tsjanu̱u. B'a̱ ts'ín an xi Ntíu̱ kuakuchjíhina kju̱a̱chánkaha̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱. 14 Ts'ian ni xi ku̱i̱nchúhu̱u ngajona̱.
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu nga ts'i̱ín nibá Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná
15 ’Tsa tjonu̱u an, n'e̱tjusun kju̱a̱téxumana̱. 16 Kuankihi̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱, ko̱ tsjánu̱u kj'a̱í xi ta̱ ku̱a̱si̱nko̱nu̱u ko̱ xi k'úéjñajin sínnu̱u. 17 Kui xi Espiri̱tu̱ xi ku̱a̱kúchji ni xi na̱xu̱. Xu̱ta̱ xi najmi be Nti̱a̱ná najmi ka̱ma ts'i̱ínkjáíhi̱n, a̱t'aha̱ najmi ma chjihi̱ ko̱ najmi be yáha. Tu̱nga máha jun, ja yo yáha, a̱t'aha̱ kui xi tíjñajinnu̱u ko̱ k'úéjñajinnu̱u.
18 ’Najmi k'uentú masennu̱u. Kjúái̱se ngáha̱nu̱u. 19 Sa kutju najmi ta̱ sku̱e̱hena xu̱ta̱, tu̱nga máha jun, cha̱nú. A̱t'aha̱ tíi̱jña tík'an, kui nga ta̱ ku̱i̱ntsu̱ba̱ tík'uhunnu. 20 Nk'ie nga b'a̱ ka̱moo̱, cho̱o nga an tíi̱jñajihi̱n Na̱'mina̱ ko̱ jun tintsu̱ba̱jinnú ko̱ an tíi̱jñajinnu̱u. 21 Xi kj'u̱átjo kju̱a̱téxumana̱ ko̱ ts'i̱íntjusun, kui xi tjoho̱ an. Ko̱ xi ts'i̱íntjona, Na̱'mina̱ ta̱ ts'i̱íntjoho̱ ko̱ an ts'intjá ko̱ kuakuchjíhi̱ yjona̱.
22 A̱s'a̱i kinchja̱ Juda̱, tu̱nga najmi Juda̱ Iscariote̱hé:
—Ji Nda̱ Nti̱a̱, ¿nkú tjíhi̱n ra̱ nga tu̱ ji̱n ku̱a̱kúchjihíni̱ yjohi̱ ko̱ nga najmi ku̱a̱kúchjihi̱ yjohi̱ xu̱ta̱ xi k'oo̱?
23 B'i̱ kitsú Jesu:
—Xi tjoho̱ an, kui xi ts'i̱íntjusun énna̱. Na̱'mina̱ ts'i̱íntjoho̱ xu̱ta̱ xu'bo̱, ko̱ Na̱'mina̱ ko̱ an kjúái̱sei̱hi̱ nga ku̱i̱ntsu̱ba̱ko̱ tehe̱ntei̱. 24 Tu̱nga xi najmi tjoho̱ an, najmi ts'i̱íntjusun énna̱. Én xi tínu'yó, najmi an ts'a̱n. Ts'e̱ Na̱'mi xi kits'ín nibána.
25 ’B'i̱ tíxinnu̱u nk'ie nga tíi̱jñajin sanu̱u. 26 Tu̱nga Nti̱a̱ Na̱'miu̱ ts'i̱ín nibá Espiri̱tu̱ Santo̱ ngajona̱. Kui xi ku̱a̱si̱nko̱nu̱u. Ku̱a̱kúya yjenu̱u ko̱ ts'i̱ínkj'áítsjen yjenu̱u ni xi kixinnu̱u.
27 ’Tíb'ejñánu̱u kju̱a̱jyu. Kju̱a̱jyuna̱ títsjanu̱u. Najmi b'a̱ ts'ín tsja xi nkú ts'ín tsjá a̱sunntei̱. Najmi tu̱ fanta̱ha̱ ru̱u yjonu̱u ko̱ najmi tu̱ binkjun. 28 Ja kuanu'yó nga b'a̱ kuaxinnu̱u nga kfíán ko̱ kjúái̱se ngáha̱nu̱u. Tsa kju̱axi̱ nga tjonu̱u an, ta̱ tsjo ka̱manu̱u nga kfíán má tíjña Nti̱a̱ Na̱'miu̱, a̱t'aha̱ 'yún chánka sa Nti̱a̱ Na̱'miu̱ nga an. 29 Nd'a̱i̱ b'a̱ tíxinnu̱u kintehe̱ ni nga ku̱i̱tjusun ni xi tjíhin nga ka̱ma tu̱ xi s'e̱jihi̱nnu̱u nk'ie nga b'a̱ ka̱moo̱.
30 ’Najmi ta̱ tse kuinchjako̱ saha̱nu̱u, a̱t'aha̱ kj'u̱a̱í xi tíbatéxumaha̱ a̱sunntei̱. Najmi tjíhi̱n nga'yún tsa kui xi ts'i̱ín ngana̱na. 31 Tu̱nga tjíhín ni nga b'a̱ ka̱ma, tu̱ xi ka̱mankjihi̱n ra̱ a̱sunntei̱ nga tjona Nti̱a̱ Na̱'miu̱ ko̱ nga títs'intjusan xi nkú kitsúna. Ti̱síntjo̱on ko̱ tjián.