16
’Tíxinyanu̱u ni xu'bi̱ tu̱ xi najmi n'e̱ndyjajihi̱n ru̱u yjonu̱u. A̱t'aha̱ ku̱i̱ch'onsjenu̱u a̱jihi̱n xu̱ta̱ sinagoga̱. Ku̱i̱chú chu̱ba̱ nk'ie nga tu̱ yáhá ni xi ts'i̱ínk'iennu̱u, b'a̱ ka̱maha̱ nk'ie nga sa̱síhi̱n Nti̱a̱ná nk'ie nga b'a̱ ts'i̱ínnu̱u. B'a̱ ts'i̱ínnu̱u xu̱ta̱ a̱t'aha̱ najmi beni̱, ta̱ ndaha Na̱'miu̱ ko̱ ta̱ ndaha an. Tíxinyanu̱u nga b'a̱ ka̱ma tu̱ xi nk'ie nga ku̱i̱chúhu chu̱bo̱ kj'u̱a̱ítsjehe̱nnu̱u nga b'a̱ kixinnu̱u.
B'i̱ ts'ín kitsúya Jesu ni xi ts'i̱ín Espiri̱tu̱ Santo̱
’Najmi kixinyanu̱u ni xu'bi̱ nga tuts'ihi̱n ni a̱t'aha̱ an tíi̱jñajin sanu̱u. Tu̱nga nd'a̱i̱ tífia má tíjña xi kits'ín nibána. Jun najmi tíchasjaiyanú má kfíán. Tu̱ sa ní tí'be nusin nusinnu̱u a̱t'aha̱ b'a̱ tíxinnu̱u. Tu̱nga kju̱axi̱hí ni xi tíxinnu̱u. Tu̱ sahá ngandanu̱u nga kfíán. A̱t'aha̱ tsa najmi kfíán, najmi kj'u̱a̱í xi ku̱a̱si̱nko̱nu̱u. Tu̱nga tsa kfíán, kui xi ts'in nibásenu̱u.
’Nk'ie nga kj'u̱a̱í, ts'i̱ín nga ka̱mankjihi̱n xu̱ta̱ xi tjín a̱sunntei̱ nga ngatitsun tjíhi̱n, ko̱ nga an kits'ian ni xi na̱xu̱ nginku̱n Nti̱a̱ná, ko̱ nga Nti̱a̱ná ku̱a̱se̱he̱ ni xi nda ko̱ ni xi najmi nda kits'ín xu̱ta̱. Ka̱mankjihi̱n xu̱ta̱ nga ngatitsun tjíhi̱n, a̱t'aha̱ najmi s'ejihi̱n an. 10 Ka̱mankjihi̱n nga na̱xu̱ kits'ian, a̱t'aha̱ tífia má tíjña Na̱'miu̱. Najmi ta̱ cha̱hanú. 11 Ko̱ ka̱mankjihi̱n nga Nti̱a̱ná ku̱a̱se̱he̱ ni xi nda ko̱ ni xi najmi nda kits'ín, a̱t'aha̱ ja kis'enéhe̱ ni xi kanéhe̱ xi batéxumaha̱ a̱sunntei̱.
12 ’Tjín ṉkjún sana ni xi xínyanu̱u tu̱nga najmi ka̱makjinnu̱u nd'a̱i̱. 13 Nk'ie ní kj'u̱a̱í Espiri̱tu̱ xi b'éjña chji ni xi na̱xu̱ tjín, kui xi ku̱a̱kúyanu̱u ngayjee̱ ni xi na̱xu̱ tjín. A̱t'aha̱ najmi kuenta̱ha̱ ku̱i̱nchja̱ha. Ni xi ku̱i̱nt'é ní, kui ní nihi xi ku̱i̱nchja̱. Ko̱ ta̱ ku̱i̱tsu̱yanu̱u ni xi ka̱ma a̱skahan.
14 ’Kui xi ts'i̱ín nga ka̱mankjinnu̱u ni xi títs'ian. B'a̱ ts'ín k'u̱éjña chjihi kju̱a̱chánkana̱. 15 Ngayjee̱ ni xi y'aha̱ ra̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱, ko̱ ta̱ an y'ahana. Kui kju̱a̱ha nga b'a̱ tíxihi̱nnu̱u nga Espiri̱tu̱ ts'i̱ín nga ka̱mankjinnu̱u ni xi títs'ian.
B'i̱ ts'ín kitsúyaha̱ Jesu já ni'yakuyáha̱ nga ngju̱a̱i̱
16 ’Sa kutju najmi ta̱ cha̱hanú, ko̱ sa kutju cha̱ ngáhanú. A̱t'aha̱ má tíjña Na̱'miu̱ kfíán.
17 A̱s'a̱i k'u̱a̱ já ni'yakuyáha̱ b'i̱ ngján kingjásjaiyaha̱ xinkjín:
—¿Nkú tsuhu̱ ra̱ niu̱? B'a̱ títsuná: “Sa kutju najmi ta̱ cha̱hanú ko̱ sa kutju cha̱ ngáhanú.” Ko̱ ta̱ b'a̱ títsu: “A̱t'aha̱ má tíjña Na̱'miu̱ kfíán.” 18 ¿Nkú tsuhu̱ ra̱ én xi tsu: “sa kutju”? Najmi mankjinná ni xi tínchja̱ko̱ná.
19 Kamankjihi̱n Jesu nga mjehe̱ já ni'yakuyóo̱ ngju̱ásjaiyaha̱ nkú tsuhu̱ ra̱ niu̱ ko̱ b'a̱ kitsú:
—Ja b'a̱ kuaxinnu̱u nga sa kutju najmi ta̱ cha̱hanú ko̱ sa kutju cha̱ ngáhanú. ¿A kui nihi xi tíchubani̱jmíyako̱honu xinki̱u? 20 Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Ch'i̱ú ko̱ k'úé nusin nusinnu̱u, tu̱nga xu̱ta̱ xi najmi be Nti̱a̱ná bi s'e̱he̱ kju̱a̱tsjo. Ndaha tsa k'úé nusin nusinnu̱u, tu̱nga a̱skahán ni kju̱a̱tsjo ka̱ma ngáha kju̱a̱nusinnu̱u.
21 ’Xi nkúhu nku ta̱chju̱ún xi tsihi̱n nku ntí, s'ehe̱ kju̱a̱ba a̱t'aha̱ ja kuichu chu̱ba̱ha̱. Tu̱nga nk'ie nga ja kuatsin ntíu̱, najmi ta̱ f'áítsjehe̱n ra̱ kju̱a̱ni̱mo̱, a̱t'aha̱ tsjo maha̱ nga nku ntí s'ejñaha̱. 22 B'a̱ ta̱ ts'ín tíma nusinnu̱u nd'a̱i̱, tu̱nga ni̱basehé ngáha̱nu̱u. Tsjo k'úé ngáha̱ ra̱ ani̱ma̱nu̱u ko̱ najmi ch'a xi ka̱ma kjé'anu̱u kju̱a̱tsjonu̱u.
23 ’Kui ni̱stjiu̱n ndaha nku ni najmi ta̱ cha̱sjaiyahanú. Kju̱axi̱ ni xi tíxinnu̱u. Tsjánu̱u Nti̱a̱ Na̱'miu̱ tu̱ mí nihí ni xi ku̱i̱nchíhu̱u ngajona̱. 24 Santaha nd'a̱i̱ ndaha nku ni najmi kje̱e binchiu ngajona̱, tu̱nga nd'a̱i̱ ti̱nchíú ko̱ n'e̱kjóho̱on tu̱ xi 'yún s'e̱he̱nu̱u kju̱a̱tsjo.
25 ’Tíb'ejñá chu̱ba̱yanu̱u nd'a̱i̱ tu̱nga ku̱i̱chúhú chu̱ba̱ nk'ie nga najmi ta̱ k'uejñá chu̱ba̱yaha̱nu̱u. K'uejñá chji sisinnu̱u Nti̱a̱ Na̱'miu̱. 26 Kui ni̱stjiu̱n ku̱i̱nchíú ni xi mjenu̱u ngajona̱. Najmi ka̱machjén tsa an kuankintjáínu̱u nginku̱n Nti̱a̱ Na̱'miu̱. 27 Kui xi ta̱ tjoho̱ jun, a̱t'aha̱ tjonu̱u an ko̱ s'ejinnu̱u nga má tíjña Nti̱a̱ná nibahana. 28 Má tíjña Nti̱a̱ Na̱'miu̱ nibahana ko̱ jáa̱ a̱sunntei̱. K'uejñá ngáhana a̱sunntei̱ ko̱ kfínse ngáha̱ ra̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱.
29 B'a̱ i̱ncha kitsú já ni'yakuyáha̱:
—Nd'a̱i̱ tíchubako̱ kixi̱ kixi̱ni̱. Najmi tíb'ejña chu̱ba̱yani̱. 30 Tímankjinni̱ nd'a̱i̱ nga yai ngayjee̱ ni xi tjín ko̱ najmi machjén tsa tjín xi ngju̱ásjaiyahi. Kui kju̱a̱ha nga s'ejihi̱nni̱ nga má tíjña Nti̱a̱ná nibahani.
31 B'i̱ kitsú Jesu:
—¿A s'ejinnu̱u nd'a̱i̱? 32 Tu̱nga ku̱i̱chúhú chu̱ba̱ ko̱ ja kuichu chu̱bo̱ nd'a̱i̱ nk'ie nga nkúnkú kuankín t'axíún nga sa̱téndzjoyo ko̱ k'úéjña su̱ba̱nú. Tu̱nga najmi tíi̱jña su̱ba̱ná, a̱t'aha̱ Nti̱a̱ Na̱'miu̱ tíjñako̱na. 33 Tíxinyanu̱u ni xu'bi̱ tu̱ xi s'e̱he̱nu̱u kju̱a̱jyuna̱. Un sku̱e̱nu̱u a̱sunntei̱, tu̱nga tsjohó kat'enu̱u a̱t'aha̱ an ja kits'in ngana̱ha̱ a̱sunntei̱.