^
पेत्राचे पहिले पत्र
नमस्कार
आभारप्रदर्शन
ख्रिस्तशिष्यांना तारणप्राप्तीची आशा आहे म्हणून आभारप्रदर्शन
ख्रिस्तशिष्यांना शोभेसे शील
देवाने निवडलेला दगड
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अंकित होऊन राहणे
सेवेचा अर्थ
पती व पत्नी
ख्रिस्तनिष्ठ मनुष्यांना शोभणारी सहानुभूती
अन्याय सोसून ख्रिस्ताने घालून दिलेले उदाहरण
पापाचा त्याग करणे
ख्रिस्तासाठी दुःख सहन करण्याचा हक्क
वडिलांना बोध
सर्वसामान्य बोध