^
1 Pita
Vuꞌa Anejijihina
Nimairoa Nimaa Nimai ꞌEe Maranúajaho Ijaꞌinaꞌe Namuna
Kara Ariramaa Hihuna ꞌUmenajina
Muna Maiꞌo Hijiꞌinijine ꞌEe Ea Ariramaijihina
Kerisora Ahia Apenajaꞌinaꞌe Apehuna
Napasina ꞌEe Paruꞌina Godira Ura Renujaꞌinaꞌe Hihunijina
Maa Vejujihunaꞌe Ahia Sisea Apeju
Hia Aniꞌina Reju
Godoni Swara Hami ꞌAjohiꞌina
Kerisora Ahia Sisea Apenajaꞌinaꞌe Ja ꞌUꞌo Apehunijina
Godoni Ehija Teamanaꞌeje Niꞌajiꞌavara
Túchamaa ꞌAjoramajina