^
Jemisi
Vuꞌa Anejijihina
Nimairoa ꞌEe Vwiha Mamaa Ijina
Kukua Paꞌamaijine ꞌEe Kukua Rukinijina
Nimairoa Huni Venaka ꞌEe Venakú Ijina
Hene ꞌEe Vehunijina
Ronu Kwinu Parehuni Jujuvuꞌa
Nimai Rone ꞌEe Vejajina
Mitarijina
Vwiha Maa Ichutoi Rena Roujina
Mweꞌakeꞌi Napura Vejujina
Namahujihuni Jujuvuꞌa
Taꞌarosaravujihuni Jujuvuꞌa
Kukua Rukinijihuni Jujuvuꞌa
ꞌUnama Icháꞌina Masuani Hine ꞌEe Siporua ꞌOhunijina