^
JUDAS
Sɨquɨ̄ tēe cástéén jnūhun stáhú
Jeē stɨhvɨ́ ni Judas ñayuu cácandíje
Jnūhun cújéhnu Yaā Dios nɨɨ́ cáni