^
2 TESALONICENSES
Jā sāhá ndāā yā cuāchi tá nenda Cristo
Tūhun maá tēe jā sāhá xēēn cuāchi
Nchivī jā ní nacāji yā jā cācu ji
Jā ná cácān táhvī ji jēhē Pablo
Jā cánuú satíñú ó
Bendición jā sándīhí