6
Itiŋan Krisi temeete kek. Tana tamap pa sanaana kamŋana
Tana iŋgi ko toso parei? Sombe Anutu imuŋai iti sorok, mi ikam ti ma tewe ndeeŋeŋanda kek, ko tonoknok sanaana bekena muŋaiŋana kini tana ipet ma iwe biibi? Ro 3:5+ Som kat! Pa iti tomtom ta tuurla na, tamap pa sanaana kek kembei ta wal meeteŋan. Parei, ko tusu mi tombot la zaala ki sanaana mini? 2Kor 5:14+; Ga 2:20; Kol 3:3+; 1Pe 2:24 Niom kuute som? Iti ta boozomen takam yok bekena tesekap la ki Krisi, mibe tagaabi pa meeteŋana kini. Ga 2:20, 5:24 Tana zaala ki Krisi ta iti tototo. Pa ni imeete mi Tamaana mburaana ndabokŋana ipei i ma burup ma imaŋga mini pa naala. Mi iti ta kembena. Indeeŋe ta takam yok, ina kembei itiŋan Krisi temeete ma titwi iti, bekena takam lende mbotŋana popoŋana ta ambaiŋana i. 2Kor 5:17; Ep 2:5+, 4:22+; Kol 2:12
Mi sombe tesekap la ki Krisi, mi tagaabi pa meeteŋana kini, inako tagaabi pa maŋgaŋana kini tomini, mi takam mbotŋana popoŋana kembei ta ni na. Ro 8:11; Pil 3:10+; 2Tim 2:11 Pa iti tuute: Lelende muŋguŋana ta sananŋana i, ina tipun raama Yesu sala ke pambaaraŋana kek bekena mburaana imap. Naso tewe mbesooŋo pa sanaana mini som. Ga 5:24, 6:14; Ep 4:22; Kol 3:5,9; 1Yo 3:9 Pa tomtom ta sombe igaaba Krisi pa meeteŋana kini, na Anutu itatke i pa sanaana mburaana kek. Tana sanaana zaana be imboro i mini som. Yo 8:32+; Ro 8:2; 2Kor 3:17; 1Pe 4:1
Tana iti tuurla ta kembei: Sombe tagaaba Krisi pa meeteŋana kini, inako tamaŋga mi takam mbotŋana popoŋana tomini kembei ta ni. Ro 8:11; Ga 2:19+; Pil 3:10+; 2Tim 2:11 Iti tuute: Anutu ipei Krisi ma imaŋga mini pa naala kek. Tana ni irao imeete mini som, mi meeteŋana imboro i mini som. Ŋgo 2:24; Tur 1:18 10 Pa ni imeete pa sanaana pa tamen ŋonoono, tona isala ki Anutu. Mi koozi ni imbotmbot be imbeeze pa Anutu mi ikam ma Anutu zaana iwe biibi. Ibr 7:27, 9:26+; 1Pe 3:18
11 Tana niom ta kembena. Kakam ŋgar pa ituyom ta kembei. Koso: “Niam tomtom ta amsekap la ki Yesu Krisi i na, amap pa sanaana kamŋana, kembei zin tomtom ta timeete ma timap pa toono na. Mi iŋgi ambotmbot be ambesmbeeze pa Anutu mi ampakur zaana.” Kozo kakam ŋgar ta kembei, to ambai. 2Kor 5:14+; Ga 2:20; Kol 3:3+; 1Pe 2:24 12 Pa niom kuute: Kaimer ko kemetmeete. Tana kezem sanaana mi leleyom muŋguŋana ma ikamam peeze piom mini pepe. Un 4:7; Mbo 119:133 13 Motoyom iŋgalŋgal ituyom raama koroŋŋoyom kembei ta kumbuyom mi nomoyom mi kwoyom ma iŋgi. Kokena kezem zin ma tiwe sanaana lene be tikam mbulu sananŋana. Pa muŋgu niom kembei zin tomtom meeteŋan. Mi koozi na, Anutu ipei yom ma kamaŋga pa mbotŋana popoŋana kek. Tana kuur ituyom ramaki koroŋŋoyom ta boozomen ma kewe Anutu lene kat, mi kakam mbulu ta ndeeŋeŋana men. Ro 12:1; 2Kor 5:14+; Kol 3:5; 1Pe 4:2 14 Pa iŋgi kombot la zaala ki tutu mini som. Iŋgi kombot la zaala ki kampeŋana mi muŋaiŋana. Tana sanaana zaana sa be imboro yom mini som. Ro 7:4+, 8:2; Ga 5:18; 1Yo 3:6
Tewe mbesooŋo pa sanaana mini pepe
15 Mi parei? Sombe tombot la zaala ki tutu mini som, mi tombot la zaala ki kampeŋana mi muŋaiŋana, ko tonoknok sanaana? Som kat! Ro 6:1; 1Kor 9:21; Ga 2:17+; 1Yo 3:9 16 Niom kuute som? Sombe koyok pa tomtom sa be imboro yom, mi kototo ŋgar kini, na niom kewe mbesooŋo pini kek. Tana kere: Kokena kewe mbesooŋo pa sanaana, to ikam ma kemetmeete. Kewe mbesooŋo pa Anutu mi kototo i. Naso mbulu tiom indeeŋe men. Yo 8:34; 2Pe 2:19 17 Ŋonoono, muŋgu niom kewe mbesooŋo pa sanaana. Tamen iti tapakur Anutu! Pa indeeŋe ta tikam sua ki Anutu piom na, kuur leleyom ma imap pa sua tana mi koto. Tana koozi sua tana ta imborro yom mi ikamam peeze piom. 18 Muŋgu sanaana ikototo yom. Tamen Anutu itatke yom pa sanaana mburaana ma sanaana zaana sa be imboro yom mini som. Tana iŋgi kewe mbesooŋo pa mbulu ndeeŋeŋana. Yo 8:32; Ro 8:2; 1Pe 2:16
19 Nio aŋute: Iti tomtom toono kanda na, lelende be tewe mbesooŋo som. Mi iŋgi aŋso sua se ki mbulu ki mbesooŋo bekena aŋuulu yom ma kakam kat ŋgar. Muŋgu niom kezemzem ituyom ma kewe mbesooŋo pa mbulu zooroŋana mi mbulu ta iŋgeeze som na. Mi koozi na, ka ŋgar tamen tau. Bela kezem ituyom ma kewe mbesooŋo pa mbulu ndeeŋeŋana. Naso kewe potomŋoyom. Ro 12:1
20 Indeeŋe tau kembesmbeeze pa sanaana na, kewe mbesooŋo pa mbulu ndeeŋeŋana som. 21 Mi kere. Mbulu ta kakamam pa mazwaana tana na, iuluulu yom risa? Som. Koozi motoyom la pa mi koyom miaŋ. Pa ina mbulu tabe ikam yom ma kemetmeete ma kala leyom. Ro 8:13; Ep 5:12; Pil 3:19 22 Mi koozi na, Anutu itatke yom pa sanaana mburaana ma sanaana zaana sa be imboro yom mini som. Mi kewe mbesooŋo pa Anutu kek. Ina iuulu kat yom. Pa ipiyotyooto mbulu potomŋana piom, mi iwe zaala piom be kakam mbotŋana ki Anutu tabe iseeŋge iseeŋge ma ila. 1Pe 2:16
23 Zin wal ta so timbesmbeeze pa sanaana, na meeteŋana ta ko iwe len kadoono. Mi iti tomtom ta tesekap la ki Merere kiti Yesu Krisi i, na Anutu ipomoozo iti mi ikam lende mbotŋana kini tabe iseeŋge iseeŋge ma ila. Un 2:17; Ezek 18:4; Yo 3:16; Ro 5:18; Yems 1:15

6:1: Ro 3:5+

6:2: 2Kor 5:14+; Ga 2:20; Kol 3:3+; 1Pe 2:24

6:3: Ga 2:20, 5:24

6:4: 2Kor 5:17; Ep 2:5+, 4:22+; Kol 2:12

6:5: Ro 8:11; Pil 3:10+; 2Tim 2:11

6:6: Ga 5:24, 6:14; Ep 4:22; Kol 3:5,9; 1Yo 3:9

6:7: Yo 8:32+; Ro 8:2; 2Kor 3:17; 1Pe 4:1

6:8: Ro 8:11; Ga 2:19+; Pil 3:10+; 2Tim 2:11

6:9: Ŋgo 2:24; Tur 1:18

6:10: Ibr 7:27, 9:26+; 1Pe 3:18

6:11: 2Kor 5:14+; Ga 2:20; Kol 3:3+; 1Pe 2:24

6:12: Un 4:7; Mbo 119:133

6:13: Ro 12:1; 2Kor 5:14+; Kol 3:5; 1Pe 4:2

6:14: Ro 7:4+, 8:2; Ga 5:18; 1Yo 3:6

6:15: Ro 6:1; 1Kor 9:21; Ga 2:17+; 1Yo 3:9

6:16: Yo 8:34; 2Pe 2:19

6:18: Yo 8:32; Ro 8:2; 1Pe 2:16

6:19: Ro 12:1

6:21: Ro 8:13; Ep 5:12; Pil 3:19

6:22: 1Pe 2:16

6:23: Un 2:17; Ezek 18:4; Yo 3:16; Ro 5:18; Yems 1:15