3
Paulus isope zin Pilipai pizin wal tau timaŋmaŋ zin be tito zin Yuda pa mbulu kizin
O niom toŋmatiziŋ tio, iŋgi be aŋposop sua tio ti, tana aŋso piom ta kembei: Kesekap la ki Merere mi leleyom ambai kat. Sua ta muŋgu aŋkam piom, ta iŋgi aŋpoto mi aŋbeede ma ima mini. Mi irao niŋ gesges pa na som. Pa iŋgi ko ipombol yom be kombot ambai. 2Kor 13:11+
Kere yom pizin wal tau timaŋmaŋ yom pa reeteŋana mi mbulu pakan kizin Yuda. Wal tana, zin sananŋan kembei ta me, * Zin Yuda tirepilpiili zin me. Paso, me tikanan sorok koroŋ ta boozomen. Tana zin Yuda tiso me, ni koroŋ ŋgeezeŋana pa Anutu mataana som. Mi titooro sua se kizin wal ta Yuda somŋan i, mi tiwatwaata zin tomini be me. Tamen iŋgi Paulus itooro sua mini, mi iso zin wal tau timaŋmaŋ pa reeteŋana mi tutu, ta tiwe kembei me. mi tikamam uraata sananŋana. Tanata tiso tipasansaana sorok tomtom kulin. 2Kor 11:13; Ga 5:2,15 Mi iti ta Anutu Bubuŋana ipombolmbol ti ma tembesmbeeze pini, mi tapakurkur Yesu Krisi, mi tapase pa itundu mbulu kiti sa som na, iti ta tewe Anutu wal kini ŋonoono mi takam reeteŋana ŋonoono. Pa reeteŋana ŋonoono na, koroŋ ki lelende. Ro 2:28+; Kol 2:11
Mbulu ta boozomen kizin Yuda, ta Paulus ito ma imap
Kere. Wal tana, sombe lelen be tipase pa zitun mbulu kizin, na nio tomini leŋ mbulu pakan ma aŋlip pizin. 2Kor 11:18,21+ Pa indeeŋe ta anaŋ ipeebe yo ma aŋsu mi koŋ mbeŋ lamata mi tel na, tireete yo. Nio tomtom ki Israel. Uŋ ipet la ki Benyamen. Tamaŋ ma anaŋ tizzo Iburu kalŋan mi titoto kat mbulu tiam Yuda, mi nio tomini aŋtoto. Mi mbulu ki tutu toŋana na, aŋto zin tutu kan, mi aŋkam kaisiigi pa kat. Un 17:12; Ŋgo 23:6, 26:4+; Ro 11:1; 2Kor 11:22 Iŋgi kembei tabe muŋgu aŋseseeze zin wal tau timbot lela lupŋana ki Krisi na matan. Tana mbulu boozomen ta tutu kizin Yuda iso pa, ina ta nio aŋto ma imap. Pa aŋso aŋkam be aŋwe ndeeŋeŋoŋ pa Anutu mataana. Ŋgo 8:3, 9:1+; Ga 1:13+
Paulus ipase pa itunu mbulu kini sa mini som. Ipase pa Krisi men
Mi koozi na, mbulu boozomen ta muŋgu aŋso ko iuulu yo ma aŋwe ndeeŋeŋoŋ na, aŋre kembei ipasaana yo. Paso, ipakaala yo pa Krisi. Mt 13:44+ Mi tina men som. Nio aŋre koroŋ ta munŋaana men tana kembei koroŋ sorok. Mi koroŋ tamen, ta koroŋ ŋonoono ma ilip kat pa koroŋ ta boozomen, ina ta aŋute Merere tio Yesu Krisi, mi aŋso aŋwe ni lene kat. Uunu tina ta motoŋ la pa mbulu tio ta boozomen tana mini som. Pa ina, aŋre kembei musmuuzu.
Tana nio aŋso aŋkam Krisi ma iwe leŋ kat. Yo 17:3; 1Kor 2:2; Kol 2:2 Mi leleŋ be aŋsekap la kini ma tuŋ kat. Tana iŋgi aŋpase mini pa mbulu tio tau aŋtoto tutu na som. Pa ina ko irao be ikam yo ma aŋwe ndeeŋeŋoŋ pa Anutu mataana na som. Iŋgi aŋpase pa zaala toro. Zaala ki urlaŋana. Pa zaala tana na, Anutu itunu ikam ti wal ta tuurla ki Krisi na, ma tewe ndeeŋeŋanda pa ni mataana. Ro 1:7, 3:21+, 10:3+ 10 Tana koozi, nio leleŋ be aŋute kat Krisi mi Anutu mburaana tau ipei i ma imaŋga mini na. Mi aŋsombe aŋgaabi mi aŋbaada pataŋana pa ni zaana, mi aŋgaabi pa meeteŋana kini. Ro 6:3+, 8:17; 2Kor 4:10+; 1Pe 4:13 11 Naso iwe zaala pio be Anutu ipei yo tomini ma burup ma aŋmaŋga mini pa naala. Yo 11:24; Ro 6:5; Tur 20:5+
Paulus ikamam kinkiini pa Krisi
12 Kokena niom koso nio aŋkam kat mbulu ta boozomen tana, mi mbulu tio ta boozomen ambai lup. Som. Iŋgi aŋkam kinkiini pa men. Pa uunu tina ta Yesu Krisi ikam yo ma aŋwe lene. 1Tim 6:12,19 13 O niom toŋmatiziŋ tio, nio ti aŋre ituŋ kembei aŋkam Krisi ma iwe leŋ kat zen. Mi koroŋ tamen ta iŋgi aŋkamam i. Koroŋ boozomen ta tila kek na, motoŋ imilmiili pizin mini som, mi mburoŋ mburoŋ ma aŋkamam kinkiini pa koroŋ ta aŋre la pa mi aŋso aŋkam. Lu 9:62; 1Kor 9:24+ 14 Iŋgi aŋserseere pa londi, bekena loŋa mi aŋse kat ka seŋgaaŋa, mi aŋkam leŋ kadoono ta Anutu iboobo yo pa be aŋkam i. Kadoono tana na, mbotŋana ki kar saamba tabe Yesu Krisi ikam piti i. 1Kor 9:24; 2Tim 4:7+; Ibr 3:1, 12:1 15 Tana iti ta so tewe kolman pa ŋgar ki Anutu, inako takam ŋgar ta kembena. Mi sombe niom pakan ŋgar tiom ipa ndel pa ŋgar tio, ina ambai. Anutu itunu ko ipaute yom pa. 1Kor 2:6, 14:20; Ga 5:10 16 Tamen mbulu pakan ta iti tombot mat pa kek na, matanda iŋgal be takam. Ro 12:16, 15:5; Ga 6:16
Ziŋoi ta tiwe kin ambaiŋana be toto, mi ziŋoi ta tiwe kin sananŋana
17 O niom toŋmatiziŋ tio, nio leleŋ be niom ta boozomen kaparlup leleyom mi koto yo pa mbulu ta aŋkamam i. Mi nio ituŋ tamen som. Wal boozomen ta so tipa pai kizin ta kembei, ina tiwe kin ambaiŋana piom be kere la pa mi koto. 1Kor 4:16+, 11:1; 1Tes 1:6+; 1Pe 5:3 18 Pa kere. Sua ta muŋgu aŋzzo piom, ta koozi aŋso piom mini raama tiŋiizi. Wal boozomen na, pai kizin iswe zin kembei tiwe ke pambaaraŋana ki Krisi ka koi bizin. 1Kor 1:23; Ga 1:7, 2:21, 6:12; Pil 1:15+ 19 Wal ta kembei ko tilala beso swon, to tila len. Pa koroŋ boozomen ta ki kulin i, ina timbesmbeeze pa ma iwe kembei ta merere kizin. Mi mbulu ta tere kembei pamiaŋŋana na, nin se pa, mi tire kembei mbulu ambaiŋana. Pa ŋgar kizin imap ma ilala pa koroŋ toono kan men. Ro 8:5+, 16:18; 2Pe 2:1+
Kar kiti ta kar saamba
20 Mi iti na, kar kiti ŋonoono ta kar saamba. Tanata tu'urur matanda pa ulaaŋa kiti Yesu Krisi, mi tazza i be imbot saamba mi isu, Ep 2:6; Kol 3:1; 1Tes 1:10; Ibr 12:22 21 mi itooro kulindi toono kana ta loŋa izanzaana i ma iwe kembei itunu kuliini ndabokŋana ta ka azuŋka biibi. Mbulu tana ko ipet pa itunu mburaana ta irao ikam koroŋ ta boozomen ma timap timbot la ni kopo mbarmaana. Ro 8:29+; 1Kor 15:25-43+; Ep 1:19

3:1: 2Kor 13:11+

*3:2: Zin Yuda tirepilpiili zin me. Paso, me tikanan sorok koroŋ ta boozomen. Tana zin Yuda tiso me, ni koroŋ ŋgeezeŋana pa Anutu mataana som. Mi titooro sua se kizin wal ta Yuda somŋan i, mi tiwatwaata zin tomini be me. Tamen iŋgi Paulus itooro sua mini, mi iso zin wal tau timaŋmaŋ pa reeteŋana mi tutu, ta tiwe kembei me.

3:2: 2Kor 11:13; Ga 5:2,15

3:3: Ro 2:28+; Kol 2:11

3:4: 2Kor 11:18,21+

3:5: Un 17:12; Ŋgo 23:6, 26:4+; Ro 11:1; 2Kor 11:22

3:6: Ŋgo 8:3, 9:1+; Ga 1:13+

3:7: Mt 13:44+

3:8: Yo 17:3; 1Kor 2:2; Kol 2:2

3:9: Ro 1:7, 3:21+, 10:3+

3:10: Ro 6:3+, 8:17; 2Kor 4:10+; 1Pe 4:13

3:11: Yo 11:24; Ro 6:5; Tur 20:5+

3:12: 1Tim 6:12,19

3:13: Lu 9:62; 1Kor 9:24+

3:14: 1Kor 9:24; 2Tim 4:7+; Ibr 3:1, 12:1

3:15: 1Kor 2:6, 14:20; Ga 5:10

3:16: Ro 12:16, 15:5; Ga 6:16

3:17: 1Kor 4:16+, 11:1; 1Tes 1:6+; 1Pe 5:3

3:18: 1Kor 1:23; Ga 1:7, 2:21, 6:12; Pil 1:15+

3:19: Ro 8:5+, 16:18; 2Pe 2:1+

3:20: Ep 2:6; Kol 3:1; 1Tes 1:10; Ibr 12:22

3:21: Ro 8:29+; 1Kor 15:25-43+; Ep 1:19