69
Bidigo te Godiba hanalu, aga tau somainogo yali
God, ena tau sao.
Wę te pedelama, te eno dogoniba usu igulalio.
Ena te genuai ąį pu tomoba hoa sigiluai.
Te ena doligiluabo madi te tǫ dili yai me elalubeo.
Ena te wę ge bo delama,
te aiyanu mu igulai madi bilibao,
tama te ge bo dali węgo
ena mesegelainu mu ebo dao.
God, eno nageba te i wedu wedu gebo sę edubadi,
tama eno bomo te silalio.
Tama eno dogoni wa pelama,
tama eno gedu dene yai,
magi baso meni, eno te sesabi elama
gana nago ena tau sabo tonaluai.
Te enaba odolali boi bidi ebo
bidi dabe, augwali te hauwa umabo mu dao,
te eno tobolu nisigo namba
te augwalide usu isąwai.
Te boi bidi dabego enaba dwai sę yainu yali,
tama augwaligo te ebo kolesaga pagede tibo po wali.
Te bidi dabego bomo mu elama,
te ena ela muabo homu yali.
Eno te augwaligo nai doado bage me deli
te eno wi me sabe, tiali goli augwaligo
te po hauwa enaba kisilama wali.
Tama tialima, eno ena doado bage digi
te augwaliba mawai. * Tib 35:19; Jon 15:25
God, nago ena koneanio, ena te kolesaga
geda mubo bidi naga dao.
Te eno dwai sę yali dabe
te nago gedude geme me duala sabeo.
Genuai Bidi, nage te Tigidali Bomo
Elalubo God da, nago eno te kolesaga meba
emainogo eyu,
te konealubo homu dąų wali
bidi dabe hale somainu elamuo.
Te da Israelgo God, nago eno te
kolesaga meba emainu eyu da,
te bidi dabego te nageba lotu po wabo
we bidi dabeba te po dwai omainogo elamu dao.
Eno nage wali pobaso,
tama te bidi dabego posobo po enaba weyu,
tama augwaligo ena hale emainu ebo dao.
Te eno ama dede augwaligo ena
te gasa hani bidi tonobo tiwai yai.
Tama ena hani we wai sibigo ena
te augwaligo digibulu bidi tonobo
tiwai gilama yai dao.
 
Eno te nago tedali wiegi yai be te godolo mu elama,
tama eno te be wiegi yai bugagia
elalumainu, te sę bomo ebao.
Te bidi dabego nageba wabo dwai po,
tama te po enaba me boaga sobao. * Jon 2:17; Rom 15:3
10 Eno te nai me habu seliyu elama,
tama te kolesaga ebogo te nago gedude ena digi
te ena aiyaba elalubao.
Tiali goli, te we bidi dabego enaba po dwai wai.
11 Eno te homu dene ebo ugwa gudali,
tiali goli, te bidi dabego enaba dwai po weyu,
tama posobo po enaba wai dao.
12 Te bidi dabe sunumiba sisinama,
tama enade po miani.
Tama te wain wę tulama, te gęǫ ebo bidi dabego
te balia mebade te dwai po enaba weyu yali.
13 Tiali digi tagalao, eno te nage
Genuai Bidiba gedu haluasa po waibao.
God, te me sogo deli nago digi te sa muani sogo,
nago te eno gedu haluasa po wali wei ponao.
Nago tama tiaibao, te magi baso meni,
nago te ena godolo mu elama,
tama nago ena ma sabo po dąų walali,
tama nago tibo po me wagobeo. Mu menio.
14 Nago ena te wę pude ma sobaso da,
teda ena te tomoba hoa selama,
tama tede me hagagobeo.
Nago ena tonalubaso, te boi bidi dabego
ena me dologobeo,
tama te pu aiyanu igulali węgo
te ena me mesegeligobeo.
15 Nago ena te ge bo dali węgo somainu me elamuo.
Tama nago ena te wę ge bo aiyanu igulali
węde hagamainu me elama,
te isibo gų pagego ena elalumainu me elamu elao.
 
16 Genuai Bidi, sesemane sogo
nago ena godolo mu ebo tama te wiegi yai mu da,
tama tiyu, te nago eno gedu haluasa
po wali wei ponao.
Nago te olo tau sabo wiegi yai kolesaga
umabo mu enaba eba wida,
teda nago ena tau sagasao.
17 Ena naga sę bidi da,
tama tiyu, nago enade geme me duala selamuo.
Eno sęgę genuai elalubao,
tama tiyu, nago asesa polo tama
te eno gedu haluasa po wali wei ponao.
18 Nage ena pąba aselama, tama ena ma sagasao.
Nago ena te ena boi bidi dabego nogode ma sao.
19 Te bidi dabego enaba po dwai wabo
te nago koneanio.
Tama augwaligo te ena hale emainu eyu,
tama ena nogi aiyaba elalubo me,
te nago koneai dao.
20 Te po dwai wabogo eno homu kolesaga dolama,
tama ena haliga sęgę umabo mu elalumainu yai.
Tama eno bomo meniyu, me elalubeo.
Eno homugo te bidi mebago
ena homu dene yaiba homu yali,
tiali goli me deli meni yai.
Tama eno homugo te bidi mebago
te enabolo te haliga dąų walobo wiegi yai po
meba mayu, waiba homu yali,
tiali goli, te menio.
21 Te eno nasi ebo sogo,
augwaligo te dwai marasin ena mani.
Te ena dogoni wa pobaso,
tama augwaligo te ha ebo ąį nogi
viniga naga ena mayu yai dao.* Mat 27:48; Mak 15:36; Jon 19:28-29
 
22 Tialima, nosali augwali
te genuai nai tuboba sisinani sogo,
eno homugo tego augwali dolomainu yao.
Tama augwaligo te ofa me nai dabe sesebaso da,
teda tego te augwali tulaluama,
hagamainu emainao.
23 Te augwali gedu hulia somainu elama,
te augwaligo ma tonono yainu ebaso,
te usu munu ma egobeo.
Te augwali tudi dili dolobaso da,
te augwali bomo elama dolalubaso,
te usu me egobeo. * Rom 11:9-10
24 Nago augwaliba te wado umabo mu eyu,
tama augwaliba dwai dene mao.
Tama nago haliga sębęgo te augwali selama,
tama augwali hagamainu yao.
25 Te augwali bidalubo pesage te olo elalumainu elama,
tama nago augwali me deli te bede
bidibo ula dali bidimainu me elamuo. * Tpi 1:20
26 Te bidi mebabolo nago hasiabolo
te augwa yali dwai sę wei ponani bidi dabe,
te dwai sę ebo bidi dabego
augwaliba dwai dene mabo sę idubao.
Nago te bidi meba tigiwali togolama,
te augwaliba dene mani bidi dabe,
tama te dwai sę ebo bidi dabego posobo po weyu,
tama augwaliba sęgę mayu ebo dao.
27 Nago te dwai sę ebo bidi dabego dwai sęde
te homu kone ebo me gegeda paligio.
Tama nago te naga hani tomoba asomainu me igio.
28 Nago augwali nogi
te bidabo ula elalubo bukude
elalubo nogi sela sąyao.
Tama nago te augwali nogi te
doloba pai we bidi dabego nogi dali
elalumainu me elamu dao.* Sai 32:32; Ped 3:5; 13:8; 17:8
29 Tiali goli, ena te genuai sęgę me dene tolali.
God, nago ena ma selama, tama ena usu ma ilao.
30 Te eno tęąbi weyu, tama God nogi ugwaba sai,
tama te eno agaba usu da po weyu,
tama agai genuai nogide po hanilama pusaibao.
31 Tama Genuai Bidigo te kolesaga wei mu ebao.
Agai te bulmakaugo ofa ebo te wei eyu, godolo me ebeo.
32 Te sęgę tolali we bidi dabe augwaligo te sulama,
tama wiegi yai pemene yaibao.
Tama te Godiba lotu wabo we bidi dabe,
augwaligo te bomo ma saibao.
33 Genuai Bidigo te doado bage
sǫą pabo we bidi dabego
gedu haluasa po wabo odali,
tama agai te aga we bidi dabe te kalabuside bidibo bage
te homu kone ebo me tagalugobeo.
 
34 Dagalu dali, tǫ dali, tamu ąi,
me te tamu węde elalubo tigidali
sųgų dabe, dage tigidaligo te God nogi ugwaba sao.
35 Magi baso meni, Godigo te Saion
we bidi dabe te boi bidi dabego
nogode ma dobola selama,
tama agai te Juda dabego taun ma nigaibao.
Agai tama tiyu, tama te Godigo
hani bage augwa te taunde bugagia bidiyu,
tama te tǫ tigidali somainu yaibao.
36 Te Godigo sę bidi dabego wai te nǫų dabego
te tǫ te augwaligo saibao,
tama te God godolo mu elama,
wei ebo we bidi dabe da,
teda augwali te tǫde sesemane sogo
bidada peyu, bidada paibao.

*69:4: Tib 35:19; Jon 15:25

*69:9: Jon 2:17; Rom 15:3

*69:21: Mat 27:48; Mak 15:36; Jon 19:28-29

*69:23: Rom 11:9-10

*69:25: Tpi 1:20

*69:28: Sai 32:32; Ped 3:5; 13:8; 17:8