2
Ya³lu²sxã³ yxau³ki̱³te²nãu³xa² ka³te̱n³ti³hi¹tẽ³jau³su²
A²kxã³nxai³tã² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³yah³lxi¹nha²kxai³ ko̱³nxe³ju³ta² kãi³yah³lxi¹nha²kxai³ nxe² yxau²xai³yah³lxi³hxain¹ti³ai¹ti²tu³wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ten³yah²lxa³nha²kxai³ ya³lu²te²hũ̱³nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² yxau²xai³ye²yah³lxi³to³hin¹ta¹hxain¹ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³yah³lxi¹nhĩ¹nai³tã² yuh³xai²nãn¹tĩh³na² ko̱³nxe³tĩh³nai²na² ã³si³tẽ³la³kxi²yah³lxi³hxain¹ti³ai¹ti²tu³wa². Ko̱³nxe³khai¹nxe³jah¹lai²na² oh³sĩ̱³nãn¹te²a² hxi²kan¹jah¹lai²na² wãn³txa² sa²yxo²we¹jah³lxi³hxain¹ti³ai¹ti²tu³wa². Sa³ta³na²jah¹lo²khai³xai²la¹wa². A²ta³a² wãn³txai²la¹wa². A²nxe³te²kxai³lu² Sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³tũ̱³ka̱³txai²na² wa³ka³ti³lo³tain¹te²ju²hẽ³la². Nxa²ha¹te¹ tũ̱¹ka̱³txai² yã¹nxe² kãi³nũn³ki̱³tai¹ti²tu³wa². Tũ̱¹ka̱³txai² yã¹nxe³sxã³ txa²wã¹sĩ̱³na² a²ten³ju³ta² ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³tai¹ti²tu³wa². Kwa² kuh³lxa³thin¹sxã³ a̱in³nha²ki̱³jau³xa² we¹ki̱³tai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³ tũ̱¹ka̱³txai² yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³ ĩ³yĩ¹li²nẽ³ju³ta³lot3sxã³ yxau²xai³ki̱³te²ju²hẽ³la². Nxe³yãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² a³lxi²khaix1nxe³nẽ³lha²kxai³ wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³tẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³sxã³ txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxe³su² yxau²xai³ki̱³tãu³ai³tã² Txa²wã¹sũ̱³na² te²hi²sen³su² a³lxi²nẽ³lha²kxai³ txa²wã¹ẽ¹nãu³ai²na² sa²hau³ko³tũ¹nhẽ³na²hẽ³la². Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nhẽ³lha²kxai³ ka³te̱n³su² ti³hi¹tẽ³na²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³nãn²tu̱³ kãin² thãi³ti³la² a³lxi²nẽ³lha²kxai³ ka³te̱n³su² ti³hi¹tẽ³na²hẽ³la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nhẽ³lhxã³ yxau³ki̱³sĩ¹nãn¹te²tu̱³ oh³nãu³u¹tai²nãn¹ko³xai²na² yxau³ya³nhẽ³lhi¹jau³nũ³su² ĩ³hxi²ka¹tẽ³na²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³nu²kxai³lu² a³lxi²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³nẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nhẽ³te²ju²hẽ³la². Nxe³nẽ³lha²kxai³ nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² thãi³ti³la² a³lxi²nẽ³ju³ta² kãin²khaix1nxe³ju³tan²tu̱³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ hxi²kan¹ti³ ĩ²si¹nhẽ³tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³nai²na² wã²nxũ̱h¹ a³lxi¹nx2ti³na³la². A³lxi¹nx2ti³ha²kxai³ Je³su²jah³la² ya³lu²kxi²nũh¹nx2ti³ti³ai¹ti²tu³wa², txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxa² wah³xa² ã³wa²su¹tũ¹nhẽ³si¹jau³sa³. Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ wxa²ẽ¹na² ã³wa²su¹tũh¹nx2ti³ti³ai¹ti²tu³wa². Hxi²kan¹txi³ wã²nxũ̱h¹lxi³ wxa²ẽ¹na² ã³wa²su¹jah¹lxi³hĩ̱³nx2nxa³lxa². Txa²wã¹sũ̱³na² so¹lxi³ ẽ¹na² ã³wa²su¹tũ¹nhẽ³jah¹lai²la¹wa². Jã¹nxe³sxã³ wi¹kãi³yah³lxin¹kxan²ti³ hxi²kan¹txi³ ẽ¹na² sa²wa²su¹tũ¹yhah¹lxi³hĩ̱³nx2nxa³lxa², yxo²kãin²e³yah³lxin¹kxa²ya̱n³txi³sa³. 10 Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² tah²lxi³ sa²we¹tẽ³jah¹lai²la¹wa². Yen³kxa² wi¹kxa² so¹lxi³ kãi³si¹nhẽ³jau³su² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nhẽ³lhxã³ yxau²sa²tẽ³ki̱³tã³la². Nxe³ju³ta² kxã³nxu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³la³ nxe²e³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa².
Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nhẽ³jut3su²
11 Nxa²ha¹te¹ ĩ³ne³kxe³kxi²sxã³ sa²wa²lho¹xi²nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³syah¹lxa³lxa². Yxah²lxa³nha²kxai³ txai²na¹xai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³na¹xai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² hxi²ki³la³ ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹tũ̱³ka̱³txi³su² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²sxã³ ĩ³so¹kxi²sa²sĩn¹tu̱³ka̱³txi³su² nxe³te²su² sĩ¹na¹wa². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Sũ̱³na² sa³wi³ha³lxi³sa²ye²ki̱³ju³ta² a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ a³la³kxain¹te²ju²hẽ³la². Jã¹nxe³kxan²ta¹ wxãi²nãu³ ĩ³nxai²nãn²tu̱³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³ ĩ³nxai²nãn²tu̱³ ũ³sa³si³tũ³ko¹kxã¹nha²tũ̱³ka̱³txi³sxah¹lxa³lxa². 12 Nxe³yah²lxa³nhĩ¹nai³tã² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau³yah³lxi³te²sxan³yu²hẽ³la². I³sa³e² nũ̱³ka̱³txi³su² yah³lxi³te²sxan³yu²hẽ³la². ówaix3sxã³ yxau³si¹nxa²lxain¹te²ju²hẽ³la². Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³kxai³lu¹, I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² ain³kxi²ti³an¹jau³kxai³lu¹:
— Txa²sa³wi³ha³lxi³nãu³su² yah³lxi¹lxi¹. Wi¹lhau³ko³tũ¹nx2ta¹tu¹wi¹. Nxe³jau³xu¹tai²na² kxã³nxai³tã² yũ³yah³lxi³te²sxan³yu²hẽ³la². Txa²wã¹sũ̱³na² yen³nãu³a² yxau³kxi²yah³lxin¹ju³ta³nũ³a² wahx3yah³lxi³te²sxan³yu²hẽ³la². Yuh³xai²nãn¹ko³nãu³a² yxau²xai³yah³lxin¹tãu³a² Txa²wã¹sũ̱³na² ã³ten³yah³lxin¹ju³ta² yũ³yah³lxi³te²sxan³yu²hẽ³la². U²lxi³ ã³si³tu̱³lxi²sxã³ yxau³si¹nxa²lxain¹te²ju²hẽ³la². Nxe³yah³lxin¹jut3su² nxe² kãi³yah³lxi³ta¹hxai¹nhẽ¹la². 13 Nxe³yãn¹ta¹ hĩ¹na² sa²kxai³lu² wxãi²nãu³ ĩ³nxai²na² ã³waix3sxã³ yxau³yah³lxin¹te² ĩ³nxai²na² hĩ¹na² jã¹nxe³sxã³ ã³si³tu̱³lxi²sxã³ yxau³yah²lxa³lxa². Je³su² Kris²tu³jah¹la² hi²sen³su² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau³ya³nx2ti³na³la². Je³su² Kris²tu³jah¹la² ya³lu²kxi²nũh¹nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². A²ti³ha²yau³khai³xa² ha³li³hxan³nũ¹nx2ti³sxã³ ya³lu²kxi²nũh¹nx2ti³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³nũh¹nx2ti³ha²kxai³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ã³wa²su¹tũ¹nx2ti³na²hẽ³la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² ã³tĩ̱³sih¹nx2ti³na²hẽ³la². 14 Je³su² Kris²tu³jah¹la² sa²kxai³lu² hãu²no³tũ¹nhẽ³jah¹lo²su² na³la². Nxe³sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³su² sa²so¹ha²kxai³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xa² sa²so¹ha²kxai³ tũ̱¹ka̱³txai²na² yxo²ha³kxa¹ nũ̱³ka̱³txi³ ka³na³ka³na³ti³hi¹tẽ³na²hẽ³la². Ko̱¹ko̱n¹su² ki̱³sxai²ju³tai³tã² ã³na¹ti³hi¹tẽ³nha²kxai³ nxe³sxã³ ã³nũ²kxi²si¹nhẽ³na²hẽ³la². 15 Nxe³ha²kxai³lu¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² ũ³wha²li¹txã³nxu¹txai²na² wãn³txai²li² ã³na¹ha²kxai³ kwa³na³jau³xu¹tai²na² wãn³txai²li² ã³na¹ha²kxai³ wãn³txai³tã² hxi²kan¹txi³ sa²yxo²we¹jah²lxan³jau³xai²na² ã³na¹ha²kxai³ nxe³jah¹lo²su² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ a²nũ²ai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱²txi³su² te²na² nxe³ta̱³nxa² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²la³ ta̱³nxa² ĩ²li³te²na¹ ã³nũ²kxi²si¹hai¹nha²kxai³ a²nũ²a² tah²lxi³ we¹tha²kxai³ hãu²no³nhyain¹na²hẽ³la². 16 Nxe³sxã³ Kris²tu³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² hxi²kĩ¹la³kxi²sxã³ ya²lu²kxi²nũ¹nhẽ³lha²kxai³ a̱n³ta³kxi²nyhu¹kxi³ju³ta² ã³na¹hxa³txã²hẽ³la². Hxi²kĩ¹la³kxi²sxã³ ya³lu²kxi²nũ¹nhẽ³lha²kxai³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³su² te²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²su² te²na² ã³nũ²kxi²sxã³ nũ̱³ka̱³txi³ ka³na³ka³na³tũ̱³ka̱³txi³su² ti³hi¹tain¹na²hẽ³la². Nxe³ti³hi¹tai¹nha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ẽ¹nãn¹jau³su² e³te³nah¹lxi¹:
— Tũ̱¹ka̱³txai²na² ĩ³wi¹lhit1sa²sxã³ ã³ya̱³lxi²xi²ti³hi¹tai¹na¹tũ¹xã¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 17 Jã¹nxe³jut3su² Kris²tu³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Sũ̱³na² wãn³txa² hãu²no³tũ¹nhẽ³jau³su² wi¹jau³su² ĩ³hen³txi³te³lhxã³ wxã³ta¹hxai²hẽ¹la². Wxãi²nãu³ ĩ³nxai²na² Sũ̱³nai²li² ul²yxau²xai³lyah³lxin¹te²nãu³ ĩ³nxãin²txi³ ĩ³hen³txi³nx2ti³ha²kxai³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³su² Sũ̱³nai²li² ul²yxau²xai²nxa³te²nãu³ãin²txi³ ĩ³hen³txai¹nha²kxai³ nxe³nx2ti³na²hẽ³la². 18 Jã¹nxe³jut3su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²kxi²sxã³ yxau³ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³sa²kxai³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txain²txi³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²ain²txi³ nxe³tũ̱³ka̱³txi³ki̱³nãu¹xain²txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³hxi²ka¹ti³hi¹tẽ³na³la². Nxe³nẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² hxi²kan¹txi³ ĩ³ye³kxi²hĩ̱³ki̱³tã³la².
19 Nxe³ha²kxai³ nxe³hĩ¹nãn¹te²tu̱³ wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²su² yah³lxin¹kxan²ti³ ã̱³lxi²tũ̱³ka̱³txi³su² yah²lxa³nha²kxai³ kwa²ha³la³ka³lxa³lon³yah³lxa³nha²kxai³ yah³lxi³hĩ̱³nx2nxa³lxa². Yxãn¹ta¹ ha³lo²a² yxau²xai³te²nãu³su² nxe³kxa² yã¹nxe³sxã³ Sũ̱³na² sa³wi³ha³lxi³lon³yah³lxi¹lxa², yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txi³su² yah³lxi¹nha²kxai³la². 20 Sxi²ha² kãin²thĩ³na² txon³jut3sũ̱³ju³tai²la¹wa². Sxi²ha² a̱u³txi³ txah³lxa³kxa² sa²ta̱³te²na² sa²kxai³lu² ĩ³kaix1so¹tũ̱³ka̱³txi³su² te²na² Sũ̱³na² wãn³txa² hen³txi³tũ̱³ka̱³txi³su² te²na² nxe³te²nãu³xai²na² tah³lxa³kxan²tu̱³ sa²ta̱³ki̱³te²hũ̱³nain¹na³la². Te²yã¹nxe³ju³ta² Je³su² Kris²tu³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² txah³lxa³kxa² hxi²kan¹khai¹nxe³ka³thũ̱³jah¹lai²la¹wa². 21-22 Nxe³ha²kxai³ Kris²tu³jah¹lo²su² te²hi²sen³kxai³lu² a²nũ²a² yxo²ĩ²tũ̱³ka̱³txai²na² a²yxo²ha³kxa¹ yxo²ĩ² kãi²non³si¹hai¹nha²kxai³ wi¹la³la³kxi² kãi²non³si¹hai¹nha²kxai³ nxe²sa²tẽ³ũ¹hain¹na³la². Te²yã¹nxũn³sxã³ wxa²nũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² Kris²tu³jah¹la² yxo²ĩ²yah³lxi¹nha²kxai³ Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ã³nxũ²kwa̱i³wih¹nx2ti³sxã³ yxau²sa²tẽ³nũh¹nx2ti³na³la². Nxe³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² nũ̱³ka̱³txi³ ka³na³ka³na³tãu³lot3si¹nhẽ³na³la². Nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sxi²ha² ka³na³ka³na³thĩ³nhũ̱³ki̱³tã³la², Sũ̱³na² Yãu³ka³txa² ã³nxũ²kwa̱i³yxau³nẽ³nha²kxai³la².