Markos
1
Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³hen³txi³jau³su²
Wãn³txa² wi¹jau³xa² Je³su²jah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² Ta²ha² yxau²xai³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³nẽ³jau³xa², hĩ¹na² ãn³si³wxe²na³la². A²nxe³jah¹lai²na² sa²kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². 2-3 Nxe³jau³xai²na²sa¹, kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² I³sa³i²ah³lu¹tai²na² ũ³wha²li¹txã³nxu¹tai²na² nxe³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² ã̱³jah¹la² wxã³tu¹wi¹. Ha³lo²ai²na² a²nũ²a² yxau³ai¹nxa³ko³nãu³a² ai³sxã³ ĩ³ye³tu¹wi¹. Ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹: “A²nũ²a² hxi²kan¹jah¹lo²su² wxã³ju³ta²nũ³a² yũ³kxai²nãn²tu̱³ ã³wxã³tĩh³na²nũ³a² wxa²hau³ko³tain¹te²ju²hẽ³li¹. Nxe³kxa²yã¹nxe³sxã³ Txa²wã¹hxi²kan¹ta² Si³yxau³jah¹la² wxã³ju³ta²nũ³a² wxa²ẽ¹nãu³ai²na² wxa²hau³ko³nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Ya²la³tu̱³ wxã³ti³wa³ki³lxon³na³li¹.” Nxe³tu¹wi¹.
I³sa³i²ah³lu¹ta²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³nxa²ha¹te¹ Jo³ãu² Ba³tis²jah³lo²su² te²kxai³lu¹, wxã³sxã³ ha³lo²ai²na² a²nũ²a² yxau³ai¹nxa³ko³nãu³a¹ he¹ta¹hxai²hẽ¹la². He¹te³na¹ a²nũ²a² ka³lxa¹txi³ ã³yã³nũ²kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². óyã³nũ²kxain¹nũ²la² Jo³ãu² Ba³tis²jah³la²kxai³la¹ ĩ³hen³txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Nxe³jah³lxi³wxi¹. Ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² yũ³khaix1yah³lxi¹lxi¹. Yxah³lxi¹nha²kxai³ ĩ³ãin²ta³kxi¹nha¹jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹kxa² wah³xa² ã³wa²su¹txa²ti³tu¹wi¹. Nxe³yah³lxin¹ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ta¹ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹si¹ha¹jau³su² ã³tĩ̱³kxi¹sah¹lxi³hẽ¹li¹. Jo³ãu² Ba³tis²jah³la²kxai³ nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
Nxe³ha²kxai³ a²nũ²a² Ju³te²a²ko³xa² yxau³ain¹te²su² te²a² hãi¹nxe³ti³xa¹ a³li³i² Je³ru³sa³lẽ²thĩ³na² yxau³ain¹te²su² te²a² hãi¹nxe³ti³xa¹ a³li³i² nũ²la² ha³lo²a² a²nũ²a² yxau³ai¹nxa³ko³xa² ã³nxai³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² Sũ̱³na² ĩ³hen³txain¹sãn²nũ²la² ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³la¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yo³ha² Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ki³kxai³lu² ã³wa²su¹jau³su² yxo²ĩ²yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxo²ĩ²yah³lxi³ha²kxai³ ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹yah³lxi³ta¹hxai²hẽ¹la². Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai²na² sa²kxai³lu² ka³yxuh³xa² ka³me²la² a²wã²la²ka³lo³a² ũ³whi²kxi²nha²ha²kxai³ po¹na² a²wã²la² sa²sĩ̱³ĩ¹nha²ha²kxai³ ka³ya̱³txa² ĩ³yai³ni², txu³ha²yau³xa² ĩ³na² nxe³ha²kxai³ nain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lo²su² jah¹la² a²wãn³txi³kxai³lu¹ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Txa²si³yo³na² a²nũ²a² hxi²kan¹txi³ wa³to²hi²sa²jah¹la² wxã³tu¹wi¹. Wxã³te³na¹ hxi²kan¹txi³ wa³to²hi²sa³ha²kxai³ a²yu³kxa² yu³wi²kxi²nha²ka³lo³a² sa²yu³ta²la³kxi²nũ¹ha¹kxe³su² hxi²ka¹nhĩ̱²nxa³nha²wi¹. Txai²na² ĩ̱³yau³xa² so¹lxi³ ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹ya³nx2ta¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹ jah¹lai²na² hi²sen³su² Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³jxah¹la² Wi¹lhin¹jah¹la² ũ³hũ¹nxa²lxi³ha²kxai³ wxa²ẽ¹nãu³ai²na² ã³nhxan³ka²ti³nxa²lxi³ha²kxai³ nxe³jah¹lo²su² na³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² ĩ̱³yau³xa² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹jau³su²
9-10 Nxe³hĩ¹nu¹tai²na², Je³su²jah³la² Na³sa³re²thĩ³na² Ka³li³le²a²ko³xan¹thĩ³na² yxau³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³thĩ³na² a³li³nũ²la² Jo³ãu² Ba³tis²jah³la² hxi²ka² ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹si¹jau³su² Jor²tãu²yau³xa² ã³nxai³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³, Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai²na² a²hi²sen³kxai³lu² so¹sxã³, ũ³hũ¹kxi²sa²sai¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹, ĩ̱³yau³xa² a³li³ain¹te³nah¹lxi¹, oh³sĩ̱³nãu³a¹ sa²yxo²hai¹sxã³, kwa³sxa³hũ̱³nxe² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² oh³nãu³a¹ a³ka³nxi²xi²ye²ka³tu̱³ Je³su²jah³lai²na² ãn³ka³la³kxi³wxe³ka̱in¹ta¹hxai²hẽ¹la². 11 Nxe³tãu³ãn²tu̱³ti¹ oh³nãu³an¹te²a² wãn³txa² ain³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Wxãi²li² Txa²ki³lha³lxa²khaix1si¹lxi¹. A³lxi¹nxa²ha¹kxah³lo²si¹lxi¹. Wi¹lxo³kxi²khaix1san¹nhai¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
Ko̱³nxe³ti³ kãi³sain³si¹jau³su²
12-13 Nxe³nxa²ha¹te¹ kwẽn¹ta²kxai³lu¹ Txa²wã¹sũ̱³na² A²yãu³ka³jxah¹la² hi²sen³kxai³lu¹, Je³su²jah³la² ha³lo²a² a²nũ²a² yxau³ai¹nxa³ko³nãu³a¹ ã³sa²so¹si¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nũ¹ã¹ ka³yxuh³xa² ũ̱n³txa² he¹tãu³a¹ ye³ka³lxa¹txi³ a³lan²ta¹hxai²hẽ¹la². Ye³hxi²ka² hxan³sxã³ wxa²sa²wa²la³kxi²sxã³ wxa²sa²wa²la³kxi²nũn³sxã³ te²yã¹nxe² wxa²sa²wa²la³kxi²nũn³sxã³ a³lan²ta¹hxai²hẽ¹la². 40 nxe² a³la²ni²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³hĩ¹na¹, Sa³ta³na²jah¹la² a²hi²sen³su² o²la³kxi²sxã³ Je³su²jah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² a²ten³jau³su² jau³xa² ã³na¹si¹jau³su² ĩ³wa³ka³nxe³sain³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ hai³txi³ hxi²ka¹nha²txi³ti³hex1ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Nxe³nũ²la² oh³xan¹te² nũ̱³ka̱³txa² wxa²kan³sxã³ wxã³nũ²la² Je³su²jah³la² sa²hau³ko³txain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Ka³li³le²a²ko³xa² wa³ka³la² kãi³ ã³si³wxe³jau³su²
14 Nxe³nxa²ha¹te¹ hã²wxãn³txa³ Jo³ãu² Ba³tis²jah³lai²na² sxi²ha² kan²thĩ³na² ũ³tĩ̱¹kxi²wxe³ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu² Ka³li³le²a²ko³nãu³a¹ ã³nxai³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². 15 Ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Ha³lo²a² hau³kon³na³li¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³ju³ta³nũ³a² wxã³ti³wa³ki³lxon³na³li¹. Nxe³ha²kxai³lu¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ã³sa²wa²nha²sxã³ ã³na¹jah¹lxi³hẽ¹li¹. Yah³lxin¹ka³tu̱³ Txa²wãn³txa² wi¹jau³xa² so¹lxi³ yxo²ĩ²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
16 Nxe³nxa²ha¹te¹ a²lon³ti³tãu³xa² Si³mãu²ah³la² Ãn³tre²ah³la² ain¹sxã³ a̱i³na² hoh³lxi³su² ya³ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ ĩ̱³ye³na² Ka³li³le²ye³na² ta³lã²la²ka³lo³a² ã³na¹ya³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹ Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu¹ ĩ̱³ye³nai²na² a²yxo²ka³te̱³nhãu³ã¹ ã³nxai³te³nah¹lxi¹ a²lon³ti³tãu³xai²na² ĩ³ha¹txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 17-18 Ĩ³ha¹txain¹sxã³, ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe³ja³sa²lxi¹. Ãn³si³tẽ³sya¹hẽ¹li¹. A̱i³na² ã³na¹yah³to³hxain¹tai¹ti²ti¹. Yxãn¹ta¹ ãn³si³tẽ³sya¹hin¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² ĩ³kaix1so¹ya³hin¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹tu¹wi¹, ã³si³tẽ³kxi²sya¹si¹hai¹na¹jau³su¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ ta³lã²la²ka³lo³nãu³xai²na² ã³ya³sxã³, kwẽn¹ta²kxai³ Je³su²jah³la² ã³si³tẽ³ya³ta¹hxai²hẽ¹la².
19 Nxe³ka³tu̱³ta¹ jũ¹nxe² yxan¹nãu³a¹ Ti³a²kah³la², Se³be³te²ah³la² ta²ha² yxau² a²lo³na² Jo³ãu²ah³la² yxau² ka²no¹a² yxau³ya³sxã³ ta³lã²la²ka³lo³a² ã³sa²ka³tũ¹sxã³ ãn³sa²hau³ko³ja³ta¹hxai²hẽ¹la². 20 Nxe³ka³tu̱³ Je³su²jah³la² ya̱u³son³kxain¹sxã³ ĩ³kaix1tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³kaix1te³na¹ Jo³ãu²ah³la² Ti³a²kah³la² nxe³ya³sxã³ a²wĩ³na² ka²no¹a²nãu³a¹ ã³na¹i² a²sa³wi³ha³lxi³nãu³xã² ka²no¹a²nãu³a¹ ã³na¹i² nxe³sxã³ ãn³si³tẽ³nhya¹ta¹hxai²hẽ¹la².
In³txa² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³wih¹sxã³ yxau³jah¹lo²su²
21 Nxe³nxa²ha¹te¹ Ka³far³na³ũ²thĩ³na² ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³ sa²ba³to³ nxe³ju³kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³na² ã³wi¹hain¹ka³tu̱³ Je³su²jah³la² hi²sen³kxai³lu² Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³nhyain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 22 Nxe² wxã³jau³xai²na² sa²kxai³lu² a²nũ²a²nãu³xa² ain³kxain¹ka³tu̱³ ĩ³wã̱³wã̱³ta³kxi²nha²sxã³ ã³no²non²ta³kxi²nhyain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³la² wxi²kan¹khai¹nxe³sxã³ ĩ³ye³ha²kxai³ hai³txi³ ha³te̱h³nxã³nxa² a²hoh³lxi³su² tũ̱³ka̱³txa² ĩ³ye³kxu¹jã¹nxẽ²nxa³ha²kxai³ a²nũ²a² hãi¹nxe³ti³xã¹ ĩ³wã̱³wã̱³ta³kxi²nha²sxã³ ã³no²non²ta³kxi²nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 23 Nxe³nxa²ha¹te¹ ã³nũ²kxi²thĩ³nãu³ai²na² a²nũ²a² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³yxau³jah¹la² he¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² ĩ³wxan¹te³nah¹lxi¹:
24 — Je³su²jah³lãi³. Na³sa³re²thĩ³nãn¹jah¹lo²si¹lxi¹. Ĩh¹nxet3sa¹nhĩn¹ji¹wi¹? Sun²tã²hxat3sa²sĩn¹te³lhxã³ wxã³nhĩn¹ji¹wi¹? Wxãi²na² ĩ²nxa²te²sa¹wi¹. Txa²wã¹sũ̱³na² Tah²si¹lxi¹. Ko̱³nxe³ju³ta² yũ³ti³hex1jah¹lo²si¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
25 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² wxi²kan¹sxã³ kwa³na³te³nah¹lxi¹:
— In³txai²li² ka³nahx2nxe³sxã³ nxũ²kwa̱i³li³txa²hẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
26 Nxe³ka³tu̱³ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txai²na² sa²kxai³lu² kãin² wxan¹khaix1nxe³ka³tu̱³, in³txai²na² ã³nhẽ¹nhẽ¹nhyain¹te³na¹, nxũ²kwa̱i³li³ta¹hxai²hẽ¹la². 27 Nxe³jut3su² ha²kxai³ a²nũ²a² hãi¹nxe³ti³xã¹ kãin² o²lain¹sxã³ ĩ³wã̱³txi³nhyu¹te³nah¹lxi¹:
— Ju¹tai²na² ĩh¹nxe³ju³khai³sa²hĩn³te²la¹ku². Jah¹lai²na² wãn³txa² tah²yau³khai³sa²te²la¹ku². Ki̱³nhai¹. Je³su²jah³lai²na² wxi²kan¹txi³ kwa³na³te²la¹i¹. Kwa³na³kxai²nãn²tu̱³ ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² ha³ta̱³nxãn²txi³ sa²yxo²wet1sxã³ a³li³ain¹na²li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
28 Nxe³ju³ta² sa²kxai³ Je³su²jah³la² wxi²kan¹txi³ kãi³ye²jau³su² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ Ka³li³le²a²ko³nãu³a¹ yxau³te²a² yxo²ha³kxa¹ ain³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Si³mãu²ah³la² hã̱i³na² ĩ³ton³kxi²jau³su²
29 Nxe³nxa²ha¹te¹, ã³ki³nũ²kxi²thĩ³nai²na² a³li³ain¹nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² Ti³a²kah³la² Jo³ãu²ah³la² whãi²na¹ sxi²ha² thĩ³nã̱³xã¹ ã³wi¹hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³thĩ³nai²na² a²wa³kxẽ³nũ̱³ka̱³txa² Si³mãu²ah³la² Ãn³tre²ah³la² nxe³ya³ta¹hxai²hẽ¹la². 30-31 A²nxe³thĩ³nãu³ai²na² Si³mãu²ah³lai²na² a²hã̱i³na¹ka³lxa² ĩ³hi̱¹la³kxi²sxã³ ĩ³to³nha²kxai³ sxa³ye²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³tai²na² Je³su²jah³la² ĩ³hen³txain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³ Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu² wxã³sxã³ txu¹hai²na² hxi²ki³sxã³ sa²yxo²ka²la¹te³te³na¹, wa³su³txi³ ĩ³hi̱¹la³kxi²ka³txai²na² ã³wa²su¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³kxai³lu¹ txu¹ha³ka³lxai²na² a²hi²sen³kxai³lu¹ Je³su²jah³lai²na² nũ̱³ka̱³txa² yain³txa² sa²hau³kot3sxã³ ũ³hãu¹la³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
Je³su²jah³la² hxi²ka² ĩ³ton³kxi²nũ̱³ka̱³txa² we²txi²jau³su²
32 Nxe³nũ²la² ki³kan³nũ²la² a²nũ²a² wi¹lain³nha²te² hi²sen³kxai³lu¹ a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³ton³te²su² te²a² a²hãi¹nxe³ti³xa¹ tẽ³i² a²nũ²a² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² nxũ²kwa̱i³yxau³te²su² te²a² a²hãi¹nxe³ti³xa¹ tẽ³i² ain¹sxã³ Je³su²jah³la² ã³tĩ̱³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 33 Nxe³sxã³ sxi²yhe³nai²na² Ka³far³na³ũ²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² a²hãi¹nxe³ti³xa¹, tĩ̱³nyhain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Tĩ̱³nyhain¹sxã³, Je³su²jah³la² yxau³thĩ³na² yxo²ti²ta³lo³kxa² ã³nũ̱t1sxã³ yxau³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ³ta³ka³txa² ĩ²li³te²su² ĩ³ton³te²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txi³su² ta¹hxai²hẽ¹la². 34 A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² Je³su²jah³la² sa²we²ti² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² ka³lxa¹txi³ Je³su²jah³la² wxa²sa²tã³kxi² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta² Je³su²jah³la² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txi³nãu³xa² kan²txi³ ãn³ka³na²si¹jau³su² ĩ³kwa³na³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Je³su²jah³la² Txa²wã¹sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹lo²tain¹kxe³su² a³la³kxai¹nha²kxai³ ka³nahx2nxe³sxã³ yxau³si¹hain¹jau³su² kwa³na³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³su² ĩ³hen³txi³jau³su²
35 Nxe³nxa²ha¹te¹, ka³nxa³ha²ta³kxai³lu² ĩ³yũ¹li²ti³he¹nxa³tãu³kxai³lu² Je³su²jah³lai²na² ĩ³sa²yxau³nũ²la² ha³lo²a² a²nũ²a² yxau³ai¹nxa³ko³xa², ã³nxai³nũ²la², Txa²wã¹sũ̱³na² nũh¹ĩ³ye³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². 36 A²nxe³ti̱³kxai³lu² Si³mãu²ah³la² nũ̱³ka̱³txi³kxai³lu¹ Je³su²jah³la² ĩ³hi¹txai³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la². 37 Ain¹te³na¹ Je³su²jah³la² ĩ³ha¹txi²te³na¹:
— A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ã³ten³nxain¹na²li¹. Si³mãu²ah³la² nũ̱³ka̱³txa² nxe² e³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
38 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³lai²na² wãn³txi³kxai³lu¹ ĩ³wa²lũ³xain¹te³nah¹lxi¹:
— Yxan¹nãu³a¹ sxi²yhe³na¹ ã̱³xã¹ ã³nxai³yah³sah¹lxi³hẽ¹li¹, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³ye³kxain¹si¹ha¹jau³su¹. Nxe³ai¹na¹ju³ta³nũ³su² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²si¹hã³sain¹na²hẽ³li¹. Nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
39 Nũ²la² Ka³li³le²a²ko³xai²na² yxo²ha³kxa¹ ai³lha²thet3ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ã³nũ²kxi²thĩ³nãu³xa² ã³wih¹to³ka³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² ĩ³hen³txi² ko̱³nxe³te²a² yãu³ka³txa² ĩ³sa²si¹hã³i² nxe² ai³lain¹ta¹hxai²hẽ¹la².
A²nũ²a² khon³ta³kxi²sxã³ ka̱³lã̱un³ta³kxi²jah¹la² we²nxi²jau³su²
40 Nxe³nxa²ha¹te¹ a²nũ²a² khon³ta³kxi²sxã³ ka̱³lã̱un³ta³kxi²jah¹la² ai³sxã³ Je³su²jah³la² wxã³sxĩ²ta¹hxai²hẽ¹la². Wxã³sxã³ ãn³ka³ti³we̱³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Txa²hxi²kan¹jah¹lãi³. Txa²ĩ³ta³ka³txa² ten³nxa²kxai²nãn²tu̱³ sa²hau³kot3sa²hĩ̱³nxa¹lxi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
41-42 Nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² ĩ³nũ̱³si̱n²nha²sxã³ wxa²wxai³sxã³ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxe³txi¹. Ten³sa³nhai¹. Wxa²ĩ³ta³ka³txa² we²txi¹nxa²ha¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ka³tu̱³ wa³su³txi³ a²ĩ³ta³ka³txai²li² we²nxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
43-44 Nxe³nxa²ha¹te¹ Je³su²jah³la² a²wãn³txi³kxai³lu¹ yxo²sa³te̱¹txi³ ĩ³ye³kxain¹te³nah¹lxi¹:
— We²txi¹nxa²ha¹ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² wã³nxĩn¹te²a² si³yxau³jah¹la² sxi²ha² ai³sẽ¹li¹. Ain¹tãu³a² we²txi¹nxa²ha¹ju³ta² a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³hen³txi³txa³hẽ¹li¹. Hãi¹nxe³sxã³ wã³nxĩn¹te²a² si³yxau³jah¹lan²tu̱³ ai³sxã³ ĩ³yau¹ũ¹nhat1je¹txai¹nhẽ³li¹. Nai¹nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ hã²wxãn³txa³ ka³yxuh³xa² Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³yau¹ũ¹nxain¹kxe³su² ũ³hũ¹txai¹nhẽ³li¹. Nxai¹nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ wã³nxĩn¹te²a² sa²kxai³lu² ka³yxuh³xai²na², Sũ̱³na² ũ³hũ¹yhain¹tu¹wi¹. Nxai¹nĩn¹kxai²nãn²tu̱³ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ we²txi¹nxa²ha¹ju³ta² e³lxah²lxi³je¹nxain¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 45 Yxãn¹ta¹ jah¹lai²na² sa²kxai³lu² ã³nxai³ain¹ka³tu̱³, ĩ³ta³ka³txai²na² we²nxi²jau³xa² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ kãin² ĩ³ye³kxain¹to³ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³ Je³su²jah³la² hi²sen³kxai³lu² sxi²yhen³nãu³xãn²ta³ ã³wih¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la², a²nũ²a² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² ã³ki³ka³ti³kxain¹sxã³ ã³nhxi²ka̱u³ka̱u³txain¹kxa²ya̱n³ti³sa². Ai²nha²kxai³, Je³su²jah³lo²su² te²kxai³lu² ha³lo²a² a²nũ²a² yxau³ai¹nxa³ko³xa² so¹lxi³ yxau³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxau³kxan²ta¹ a²nũ²a² sxi²yhen³nãu³xa² hãi¹nxe³ti³xa² a³li³sxã³ Je³su²jah³la² ĩ²te³lhxã³ tĩ̱³nhãun¹nain¹ta¹hxai²hẽ¹la².