8
Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² yxau³ya³nhẽ³jau³su²
— Je³su²jah³la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau²xai³jah¹lo²sa¹xã¹. Nxe³na¹kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ o³nxa³te²lot3sa²ju³ta³la³ yũ²nxa³wa². A²nxe³sxã³ txa²wã¹sĩ̱³na² ko̱³nxe³ti³ ĩ³ye³kxi²nha¹jau³xa² sa²wet1so¹nxa³ha²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lai²na² wãn³txa² sa²wet1so¹na¹ha²kxai³ nxe³te²sa¹wa². Nxe³ju³ta² Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ka³te̱n³su² ti³hi¹tẽ³jah¹lo²su² na³la².
— Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau²xai³la¹tũ¹xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na². Yãu³ka³jxah¹la² hxi²kan¹ti³hi¹tẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³ ya³lu²ki̱³tu¹wa². Yxãn¹ta¹, Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² hxi²kan¹txi³ wxa²wa²su¹tẽ³na³la². Nxe³nẽ³lha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² ã³wa²su¹ti² ya³lu²nẽ³ju³ta² ã³wa²su¹ti² nẽ³lha²kxai³ ka³te̱n³su² ti³hi¹tẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Kxã³nxãn¹jau³xu¹tai²na² Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xu¹tai²na² wain³jau³su² ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² hxi²kan¹txi³ jau³xu¹jã¹nxe³sxã³ yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³sxa³wa², txa²wã¹sĩ̱³na² hxi²kan¹nẽ³lxa³ha²kxai³la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ hxi²kan¹na³la². Nxe³sxã³ A²ta²ha² a²ĩ³lxa² Je³su²jah³la² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹nhẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹la² wxã³sxã³ txa²wã¹sĩ̱³nhũ̱³sĩ̱³na² ko̱³nxe³ti³ kãi³sxã³ yxau²xai³ki̱³ta³sxĩ̱³nhũ̱³sĩ̱³na² ã³wih¹sxã³ to̱n¹nũ²la² wxã³ta¹hxai²hẽ¹la². Txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² hxan³kxi²nẽ³lhxã³ ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³ ã³sen³sai¹khai¹nxe³sxã³ hxi²kan¹ti³ txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² wxa²hxan³kxi²ti³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Hxan³kxi²nẽ³lha²kxai³, Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xu¹jã¹nxe³sxã³ yxau²xai³ki̱³ju³ta² yũ³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Nxe³sxã³ txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ten³jau³xa² so¹lxi³ yxau²xai³li² txa²wã¹sĩ̱³na² ko̱³nxe³ti³ e³kxi²nha²ki̱³jau³xa² sa²yxo²we¹ki̱³sxa³ka³tu̱³ yxau²xai³li², nxe³te²ki̱³na¹xai²na², Moi³se²ah³lu¹tai²na² wãn³txa² yã¹nxe³sxã³ yxau²xai³ki̱³ju³ta² yũ³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Ki̱³sa²kxai³, txa²wã¹sĩ̱³nãu³ai²na² ko̱³nxe³ti³ e³kxi²nha²ki̱³jau³xa² ĩ³wet1so¹sxã³ yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, yuh³xai²nãn¹te²yen³kxa² ko̱³nxe³thin¹te² yen³kxa² so¹lxi³ yen³ki³sxã³ ten³ki̱³jau³su² yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³tã³la². Jã¹nxe³yah³sah¹lxi³txa³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³ye³kxi²nẽ³jau³xa² ĩ³wet1so¹sxã³ yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² ten³ki̱³jau³xa² so¹lxi³ yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³tã³la². Jã¹nxe³yah³sah¹lxi³hẽ¹la². Jã¹nxa¹jau³su²:
— Yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² so¹lxi³ ten³sa³nhã¹. Nxe² e³kxi²nha²sxã³ yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² u̱² ha³na³ka³lxi³ yxau², ya³lu²ju³tãn²ta³ a³ti² nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Yxãn¹ta¹, Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³wet1so¹sxã³ yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ yxau²xai³li², hãu²non³sxã³ yxau²xai³li² nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ha²kxai³, yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² ko̱³nxe³thin¹kxa² yxo²kwa̱in³ki̱³jau³su² yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ko̱x1ko̱¹son²kxi²hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² ĩ³kwa³na³nẽ³jau³xa² sa²yxo²we¹ki̱³ju³ta² yũ³nẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa², hxi²kan¹txi³ sa²yxo²we¹ki̱³sxa³ha²kxai³lu¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³:
— Yuh³xai²nãn¹te² yen³kxa² ten³sa³nhã¹. Nxe² e³kxi²nha²sxã³ yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³wi¹lxo³kxi²hĩ̱³ki̱³sxa³wa².
Yxãn¹ta¹, wxãi²nãn²ta³ ha³na³ka³lxin³yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². Wxa²sĩ̱³na² ko̱³nxe³ti³ e³ki²nhyah¹lxin¹jau³la³, ain³kxi²nha² yxau²xai³yah³lxi³hxai²nxa³hẽ³la². Yah³lxin¹ta¹, hãi¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² e³ki¹nx2ti³jau³xa² ain³kxi²nha² yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³jah³lxi¹lxa², Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³nx2ti³ha²kxai³la². Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ĩ²li³te²su² kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau²nxa³kah³lo²su² kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ Je³su²jah³la² a²sa³wit3su² ti³he¹nx2nxa³wa². 10 Yxãn¹ta¹ Je³su²jah³la² nxũ²kwa̱i³yxau³nẽ³kxai²nãn²tu̱³:
— Ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² yũ³ju³tan¹te²kxa³ya̱n³tu̱³ txa²wã¹nũ²ai²na² ya³lu²tũ¹xã¹. Nẽn³kxan²ti³ a²kxã³nxu¹tai²na² Je³su²jah³la² txa²wã¹ko̱³nxe³ki̱³ju³ta² sa²wa²su¹tẽ³lha²kxai³ wain³te²lo³tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³ ka³te̱n³su² ti³hi¹tẽ³na³la². 11 Jã¹nxa¹jau³su² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ nũ̱³kxũn³txi³ Je³su²jah³la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²ti³hi¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, te²yã¹nxe³sxã³ ka³te̱n³su² ti³hi¹tũ¹nx2ti³tu¹wa². Wxa²nũ²ai²na² ya³lu²te³lhxã³ nxe³te²nũ²ai²na² ka³te̱n³su² ti³hi¹tũ¹nx2ti³tu¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³nx2ti³jah¹la² nxe³nx2ti³tu¹wa².
12 Nxe³ju¹tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Hãi¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³ye³kxi²nẽ³jau³xa² yã¹nxe³sxã³ yxau²xai³lya³sah¹lxi³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sĩ̱³na² ko̱³nxe³ti³ ĩ³ye³kxi²nha²ki̱³jau³xa² sa²wet1so¹sxã³ yxau²xai³ya³sah¹lxi³txa³hẽ¹la². Ya³nx2ta¹wa². 13 Txa²wã¹sĩ̱³na² sa²wet1so¹sxã³ yxau²xai³lyah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ya³lu²yah³lxin¹tu¹wa². Jã¹nxe³nx2ti³ha³ta²wa². Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² sa²wet1so¹sxã³ wxa²ko̱³nxe³ti³ kãi³yah³lxin¹ju³ta² ã³nã¹hxa³jah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Ĩ³su²lhã³nha¹jut3sũ̱³nxe², txa²ko̱³nxe³ti³ kãi³a¹ju³ta² ã³nã¹hxa³ta¹tũ¹xã¹. Nyhah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹, yxau²xai³lha²tẽ³khaix1yah³lxin¹tu¹wa². 14 Jã¹nxe³jut3su², Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² sa²wet1so¹yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su² yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². 15 Jut3su², Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³nẽ³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³lo³tẽ³na³la². Wẽ³ha³lxi³lo³tẽ³lha²kxai³ yuh³lxi³jau³su² kwa² wa³ka³li³lot3sxã³ yxau²xai³ki̱³sxa³wa². Nxe³ki̱³sxa³ha²kxai³ a³lxi²sxã³ yxau²xai³ki̱³tã³la². Yxãn¹ta¹ wẽ³ha³lxi³lo³tẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³lhu² Txa²wã¹wĩ³na² ĩ³ye³kxi²ki̱³kxai²nãn²tu̱³:
— Wĩ³nãi³. Txa²wĩ³nu²si¹lxi¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ĩ³ye³ti³hi¹tẽ³jau³su² e³hĩ̱³ki̱³tã³la². 16 Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, a̱u³txi³ txa²wã¹ẽ¹nãu³ãin²txi³ ĩ³ye³kxi²nha², Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹lain²txi³ ĩ³ye³kxi²nẽ³li², nxe² ĩ³ye³yxo²nũ¹nyhu¹sxã³:
— Sũ̱³na² we³ha³lxi³su² ki̱³tã³li¹. Nxe³jau³su² ĩ³ye³hĩ̱³ki̱³tã³la². 17 Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na²:
— Sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su² na¹xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹wĩ³na², a²yen³kxa² kwẽn¹tai²na² ũ³ha̱¹kxi²nẽ³kxe³su² te² yen³kxa², yxan¹nãu³a¹ ũ³yhen³kxi²nhẽ³tu¹wa². Ĩ³ka³li³si¹nhẽ³jau³su² ũ³yhen³kxi²nhẽ³tu¹wa². Nxe³tãu³a¹, Je³su²jah³lain²txi³ ũ³yhen³kxi²u¹jã¹nxe³sxã³ txa²wã¹ki̱³na¹xain²txi³ ũ³yhen³kxi²ya³nhẽ³lain¹tu¹wa². Nxe³ju³ta², Je³su²jah³la² khãuh³lxa³thin¹ta¹hxai²hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³, khãuh³lxa³ti³hi¹tẽ³kxai²nãn²tu̱³, yxan¹nãu³a¹ Je³su²jah³la² wxi²kin³ti³ton³ti³hi¹tãu³nũ³ã¹ te²yã¹nxe² wxi²kin³ti³ton³nẽ³nũn³tu¹wa².
Wxi²kin³ti³ton³ti³hi¹tẽ³ju³ta³nũ³su²
18 Ha³lo²a² wi¹lĩ²sxã³ wi¹ko̱³nha²sxã³ e³ya³nx2ta¹wa². Hĩ¹nai²na² ha³lo²a² khãuh³lxa³thi¹tẽ³na³la². Nẽ³kxan²ti³, yxan¹nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ kãin² wxi²kin³ti³to³ti³hi¹tẽ³tu¹wa². Ha³lo²a² kãin² wi¹khai¹nxe³ju³ta² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³tu¹wa². Hĩ¹na¹ kwẽn¹tai²nãn¹ta̱³ ha³lo²a² khãuh³lxa³thi¹tẽ³na³la². Nxe³ta¹, yxa¹nãn¹ta̱³ ha³lo²a² a²wẽ̱n³ta³te²la³ kãin² wxi²kin³ti³to³ ã³ne³sen³sai¹khai¹nxe³tu¹wa². 19 Nxe³ju³ta², a²yen³kxa² Txa²wã¹sũ̱³na² wxa²wet1sa²sai¹kxa² a²yxo²ha³kxa² sa²kxai³lu² wah³xain¹na³la². Ain¹te²an¹jau³kxai³lu¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²wẽ³ha³lxa² e³lẽ³na² wxa²ye³kat1sa²sĩn¹tũ¹xã¹. Nxe³ju³ta²nũ³a² ĩ²ti³ten³khai¹nxe³sa²sĩn¹nhã¹. Nain¹jau³su², wah³xain¹na³la². 20 Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ãn³si³wxe³hĩ¹nãu³u¹tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxũ̱h¹ a̱in³nha²te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² sa²yxo²ã³sain¹na³na¹. Sai¹nha²kxai³ ha³lo²a² wet1sa²sai¹na¹kxa² yxo²ha³kxa¹ ha²ya̱³kxa³lxi³hi¹ta¹xã¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³ju³ta² a²lhun³tu², ha³lo²a² nxe²xai³hxai²tai¹ti²tu³wa². Hxi²kan¹txi³ a̱in³nha²nxa³kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³, ha²ya̱³kxa³thin¹sxã³ ai³hxai²tai¹tu³wa². 21 Yxãn¹ta¹, yxan¹nãu³a¹ Sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su² te²ki̱³na¹xai²na² e³lẽ³na² wxa²ye³ka¹tẽ³tu¹wa². Nxe³nẽ³tẽ³nãu³a¹, wa²su¹wa²su¹yxau²xai³ki̱³tu¹wa². Nxe³ha²kxai³, Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²yen³kxa² wet1sa²sai¹kxa² yxo²ha³kxa¹ ã³wa²su¹tain¹sxã³, hĩ¹na² ha²ya̱³kxa³thin¹sxã³ ã³kho³jau³su² yxau²xai³lain¹te²na² yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ ã³wa²su¹tain¹tu¹wa². Ain¹ka³tu̱³, ha³lo²a² yxo²ha³kxa¹ wxi²kin³ti³ton³txi³ wa²su¹wa²su¹yxau²xai³ki̱³ju³tũ³a² yã¹nxe² ain¹tu¹wa². 22 Ha³lo²a² nxe³jut3sũ̱³ju³ta²sa¹. Txu¹ha² wẽ³nhi³sxã³, a³li³la¹te³lhxã³ nx2na³na¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, kãin² ĩh³khaix1yain¹sxã³ ĩ³wxa̱i¹hĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³te²an¹jau³nũ³su², ha³lo²ai²na² ĩ³wxa̱i¹jau³hũ̱³nxe² yxau²xai³lhĩ̱³nx2na³la².
— Kwẽn¹tai²na² ã³wa²sut1sa³tũ¹xã¹. Nxe³hĩ̱³nx2na³la². 23 Jã¹nxe³ju³ta² a²wi¹lhĩ¹na², Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² ã³nxũ²kwa̱i³wi¹hũ³nhẽ³na³la².
— A²ha² yxan¹nãu³a¹ wa²su¹wa²sun¹khai¹nxe² ka³lih³khai¹nxe² yxau²xai³lyah³lxin¹tu¹wi¹. Nxe³nẽ³jau³su², ã³nxũ³kwa̱i³wi¹hũ³nhẽ³na³la². Nxe³ki̱³sa²kxai³, ha³lo²a² wah³nxe³sxã³, txa²wã¹ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ ĩ³wxa̱i¹ki̱³jau³hũ̱³nxe² ĩ³ye³kxi²nha²hĩ̱³ki̱³tã³la².
— Yxan¹nãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³lo³tẽ³tũ¹xã¹. Nxe³tãu³nũ³ã¹, txa²wã¹nũ²ai²na² tah²lxi³ wxen¹sxã³ wa²su¹wa²sun¹khai¹nxe² yxau²xai³ki̱³tũ¹xã¹. A²nxe³je³na³kxa², wai¹tai²na² ya̱u³son³ki²nẽ³lxa³khi³. Nxe³nha²ki̱³jau³su² yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³tã³la². 24-25 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹, txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² sa²wa²su¹tẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² e³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Yxan¹nãu³a¹ wxa²nũ²ai²na² tah²lxi³ wet1sxã³ ũ³hũ¹nx2ta¹tu¹wi¹. Wã²nxũ̱h¹ sa²yxo²we¹nha¹i¹. Sũ̱³na² wãn³txa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³nẽ³jau³su², sa²wa²su¹tẽ³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹, hai³txi³ hĩ¹nai²na² txa²wã¹nũ²ai²na² tah²lxi³ ĩ²hĩ̱³ki̱³sxa³wa². Txa²wã¹ye³na² ĩ²ki̱³kxai²nãn²tu̱³:
— A²yen³kxa² yũ³nẽ³na³na¹. Nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Yxãn¹ta¹, ki̱³sxa³wa². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³:
— Jã¹nxẽn³tũ¹xã¹. Sũ̱³na² sa²yxo²we¹nha²sxã³ e³na³na¹. Nxe³sxã³ yxau²wah³nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Ya³nãn³ta³ki²li² txa²wã¹ye³na² ĩ²ki̱³sxa³kxe³tu̱³, yxau²wah³nxe³ki² ai³lhĩ̱³ki̱³tã³la².
26 Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² sa²hau³ko³tẽ³na³la². Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² hxi²kan¹nẽ³lxa³wa². Nẽ³lxa³ha³kxai³:
— Txa²wã¹wĩ³na² ĩ³ye³kxi²na¹tũ¹xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ wxi²kan¹txi³ ĩ³hau³kot3sxã³ ĩ³ye³kxi²hĩ̱³ki̱³sxa³wa².
— Ĩh¹nxe³jau³ta̱³ wain³txi³ e³kxi²na¹lhon³ku². Nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³te²an¹tu̱³ti¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² hi²sen³kxai³lu¹ ĩ³ye³kxi²nũ¹nhẽ³lhĩ̱³nx2na³la², Txa²wã¹wĩ³na² wain³txi³ ĩ³ye³kxi²ki̱³txai²la². Wãn³txa² wxi²kan¹txi³ ĩ³ye³kxi²ki̱³sxa³jau³xa² ĩ³ye³kxi²nũ¹nhẽ³lhxã³, ĩ³wxa̱i¹ki̱³jau³hũ̱³nxe² ĩ³ye³kxi²nũ¹nhẽ³lhĩ̱³nx2na³la². 27 Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹wĩ³nu²kxai³lu², txa²wã¹ẽ¹nãn¹jau³su² ĩ²ta³lun²nẽ³jah¹lo²su² te²kxai³lu², Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² a̱u³txi³ a²ẽ¹na² a²ten³jau³su² a³la³kxi²nũn³na³la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Txa²yãu³ka³jxah³la² ĩ³ye³kxi²sa²sxã³, Txa²ẽ¹nãu³ai²nãn¹jau³xa² yã¹nxe³jau³su², Wĩ³nu²na¹xai²na² te³na¹jau³xa² yã¹nxe³sxã³ ĩ³ye³kxi²sa²na³na¹. A²nũ²a²nãu³xa² yxo²ĩ²sain¹te²nãu³xa² sa²hau³ko³tain¹si¹sa²jau³su² sa²na³na¹. Txa²wã¹wĩ³na² a³la³kxi²nha²sxã³ nxe³hĩ̱³nx2na³la². 28 Nxe³ha²kxai³:
— Ha³lo²la³ ĩ²li³hxa³ju³ta³la³, wi¹ta̱³nxa², ko̱³nxe³ta̱³nxa² nxe³ko³la³, ha³lo²lo³ta¹xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ha³lo²ai²na² o²la³kxi²nũ¹nhẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Ĩ³wi¹lxon³ki²nẽ³lhi¹jau³nũ³su² nxe³nũ¹nhẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Txa²wã¹ki̱³na¹xai²na²:
— Sũ̱³na² a³lxi²na¹nha¹. Kxã³nãu³u¹tai²na² Sũ̱³na² wã²nxũ̱h³ a̱in³nha²sxã³ ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹nẽ³ta¹hxai²hẽ¹na¹. Wẽ³ha³lxi³lo³te³lhxã³ nẽ³ta¹hxai²hẽ¹na¹. Nxe³te²ki̱³na¹xai²na² Sũ̱³na² o²la³kxi²nũ¹nhẽ³na³la². 29 A²wi¹lhĩ¹nu¹tai²nãn²tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³kxai³lu² yxo²ĩ²te²ki̱³na¹xa²nũ³a² ĩ²sa²tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³te²ki̱³na¹xa²nũ³ai²na² sa²kxai³lu² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³te³nah¹lxi¹:
— Txa²ki³lha³lxa² Je³su²jah³la² yã¹xain¹tũ¹xã¹. Nxe³si¹hai¹na¹jau³su², tũ̱¹ka̱³txai²na² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹ai¹na¹hẽ³na¹. Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ẽ¹nãn¹jau³su² nxe³kxi²nẽ³na³la². Nxe³jau³su², Je³su²jah³la² txa²nũ² txa²wã¹hxi²kan¹ti³su² ha²kxai³, ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹nẽ³kxe³nũ̱³ka̱³txi³su² te²ki̱³na¹xai²na² sa²kxai³lu² a²lon³nãu³su² ki̱³sa²kxai³, nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². 30 Kxã³nãu³u¹tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹nẽ³si¹jau³nũ³su², wã²nxũ̱h¹ a̱in³nha²ta¹hxai²hẽ¹la².
— Ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹na¹tũ¹xã¹. Wain³te²lo³ta¹txai²lã¹. Nxe³nẽ³jau³su², ĩ¹sxã³ ã³yũ³so¹nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹nẽ³ka³tu̱³, wain³te²lo³tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³nẽ³lha²kxai³, wxi²kin³ti³to³ti³hi¹tai¹na¹tũ¹xã¹. Sũ̱³na² nxe³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la².
Txa²wã¹sũ̱³na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² a³lxi²jau³su²
31 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ hxi²nũ¹nũ³nhẽ³jah¹lai²la¹wa². Nxe³nẽ³ju³tan¹te²kxa³ya̱³tu̱³, a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ²li³te²hũ̱³te²la³ ĩ³ko̱x1ko̱¹son²kxi²nẽ³kxan²ti³, hxi²kan¹txi³ ãn³sen³sai¹nẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa², Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²kãin²khai¹nxe³sxã³ hxi²nũ¹nũ³nhẽ³lha²kxai³la². 32 Txa²wã¹sũ̱³na² A²ta²ha² ũ³hũ¹nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la².
— Tẽ³a¹ju³ta² tẽ³a¹xã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² nxe²nxa³kxe³hũ̱³nxe², ũ³hũ¹nẽ³lhxã³, ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³kxa² yo³ha² ya³lu²kxi²nẽ³te³lhxã³ ũ³hũ¹nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Te²yã¹nxũn³kxe³hũ̱³sxã³, a²yen³kxa² wi¹la² ã³sen³sai¹kxe³tu̱³ ũ³hũ¹nhẽ³nũn³tu¹wa². 33 A²nũ²a² ko̱³nxe³te²lo³tẽ³jah¹la² yũ²nxa³wa², Txa²wã¹sũ̱³na² ã²la² hxi²kan¹txi³ wain³te²lo³tẽ³lha²kxai³la². Nxe³jut3su² txa²wã¹ki̱³na¹xai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹nẽ³kxe³nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³, wain³te²lo³tẽ³kxe³nũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³, hĩ̱³ki̱³tã³la². Ki̱³sa²kxai³, a²nũ²a² ã̱³xa² hxi²kan¹txi³ ko̱³nxe³te²lo³tẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa². 34 Je³su²jah³la² ya³lu²sxã³, txa²wã¹ko̱³nxe³ti³ kãi³ki̱³ju³ta² wxa²wa²su¹tẽ³lhi¹jau³su² ya³lu²kxi²nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³, wi¹la² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³sxã³ Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²yen³nãu³a¹ a²wi¹tãu³a² yxau²xai³lain¹na³la². Ain¹sxã³, sa²wi¹wi¹nxe² e³kxain¹sxã³ a²si³yxau³tãu³a¹ wi¹lĩ²nẽ³lhi¹jau³nũ³su² e³kxain¹na³la². 35 Je³su²jah³la² hxi²ka²nãu³a¹ a³lxi²nẽ³te² hxi²ka²nãu³a¹ yxau²xai³ki̱³tã³la². Ki̱³sa²kxai³:
— Ha³lo²la³ ĩ²ki̱³sxa³ko̱³la³ ha³lo²lo³ta¹xã¹. Khãuh³lxa³ti³hin¹sa³nhã¹. Ta̱³nxa², a²ẽ¹nãu³a¹ kãin² hxi²waut3ta³lxi³sa³nhã¹. Ta̱³nxa², Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²a¹ha²kxai³ ko̱³nxe³ti³ kãi³sain¹na³na¹. Heh³sa³nhã¹. Ta̱³nxa², yen³kxa² hxan³kxi²khaix1sa³nhã¹. Ta̱³nxa², ha³lo²a² ha³nxe³lha³thin¹ki²sa²na³na¹. Ta̱³nxa², ĩ³su²lhã³sa²tẽ³na³na¹. Ta̱³nxa², nxe² ha³lo²lo³ta¹xã¹. Nxe³ki̱³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, Je³su²jah³la² a³lxi²nẽ³te² hxi²ka²nãu³a¹ wi¹wi¹nxe² yxau³hĩ̱³ki̱³tã³la².
— Ha³lo²a² ko̱³nxe³khai¹nxe³kxan²ti³, Txa²hxi²ka³nãu³ai²na² sa²so¹ki²sya¹nx2ti³ju³ta³la³ yũ²nxa³i¹, Txa²wẽ³ha³lxi³ ĩ³nxai²na²su¹. Je³su²jah³la² nxe³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la². 36 Nxe³nẽ³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Txa²sũ̱³nãi³. Nxet3si¹lxi¹. Wxa²wãn³txa² sa²yxo²we¹txa²te²su² sĩ¹na¹i¹. Nxe³ha²kxai³, a²nũ²a² kuh³lxa³thin¹tũ̱³ka̱³txa² khãuh³lxa³ti³hit1sa²tẽ³sain¹sĩn¹na³li¹. Nxe³sa²sĩn¹ju³ta²sa¹: “Ha²ya̱³khin¹tũ̱³ka̱³txi³su² na³na¹. ‘Ka³yxuh³xa² o³ve²a² wã²nhit1te³lhxã³ te²nũ³a² su²lhã³a¹tũ¹xã¹.’ Nxe³na¹tũ̱³ka̱³txi³hũ̱³na³na¹.” Nxe³sa²sĩn¹jau³su² khãuh³lxa³ti³hit1sain¹sĩn¹na³li¹. Nxe³ha²kxai³: “Su²lhã³sa²ha³tã¹.” Nxe³sĩ¹na¹jau³su², yxau²xai³lhĩ¹nhxai²na¹tai¹ti²ti¹.
Ta³vi²yah³lu¹tai²na² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³jau³xau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³sxã³ ha³lo²lo³tẽ³na³la².
37 Yxãn¹ta¹:
— Ha³lo²la³ ĩ²li³ko³la³ ha³lo²lo³ta¹xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Je³su²jah³la² a³lxi²nẽ³jah¹la² kãin² hxi²kan¹txi³lo³khaix1nẽ³na³la². Nẽ³lha²kxai³, ha³lo²an²ta̱³ khãuh³lxa³ti³ti³hi¹tẽ³ju³tan¹ta³ hxi²kan¹ ãn³sen³sai¹khai¹nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². 38-39 A³la³kxi²sxã³ e³a¹wa². Na¹jau³xai²na²sa¹, Je³su²jah³la² a³lxi²nẽ³te² hxi²ka²nãu³a¹ yxau²xai³ki̱³sa²kxai³, ha³lo²a² ko̱³nxe³te² ha³ta̱³nxãn²txi³ sa²hxi²so¹ki²nha²nẽ³ju³ta³la³ yũ²nxa³wa². Ki̱³sa²kxai³, ka³te̱n³su² ta̱³nxa², ya³lu²te²su² ta̱³nxa² yxau²xai³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Je³su²jah³la² hxi²ka² sa²so¹ki²nha²nẽ³ju³ta³la³ yũ²nxa³wa². Te²yã¹nxe³sxã³ a²ta³nãu³xa² oh³xai²nãn¹te²su² te²nãu³su² ta̱³nxa² a²ta³nãu³xa² hxi²kan¹ta² si³yxau³te²su² te²nãu³su² ta̱³nxa², a²ta³nãu³xa² nũ̱³kxũn³te²su² te²nãu³su² ta̱³nxa², nxe³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³ Je³su²jah³la² hxi²ka² sa²so¹ki²nha²nẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa², Je³su²jah³la² hxi²ka² ã²la² i³khai¹nxe³sxã³ yã̱u³ki²khaix1nẽ³lha²kxai³la². Te²yã¹nxe³nũn³kxe³hũ̱³sxã³, kwẽn¹tai²nãn¹te² ha³lo²a²su² ta̱³nxa², yxa¹nãn¹te² ha³lo²a²su² ta̱³nxa², oh³nãu³u¹tai²nãn¹te² ha³lo²a²su² ta̱³nxa², yuh³xu¹tai²nãn¹te² ha³lo²a²su² ta̱³nxa² nxe³sxã³:
— Je³su²jah³la² hxi²ka² sa²hxi²so¹ki²na¹tũ¹xã¹. Nxe³kxi²nẽ³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, hai³txi³ Je³su²jah³la² hxi²ka² sa²hxi²so¹ki²nha²nẽ³ju³ta³la³ yũ²nxa³wa². A²hãi¹nxe³te² yã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² Txa²wã¹hxi²kan¹jah¹la² sa²hau³ko³tẽ³te²ki̱³na¹xai²na³, Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ te²hxi²ka³nãu³a¹ a³lxi²nẽ³jah¹lo²su² te²hxi²ka³nãu³a¹ wxa²sa²yã̱u³ki²nha²xi²nẽ³lhxã³ yxau³hĩ̱³ki̱³tã³la². Ki̱³sa²kxai³, Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ so¹lxi³ hxi²kan¹na³la². Hai³txi³, a²yen³kxi³la³ wet1sa²sai¹kxe³su² nxe³te² yen³ki³la³ hxi²ka¹nxa³wa². Nxe³ha²kxai³, hxi²kan¹ti³ sa²hxi²so¹ki²nha²nẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa².