9
I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³yau¹ũ³nẽ³jau³su²
A²ya³la³tu̱³ wãn³txi³tu̱³ e³a¹wa². Ki³han³nxa³wa². Txai²na¹xai²na² Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³nũ²nxi²sxã³ ĩ³ye³i², txa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² e³ki²nũ¹sxã³ ĩ³ye³i², na¹wa². Na¹ha²kxai³, ki³han³nxa³wa². Na¹jau³xa²sa¹. Kãin² ãi²ta³lxi³sai¹nha²kxai³, txa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ hxi²ye¹ta³lxin³ti²sai¹nha²kxai³, sain¹nha²wa². Txa²nũ̱³ka̱³txa², a²ĩ³lxa² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa², txa²nũ̱³ka³ti³sain¹tũ̱³ka̱³txa² txa²ka³lxa¹ti³sain¹tũ̱³ka̱³txa², Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²ã³tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³la². Ain¹jau³su², ãi²ta³lxi³khaix1sain¹nha²wa². Na¹ha²kxai³, yxo²ĩ²ain¹ju³ta³nũ³a² ten³khaix1sa³nha²wa². Nxe³sa²kxe³su²:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³hit1sa³tũ¹xã¹. Je³su² Kris²tu³jah¹la² ã³na¹sa³tũ¹xã¹. Nxe³sa³kxan²ti³, jã¹nxe³sa²kxa² yo³ha², Txa²wã¹sũ̱³na² Hi²sen³su² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² sa²hau³ko³kxi²sain¹na³na¹. Na¹kxai²nãn²tu̱³:
— Sũ̱³na² ko̱³nxe³ti³hit1sa²ju³ta² wain³na³na¹. Nxe³hĩ̱³na¹wa². Yxãn¹ta¹, nxe²nxa³wa². A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² wxa²hait1so¹ain¹tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³la². Nxe³sxã³, a²wẽ³ha³lxi³lo³ti², wã³nxĩn¹khaix1nxe³sxã³ yxau³kxi²ye²nyhain¹ju³ta² ĩ³yau¹ũ³hi², nxe³tũ̱³ka̱³txi³sain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³nu²su² te²kxai³lu² ha³lo²a² wi¹ju³ta² ĩ³ye³kxi²sxã³ ĩ³hau³ko³tũ¹hai¹ni², Sũ̱³na² wain³txi³ ĩ³wi¹lxo³kxi²ki̱³jau³nũ³su² ĩ³yau¹ũ³hai¹ni², wãn³txa² wain³jau³xa²:
— Jau¹xai²yã¹nxe³sxã³ kãi³txai²lã¹. Nxe³jau³xa² ĩ³kwa³na³ai¹ni², Sũ̱³na² wain³txi³ ĩ³ka³li³si¹hain¹jau³nũ³su² ĩ³yau¹ũ³hai¹ni², ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³:
— A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² a²nũ̱³ka̱³txi³nãu³u¹tai²na² hxi²kan¹khai¹nxe³tãu³u¹tai²na², txa²si³yxau³na¹tũ̱³ka̱³txi³su² ta¹hxai²hẽ¹na¹. A²nxe³te²a² a²ne³kan²tãu³sa¹xã¹. I³sa³e² nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³ye³kxain¹jau³su² nxe³tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³la². Hãi¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², Je³su² Kris²tu³jah¹la² Sũ̱³na² A²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³jah¹la² txa²wã¹sĩ̱³na² wen¹nũ²la², I³sa³e² nũ̱³ka̱³txi³su² jah¹la² a³li³la¹sxã³ ton¹jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². Ju¹ta² wi¹khai¹nx2na³la². Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³nain²txi³ Kris²tu³jah¹lain²txi³ a²yen³kxa² a²yxo²ha³kxa¹ a²nũ²a² a²yxo²ha³kxa¹ ã³sen³sai¹te²su² na³la². A²nxe³jah¹la² ĩ³sa²nẽn¹kxi²sa²tẽ³a³sah¹lxi³hẽ¹la². Ju¹ta² wain³na³li¹.
Yxãn¹ta¹, I³sa³e² nũ̱³ka̱³txai²na², Sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²ã³ain¹to³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Ain¹sxã³, a²hĩ¹nai²na² ha³lo²a² wi¹ju³ta³la³ yxau²xai³tũ̱³ka̱³txi³sai¹nxa³wa². Nain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³la³ sa²yxo²ã³nha²jau³sxa³wa². Hai³txi³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² ha³lo²a² wi¹ju³ta³lo³tain¹jau³nũ³a², I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³ye³kxain¹ta¹hxai²hẽ¹na¹. Yxãn¹ta¹, wi¹ju³ta³la³ yũ³ai¹nxãn³tã¹. Nxe³ki̱³jau³la³ yũ²nxa³wa². Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² a²nũ²a² wxa²hait1so¹tũ̱³ka̱³txa², hai³txi³ I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ sa²tĩ¹li³ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³ ã³ni²la³kxã¹tũ̱³ka̱³txa² so¹lxi³ ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² a²ki³lha³nãu³xa² ka³lxa¹txi³ ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Ain¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Wxa²ki³lha³lxai²na² I³sa²kah³lai²na² a²ne³tah²nãu³a² so¹lxi³ wxa²sa³wi³ha³lxi³khai³su² na³li¹. A²nxe³te²a² so¹lxi³, txa²wẽ³ha³lxi³lo³tai¹na¹wi¹. Sũ̱³na² wãn³txa², A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, hai³txi³ A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² a²ne³kan²tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su² nxa³wa². Nxe³ha²kxai³, hai³txi³ A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² a²tah²nãu³xa² yxo²ha³kxa¹, Txa²wã¹sũ̱³na² a²wẽ³ha³lxi³su² ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, a²wẽ³sai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²we¹nha²sxã³ ĩ³ye³kxũ¹kxa² wẽ³sai²na² so¹lxi³, Txa²wã¹sũ̱³na² wẽ³sa³la³ ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³kxai³lu¹, sa²yxo²we¹nha²sxã³ A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxet3sã¹lxi¹. Yxa¹nãn¹ta³ kwẽ³kxa³nãu³a¹, ha³lo²a² hau³kon³na³na¹. Na¹ka³tu̱³, ã³wa̱³li² ĩ³xi²ye¹nx2ta¹tu¹wi¹. Na¹ka³tu̱³ wxa²sxe³xa³ka³lxai²na² sa²kxai³lu² a²ĩ³lxa² Sa²ra³ka³lxai²na² sa²kxai³lu², in³txa² wẽn³su² we¹tin¹kxa² a³li³la¹kxi¹nxa²tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹ka³tu̱³, nxe³tãu³a¹ wãn³txa² yã¹nxe³sxã³ a²ki³lha³lxa² a²ĩ³lxa² I³sa²kah³la² a³li³la¹kxi²ta¹hxai²hẽ¹la².
10 Nxe³nxa²ha¹te¹, I³sa²kah³lai²na² sa²kxai³lu¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²si³yxau³jah¹lo²su² te²kxai³lu¹, kan¹to̱n³ka³tu̱³, a²sxe³xa³ka³lxa² Re³be²ka³ka³lxa² so¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ain¹sxã³, a²ki³lha³nãu³xa² ha¹li¹ hau³hau³kot3sxã³ wẽ̱³nhĩ³ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, a²wĩ³na² ka³na³ka³na³jah¹la² so¹lxi³ ta¹hxai²hẽ¹la². 11-12 Nxe³tãu³a¹, a³li³la¹xa³hĩ¹nãu³a¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wãn³txi³kxai³lu¹ a²hã³ka³nai²na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Nxet3sã²nxi¹. Wxa²ki³lha³lxa² sai³la³lha² jah¹la² a²ka̱u³ka̱un³jah¹la² a²wa³ka³li³yu³ta³lot3sxã³ yxau³yain¹tũ¹xĩ¹. Nxe³ha²kxai³, a²ka̱u³ka̱un³jah¹lai²na² so¹lxi³ hxi²kan¹ ã³sen³sai¹nyhu¹tũ¹xĩ¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³jau³xai²na², yãn³tai²na² a²ki³lha³nãu³xai²na² a³li³la¹hai¹nxa³ta̱³lxa¹, ha³lo²a² wi¹ju³txain²txi³ kãi³ai¹nxa³ta̱³lxa², ko̱³nxe³ju³txain²txi³ kãi³ai¹nxa³ta̱³lxa² nxe³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txai²na² a̱in³nha²sxã³, a²hã³ka³nai²na² e³kxi²ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹, a²nũ²a² wã²nxũ̱h¹lxi³sxã³ wã²nxa³ka² so¹nẽ³ju³ta² nxe³te³nah¹lxi¹:
— Hãi¹nxe³sxã³ Sũ̱³nu²na¹xai²na² wã²nxũ̱h¹ a̱in³nha¹ka³tu̱³, kwa² jah¹la² ten³sa³nhã¹. Na¹ha²kxai³, wã²nxa³ka² so¹na¹tũ¹xã¹. Nxe³jau³xa² so¹lxi³, Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxa³ka² so¹nẽ³te²ju²hẽ³la². Hai³txi³ txa²wã¹ki̱³na¹xai²na² wi¹kãi³ki̱³ju³ta² yo³lha³, Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxa³ka² so¹nẽ³te²sxa³yu³hẽ³la². 13 Jã¹nxe³ju³ta², Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— A²ka̱u³ka̱un³jah¹la² Ja³ko²ah³la² so¹lxi³ a³lxi²na¹hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹, a²sai³la³lhai²lẽ¹ E³sa³u²ah³lai²lẽ¹. Yxo²kwĩn¹kxi²na¹hẽ³li¹. Na¹ju³txai²na², Sũ̱³nu²na¹xai²na² wã²nxũ̱h¹ a̱in³nha¹hẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la².
14 Nxe³kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, Txa²wã¹sũ̱³na² wain³txi³ kãi³jah¹lai²la¹wa². Nxe³ha²kxai³:
— Txa²wã¹sũ̱³na² wain³txi³ kãi³ain¹te³lxan³ji². Nxe³ki̱³jau³la³ yũ²nxa³wa². 15 Jã¹nxe³jut3su², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa², Moi³se²ah³lu¹tai²na² ĩ³ye³kxi²te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³nu²na¹xai²na² wã²nxũ̱h¹ a̱in³nha¹ka³tu̱³, a²nũ²a² ĩ²sxã³: “Jah¹la² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³ta¹nhã¹. Na¹jau³su², wi¹ju³ta³lo³tai¹na¹tũ¹xã¹.” Nai¹na¹kxai²nãn²tu̱³, wi¹ju³ta³lo³tai¹na¹tu¹wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 16 Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹ju³ta³lo³tẽ³ju³ta³la³ nxe³te³nah¹lxi¹, hai³txi³ yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ ki̱³na¹xai²na²:
— Sũ̱³na² wi¹ju³ta² ten³sa³nhã¹. Ta̱³nxa², wi¹kãi³a¹xã¹. Ta̱³nxa², nxe³ki̱³jau³la³, wi¹ju³ta³lo³tẽ³lhĩ̱³nx2nxa³wa². Nxe³ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² nxũh¹ a̱in³nha²sxã³:
— Jah¹la² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³ta¹nhã¹. Na¹ha²kxai³, wi¹ju³ta³lo³ta¹tũ¹xã¹. Nxe³nẽ³jau³xa² so¹lxi³ wi¹ju³ta³lo³tẽ³lhĩ̱³nx2na³la². 17 Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², kxã³nãu³u¹tai²na² Fa³ra³o²ah³lu¹tai²na² a²hxi²kan¹ta² si³yxau³jah¹lo²su² ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jah¹lu¹tai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³nu²na¹xai²na² Fa³ra³o²ah³lo² ĩ³nxai²na², kãin² hxi²kan¹txi³lo³txa²ha¹hẽ³li¹. Nxe³nxa²ha¹ha²kxai³, nũ̱³kxũn³khai¹nxe³txi³ kãi³ya³nx2ta¹tu¹wi¹. Na¹ha²kxai³, a²nũ²a² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³nãu³xai²na² yxo²ha³kxa² ĩ²sain¹ka³tu̱³: “Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²kan¹khaix1jah¹lai²la¹xã¹.” Sain¹tu¹wi¹. Jã¹nxe³sa²si¹hai¹na¹jau³nũ³su², hxi²kan¹txi³lo³txa²ha¹hẽ³li¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². 18 Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxũ̱h¹ a̱in³nha²sxã³:
— Jah¹la² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³ta¹jau³su², wi¹ju³ta³lo³ta¹tũ¹xã¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, a²ya³la³tu̱³ wi¹ju³ta³lo³te²ju²hẽ³la². Te²yã¹nxe³sxã³ a²nũ²a² ã̱³xa² ha³na³ka³lxi³te³nah¹lxi¹:
— Jah¹lai²na² Txa²wãn³txa² ã³ne³to³hxa³ti³hi¹ta¹tũ¹xã¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, a²ya³la³tu̱³ ã³ne³to³hxa³ti³hi¹te²ju²hẽ³la².
Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹li²nẽ³jau³su²
19 Nxe³kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² ĩ²li³te²la³ ĩ³wã̱³txi³sain¹kxai²nãn²tu̱³:
— Nxe³ti¹. Txa²wã¹sũ̱³na² ã³ne³to³hxa³ti³hi¹tẽ³kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³, hxi²kan¹txi³ ĩ³yĩ¹li²nha²hĩ̱³ki̱³sxa³i¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² ã³ne³to³ki̱³sxa³kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³, hãi¹nxe³sxã³ ne³ti³hi¹tẽ³ju³ta² so¹lxi³ kãi³hĩ̱³ki̱³tã³li¹. Ki̱³sa²kxai³, txa²wã¹ã³ne³to³ki̱³sxa³ju³ta²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² ko̱³nxe³te²la³ ĩ³yĩ¹li²nẽ³kxai²nãn²tu̱³, wai³nhĩ̱³nx2nxa³wi¹, hxi²kan¹txi³ yu³tã̱³la³ kãi³ki̱³sxa³ha²kxai³lu¹. 20-21 Sain¹kxai²nãn²tu̱³, txai²na¹xai²na² ĩ³wa²lũ³xai¹na¹te³nah¹lxi¹:
— Nxe²nxa³i¹. Wxãi²na² yuh³xai²nãn¹te² a²nũ²a² so¹lxi³ ni¹lxi¹. Nĩ¹nha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³yi¹li²nhãn¹jau³la³ yũ²nxa³wi¹. Nxe³ai¹nhĩ̱³na¹wa². Jã¹nxe³jut3sũ̱³ju³ta²sa¹:
— Kwa³ta³lẽ³na² ka³nxũ̱³sẽ¹na² we¹ta¹tũ¹xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, a³lũ³nũ̱³xa² tẽ³sxã³ wxa²hait1so¹sxã³ a²ha³la³ha³ti³hẽ³nãn¹tũ̱³xa², kwa³ta³la² wi¹khai¹nxe³tẽ³na² we¹ti², a²yxo²ha³ti³hẽ³nãn¹tũ̱³xa² sa²kxai³lu², kwa³ta³la² ha²ya̱³kxa³lxi³su² tẽ³ta̱³ we¹ti², na¹tũ¹xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, jã¹nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³ txa²wã¹hxi²ka² we¹ki̱³kxe³su² te²kwa³ta³lẽ¹nai²na² ĩ³ye³sxã³ ĩ³yi¹li²nha²sxã³:
— Ĩh¹nxe³kxa²ya̱n³ti³ta̱³ ha²ya̱³kxa³lxi³su² wet1san¹nũ²lhai¹li¹? Nxe³nẽ³jau³la³ yũ³te²sxa³jai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², Txa²wã¹sũ̱³na² kwa³ta³lẽ³na² we¹jah¹lo²hũ̱³nha²kxai³, a²nũ²a² ã³ne³to³hxa³te²a² sa²kxai³lu², kwa³ta³lẽ³na² ha²ya̱³kxa³lxi³su² tẽ³nhũ̱³nha²kxai³, nxe³hĩ̱³nx2na³la². Te²yã¹nxũn³sxã³ a²nũ²a² wi¹ju³ta³lo³te²a² sa²kxai³lu² kwa³ta³lẽ³na² wi¹khai¹nxe³tẽ³nhũ̱³nha²kxai³ nxe³hĩ̱³nx2na³la².
22 Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³kxai³lu¹:
— Txai²na¹xai²na² hxi²ka¹ni², a²nũ²a² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² ĩ³xa̱n³ta³kxi², nxe³jah¹lo²sa¹xã¹. Nxe³na¹ju³ta² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ ĩ³yau¹ũ³hai¹na¹tũ¹xã¹. Na¹ha²kxai³, a²nũ²a² ĩ³xa̱n³ta³kxi²na¹tũ̱³ka̱³txi³nũ³ai²na² kwa³ta³la² ha²ya̱³kxa³lxi³su² tẽ³nhũ̱³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² yxan¹nãu³a¹ ĩ³wai¹tai¹na¹ha²kxai³ khãuh³lxa³ti³sa²tẽ³ain¹tũ¹xã¹. Yxãn¹ta¹ a²hĩ¹nai²na² ya³nãn³ta³ki²li² en³txai¹na¹tũ¹xã¹. 23 Na¹ha²kxai³, a²nũ²a² ã̱³xa² sa²kxai³lu² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³tai¹nha²sxã³ wi¹ju³ta³lo³ta¹kxe³nũ̱³ka̱³txi³nũ³a² kwa³ta³la² wi¹khai¹nxe³tẽ³nhũ̱³tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² wxi²kin³ti³to³ti³hi¹tai¹na¹tũ¹xã¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txi³nũ³ai²na² kxã³nãu³u¹tai²na² wã²nxa³ka² so¹ai¹na¹hẽ³na¹. Wxi²kin³ti³to³ti³hi¹tai¹na¹txai²lã¹. Na²hẽ³na¹. Na¹ha²kxai³, yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² yxo²ha³kxa¹ txa²wxi²kin³ti³to³na¹ju³ta² wã²nã³ũ¹hai¹na¹tũ¹xã¹. Txa²wã¹sũ̱³na² nxe³nha²ta¹hxai²hẽ¹la². 24 Nxe³ha²kxai³, txa²wã¹ki̱³na¹xai²na², Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxa³ka² so¹nẽ³tũ̱³ka̱³txi³su² ki̱³tã³la². Nxe³ki̱³sa²kxai³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³na¹xain²txi³, Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxa³ka² so¹nẽ³li², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txain²txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxa³ka² so¹nẽ³li² nxe³nẽ³tũ̱³ka̱³txi³su² ki̱³tã³la². 25 Jã¹nxe³jut3su², kxã³nãu³u¹tai²na² O³se²ah³lu¹tai²na² ũ³wha²li¹lhxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²wãn³txa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— “Txai²na² Sũ̱³nu²na¹xai²na², a²nũ²a² a²kxã³nxa² Txa²nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²a², hĩ¹na² Txa²nũ̱³ka̱³txi³la³ hi¹tai¹na¹tu¹wi¹. Jã¹nxa¹ka³tu̱³, a²nũ²a² nũ̱³ka̱³txa² a²ha² kxã³nxa² a³lxi²ti³he¹nxẽn²nxa³tũ̱³ka̱³txa², hĩ¹na² a³lxi²na¹tũ̱³ka̱³txi³la³ hi¹tai¹na¹tu¹wi¹, Txai²li¹.
26 Jã¹nxa¹jau³su²: ‘Wxãi²na² Txa²nũ̱³ka̱³txi³syah¹lxa³lxi¹.’ Ai¹na¹hẽ³li¹. Yxãn¹ta¹, a²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² hĩ¹na² ĩ³yat1sxã³ ĩ³yĩ¹lai¹na¹tu¹wi¹. Nxe³na¹te³nah¹lxi¹: ‘Wxãi²na² Txa²tah²nãu³syah¹lxi¹lxi¹. Sũ̱³nu²na¹xai²na², ka³te̱n³ta³ yxau²wa³to²hi²na¹te³na¹xai²na² a²tah²nãu³syah¹lxi¹lxi¹.’ Ai¹na¹tu¹wi¹.”
Sũ̱³na² yxo²wãn³txa² O³se²ah³lu¹tai²na² ain³kxi²so¹sxã³ ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³jau³su², ta¹hxai²hẽ¹la².
27 Jã¹nxe³jau³su², I³sa³i²ah³lu¹tai²na² yxo²sa³te̱¹txi³ ĩ³ye³sxã³, I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² ha³lo²lo³tain¹ju³ta³nũ³a² ĩ³yau¹ũ³nhẽ³te³nah¹lxi¹:
— I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² wa̱³li̱³kha³lon¹tũ̱³ka̱³txai²la¹i¹. Ka³yã̱³la³nũ̱³hũ̱³nxe² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² nxe³ain¹na³li¹. Nain¹kxan²ti³, ã³si³kwa³lxi²lho¹tũ̱³ka̱³txa² so¹lxi³, ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹kxa² yo³ha² Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ki³kxai³lu² wxa²wa²su¹tain¹tu¹wi¹. 28 Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹, wa³su¹txi³ yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² ũ³yho³hi²sa²sai¹ain¹tu¹wi¹. I³sa³i²ah³lu¹tai²na² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la². 29 Jã¹nxe³ju³ta², I³sa³i²ah³lu¹tai²na² yãn³tai²na² ha³lo²a² ũ³hũ¹nẽ³lxa³ta̱³lxa² ĩ³ye³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— A²ya³la³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ nũ̱³kxũn³txi³ wa³to²hi²khai¹nxe³te²si³yxau³tãu³a¹ ã³non²ta³ki²nẽ³tu¹wi¹. Nxe³nẽ³lha²kxai³, ã³si³kwa³lxi²lho¹nẽ³tũ̱³ka̱³txa² ka³te̱n³su² yxau³ya³nhẽ³tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, nxe³nẽ³lxa³ke³la³te²kxai³ ya²lun¹ti² hxan³nẽ³lhĩ̱³nx2na³li¹. Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², kxã³nãu³u¹tai²na² So³to²ma²thĩ³nu¹tai²na² Ko³mo²ra²thĩ³nu¹tai²na² ain¹sxã³, kuh³lxa³thin¹khai¹xain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² khãuh³lxa³ti³hit1sxã³ ya²lu¹thxa³tain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Jã¹nxe³nẽ³lhĩ̱³nx2na³li¹, Txa²wã¹sũ̱³na² ã³non²ta³ki²nẽ³lxa³kxai²nãn²tu̱³ta². I³sa³i²ah³lu¹tai²na² nxe³nẽ³ta¹hxai²hẽ¹la².
Sũ̱³na² hxi²kai²na² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² wain³te²lo³jau³su²
30 Hãi¹nxe³jau³xai²yã¹nxe³sxã³, a²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nãu³xa²:
— Sũ̱³na² wain³te²lo³tẽ³ju³ta² ten³khaix1sa³nhã¹. A²ha² kxã³nxa² nxe³tũ̱³ka̱³txi³su² ta¹hxai²nxa³ti³ai¹ti²tu³wa². Nain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, a²hĩ¹nai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² yxo²ĩ²ain¹na³la². Ai¹nha²kxai³, wain³te²lo³tain¹na³la². 31 Nain¹ta¹, I³sa³e² nũ̱³ka̱³txai²lẽ¹. Txa²wã¹sũ̱³na² sa²hait1so¹tũ̱³ka̱³txai²lẽ¹:
— Sũ̱³na² wain³te²lot3sa²ju³ta² ten³sa³nhã¹. Nxe³ha²kxai³, Moi³se²ah³lu¹ta² wãn³txu¹tai²yã¹nxe³sxã³ kãi³a¹tũ¹xã¹. Ain¹tũ̱³ka̱³txai²la¹wa². Ain¹kxan²ti³, a³ti²ti³he¹xain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 32 A³tai¹nxa³kxe³tu̱³ta¹, hai³txi³ Je³su²jah³la² Tah³lxi³hũ̱³jah¹la² yxo²ĩ²ai¹nxa³kxe³su²:
— Wã²nxũ̱h¹ wi¹kãi³a¹xã¹. Na¹ha²kxai³, Sũ̱³na² wain³te²lot3sa³tũ¹xã¹. Nain¹jau³su², hxi²kan¹ti³ Txa²wã¹sũ̱³na² wain³te²lo³tain¹ju³ta³la³ a³tain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³la² sa²yxo²ã³ain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, a³tain¹ta¹hxai²nxa³hẽ¹la². 33 Sa²yxo²ã³ain¹ju³ta², kxã³nãu³u¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Ne³ka²ki²sah¹lxi³hẽ¹li¹. Txai²na¹xai²na² Sũ̱³nu²na¹xai²na² Txa²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³ta¹kah³lo²su² jah¹la² ĩ³sa²si¹hã³ũ¹hain¹sxã³, Si³ãu²thĩ³na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² yxau³ain¹thĩ³na² ũh³wxe³nũ¹hai¹na¹i¹. A²nxe³jah¹la² tah³lxa², a²nũ²a² sa²tã³yxo²thu²kã¹sxã³ a³hi²ki̱³kat3sũ̱³jah¹lai²la¹i¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² Txa²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³ta¹kah³lai²na² sa²yxo²ã³kxai²nãn²tu̱³, ko̱³nxe³ju³ta³lo̱t3sxã³ yxau³tu¹wi¹. Tah³lxa³ka³txa² sa²tã³yxo²thu²kã¹sxã³ a³hi²sxã³ hxi²kan¹txi³ ĩ³sa²yxau³xi²nxa³jut3sũ̱³nxe² ko̱³nxe³ju³ta³lo̱t3sxã³ yxau³tu¹wi¹. Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² Txa²hxi²kan¹ta² Si³yxau³tãu³lo³ta¹kah³lai²na² yxo²ĩ²kxai²nãn²tu̱³, te²a² so¹lxi³ ĩ³yxaih¹xa³lho³li¹.
Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².