11
Sũ̱³nu²kxai³lu² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² a³lxin²tain¹jau³su²
Hai³txi³ Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a² hi²sen³su² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² ĩ³yen²sxã³ ã³na¹ju³ta³la³ yũ²nxa³wa². Kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² a²nũ̱³ka̱³txi³lo³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Nxe³ha²kxai³, hĩ¹na² ĩ³yen²sxã³ ã³na¹ju³ta³la³ yũ³ti³he¹nx2nxa³wa². Txai²na² Pau²lah³lo²na¹xai²na² ha³ta̱³nxãn²txi³ I³sa³e² nũ̱³ka̱³txu¹tai²la³na¹wa². Na¹ha²kxai³, A³bra³ãu²ah³lu¹tain²txi³ a²kan¹ti³nãu³su² na¹ha²kxai³, Bẽn³ja³mĩ²ah³lu¹tain²txi³ a²kan¹ti³nãu³su² na¹ha²kxai³, na¹wa². Nxe³na¹kxe³su², Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³yen²sxã³ ã³na¹sa²sĩn¹ju³ta³la³ yũ³sĩ¹nxa³wa². Jã¹nxa¹jau³su², Txa²wã¹sũ̱³na² a²wi¹lhĩn¹khaix1hĩ¹nu¹tai²na² a²nũ²a² yũ²nxa³hĩ¹nu¹tai²na² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txu¹tai²na² sa²hait1so¹sxã³:
— Txa²nũ̱³ka̱³txi³lo³ta¹i¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³tũ̱³ka̱³txu¹tai²na² a²hĩ¹nai²na² ĩ³yen²sxã³ ã³na¹ju³ta³la³ yũ³ti³he¹nx2nxa³wa². Jã¹nxe³jut3sũ̱³ju³ta² a²kxã³nhxĩ¹nu¹tai²na² E³li²ah³lu¹tai²na² wãn³txa², Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ĩ³ye³kxi²sxã³ I³sa³e² nũ̱³ka̱³txu¹tai²na² ko̱³nxe³te²lo³tain¹ta¹hxai²hẽ¹la². A²nxe³jau³xu¹tai²na² Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Sũ̱³nãi³. I³sa³e² nũ̱³ka̱³txai²na² kuh³lxa³thin¹tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³li¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² wxa²wãn³txa² ĩ³hen³txi³tũ̱³ka̱³txain²txi³ ĩ³sun²tã¹hxa³ti², ha³lo²a² yxau³sxã³ yen³kxa² ũ³hũ¹nxa²sĩ¹na¹ju³ta³nũ³ain²txi³ ũ³lhun²tã¹hxa³ti², nxe³tũ̱³ka̱³txai²la¹i¹. Ai¹nha²kxai³, txai²na² so¹lxi³ ka³te̱n³su² o̱n³sxã³ yxau²xai³na¹te³na¹xai²na², ĩ³su²lhã³te³lhxã³ ten³khaix1sain¹na³li¹. E³li²ah³lu¹tai²na² ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹ Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txi³kxai³lu¹, E³li²ah³lu¹tai²na² ĩ³tih³nxain¹te³nah¹lxi¹:
— Ta¹wi¹. Txa²sa³wi³ha³lxi³nãu³xa² ka³lxa¹tũ̱³ka̱³txa² 7.000 te²nũ̱³ka̱³txa² o̱n³sxã³ yxau³ya³sain¹na³li¹. A²nxe³tũ̱³ka̱³txai²na² a³lxi²na¹jau³su² wxa²sa²no¹a¹tũ̱³ka̱³txai²la¹i¹. Yxãn¹ta¹, a²nũ²a² ã̱³xa² kuh³lxa³thin¹tũ̱³ka̱³txa² kãi²li³tũ̱³ka̱³txa², Bau²ah³la² kwa² sũ̱³nu²su² ki³lxo³tain¹sxã³ yxau²ho³hai¹nhxai²tai¹ti²ti¹. Nain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, Txa²sa³wi³ha³lxi³nãu³xai²na² hai³txi³ Bau²ah³lo²la³ yuh³xai²na² ã³ka³tih³wxe³sxã³ ĩ³sa²nẽn¹kxi²ti³hex1tũ̱³ka̱³txi³sxa³wi¹. Sũ̱³na² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la². Kxã³nãu³u¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³nai²kxai³lu² ka³lxa¹tũ³ka̱³txin³ti² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹ta¹hxai²hẽ¹la². Kwẽn¹tai²na² nxe³kxa²yã¹nxe²na³la². Nxe³ju³ta²sa¹. Txa²wã¹sũ̱³na² a³lxi²nẽ³jau³su² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txi³sye²tũ̱³ka̱³txa² kwa² ha²ya̱³kxa² ka³lxa²nxa³tũ̱³ka̱³txa² wxa²sa²hait1so¹ain¹sxã³ a²sa³wi³ha³lxi³lo³tain¹na³la². Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³xa²sa¹:
— Hãi¹nxe³sxã³ thãi³ti³la²sxã³ a³lxai¹na¹jau³xa² so¹lxi³ ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹ai¹na¹xã¹. Yxãn¹ta¹: “Wi¹kãi³tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³na¹. Sai¹nha²kxai³, a²yoh³la³ ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹ai¹na¹tũ¹xã¹.” Nxe³na¹jau³la³, yũn²nxa³xã¹. Yũ³sa²ke³la³te²kxai³, hãi¹nxe² a²yo³ha² so¹lxi³ kãi³jah¹lo²su² hĩ̱³na¹xã¹. Hai³txi³ a³lxai¹na¹jau³xa² so¹lxi³ kãi³jah¹lo²su² hĩ̱³nã²nxa³xã¹. Nxe²na³la².
Ãh¹jau³hũ̱³nxe², I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa²:
— Tĩh³na² wain³txi³ tĩh³na² ã³te³nxi²na¹xã¹. Nain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, a³ti¹xi²ti³hex1ta¹hxai²nxa³ti³ai¹ti²tu³wa². Kwa² ha²ya̱³kxa² ãn³kwa³lxi²sai¹sxã³ ã³ya³la¹txa³tũ̱³ka̱³txa² Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹tũ̱³ka̱³txa² so¹lxi³ a³ya³ti¹xi²ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹ a²wã³kon³tũ̱³ka̱³txi³su² kãi²li³tũ̱³ka̱³txi³su² tũ̱³ka̱³txa² ne³ka³tũ³te²hũ̱³nxe², Sũ̱³na² wãn³txa² a³la³kxi²txi³hex1te²sxa³yu²hẽ³la². Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxãn¹jau³xa²sa¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² ã³ne³to³hxa³ti³hi¹tain¹ta¹hxai²hẽ¹li¹. Nxe³kxe³su², ũ³yhe³tĩ¹la³kxi²kxe³hũ̱³nxe², ũ³nhe³tĩ¹la³ki²kxe³hũ̱³nxe², nain¹kxe³su², a²hĩ¹nai²na² ha³ta̱³nxãn²txi³: “Txa²ye³nai²na² ĩ²a¹tũ¹xã¹. Txa²ne³nxẽ³nai²na² ne³ka²ki²na¹tũ¹xã¹.” Nain¹kxa²ha³ta̱³nxãn²ti³, hxi²kan¹txi³ Sũ̱³na² wãn³txa² a³la³kxi²ti³hex1 yxo²ĩ²ti³hex1 nxe³ai¹nxa³wi¹. Ta¹hxai²hẽ¹la². Jã¹nxe³jau³hũ̱³nxe², Ta³vi²yah³lu¹tai²na² ĩ³ye³te³nah¹lxi¹:
— Kãin² kuh³lxa³thin¹khai¹nxe³tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³li¹. Nxe³ha²kxai³: “Ka³li³sa²nãn³ka¹. óyã³nũ²ki²sxã³ yain³txa² wxa²sa²wa²so³ta¹kxe³su² te²a² kãin² ĩ³yai³na¹tũ¹xũ³.” Nain¹te²i³, a²yoh³la³ kwẽn¹ta²kxai³ Txa²wã¹sũ̱³na² Hi²sen³kxai³lu² khãuh³lxa³ti³hi¹tain¹tu¹wi¹. Ai¹nha²kxai³, a³li²sin³sxã³ aun³te²la³ yũ¹tai¹nx3tho³li¹.
10 Ye³han³te²hũ̱³sxã³ yxau²ho³hain¹tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³li¹. Ain¹sxã³, jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe² a²nũ²a² a²yen³kxa² sa³txe̱¹khai¹nxe³te²a² ah³xai³te²hũ̱³nxe², sa²yxo²thut1sa²kxai³: “Khãuh³lxa³ti³khaix1nha¹nhã¹. Sa²wa²su¹nha¹ju³ta³la³ yũn²nxa³xã¹.” Nxe³te²hũ̱³nxe², ta³nxũ̱¹ka̱³txai²na² a²ko̱³nxe³ju³ta³lo³tain¹sxã³ yxau²ho³lhain¹tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³li¹.
Ta³vi²yah³lu¹tai²na² wãn³txa² nxe³ta¹hxai²hẽ¹la².
11 Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² Je³su²jah³la² ĩ³ye²nain¹na²hẽ³la². Nain¹sxã³, ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹na²hẽ³la². Nxe³ha²kxai³, a²nũ²a² sa²tã³yxo²thu²kxã¹sxã³ a³hi²sxã³ yuh³xai²na² sxa³te²hũ̱³nain¹na³la². Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² sa²hau³ko³tain¹tu¹wa². Ain¹kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² a³hi²te²a² ĩ³we²nxi²sxã³ ĩ³sa²yxau³xi²te²hũ̱³nxe², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² yxau³ain¹tu¹wa². Hxa³nai¹nxa³lho³la². Yxãn¹ta¹, hĩ¹nai²na² txã², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² txã̱²nũ², Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³ye²nain¹jau³xan¹te²ka̱³ya̱³tu̱³, wxã³na¹nũ²la², a²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²nũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu², Sũ̱³na² wãn³txa² ain³kxi²sxã³ sa²yxo²we¹tain¹sxã³ ka³te̱³na² wi¹tãu³a¹ a³ti¹xai¹nhxai²na²hẽ³la². Ain¹kxa²yu³su², a²hĩ¹na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a²yxo²kwa̱in³ti³lo³nain¹na³la². 12 Jã¹nxe³sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³tan¹te²kxa²ya̱³tu̱³, yuh³xai²nãn¹ko³xan¹tũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹, Sũ̱³na² ha³lo²a² wi¹ju³ta³lo³tẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Yxãn¹ta¹, yxan¹nãu³a¹ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² sa²si³wa³tit3so¹xi²sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² wãn³txa² sa²yxo²we¹ta³lun²tu¹wa². Nxe³tãu³a¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³su² te²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²su² te²a² ain¹sxã³ ha³lo²a² wi¹khai¹nxe³sxã³ ã³sen³sai¹khai¹nxe³sxã³ wi¹ju³ta³lo³tain¹tu¹wa².
Sũ̱³nu²kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te²na² ã³ya̱³lxi²yhain¹jau³su²
13 Jã¹nxa¹jau³su², a²hĩ¹nai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te² ĩ̱³nxai²na² ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Na¹ka³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² sa³wi³sa³lot3sa²sxã³ ĩ³sa²si¹hã³ũh¹nxa²sa¹nx2ti³na²hẽ³la². A²wa³ka³li³yu³ta² hxi²kan¹khai¹nxe³ju³ta² o²la³kxi¹nx2ti³te³lhxã³ nxe³sa¹nx2ti³na²hẽ³la². Na¹ha²kxai³, txa²wa³ka³li³yu³txai²na² kãin²ju³ta³lot3ja³nx2ta¹wa². 14 Na¹ha²kxai³, txa²ka³lxa¹ti³su² tũ̱³ka̱³txa² a²ĩ³lxa² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txai²na²:
— Txa²wa³ka³li³yu³txai²na² ĩ²sain¹sxã³, yxo²kwa̱i³no³tai¹na¹ji¹ku¹. Ain¹to³ha¹hẽ¹la².
— Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²we¹tain¹sxã³ a²ko̱³nxe³ti³ kãi³ain¹ju³ta² ã³na¹ain¹sxã³, ã³wa²su¹te³lhxã³ ain¹ji¹ku¹. Ain¹to³ha¹hẽ¹la². 15 A²kxã³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹, I³sa³e² nũ̱³ka̱³txai²na² ĩ³ye²nain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nain¹kxe³su², Txa²wã¹sũ̱³na² yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txi³ ã̱³su² yxo²ha³kxa¹ te²nãu³xa² ã³ya̱³lxi²hain¹ta¹hxai²hẽ¹la². Yxãn¹ta¹, yxan¹nãu³a¹ I³sa³e² nũ̱³ka̱³txai²na² ã³yãn³ya̱³lxih¹xi¹xain¹tu¹wa². Nxe³tãu³nũ³ã¹, ha³lo²a² wi¹khai¹nxe³sxã³ ã³sen³sai¹nxe³hĩ̱³ki̱³tã³la². A²nũ²a² ya³lu²te²hũ̱³nxe² ka³te̱n³su² ĩ³sa²yxau³xi²jut3sũ̱³nxe², ha³lo²a² wi¹khai¹nxe³hĩ̱³nx2na³la².
16 Jã¹nxe³ti³hũ̱³nxe²:
— Hi³a² kãin²ta³ka³txa², Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³hũ¹na¹tũ¹xã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²nxe²ka³ti³nãu³a¹ so¹lxi³ ũ³hũ¹yah³lxin¹kxai²nãn¹tu̱³, a²ka³tai²na² whãi²na¹ a²nũ̱³ka̱³txai²na² whãi²na¹ ha³ta̱³nxãn²txi³, Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹te²lo³ta³ka³ta³nũ³ai²la¹wa². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² hi³a² nxe²ka³ti³hũ̱³jah¹lo²su² ha²kxai³, a²ne³kan²tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² kwẽn¹tai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² sa²kxai³lu² hi³a² nũ̱³ka̱³txi³hũ̱³tũ̱³ka̱³txi³su² ha²kxai³, te²ju²hẽ³la². Nxe³jau³su², a²wi¹lhĩ¹nu¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³su² tãu³a¹ A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² wi¹lhin¹te²lo³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Te²yã¹nxe³sxã³ sa²nẽ³hẽt1sxã³ Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² kwẽn¹tai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹te²lo³tũ̱³ka̱³txi³nũ³ai²la¹wa². 17 Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², yain³ta³ka³ta² O³li³ve²ra³ka³txa², a²nũ²a² wa³kon³ka³ta² a²nxũ̱³ka² nũ̱³ka³na³ki² ta³nxũ̱³ka² ũh³nxũ̱³ki²lã³sãn²ka³tu̱³, kwa² sa³wxe³na² wen¹ka³ta² O³li³ve²ra³ka³txa² a²nxũ̱³ka² sa²kxai³lu² ũh³nhe³ki²lho¹sxã³ a²nxe³tũ̱³ka² sa²kxai³lu² ũh³nxũ³ne³wxen³ti³te²na¹. Hã²wxãn³txa³ ka³lũ³ã³nxũ̱³kxi¹ka³tu̱³, wi¹wen¹ye²nũ²nha²wa². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² hai³sxa² yain³txa³ka³ta², a²nũ²a² wa³kon³kat3sũ̱³nxe² yxau²xai³lai¹nha²kxai³, wxãi²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te² ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² kwa² sa³wxe³na² kwa² wen¹kat3sũ̱³nxe² yxau²xai³yah³lxi¹nha²kxai³, nxe³yain¹yah³lxi³te²sin¹yu²hẽ³la². Kxãn³su², ha³lo²a² wi¹ju³ta² un²ta̱³ki²sxã³ yxau²xai³yah³lxi³hxai¹nhẽ³la². Yxãn¹ta¹, kwẽn¹tai²na² yain³txa³ka³ta² a²nũ²a² wa³kon³ka³ta² ũh³nxũ̱³ne³wxen³ti³sxã³ wi¹wen¹ ã³nxũ³ki¹jut3sũ̱³nxe², yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ ha³lo²a² wi¹ju³ta³lot3sxã³ yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². 18 Yxãn¹ta¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² yxau²xai³lain¹ju³ta², wa³kon³ka³ta² a²wi¹lhĩ¹nãn¹ta³nxũ̱³ka² ũh³nxũ̱³ki²lã³txũ̱³ki³hũ̱³nxe² yxau²xai³lain¹na³la². Yain¹yah³lxin¹kxa²ha³ta̱³nxãn²txi³, ha³ya³kxa³lxi³hit1sxã³ ĩ³ye³kxain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Ĩ³ya³lo³nhyah¹lxin¹kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ wain³txi³ ĩ³ye³kxi²nhyah¹lxi³hĩ̱³nx2nxã̱³lxa². Nxe³yah³lxin¹jut3sũ̱³ju³ta²sa¹. Yain³txa³ka³ta² a²nxe²ka³nãu³a¹ so¹lxi³ a²yã¹ki̱³tãu³su² te²jai¹ti²tu³wa². Hai³txi³ a²nxũ̱³ki³nãu³la³ a²yã¹ki̱³tãu³sxa³wa². Wxãi²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te² ĩ³nxai²na² a²nxũ̱³ki³hũ̱³sxã³ yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Yah³lxi¹nha²kxai³, a²nxe²ka³ti³hũ̱³tũ̱³ka̱³txa² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ti³hi¹txa²txi³ha²kxai³, ka³te̱n³su² yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Yxãn¹ta¹, a²nxe²ka³ti³hũ̱³tũ̱³ka̱³txa², wxãi²na² a²nxũ̱³ki³hũ̱³tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² ti³hi¹jah³lxin¹ju³ta³la³ yũ²nxa³wa².
19 Jã¹nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³:
— Hai³sxa³nãn¹ta³ka³ta² a²wi¹lhĩ¹nãn¹te²nxũ̱³ka² txã² ũh³nxũ̱³ki²lã³nũ²hẽ³li¹. Txai²na² sa³wxe³nãn¹ta³nxũ̱³ka³na¹xai²na² ũh³nxũ̱³ne³wxen³ti³nha²sa³txai²li¹. Nxe³ha²kxai³ kãi²na¹wi¹. Nxe³yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, nxe³yah³lxi³txa³hẽ¹la². 20-21 Jã¹nxe³jau³su², wxãi²na² sa²kxai³lu² yxo²ĩ²yah³lxin¹kxe³su², Sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³lo³txa²txi³te²jai¹ti²tu³wa². Yah³lxin¹ka³tu̱³, hai³sxan¹ka³ta² wa³nũn³ta³nxũ̱³ka² ũh³nxũ̱³ne³wxen³ti³nha²ti³hũ̱³nxe² yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Yah³lxin¹kxan²ti³, kãin²te²lo³nhyah¹lxi³txa³hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³ ĩ³yxuh³lxi³jah³lxi³hẽ¹la², sa²yxo²ã³syah¹lxi³sxã³ ã³ni²lã³nx2ti³kxa²ya̱n³txi³sa². A²ya³la³tu̱³, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² txã̱², Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ai¹nxa³kxe³tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² hi²sen³su² ĩ³ye²nain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Hai³sxa² a²wi¹lhĩ¹nãn¹ta³nxũ̱³kxa² yain³txi³ka³ta² a²nxũ̱³ka³ti³khai³xa² ũh³nxũ̱³ki²lã³ti³hũ̱³xain¹sxã³ ĩ³yen²sxã³ khãuh³lxa³ti³hi¹tain¹ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Jã¹nxe³nx2ti³kxa²ya̱n³ti³su² sa²yxo²ã³syah¹lxi³txa³hẽ¹la². 22 Txa²wã¹sũ̱³na² kãin² a³lxi²nẽ³na³la². Yxãn¹ta¹, khãuh³lxa³ti³hi¹tẽ³ju³ta³la³ yũ³nũ³nhĩ̱³nx2na³la². Sa²yxo²ã³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ki³kxai³lu² khãuh³lxa³ti³hi¹tẽ³ju³ta³la³ yũ³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Jã¹nxe³nx2ti³kxa²ya̱n³ti³su²:
— Sũ̱³na² a³lxi²nẽ³jah¹lo²su² na³na¹. Yxo²ĩ²a¹xã¹. Nxe³nhyah¹lxin¹jau³su², yxau²sa²tẽ³jah¹lxi³hẽ¹la². Khãuh³lxa³ti³hi¹txa²txi³kxa²ya̱n³ti³su², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ũh³nxũ̱³ki²lã³tũ̱³ki³hũ̱³nxe² khãuh³lxa³ti³hin¹sxã³ yxau²xai³lain¹kxa² yã¹nxe³nx2ti³kxa²ya̱n³ti³su² ya³nx2ta¹wa². 23 Yxãn¹ta¹, Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ha³yax3khin¹sxã³ sa²yxo²ã³ain¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² sa²hau³ko³tain¹tu¹wa². A²wi¹lhĩ¹nãn¹txũ̱³kxa² hai³sxan¹ka³ta² ũh³nxũ̱³wxe³xi²jut3sũ̱³nxe² sa²hau³ko³tain¹tu¹wa². Nxe³ha²kxai³, a²kxã³nxa² ka³lũ̱³sxã³ ã³nxũ̱³yaun³ti³jut3sũ̱³nxe² yxau³ain¹tu¹wa². 24 Jã¹nxa¹jau³su², wxãi²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³te² ĩ³nxai²na² yxau²xai³yah³lxin¹ju³ta², yain³txa³ka³ta² wa³nũ³ta³ka³ta² kwa² sa³wxe³nãn¹ka³ta² a²nxũ̱³ka² ũh³nxũ̱³ki²lho¹sxã³ yxau²xai³jut3sũ̱³yah³lxi³hxai¹nhẽ¹la². Nxe³sxã³ hai³sxan¹ka³ta², a²wi¹lhĩ¹na² ka³lũ̱³ye²nxa³ka³ta² sa²kxai³lu² ũh³nxũ̱³ne³wxen³ti³sxã³ ã³nxũ̱²ki²sa²so¹sxã³ wi¹wen¹jut3sũ̱³nxe² yxau²xai³yah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Yxãn¹ta¹, ha³na³ka³lxi² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² sa²kxai³lu² yain³txa³ka³tã̱³xa² a²nũ²a² wa³kon³kxe³su² te²kat3sũ̱³nxe² yxau³ain¹tũ̱³ka̱³txai²la¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³hait1so¹kxe³nũ̱³ka̱³txi³khai¹xu¹tai²lxã²na³la². Nxe³ha²kxai³:
— Ha³lo²a² hau³kon³na³na¹. Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² ũh³nxũ̱³wxe³xi²jut3sũ̱³nxe² sa²hau³ko³ta¹tũ¹xã¹. Sũ̱³na² nxe³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kan¹txi³ sa²hau³ko³tain¹tu¹wa².
Sũ̱³nu²kxai³lu² a²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ a³lxi²nẽ³jau³su²
25 Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Wãn³txi³khai³xa² hãi³jau³xa² ĩ³yau¹ũ³nx2ta¹wa². Nxe³na¹jau³xai²na² a³la³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Kwa² a³la³kxi²te²lo³nhyah¹lxin¹kxa²ya̱n³ti³su² ya³nx2ta¹wa². Nxe³na¹jau³su² te³nah¹lxi¹. I³sa³e² nũ̱³ka̱³txai²na² a²hĩ¹nai²na² Sũ̱³na² sa²yxo²ã³ain¹tũ̱³ka̱³txi³sain¹na³la². Yxãn¹ta¹, sa²ha³ya̱³khit1sxã³ sa²yxo²ã³ain¹tu¹wa². Nxe³ju³ta², a²ha² kwẽn¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹, a²nũ²a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³nãu³xa² yxo²ĩ²ain¹si¹jau³su² ĩ³kaix1tain¹na³la². Yxãn¹ta¹, yxan¹nãu³a¹:
— Ta³lu²na¹hẽ³na¹. Ĩ³kaix1ta¹tũ̱³ka̱³txi³nũ³a² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³nãu³su² nxe³ye²sa²ta³nũ̱³ka̱³txi³nũ³a² hau³kon³na³na¹. Sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹, ain¹tu¹wa². Nain¹kxai²nãn²tu̱³, nxe³tãu³nũ³a² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² Sũ̱³na² sa²si³wa³tit3so¹xain¹tu¹wa². 26 Nxe³tãu³a¹, Txa²wã¹sũ̱³na² I³sa³e² nũ̱³ka̱³txa² a²yxo²ha³kxa¹ a²ko̱³nxain¹ju³ta² sa²wa²su¹tain¹tu¹wa². A²nxe³ju³ta³nũ³a², Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Si³ãu²thĩ³nãn¹tũ̱³ka̱³txa² a²nũ²a² a³li³la³ki²nẽ³lhxã³ ũ³hũ¹nhẽ³tu¹wi¹. Wxa²wa²su¹tẽ³jah¹lo²nũ³ai²la¹i¹. A²nxe³jah¹lo²nũ³ai²na², Ja³ko²ah³lu¹tai²na² a²ne³kan¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹ a²ko̱³nxain¹ju³ta², wxa²wa²su¹tain¹tu¹wi¹.
27 Nxe³ha²kxai³, Txai²na¹xai²na² Sũ̱³nu²na¹xai²na² a²ko̱³nxain¹ju³ta² wxa²wa²su¹tai¹na¹kxai²nãn²tu̱³, wãn³txa² tah²yau³xa² wxa²si³yah³la²nãu³xu¹tai²na² ĩ³ye³kxũ¹hai¹na¹jau³xu¹tai²na² sa²yxo²we¹nha²sxã³ ũ³hũ¹ai¹na¹tu¹wi¹.
Sũ̱³na² wãn³txa² ta¹hxai²hẽ¹la².
28 Jã¹nxa¹jau³su², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² Sũ̱³na² wãn³txa² wi¹jau³xa² te³nai¹nxa³wa². Nain¹jau³su², Sũ̱³na² ĩ³ko̱x1ko̱¹son²kain¹na³la². Jã¹nxain¹sãn²kxa²yuh³su², wxãi²na² sa²kxai³lu² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² sa²kxai³lu² ha³lo²a² wi¹ju³ta³lo³txa²txain¹te²ju²hẽ³la². Yxãn¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²ẽ¹nãn¹jau³su² te³nah¹lxi¹:
— Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² a³lxi²na¹nhã¹. Kxã³nãu³a¹ A³bra³ãu²ah³lu¹tai²na² I³sa²kah³lu¹tai²na² Ja³ko²ah³lu¹tai²na² nxe³te²nu¹tai²na² a²ne³kan¹tãu³a¹ sa²yxo²we¹nha²sxã³ ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹na¹hẽ³na¹. Nxe³ha²kxai³ na¹xã¹. Nxe³hĩ̱³nx2na³la². 29 Nxe³ju³ta², Txa²wã¹sũ̱³na² wã²nxũ̱¹ha̱in³nha²sxã³:
— Ta³nxũ̱¹ka̱³txai²na² ĩ²sxã³ ã³yũ³so¹na¹tũ¹xã¹. Ha³lo²a² wi¹ju³ta² ũ³hũ¹ai¹na¹txai²lã¹. Nxe³kxai²nãn²tu̱³, wãn³txai²na² ĩ³wa²la³ki²nha²sxã³ ã³na¹ju³ta³la³ yũ³ti³hex1te²sxa³yu²hẽ³la². 30 Jã¹nxa¹jau³su², Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txi³sxa³tũ̱³ka̱³txi³ ĩ³nxai²na² a²ha² kxã³nxa² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²ã³yah³lxi³ta¹hxain¹ti³ai¹ti²tu³wa². Yxãn¹ta¹, hĩ¹nai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³nx2ti³na³la². Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txa² sa²yxo²ã³ain¹sãn²kxa²yu³tu̱³ Sũ̱³na² ã³nhxi²nũ¹nũ³nx2ti³na³la². 31 Jã¹nxe³jut3sũ̱³ju³ta², a²hĩ¹nai²na² Ju³te²a² nũ̱³ka̱³txai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²ã³ain¹na³la². Nxe³ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³tain¹tu¹wa². Nxe³nx2ti³kxa²yã¹nxe² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³tain¹tu¹wa². 32 Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²ki²nha²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ sa²yxo²ã³sa²te²sain¹na³na¹. Nxe³jut3su², hxi²kan¹txi³ wxa²wa²su¹nhai¹nx3tho³na¹. Nxe³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Nxe³jau³xai²lot3sxã³ yxau²xai³lhĩ̱³ki̱³tã³la². Yxãn¹ta¹, a²yxo²ha³kxa¹lhxi³ te²ki̱³na¹xai²na² wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³tẽ³na³la². Jã¹nxe³nẽ³lhxã³, sa²yxo²ã³te²lo³tẽ³ta¹hxai²hẽ¹la².
Sũ̱³na² ĩ³sa²nẽn¹kxi²ki̱³jau³su²
33 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ thãi³ti³la² a³lxi²khaix1nẽ³na³la². Te²yã¹nxe³nũn³sxã³, wãn³txa² wã²nxũ̱h¹ a³la³kxi²ta³lu²ni², wã²nxũ̱h¹ wi¹ko̱³nha²ta³lu²ni², nxe³kxa² Si³yxau³jah¹lo²su² na³la². A²nxe³jah¹la² wã²nxũ̱h¹ a²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ a̱in³nha²jau³la³ ko̱³nxe² ã³ten³ki²ki̱³sxa³ha²kxai³, ha³lo²a² kãi³ain¹ju³ta³la³ a³la³kxi²ki̱³sxa³ha²kxai³, nxe³nẽ³lhĩ̱³jah¹lo²su² na³la². 34 Nxe³ju³ta², Sũ̱³na² ha³te̱h³nxã³nxa² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³te³nah¹lxi¹:
— Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³su², hxi²kan¹txi³, a³la³kxi²ki̱³sxa³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²kan¹txi³ ĩ³tih³nxe³ki̱³sxa³ha²kxai³, nxe³ki̱³tã³li¹.
35 Jã¹nxe³ti³hũ̱³sxã³:
— Txai²na² txã² a²yen³kxa² wi¹te²a² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³hũ¹sã²na¹hẽ³na¹. Na¹ha²kxai³, a²yo³ha² ũ³yho³hi¹xi²sain¹kxe³nũ³a² ta̱u³ton³ye²na³na¹. Nxe³ki̱³kah³lo²nũ³la³ yũ³ti³he¹nx2nxa³wi¹.
Ta¹hxai²hẽ¹la². 36 Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ a²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ wet1sa²sai¹ta¹hxai²hẽ¹la². Ai¹nha²kxai³, a²hĩ¹nai²na² ye³ha³te³txi³ ĩ²ha²kxai³, a²yen³kxa² yxo²ha³kxa¹ ai²na³la². Nxe³ha²kxai³, a²yen³kxa² we¹kxa² yxo²ha³kxa¹ yxau³sxã³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sa²nẽn¹kxi²te³lhxã³ yxau²na³la². Nxe³ha²kxai³, Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³sa²nẽn¹kxi² sa²wa²to¹ja³sah¹lxi³hẽ¹la². Ju¹ta² wain³na³la².