12
Txa²wã¹sũ̱³na² wa³ka³la² o²la³kxi²kxe³su²
Txa²wã³tã̱³nãu³xãi³. Ne³ka²ki²sah¹lxi³hẽ¹la². Txa²yxo²ka³nãu³ai²na² whãi²na¹ wi¹la̱in³nha²sxã³ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Txa²wã¹sũ̱³na² Si³yxau³tãu³a¹ wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³tẽ³na³la². Nxe³nẽ³lha²kxai³, wxa²nũ²nãu³ai²na² a²wi¹tãu³a¹ Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka²nãu³a¹, ã³wxe³je¹jxah³lxi³hẽ¹la². Wxa²nũ²nãu³ai²na² ka³te̱n³su² tãu³a¹ wi¹lhin¹sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² ĩ³ka³li³txai²lã¹. Yah³lxin¹jau³su² wxa²nũ²nãu³a¹ a²wi¹tãu³a¹ ã³wxe³je¹jxah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a³la³kxi²khai¹nxe³sxã³ Txa²wã¹sũ̱³na² sa²yxo²we¹jah³lxi³hĩ̱³nxa¹lxa². Jã¹nxe³si¹nx2ta¹jau³nũ³su² ye¹nx2ta¹wa². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, yuh³xai²nãn¹tũ̱³ka̱³txai²yã¹nxe³sxã³ kãi³yxau²xai³yah³lxi³txa³hẽ¹la². Yah³lxin¹ta¹, Txa²wã¹sũ̱³na² wxa²ẽ¹nãu³a¹ a̱u³txi³ tah²lxi³ wxa²we¹txa²lxi³na³la². Nxe³nx2ti³jau³su², tah²lxi³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³xa² ha³lo²lo³txa²lxi³si¹jau³nũ³su² wi¹la³la³kxi²yah³lxin¹tu¹wa². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² a²ẽ¹nãn¹jau³su² jau³xa²:
— Txa²wẽ³ha³lxa² ũ³hũ¹ai¹na¹ju³ta² wi¹khai¹nxe³ju³ta² so¹lxi³, ĩ³ka³li³sa²ju³ta³nũ³a² so¹lxi³, ka³na³ku² wã³ko³nxa³kxe³tu̱³ wain³khai¹nxe³ju³ta² so¹lxi³, ũ³hũ¹ai¹na¹tũ¹xã¹. Nxe³nx2ti³jau³su² jau³xa² a³la³kxi²yah³lxin¹tu¹wa².
Txa²wã¹sũ̱³na² thã̱i³ti³la² a³lxi²sa²sxã³ hxi²kan¹txi³lot3sa³na²hẽ³la². Nxe³sa²kxe³su², wxa²yu³ta² yxo²ha³kxa¹ ĩ³ye³kxi¹nx2ta¹wa². Kwa² ha³lo²a² ã³sen³sai¹sxã³ kwa² kãin²te²lo³nhyah¹lxi³txa³hẽ¹la². Yah³lxin¹ta¹:
— Wi¹la̱in³nha²sxã³ wi¹lĩ²nha¹xã¹. A²ya³la³tu̱³ Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²kan¹txi³lot3sa²jau³xa² yã¹nxe³jau³lxi³ yxau²xai³la¹tũ¹xã¹. Nxe³jah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, txa²wã¹nũ²ai²na² ka³na³ka³na³tã³la². Nxe³kxan²ti³ ka³lxan¹ta³kxi² ki̱³tã³la². Jã¹nxe³sxã³ ka³lxan¹ta³kxi²kxan²ti³ ha³na³ka³lxi³ ha³na³ka³lxi³ o²la³kxi²xai³ki̱³te²ju²hẽ³la². Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², txa²wã¹ki̱³na¹xai²na², Sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su² te²ki̱³na¹xai²na² ka³lxa¹ki̱³te²jai¹ti²tu³wa². Nxe³ki̱³sa²kxai³ ha³na³ka³lxi³ o²la³kxi²xai³ki̱³kxan²ti³ Je³su²jah³la² ã³nũ²nxi²sxã³ yxau²xai³ye²ki̱³te²ju²hẽ³la². Ki̱³sa²kxai³, wi¹lĩ³we¹yhu¹ki̱³kxe³su², a²hãi¹nxe³jau³xa² so¹lxi³ a²nũ²a² ka³na³ka³na³ki̱³te²hũ̱³nxe²nũ² yxau²xai³ye²ki̱³te²ju²hẽ³la². Txa²wã¹nũ²ai²yã¹nxe³te²nãu³su² wi¹lĩ³we¹yhu¹sxã³ o²la³kxi²xai³ki̱³te²ju²hẽ³la². Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², Sũ̱³na² wẽ³ha³lxi³su² te²ki̱³na¹xai²na² wi¹lĩ³we¹waun¹yhu¹sxã³ yxau²xai³ki̱³ju³ta² so¹lxi³ wain³na³la². Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, Txa²wã¹sũ̱³na² thãi³ti³la² a³lxi²nẽ³kxe³su² ĩ³la³kxi²te²lo³tũ³nẽ³na³la². Nxe³nẽ³jut3su², a²nũ²a² a²hoh³lxi³khaix1nũ³tu̱³ ĩ³la³kxi²te²lo³tũ³nẽ³li², a²nũ²a² ã̱³su² te²an²tu̱³ a²hoh³lxi¹khaix1nũ³ã̱³nũ³tu̱³ ha³na³ka³lxi³ ĩ³la³kxi²te²lo³tũ³ni², jã¹nxe², jã¹nxe², hu³ ũ³hũ²xai³nẽ³na³la². Nxe²xai³nẽ³jau³su², Sũ̱³na² wãn³txa² a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³yau¹ũ³si¹nhẽ³jau³nũ³su² ĩ³la³kxi²te²lo³tũ³nẽ³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²ki̱³kxa² yã¹nxe² ĩ³yau¹ũ³ya³sain¹yah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², txa²wã¹wã³tã̱³nãu³xa² ã³nhxi²nũ¹nũ³si¹nhẽ³jau³su², Sũ̱³na² ĩ³la³kxi²te²lo³tũ³nẽ³kxai²nãn²tu̱³, ã³nhxi²nũ¹nũ³ya³sain¹yah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², Sũ̱³na² wãn³txa² ĩ³yau¹ũ³hain¹si¹nhẽ³jau³su² hxi²kan¹to³nũ¹nhẽ³kxai²nãn²tu̱³, ĩ³yau¹ũ³ya³sain¹yah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³jut3sũ̱³nxe², a²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³nxũ²kwa̱i³lxũ¹si¹nhẽ³jau³su² ĩ³la³kxi²te²lo³tũ³nẽ³kxai²nãn²tu̱³ jã¹nxe³ya³sah¹lxi³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³sxã³:
— A²nũ²a² ã̱³xa² txa²yen³kxa² wã²nhũ¹ai¹na¹tũ¹xã¹, Sũ̱³na² ĩ³la³kxi²te²lo³tũ¹sa³ha²kxai³lã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, hxi²kxã̱u³xa³sxã³ wã²nhũ¹ya³sain¹yah³lxi³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³nũn³sxã³, Sũ̱³na² hxi²kan¹txi³lo³tẽ³kxai²nãn²tu̱³, a²nũ²a² ã̱³xa² sa²hau³ko³ja³sain¹yah³lxi³hẽ¹la². Nxe³nẽ³kxe³su², ã³wi¹wi¹nxe² nũ̱³kxũn³txi³:
— Txa²yxo²ka³nãu³ai²na² whãi²na¹ wi¹la̱in³nha¹nha¹. Nxe³ki̱³jau³su², a²nũ²a² ã̱³xa² sa²hau³ko³ja³sain¹yah³lxi³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³nũn³sxã³, a²nũ²a² khãuh³lxa³ti̱³hin¹sxã³ yxau²xai³lain¹tũ̱³ka̱³txa², ĩ³ton³tũ̱³ka̱³txi³su² ta̱³nxa² he³ja²lun¹tũ̱³ka̱³txi³su² ta̱³nxa²:
— Wi¹lhin¹sxã³ thãi³ti³la² sa²hau³ko³ta¹tũ¹xã¹. Nxe³ki̱³kxai²nãn²tu̱³, ka³lih³kxi²nha²ki̱³jau³su² sa²hau³ko³ja³sain¹yah³lxi³hẽ¹la².
A²nũ²a² ã̱³xa² a³lxi²waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la².
— Txa²wã¹yxo²ka³nãu³ai²na² whãi²na¹ wi¹la̱in³nha²sxã³, a³lxi²khaix1na¹nha¹. Nxe³sxã³ a³lxi²waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Hai³txi³ a³lxi²ki³lxo³xah³lxi³txa³hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³, ha³lo²a² ko̱³nxe³ju³ta² ã³na¹jah¹lxi³hẽ¹la².
— Ko̱³nxe³ju³ta² yxo²kwĩn¹kxi²na¹nhã¹. Yah³lxin¹jau³su², ã³na¹jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹ka³tu̱³, wi¹ju³ta² so¹lxi³ i³jah¹lxi³sxã³ ã³tẽ³sxã³ ã³kãi³jah¹lxi³hẽ¹la². 10 A²nũ²a², Je³su²jah³la² yxo²ĩ²ain¹tũ̱³ka̱³txa² yxo²ha³kxa¹, txa²wã¹wã³tã̱³nãu³hũ̱³nxe² yxau²xai³ya³nhẽ³lain¹na³la². Nxe³ha²kxai³, a³lxi²khai¹nxe²waun¹nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³sxã³, a²nũ²a² ã̱³xa²:
— Wi¹kãi³i², hxi²ka¹ni², ain¹na³na¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ĩ³sa²nẽn¹kxi¹tain¹yah³lxi³hẽ¹la². 11 Txa²wã¹sũ̱³na² wa³ka³li³yu³ta² u̱³lyah³lxi³txa³hẽ¹la². Nxe³ta¹, Sũ̱³na² Yãu³ka³jxah¹la² nxũ²kwa̱i³yxau³nx2ti³jah¹la² ten³te²lo³txa²txi³na³la². Nxe³nx2ti³ha²kxai³, wxa²yxo²ka³nãu³ai²na² whãi²na¹:
— Sũ̱³na² a³lxi²khaix1na¹nha¹. Yah³lxin¹jau³su², wa³kon³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la².
12 — A²ya³la³tu̱³ Sũ̱³na² yen³nãu³a¹ yxau³na¹tũ¹xã¹. Sũ̱³na² sa²yxo²we¹nha²jah¹lo²su² na³na¹. Nxe³yah³lxin¹jau³su², ĩ³ka³li³jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxi¹nha²kxai³, ha³lo²a² khãuh³lxa³ti³hi¹txa²txi³kxai²nãn²tu̱³, kan²txi³ i³jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹ka³tu̱³, ã³na¹yah²lxan³kxe³su², sa²wai³wait3sxã³ Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi¹jah³lxi³hẽ¹la². Sa²hau³ko³txa²txi³txai²la². 13 Sũ̱³na² wãn³txa² yxo²ĩ²te²nãu³xa² yen³kxi³txa²kxai²nãn²tu̱³, wxa²yen³kxa² wã²nhũ¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Jã¹nxe³kxe³hũ̱³nxe², Sũ̱³na² wẽ³ha³lxa² ha³la³ka³lxa³lon³ki¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, wi¹lhen³txi³jah³lxi³hẽ¹la².
14 A²nũ²a² khãuh³lxa³ti³hi¹txa²txi³kxai²nãn²tu̱³, Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²ki¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la².
— Wĩ³na². Nxe³ti¹. Ha³lo²a² wi¹ju³ta² so¹lxi³ ũ³hũ¹txain¹sĩ¹nhẽ³li¹. Nxe³kxi²ki¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Hai³txi³ ha³lo²a² khãuh³lxa³ti³hi¹tain¹si¹yah³lxin¹jau³nũ³la³ Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²kain¹yah³lxi³txa³hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³:
— Wi¹lhin¹ju³ta² so¹lxi³ yxau³txai²lã¹, kuh³lxa³thin¹tũ̱³ka̱³txai²na²sã¹. Yah³lxin¹jau³su², Sũ̱³na² ĩ³ye³kxi²ki¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². 15 A²nũ²a² ã̱³xa² ĩ³ka³li³hain¹kxai²nãn²tu̱³, wxãi²nãn²ta³ ĩ³ka³li³txa²ya³hain¹yah³lxi³hẽ¹la². Te²yã¹nxe³te²hũ̱³te²lxi³, a²nũ²a² ã̱³su² te²a² ãin²ti³sxã³ ĩ³nã̱³nain¹kxai²nãn²tu̱³, wxãi²nãn²ta³ ĩ³nã̱n³txa²ya³hain¹yah³lxi³hẽ¹la². 16 Wi¹lĩ³yxo²we¹nha¹jah³lxi³sxã³ yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹ka³tu̱³, kwa² kãin²te²la³ ĩ³yĩ¹li²nhyah¹lxi³txa³hẽ¹la². Yah³lxin¹ta¹, a²nũ²a² hxi²ka¹nxa³te²a² ã³hxi²yu³hẽ³nãu³lo³nha¹jah³lxi³hẽ¹la². Hai³txi³:
— Txai²na² so¹lxi³ a³la³kxi²na¹nhã¹. Yah³lxi³txa³hẽ¹la².
17 A²nũ²a² ĩ²li³te²a² ko̱³nxe³thin¹sxã³ ã³kãi³ũ¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³:
— Nxe³sain¹kxa² yã¹nxe³sxã³ ã³yo³hi²nha¹tũ¹xã¹. Yah³lxi³txa³hẽ¹la². Hãi¹nxe³sxã³:
— Wi¹te²tu̱³ ai²na³na¹. A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ nxe³nx2tain¹jau³nũ³a² so¹lxi³ ã³kãi³txa²ya³hain¹yah³lxi³hẽ¹la². 18 Jã¹nxe³sxã³:
— A²nũ²a² yxo²ha³kxa¹ hãu²non³sxã³ yxau²xai³lya³yhu¹na¹tũ¹xã¹. Na¹ha²kxai³, ko̱³nxe³ti³ ĩ³ye³ãn³si³wxe³na¹ju³ta² yũ²nxa³xã¹. Nxe³si¹nx2ti³jau³nũ³su² yxau²xai³jah¹lxi³hẽ¹la². 19 Jã¹nxe³jau³hũ̱³nxe³, a²nũ²a² ko̱³nxe³thin¹sxã³ kãi³ũh¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, ĩ³wa³lxĩ³nhyah¹lxi³txa³hẽ¹la². Hãi¹nxã¹sxĩ²jah¹lxi³hẽ¹la². Txa²wã¹sũ̱³na² hxi²ka² wain³txi³ ĩ³wa³lxĩ³nẽ³lhĩ̱³nx2na³la². Nxe³jau³su² kxã³nãu³u¹tai²na² Txa²wã¹sũ̱³na² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³jau³xau³hxai²tẽx1tã² nxe³te³nah¹lxi¹:
— “Sũ̱³nu²na¹xai²na² wxa²wã³lxĩ³nx2txi¹jah¹lo²sa¹i¹. Txai²na² ũ³yho³hai¹na¹tu¹wi¹.” Sũ̱³na² wãn³txa² ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wi¹. Sũ̱³na² ũ³wha²li¹txã³nxa² nxe³ta¹hxai²ti³ai¹ti²tu³wa². Nxe³ha²kxai³ ya³nx2ta¹wa². 20 Yxãn¹ta¹, Sũ̱³na² kxã³nãu³u¹tai²na² ũ³wha²li¹la³kxi²nẽ³jau³xau³hxai²tẽx1 jã¹nxe³jah³lxi³hẽ¹li¹. Nxe³jau³xa²su¹ a²nũ²a² ko̱¹ko̱¹son³ki¹nx2ti³jah¹lo²su² kxai²nãn²tu̱³:
— He³hai¹nĩn²tã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³ ũ³yhai¹txain¹yah³lxi³hẽ¹li¹. Te²yã¹nxe³sxã³:
— Ya̱³lxu²ai¹nĩn²tã¹. Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ĩ³na²tai²lã¹. Ain¹yah³lxin¹jau³su² ũ³hũ¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, ãu²li³to̱³tain¹yah³lxin¹tu¹wa². 21 A²nũ²a² ko̱³nxe³ti³hin¹sxã³ kãi³ũh¹nx2ti³kxai²nãn²tu̱³, hai³txi³ ko̱³nxe³ti³hi¹txa²txi³ju³txai²na² ã³wa³ka³li³yu³txa³lot3sxã³ ĩ³wa³lxĩ³nhyah¹lxi³txa³hẽ¹la². Yah³lxin¹ta¹, hãi¹nxe³sxã³ wi¹kãi³ũ³sxã³ ũ³yho³hi¹txain¹yah³lxi³hẽ¹la². Yah³lxin¹kxai²nãn²tu̱³, a²ko̱³nxe³ju³txai²na² sa²tã³si³yo³not3sxã³ ã³sen³sai¹ain¹yah³lxin¹tu¹wa².