6
Yonggaragak eneyave 7 miginipugwa wene
O andi hudi vaga Yesus ane wapwak yiluk ambi labok nonggegek adigat ogagu dugwit, it ap Yakuri menda ovara, Yunani enane yugu lagagwa en, “Ndugerek-ndagarek erom sumburirugu dugwit, nit ninisai akwa sogwa nggarogo yiluk erom wogeregetek hekbisalagwi?” yiluk, it Yakuri enawerek Iberani enane yugu lagagwa menda ako inim naburuk-haburuk yugu lagagwa. Anderogo yugwi ako it ap 12 menda enaruk hobaluk, Yesus ane wogogwa menda ovok erogo homakbugu lagagwarik, yugurugu dugwit, “Naswei o. Nit Ala wene mamulherelagwi ako hekbaluk, erom sumbukirugu dogop meyan atma, it ap Averiniki enendawima des yi nonggagagi, enendawi werek dugwit yagalagwi, henelup adigat, henanggelekma en ap eneyave 7 denogo mondok okbisines. Mondok okbisasogon yi, iren adigat ogagusigik, nit andi, Ala wene adigat yugurugwi, samban adigat ogagwi, ogagu dogosogon o,” yiluk, yugeragagwa.
Yugeragagwa ako it ap akwa ovok homagagwa enaruk hobaluk, “Sek at yegep o,” yiluk, denogo mondok okbogogwa ako, ininis yi o:
Ap ambi endawi avyarat imbitigi vaga yunggup yegetek, Averiniki endawima des yi nonggagagi Sepanus inim,
Pilipus inim,
Porokorus inim,
Nikanor inim,
Timon inim,
Paremenas inim,
ap ambi Yakuri menda dek, awi adem Andiyokiya welagagi ovara, it Yakuri enawene wokbaluk it ogasagwi menda inim ogarit lagagi, inis Nikolaus inim,
denogo bugu lagagwarik, it lakbogogi ako enadema bisa wagu lagagwama, inunggul ininggis vakbisiluk samban okbogogwa.
Eke, Ala wene ako ombok at mbigalit lagya hegek, o Yerusalem andoma it at ane wapwak yiluk ambi labok nonggegek adigat ogagu dugwit, wisane at agwi, eke, it ap imam-imam agama Yakuri vagago welagagwa menda ogo wisane at, “Wene wasogon o,” yiluk, Yesus Ala abut denek menda avyarat umbutwi, ogagagwa.
Sepanus vagatugwa wene
At Sepanus ako Ala en adenggen eve wisane ovaga bagya, anye wisane okbagya, ogagya lagagimu, nggarogo ogarubuk menda ogagya, enelup arup enalon werek menda ogagya, ogarit lagagi. Ogarit lagya hegek ovara, o it Yakuri samban ogasagwima ambi inis Heda Pisilogo Bigigigirikmu sanggugwarikmu akoma, it Yakuri menda o Kirene en, Alekandiriya en, Kilikiya en, Asia en, akoma homagu lagagwa. Ndugwis ambi vaga homari wagu lagagwarik, Sepanus inim wene watugwa. 10 Inim wene watugwa ovara, at Sepanus ako Averiniki en hologo yugugu hegek endawi werek dugwit, yugeragagi vaga iren onggo yugurup meyan agya lagagimu, mbup yagagwa.
11 Wene onggo yugurup meyan agya lagagimu, it andi en, “At Sepanus andi, Ala inim, Musa inim, wiyiknom-weyaknom erogo bagya higyo o,” yiluk, ako enane huluk yegek lagu dogopwak yiluk, ap nin onggo wogeragagwa.
12 Wogerugu lagagwama, wene andi yugwi it ap akwa inim, ap ombok-ombok inim, it Musa wene mbalek mamulurugu lagagwa menda inim, enendawima mali wagu lagagwama, enaninis en ap Sepanus ako vagakluk, ap wene amburup mbalisagwi menda enadema ba lagagwa. 13 Ba lagu lagagwama, it huluk wene molalogo yugerapwak yiluk, mondok okbogogwa ako en, ap wene amburup mbalisagwi menda yugurugu dugwit, “Ap yi, hutun-howam mbup yegetek Ala awi valek mogama inim, Ala wene yugup Musa en dirup watigi wene ako inim, weyak erogo bagya higyo o. 14 At ap yi en iri dugwit, Yesus Nasaret menda ako en Ala awi valek yi, masalogo bagya, eke, Musa wene yerogo ogarup nderogo ogarup yukneragagi ninitok hunik ogasagwi menda ako adik okbagya, ogarisogon o, yiluk, iri higyo o.”
15 Yugurugu lagagwama, it wene amburup mbalisagwima horaik welagagwa ako ovok en, at Sepanus eyave inil vurogo yokugu dugwit, at elose andi, malaikat elose ovagak hagagwa.