Itájto̱l Jesucristo yej kijkuiloj
San Marcos
1
Juan yej tabautiza̱rowa kipowa itájto̱l Dios
Ijkí̱n pe̱wa ye̱ꞌnoti̱ciaj de Jesucristo,* 1:1 Xikita glosario “Cristo”. yej Dio̱spa iPiltzi̱n.
Ikya profeta Isaías ijkí̱n kijkuiloj ken Dios kijlij:
Taꞌ xikaki, nikti̱tanis se̱ notati̱tan mie̱j tej aya nimitzti̱tani,
iga tayaka̱nas iga mata‑ijli̱ti iga mamoprepara̱dojtoka̱n iga tiwi̱ꞌ.
Mokaki itájto̱l inó̱n tati̱ta̱n, tajtowa recio ipan desierto. 1:3 Xikita glosario “Desierto”. Kijtowa:
“Xikajte̱wáka̱nya iga ankichi̱waj yej aye̱kti, ijkó̱n ankitapowaj ojti iga toTe̱ko.”
Ijkó̱n Juan tabautiza̱rowa̱ya 1:4 Xikita glosario “Bautizar”. ipan desierto iwá̱n kijlij iga nochi makikajte̱wáka̱nya iga kichi̱waj yej aye̱kti, iwá̱n mamobautiza̱ro̱ka̱n; ijkó̱n Dios makiperdona̱rowili̱ka̱n yej kichijkej yej aye̱kti. Nochi yej cha̱ntitokej ipan estado de Judea, iwá̱n yej cha̱ntitokej Jerusalén, ya̱yaj kikakitij Juan itájto̱l. Iwá̱n kua̱ꞌ la gente mote̱nxitónkeja iga kichijkej yej aye̱kti, íkua̱ꞌya Juan kibautiza̱rowa̱ya ino̱mej ipan we̱ya̱ꞌ Jordán.
Juan kakijtinemiá itzótzol yej chijtoya iga itzojmiyo camello,§ 1:6 Xikita glosario “Camello”. iwá̱n tajko‑ilpitinemiá iga kuetax, iwá̱n kikua̱ya chapolin iwá̱n kuayojnekti. Iwá̱n Juan ijkí̱n tata̱tapo̱wia̱ya:
—Ne̱tokatiwi̱ꞌ se̱ yej má̱j tayaka̱ntoꞌ que nej, yej ni alí̱n aneajasi iga manikxitomili igaꞌ. Iwá̱n nej iná̱n nimitzbautiza̱rojkej iga a̱ꞌti, eꞌ yéj yawi mitzbautiza̱ro̱tij iga el Espíritu Santo.
Mobautiza̱rowa Jesús
Ino̱mej día, Jesús ki̱saꞌ ipan iya̱ltepe̱ꞌ ka̱n ícha̱n katka; inó̱n a̱ltepe̱ꞌ yej ito̱ka̱ꞌ Nazaret, yej onoꞌ ipan íta̱l Galilea. Iwá̱n Juan kibautiza̱roj Jesús ipan we̱ya̱ꞌ Jordán. 10 Iwá̱n kua̱ꞌ ki̱stia̱ya ipan a̱ꞌti, Jesús kitaꞌ iga tapowiꞌ cielo, iwá̱n temoj ipan yéj iyEspí̱ritoj Dios ken se̱ jojtoko. 11 Iwá̱n mokaguiꞌ itájto̱l Dios; kijtoj:
—Tej nokta tinoPiltzi̱n yej nimitzpoxcho̱kiliá. Tej tine̱yo̱lchikajtoꞌ.
Tzitzimiꞌ kineki iga Jesús makichi̱wa yej aye̱kti
12 Kua̱ꞌ Jesús mobautizá̱roja, iyEspí̱ritoj Dios kiwi̱gaꞌ ipan desierto ka̱n ayá̱ꞌ cha̱ntitolo̱ꞌ. 13 Ompiga Jesús onoya cuarenta días iwá̱n anima̱lmej; iwá̱n wa̱laj Tzitzimiꞌ iga katka makichi̱walti yej aye̱kti; iwá̱n wa̱lkej a̱ngelejmej* 1:13 Xikita glosario “Ángel”. iga kipale̱wi̱koj Jesús.
Jesús kipowa ye̱ꞌnoti̱ciaj
14 Kua̱ꞌ el gobernador kipre̱sójwija Juan, Jesús yajki ipan estado de Galilea, kipowato ye̱ꞌnoti̱ciaj kén iga Dios te̱ma̱nawiá. 15 Ijkí̱n kijtowa̱ya Jesús:
—A̱n sí ásiꞌya yej mochi̱xtoya, iwá̱n iná̱n ayoꞌ wejkatis iga yawi reina̱ro̱ti Dios. Ayꞌya má̱j xikchi̱waka̱n yej aye̱kti, iwá̱n xicre̱dó̱ka̱nya ye̱ꞌnoti̱ciaj.
Jesús kino̱tza na̱wi yej to̱pojmaj
16 Jesús nejnentia̱ya ipan a̱te̱n laguna yej ito̱ka̱ꞌ Galilea. Ompa kitaꞌ Simón iwá̱n Andrés yej iyíkni̱mpa. Yejeme̱n atarraye̱rojmej. Iwá̱n ompa atarraya̱rojtoyaj ipan inó̱n a̱ꞌti. 17 Iwá̱n Jesús kijtoj:
—Xine̱tokaka̱n, iwá̱n nikchi̱was iga ankinechko̱skej yej mane̱tokaka̱n, ken iná̱n to̱poj ankiki̱tzkiáj.
18 Iwá̱n íkua̱ꞌsan kikajtejkej iyatarra̱yajmej, iwá̱n kitokákeja Jesús.
19 Iwá̱n Jesús achi má̱j nejnen, kitaꞌ ompa onokej Jacobo iwá̱n Juan yej ipilówa̱mpa Zebedeo. Onoyaj ipan á̱ka̱l, kitamanijtoyaj iyatarra̱yajmej. 20 Iwá̱n Jesús kino̱tzaꞌ ino̱mej. Iwá̱n yejemej kikajtejkej Zebedeo yej itájmejpa iwá̱n imo̱nsojmej ipan á̱ka̱l. Kitokákeja Jesús.
Jesús wel kiki̱xtiá ma̱lespí̱ritoj
21 Asitoj ipan se̱ a̱ltepe̱ꞌ yej ito̱ka̱ꞌ Capernaum. Iwá̱n kua̱ꞌ asiꞌ día kua̱ꞌ mose̱wilo, Jesús kalaꞌ tio̱pan iwá̱n pe̱waꞌ tamachtij. 22 Eꞌ madmira̱dojkej kén iga tajtowa, porque Jesús kua̱ꞌ tamachtia̱ya ne̱siá iga kimati te̱ nemi kijtowa, ayéj ken yej tamachtiáj ipan iley Moisés. 23 Tio̱pan‑ijtiꞌ onoya se̱ ta̱gaꞌ yej kipiaya ma̱lespí̱ritoj, iwá̱n tzajtzite̱waꞌ; kijtoj:
24 —¿Té anne̱chi̱wili̱koj Jesús de Nazaret? ¿Ix tiwa̱laj iga anne̱polo̱koj? Nej nimitzi̱xmati, iwá̱n nikmati iga tej nokta yej Dios mitztapejpen.
25 Iwá̱n Jesús kajajwaꞌ inó̱n ma̱lespí̱ritoj, kijlij:
—¡Ayoꞌ xitzajtzito! ¡Xikajte̱wa iní̱n ta̱gaꞌ!
26 Iwá̱n inó̱n ma̱lespí̱ritoj kikuekuechkaltij inó̱n ta̱gaꞌ, iwá̱n tzajtzitiki̱saꞌ. 27 Iwá̱n nochi majmawikej poxsan, iwá̱n mosepantajtankej:
—¿Té̱taj i̱n? ¿Té̱ yejtaj in iní̱n yej nemo̱ꞌ te̱ne̱xtiliá? ¡Ini̱nya sí ta̱gaꞌ wel kitekimaka ma̱lespi̱ritojmej iwá̱n kicre̱dowaj!
28 Iwá̱n nimaní̱n no̱ya̱n momatiꞌ ipan estado de Galilea yej Jesús kichij.
Jesús kachitialtiá imona̱n Simón Pedro
29 Kua̱ꞌ Jesús ki̱saꞌ tio̱pan, yajki iwá̱n Jacobo iwá̱n Juan; asitoj icha̱n Simón ka̱n icha̱n no̱ Andrés. 30 Eꞌ imona̱n Simón wetztoya iga kawa̱ntoꞌ, iwá̱n kijlijkej Jesús iga we̱titoꞌ. 31 Iwá̱n Jesús kitechoj, iwá̱n kima̱kí̱tzkijpa iga kiketzaꞌ, iwá̱n íkua̱ꞌsan imona̱n Pedro se̱wiꞌ ikajlo̱ꞌ iwá̱n pe̱wa tatamáꞌ. Kitamáꞌ Jesús iwá̱n yej íwa̱n nemiáj.
Jesús taajachitialtiá
32 Kua̱ꞌ kálaꞌya to̱nati̱ꞌ, iwá̱n némiya tako̱miti kiwajwaliguilijkej Jesús nochi yej se̱seꞌpa iga we̱titoyaj iwá̱n yej kipiayaj ma̱lespi̱ritojmej. 33 Iwá̱n nochi de inó̱n a̱ltepe̱ꞌ monechkojkej kalte̱noj. 34 Jesús kachitialtij miaꞌ yej se̱seꞌpa iga we̱titoyaj iwá̱n yej kipiayaj ma̱lespi̱ritojmej, nochi kiki̱xtilijkej. Akimakaltij iga matajto̱ka̱n ma̱lespi̱ritojmej iga kimatiáj a̱ꞌyéj in Jesús.
Jesús kipowa ye̱ꞌnoti̱ciaj Galilea
35 Kua̱ꞌ tane̱stíwi̱ꞌya, eꞌ takó̱mi‑oꞌ, Jesús moketzaꞌ, iwá̱n yajki ise̱lti ora̱do̱to ka̱n ate̱lo. 36 Simón iwá̱n yej íwa̱n nemiáj yajkij kite̱mo̱toj. 37 Kua̱ꞌ kasíkeja, kijlijkej:
—Nochi nemi mitzte̱mowaj.
38 Eꞌ Jesús kijtoj:
—Matia̱ka̱y ipan seꞌ a̱ltepe̱mej yej najna̱ꞌsan onokej iga manikpowa ye̱ꞌnoti̱ciaj no̱ ompí, iga inó̱n nokta niwa̱laj.
39 Iwá̱n Jesús nemiá no̱ya̱n Galilea ipan tio̱pamej yej ojonoyaj ipan a̱ltepe̱mej, kipojtinemiá itájto̱l toTe̱ko iwá̱n kiki̱xtijtinemiꞌ ma̱lespi̱ritojmej.
Jesús kachitialtiá se̱ ta̱gaꞌ yej nemi pala̱ni inakayo
40 Se̱ ta̱gaꞌ yej nemi pala̱ni ikajlo̱ꞌ iga kipiaya lepra 1:40 Xikita glosario “Lepra”. kitecho̱to Jesús, iwá̱n motankua̱ketzaꞌ iná̱ꞌ. Kijlij:
—Siga tikneki wel xine̱pajti.
41 Jesús kikne̱lij, kichijchin iga ima̱ꞌ, iwá̱n kijlij:
—Kena, nikneki xipajti.
42 Kua̱ꞌ kijtoj ijkó̱n, pájtiꞌya yej we̱titoya. 43 Jesús kijlij iga mayáwiya, iwá̱n ijkí̱n kino̱no̱tzaꞌ:
44 —Taꞌ xikaki, amo xikijli agaj kén iga ti‑achitiáꞌ, tej xaj ka̱n onoꞌ sacerdote iga mamitzita iwá̱n xikta̱li moofre̱ndaj iga tipájtiꞌya, kensan iley Moisés tatekimaka iga mamochi̱wa ijkó̱n. Iga nochi makimati iga tipájtiꞌya.
45 Eꞌ inó̱n ta̱gaꞌ yajki, pe̱waꞌ kipowaꞌ nochi yej mochij, inó̱n iga Jesús ayoꞌ mone̱xtia̱ya ipan a̱ltepe̱ꞌ, nemiá ka̱nsan ayagaj onoya, eꞌ ya̱yaj kitatij miaꞌ yej de sejséꞌ a̱ltepe̱mej.

*1:1 1:1 Xikita glosario “Cristo”.

1:3 1:3 Xikita glosario “Desierto”.

1:4 1:4 Xikita glosario “Bautizar”.

§1:6 1:6 Xikita glosario “Camello”.

*1:13 1:13 Xikita glosario “Ángel”.

1:40 1:40 Xikita glosario “Lepra”.