Yohane
Ɔwʋlʋ́ Nyɔɔsɩ
1
Anɩ yín ánɩ́ Bulu lalɛ́, mɩ́ ɔpasua ɔhandɛ Yohane dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ fʋ́a fʋ́ abí. Ntɔdwɛ́ mlɩ fɛ́ɛ́ ɔnɔkwalɩ amʋtɔ. Megyí mɩ́ nkʋlɛ pɛ́ tɔdwɛ́ mlɩ, támɛ ɔhagyíɔha ánɩ́ oyin ɔnɔkwalɩ amʋ ɛ́. Tsúfɛ́ ɔnɔkwalɩ amʋ bʋ anɩtɔ, ibétsiá anɩtɔ brégyíbrɛ́.
Anɩ Sɩ́ Bulu mʋa mʋ Bi Yesu Kristo bʋgyíi anɩ bʋalɛ. Bʋwúun anɩ nwɛ, abʋha anɩ iwilwii, anɩ ahá ámʋ́ʋ́ anɩtɔdwɛ́ aba ɔnɔkwalɩsʋ ámʋ.
Ɔnɔkwalɩ Mʋ́a Ɔdwɛ
Ansɩ́ lɛhɩɛ́ gyi mɩ brɛ́á nowun ánɩ́ fʋ́ abí ámʋ akʋ bʋna ɔnɔkwalɩ ɔkpa ámʋsʋ, fɛ́ alɩá anɩ Sɩ́ Bulu lɛ́bláa anɩ. Anɩ yín ɔdwɛpʋ́, mlɩha adwɛ aba. Megyí mbla pɔpwɛ ndɛwanlɩ́n sɩ́sɩ́ fʋ́. Mbla ámʋ́ʋ́ anɩlɛ́bɩ tsú brɛ́ ámʋ́ʋ́ anɩlɔ́tsɔ hógyi amʋ nɩ. Nɩ́ fʋtɔdwɛ́ Bulu á, fégyi mʋ mblasʋ. Mbla ánɩ́ anɩlɛ́bɩ tsú brɛ́á anɩlɔ́tsɔ hógyi gyí, adwɛ́ɛ aba.
Ahá amlɛ́pʋ́ tsɔtsɔɔtsɔ baba ɔyɩ́ ánfɩtɔ. Bʋdɛblɩ́ bɛɛ Yesu Kristo mɛ́lɩn fɛ́ nyankpʋsa. Ahá ánfɩ gyí ahá amlɛ́pʋ́ pʋ́ Kristo alupʋ́ ámʋ nɩ. Mʋ́ sʋ mlɩkɩ wankláán, mɛ́nɩ mlɩ gyumagyihɛ mɔ́ɔbwɛ kpaalɩ, fɛ́kɩ mlénya mlɩ ɩkɔká fɛ́ɛ́.
Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔmɛdɛ́ Kristo atosunáhɛ́ amʋtɔ, ɔlɔtsʋn mʋ́ ɔma yɔ́ ɔdɛ tɔ bambá suná á, mʋa Bulu bʋmegyí kʋlɛ. Támɛ ɔhá ánɩ́ ɔdɛ Kristo atosunáhɛ́ amʋtɔ á, mʋa anɩ Sɩ́ pʋ́ Mʋ Bi ámʋ fɛ́ɛ́ bʋgyi kʋlɛ. 10 Nɩ́ ɔkʋ ɔbá mlɩ wá, ɔmɛdɛ́ Kristo atosunáhɛ́ anfɩ suná á, mlɩmáhɔ mʋ wá mlɩ wóyítɔ́, mlɩmátsulá mʋ itsiá. 11 Ɔhagyíɔha ánɩ́ otsúlá mʋ itsiá latsá mʋ lakpan ámʋ́ʋ́ ɔdɛbwɛ ámʋ bwɛ.
12 Asʋ́n tsɔtsɔɔtsɔ bʋ ɩnʋá tɛkɩ nɛ́bláa mlɩ, támɛ mmedékléá nɔ́wanlɩ́n mʋ́ sɩ́sɩ́ mlɩ. Mboún ndɛ ɔkpa kɩ́ɩ ánɩ́ nɛ́ba mlɩ wá, mɛ́nɩ mɩ́a mlɩnyɔ abétsiá asɩ, atɔɩ nya ansigyí wankláán.
13 Fʋ́ píó tsɩ́hɛ́ ámʋ́ʋ́ Bulu lalɛ́ ámʋ abí bɛhá fʋ́ itsiá.