4
Nhɩhɩɛ́ ámʋ́ʋ́ Bulu lɔ́bwɛ ɔbɛ́ɛ, mɔ́pʋ mʋ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakpá há anɩ ámʋ ɩtráa da. Mʋ́ sʋ mlɩha akɩ wankláán, mɛ́nɩ ɩmɛ́ɛba ánɩ́ mlɩtɔ ɔkʋ oméenya ɩnʋ yɔ́. Tsúfɛ́ bɛda asʋn wankláán ámʋ ɔkan súná anɩ, fɛ́ amʋ́, támɛ bʋmɔhɔ asʋ́n ámʋsʋ gyi. Mʋ́ sʋ ɩmɔwa labi há amʋ́. Tsúfɛ́ anɩ ahá ámʋ́ʋ́ anɩlahɔ mʋ́sʋ́ gyi amʋ obówie mʋ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakpá ɩnʋ. Ahá amʋ́ʋ́ bʋmɔ́ɔhɔ mʋ́sʋ́ gyi amʋ mʋ́ á, Bulu lɛ́blɩ́ tswɩ́ ɔbɛ́ɛ,
“Nenya ɔblɔ́, ká ntam mbɛ́ɛ,
‘Nɩ́ bówie mɩ́ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakpá ɩnʋ fíín! Nɛká nɔtʋ́n!’ ”
 
Ɩbʋ mʋ́tɔ́ ánɩ́ Bulu lɛ́hɩhɩ́ɛ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakpá ɩnʋ yáɩ́ tsú brɛ́á ɔlɛlɛ ɔyɩ́ ɔpá. Tsúfɛ́ bɔwanlɩ́n ɛkɛ síénɔ́sɩ́ amʋ ɩwɩ asʋ́n wá Bulu asʋn ámʋtɔ bɛɛ, “Ɛkɛ síénɔ́sɩ́ a, Bulu lɛ́da ɔkpʋ́nʋ́ tsú mʋ gyumagyihɛ fɛ́ɛ́tɔ́.” Fɛ́ alɩá anɩlanú bɔtsʋn a, Bulu ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ bówie mɩ́ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakpá ɩnʋ fíín! Nɛká nɔtʋ́n!” Ɩ́nɩ désuná ánɩ́ akʋ mʋ́ bówie ɩnʋ. Támɛ ahá ámʋ́ʋ́ begyankpá nú asʋn wankláán ámʋ bʋmenya ɩnʋ yɔ́, tsúfɛ́ bʋmobu mʋ. Ɩ́nɩ sʋ Bulu lɛ́trá hɩɛ ɛkɛ bámbá, ɔlɛtɩ mʋ́ “Ndɛ.” Nfí tsɔtsɔɔtsɔ ɔma a, ɔlɔtsʋn Owíe Dawidsʋ tɔ́ɩ́ tsú alɩ ɛkɛ ánfɩ ɩwɩ, fɛ́ alɩá ɩbʋ Bulu asʋ́n ámʋtɔ ɔbɛ́ɛ,
“Ndɛ, nɩ́ mlonú Bulu ɔmɛ a,
mlɩmáwa asʋtɔ-ɔnlɩn.”
Nɩ́ amʋ́ ɔkpapʋ́ Yosua lɛ́ha bɛda ɔkpʋ́nʋ́ á, tɛkɩ Bulu mɛ́trá hɩɛ ɛkɛ bámbá. Ɩ́nɩ sʋ ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakɛ́ kʋá ɩna ɔtsan ɩda gyo Bulu ahá, fɛ́ alɩá Bulu lɛ́da ɔkpʋ́nʋ́ ɛkɛ síénɔ́sɩ́ amʋ. 10 Tsúfɛ́ ɔhá ánɩ́ olowie ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakpá ɩnʋ ɛ́ ladá ɔkpʋ́nʋ́ tsú mʋ ɛ́ mʋ gyumagyihɛ kugyíkʋtɔ, fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ Bulu lɛ́da ɔkpʋ́nʋ́ tsú mʋ klɛ kugyíkʋtɔ ámʋ. 11 Mʋ́ sʋ mlɩha abɔ mbɔ́dɩ́ awie ɔkpʋ́nʋ́ ɔdakpá ɩnʋ, mɛ́nɩ anɩtɔ ɔkʋkʋ méesin ɔkpatɔ fɛ́ alɩ ámʋ́ʋ́ Israelfɔ ámʋ bɔwa asʋtɔ-ɔnlɩn, besin ɔkpatɔ ámʋ.
12 Tsúfɛ́ Bulu asʋ́n ámʋ ɩbʋ nkpa, ɩtɔyɔ́ agyʋ́má. Ɩbʋ ogyá dʋn ɔdayí ɩya anyɔ kugyíkʋ. Ɩtɛká ɔha alɩɩ yówie mʋ ɔkláa pʋ́ mʋ́ ɔŋɛ́ ofíakpa, mʋ ntsakpá pʋ́ mʋ awú nfɔtɔ. Itegyi anɩ agywɩɩn pʋ́ tɔ́á anɩtekle tsú anɩ klʋntɔ asʋ́n. 13 Tɔtɔɔtɔ tamaŋáín Bulu! Tógyítɔ́ da yayá mʋ ansɩ́tɔ́. Mʋ abóyóbu anɩ tsiátɔ́ akúnta kugyíkʋ súná nɩ́.
Anɩ Bulu Igyí Ɔhapʋ́ Dɛhɛn
14 Anɩbʋ igyí ɔhapʋ́ dɛhɛn kpɔnkpɔntɩ ánɩ́ aladá fá ɔsʋ́sʋ́ yɔ́ ɔbʋ Bulu wá. Mʋgyí mʋ Bi Yesu. Ɩ́nɩ sʋ mlɩha akɩta Yesu anfɩ́ anɩdɛ́ mʋ ɩwɩ adánsɩɛ gyí anfɩtɔ kínkíínkín. Anɩmádɩnkɩ́ ansɩ́ mʋsʋ. 15 Tsúfɛ́ mʋ mʋ́ omegyí ɔhá ánɩ́ omóonu anɩ asɩ nɩ́ anɩmɛ́tálɩ́ gyí ɩwɩsʋ. Ogyi ɔhá ánɩ́ bɔsɔ mʋ kɩ ɔkpagyíɔkpasʋ fɛ́ anɩ, támɛ ɔmɔbwɛ lakpan ɛkɛkɛɛkɛ. 16 Ɩ́nɩ sʋ mlɩha awa klʋn, ayɔ Awɩtɔlɛpʋ Bulu obíá asɩ. Fówun obówun anɩ nwɛ, wá awɩtɔlɛ, kpá anɩ anɩ ohiánkɛ.