2
Yɩɩ-Siŋu tə cúə́ Pantəkɔtə dɩɩn nə
(Matiə 3.11; Zwan 14.16-17, 26; 1 Korɛntə tɩ̀án 12.13)
*Pantəkɔtə cànà tə dɩɩn nə yí, ba mɛ tə kun duən nə, kʋ mʋ̀ bwálɩ́ nədʋ tə nə. Naa nədʋ, Yɩɩ pɩn zəzugu ndə vʋʋ nəfarʋ nə bà, kʋ sú dìə̀ tə mama nii, ba yà nə jə̀ə́ ka wa. Yá ba zəzən ba na wiən ndə mənvoo nə, tə nə nyɩn ndə nəndələ nə, tə twi. Tə mʋ̀ wiən təntə twi, tə pwɛ̀e duən nə, tə jə̀ə́ ba lìù mama yuu wa. Yɩɩ-*Siŋu tə súə́ ba lìù mama, ba ga wulə ba swɩ̀n sʋ̀ràn yirə duən, kʋ nə pɩn ba, sə ba swɩ̀n.
Kʋ máŋá təntə nə, lʋʋ nii mama *Zwifə-ba yà twi, ba wulə *Zwerizalɛmə nə. Ba yɩ lɩ̀à tə, ba yà twá Yɩɩ cwəŋə tə nə zəni. Zəzugu tə pɩn, lɩ̀à zənzən kɛ̀eń ba va ba kun kʋ bwálɩ́ nə. Ba nə yí lá, kʋ gwárɩ́ ba, də ba lìù mama yà nə nə̀ń ʋ tətə dwíí sʋgʋ, ba nə swɩ̀n lá. Kʋ gwárɩ́ ba mama, kʋ ga jì yoo ba nə zɩga ba balɩ. Ba dàń ma swɩ̀n duən con, ba wʋ́: «Á nəŋə, lɩ̀à ba tə mɛ, ba nə swɩ̀n nətən tà Galile nagwanaa lɩ̀à naaa? Yá kʋ dàń twá nətə, nə lìù mama ma nə̀ń ʋ tətə dwíí sʋgʋ lɩ̀à tə nii nə, də ba swɩ̀n? Lɩ̀à təntə yà yɩ ba nan Parətə, də Mediə, də Elamə nagwanɛɛ tə wa. Ba duən də yɩ ba nan Mezopotami nagwanaa də Zwide nagwanaa tə wa lɩ̀à, də Kapadɔsə nagwanaa tə wa lɩ̀à, də Pon nagwanaa tə wa lɩ̀à, də Azi nagwanaa tə wa lɩ̀à. 10 Kʋ súrí Fərizwi nagwanaa tə wa lɩ̀à nə, də Panfili nagwanaa tə wa lɩ̀à, kʋ ja Ezwipətə lʋʋ nii lɩ̀à, kʋ kə Libi lʋʋ nii lɩ̀à con, kʋ nə pwɛ̀e sɩswɩan də Sirɛnə. Kʋ súrí lɩ̀à tə, ba nə nan *Romə. Lɩ̀à təntə yà yɩ Zwifə-ba, də lɩ̀à tə, ba nə sɛ̀e, ba zʋ Zwifə-ba *yɩjʋncwəŋə tə wa, 11 də Kərɛtə tɩ̀án də Arabi tɩ̀án mama. Kʋ twá nətə, nə lìù mama ma nə̀ń ʋ tətə dwíí sʋgʋ, ba ma bwɩ Yɩɩ nə yofaran tə yɩrɩ, ʋ nə fwa?»
12 Halɩ, ba lìù mama yɩ ndə ʋ kʋ́ʋ̀ ba ʋ tɩ̀àn tɩ ba pubʋŋɩ mama jén. Ba dàń swɩ̀n duən con, ba wʋ́: «Yoo kʋ tə dəkuu yɩ bɛ̀eɛ̀e?» 13 Yá lɩ̀à duən də kʋkʋlɩ ba, ba wʋ́: «Kʋ yɩ swana tə, kʋ yà tə nə wà zàn zənzən nə ba nyʋa ba sú!»
Tʋntʋnʋ Piyɛrə swɩ̀n lalʋʋ tə con
(Tʋtʋnan 1.8; Likə 24.47; Tʋtʋnan 3.13-26; 10.34-43)
14 Piyɛrə dàń ma zɩgɩ yɩɩ nə, ʋ mʋ̀ də *tʋntʋna fugə nədʋ tə, ʋ kə ʋ kori yɩɩ nə, ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: «*Zwifə-ba, də á mʋ̀ lɩ̀à tə mama, á nə wulə *Zwerizalɛmə wa! Á mɛ, sə á yəni yoo kʋ tə! Á cʋga kʋ tə, à nə pɩ̀à, sə à swɩ̀n á con zəni! 15 Kʋ tà swana nə jə lɩ̀à tə, ndə á mʋ̀ nə bʋŋa nətʋ. Sɩ́ʋ́n nə, yɩɩ tə wà bɩ, kʋ tə yɩ lugu nʋgʋ nə. 16 Mə kʋ tə yoo nə Yɩɩ twá ʋ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ Zwʋwɛlə nə, ʋ ma swɩ̀n, ʋ wʋ́:
17 ‹Talɩkwa dɩan tə wa, à mʋ̀ Yɩɩ wá mɩ́ à *Siŋu tə ləzwənyiri mama yuu wa. Á bɩa də á bwɩ̀ɩ́ wá swɩ̀n à nii sʋ̀ràn. À wá pa ləzwəndʋn tə na wiən, tə nə nan à mʋ̀ con, à ga wá bɩrɩ tə duən á bazʋnan nə ba pandwɩa wa. 18 Tə mʋ̀ dɩan təntə wa, à cɩ́gá wá mɩ́ à Siŋu tə, à tʋtʋnbara də à tʋtʋnkana yuu wa. Yá ba wá swɩ̀n à nii sʋ̀ràn. 19 À wá pa yomɩlan nan yɩɩ nə, à ga pa Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnan ya tɩa yuu wa: Jana də mən də nywɩ̀ń wá yà lá. 20 Yɩcaʋ tə wá lwàń kʋ jì yikunu, yá cànà tə wá lwàń ka jì nəsɩan ndə jana nə, sə *Yuu-Tiu dun dɩɩn nəfarʋ tə ga zɩgɩ lá kʋ bà. 21 Yá lìù tə mama, ʋ nə bon Yuu-Tiu yɩrɩ tə, ʋ wá jon kʋ tíú ʋ cʋna wa›.
22 Á mʋ̀ *Yɩzərayɛlə lɩ̀à-ba, á cʋga sʋ̀ràn tə tə! Yɩɩ bɩrɩ də, *Nazarɛtə Zwezi yɩ ʋ mʋ̀ tətə nə pɩn wá nii, kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ pa ʋ fwa yomɩlan də yogwaran də Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnan á tətəŋi wa, ndə á tətə nə yə̀ə́ nətʋ. 23 Yɩɩ yà yə̀ə́ ʋ janʋ tə yoo, kʋ wà ʋ yuu dɩ̀. Ʋ mʋ̀ tətə nə kúrí wá, ʋ tún vàn nə, kʋ nə ba yigə, ndə ʋ nə tanɩ kʋ, sə kʋ ya nətʋ. Ʋ sɛ̀e ʋ pa á ja wá, á pa lɩ̀à tə nə, ba yáá tə̀lə́ Yɩɩ. Ba paa wá dagarʋ yuu, ʋ tɩ. 24 Yá Yɩɩ dàń cʋ̀gʋ̀ tɩan dɩ̀àn ʋ pìí ʋ bwin wá ʋ lɩ tɩan wa. Tɩan yà wàrɩ̀ wá, tə janɩ tə con mɩ́ámɩ́án. 25 Pɩ̀ʋ́ *Davidə yà swɩ̀n ʋ yoo, ʋ wʋ́:
‹Máŋá mama, à na Yuu-Tiu à yáá nə. Ʋ wulə à jɩzən vàn nə, sə à dàn ká dʋgʋ Yɩɩ cwəŋə tə. 26 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à jwɛ à ga swɩ̀n də pupwən. À mʋ̀ nə swə à wá tɩ, də à jə yala, 27 də n bá yá nə tɩga bwálɩ́ nə. N ma bá sɛ̀e, n pa lìù tə n lɩ n tún n cɩcɩ yɩrɩ, sə ʋ pʋ. 28 N bɩrɩ nə coŋi tə, tə nə pɩn mɩɩ. Yá n ga wá ya də nə, n pa à sú də pupwən›.
29 À nubɩa-ba, à jə cwəŋə, sə à swɩ̀n nɩbɛɛ Davidə yoo á con nəpon nəpon. Ʋ tɩga, ba gùrì wá. Də zə̀n mama ʋ ləbəri tə wulə nə tətəŋi wa. 30 Ʋ yà yɩ Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀, yá ʋ yà yə̀ə́ də, Yɩɩ kàn nii də wá ʋ dù də, ʋ mʋ̀ Yɩɩ wá pa, Davidə nàʋ́ də́ ʋ nɩbɛɛ Davidə pàrɩ̀ tə. 31 Ʋ nə swɩ̀n də, ba bá yá wá tɩga bwálɩ́ nə, yá ʋ yatana tə bá pʋ, kʋ yɩ *Kərisə nə wá tɩ ʋ pìí ʋ bwin tə yoo nə, ʋ yà yə̀ə́. Yá mə kʋ mʋ̀ yoo nə, ʋ swɩ̀n nətʋ.
32 Ʋ mʋ̀ Zwezi təntə nə, Yɩɩ pìí ʋ bwin ʋ lɩ tɩga wa, nə mama wàá nə bɩrɩ də, nə nɩ kʋ. 33 Yɩɩ pɩn, ʋ dɩ̀ ʋ jə̀ə́ ʋ jɩzən* 2.33 Ka jə̀ń pɩ̀ʋ́ jɩzən vàn nə yɩ dun bwálɩ́. vàn nə. Ʋ yà kàn nii də, ʋ wá pa ʋ Siŋu tə. Yá ʋ mʋ̀ Zwezi dàń nə jon Yɩɩ-Siŋu tə nə nyɩna Yɩɩ con, ʋ mɩ́ tɩa yuu. Mə kʋ mʋ̀ nə á nə̀ń, á ga na nətən. 34 Pɩ̀ʋ́ Davidə tətə wà Yɩɩ *sàń nə dɩ̀, yá ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́:
‹Yuu-Tiu swɩ̀n à Yuu-Tiu con, ʋ wʋ́: «Bàá n jə̀ń à jɩzən vàn nə, 35 də à ma kəni n dʋŋa n nɛɛ də̀ń nə!» ›
36 Yɩzərayɛlə dwíí tə mama dàń mɛ, sə kʋ lwarɩ cɩ́gá cɩ́gá də, Yɩɩ pɩn Zwezi tə, á nə pɩn ba paa dagarʋ tə yuu, jì Yuu-Tiu, ʋ tə zɩgɩ lá ʋ yɩ Kərisə».
Lɩ̀à mʋ̀rʋ̀ batwa ken ba waa Zwezi nə
(Zwan 16.8; Tʋtʋnan 4.4; Likə 5.10)
37 Ba cʋgʋ tə mʋ̀ sʋ̀ràn təntə, yá ba bɩcanɩ dí zənzən. Ba dàń ga bwe Piyɛrə də *tʋntʋna tə duən tə, ba wʋ́: «À nubɩa-ba, bɛ̀eɛ̀e tətə nə nə dàń mɛ, sə nə fwa?» 38 Piyɛrə ma le ba, ʋ wʋ́: «Á vəvərə á kwa á ma sá á cʋna, sə Yɩɩ kwɛn ʋ lɩ á cʋna tə á mʋ̀ də wá pwərə wa, sə ba bon Zwezi-*Kərisə yɩrɩ, ba ma lə aba nɩ́á wa, kʋ twá də Zwezi-Kərisə yɩrɩ. Yá kʋ nətʋ tə nii nə súə́, á wá na Yɩɩ-*Siŋu tə tarpɩʋn tə. 39 Yɩɩ nikanɩ tə yɩ á mʋ̀ də á bɩa, də lɩ̀à tə mama, ba nə ŋʋ́ná nyiən. Kʋ yɩ lɩ̀à tə mama, nə *Yuu-Tiu Yɩɩ nə wá bon ba, sə ba bà ʋ con nyiən».
40 Yá Piyɛrə tə tì sʋ̀ràn duən, ʋ swɩ̀n ʋ bɩrɩ ba, ʋ ma kwè ba, ʋ wʋ́: «Á naŋa, á ga yá zə̀n cʋna lɩ̀à tə, sə á jon á tɩ̀àn». 41 Ba ləgə lɩ̀à tə, ba nə sɛ̀e Piyɛrə sʋgʋ tə, nɩ́á wa, kʋ twá də Zwezi-Kərisə yɩrɩ. Yá kʋ mʋ̀ dɩɩn tə nə, lɩ̀à yí ndə mʋ̀rʋ̀ batwa nə, ba nə súrí Zwezi kwa lɩ̀à tə nii nə.
Nətʋ tə Zwezi kwa lɩ̀à tə nə wulə duən nə
(Tʋtʋnan 4.32-37)
42 Ba yà ŋwɩ̀ń ba yáá lá də kàrà tə, Zwezi *tʋntʋna tə nə bɩrɩ ba. Ba yà jə *nimarʋ, ba də́ ba wodiu duən nə, yá ba jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ.
43 Yɩɩ yà twá də tʋntʋna tə, ʋ tʋŋa yogwaran də Yɩɩ dɩ̀àn mɩmɩnan zənzən. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba lìù mama yà dəri fən. 44 *Kərisə lɩ̀à tə mama yà ken duən nə, yá ba mɛ won yà yɩ nədʋ. 45 Ba yà yoli ba wiən, də won tə mama, ba nə jə. Kʋ tə, ba nə yoli ba na, ba yàá tì kʋ ba tàrà ba pa lìù mama nə, ndə nətʋ tə kʋ nə mɛ də wá. 46 Ba yà ja pɩ́nʋ́ wuuu, ba dàn ká pìí ba kə ba kwa, ba ga wulə duən nə *Zwifə-ba Yɩɩ *dìə̀ tə wa. Yá ba yàá kun duən nə ba dii wa, ba də́ *Yuu-Tiu nimarʋ wodiu tə, ba ga də́ ba wodiu də pupwən. Ba ga ba yokʋkwɩnan tuŋə ba bɩcanɩ wa. 47 Ba yàá bʋ Yɩɩ nə, lɩ̀à tə mama pwìí ga poli ba yuu wa. Yá dɩɩn mama Yuu-Tiu yàá súrí lɩ̀à ʋ lɩ̀à púlí tə nii nə, ba nə ken ba waa Zwezi nə, sə ʋ jon ba ba cʋna wa.

*2:33 2.33 Ka jə̀ń pɩ̀ʋ́ jɩzən vàn nə yɩ dun bwálɩ́.