9
Zwezi bɩrɩ ʋ tɩ̀àn Solə nə
(Tʋtʋnan 22.3-16; 26.9-20; Galasi tɩ̀án 1.11-16)
Máŋá don wa, Solə mʋ̀ yɩ ʋ tə wulə ʋ fɩfɩn *Yuu-Tiu karbɩa tə, ʋ ga pɩ̀à ba gʋrɩ. Ʋ dàń vəli *Zwifə-ba Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án nəkwɩa tə con. Ʋ lòrì, sə ʋ pa saga ʋ mʋ̀ Solə nə, ʋ nə wá bɩrɩ Zwifə-ba *jə́rə́ dii tə wa, tə nə wulə Damasə nə. Solə pɩ̀à, sə ba lwarɩ də, ʋ jə cwəŋə, ʋ nə nɩ lɩ̀à, ba nə zʋa Zwezi cwəŋə tə wa, kʋ nə yɩ bara, nə à yə̀ə́ kana, sə ʋ vwa ba, ʋ jə bà *Zwerizalɛmə wa.
Máŋá tə wa, ʋ nə wulə cwəŋə tə wa, də ʋ dàń yà bwələ Damasə, naa nədʋ, də poni nan yɩɩ nə, kʋ pɩpɩlɩ kʋ kɩkarɩ wá. Ʋ tʋa tɩa, ʋ ga nì kori, kʋ nə swɩ̀n ʋ con, kʋ wʋ́: «Solə, Solə, bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, n ma fɩfɩn nə?» Ʋ dàń ma le, ʋ wʋ́: «N mʋ̀ nə yɩ wàà, Yuu-Tiu?» Yuu-Tiu dàń ma swɩ̀n, ʋ wʋ́: «À mʋ̀ nə yɩ Zwezi tə, n nə fɩfɩn. Zàn yɩɩ nə, sə n va tɩfarʋ tə wa, ba wá bɩrɩ mʋ́ kʋ tə, n nə mɛ, sə n fwa». Bara tə, ba nə yà kwé wá tə mʋ̀, yɩ ba zɩga cùrù. Ba nì kori tə mʋ̀, yá ba dàń nə wà lìù mama nɩ. Solə nyɩ́ ʋ zàn yɩɩ nə, ʋ yɩ́á tə súrí, yá ʋ dàń nə bá won mama na. Ba jɩn ʋ jɩɩn nə, ba ga van wá, ba ja va Damasə. Ʋ fwa dɩan batwa, də ʋ tə ba lá na. Ʋ ba də́, ʋ ba nywɩ̀n.
10 Kʋ tɩʋ təntə tətə wa, Zwezi karbiu don də yɩn Damasə nə, ʋ yɩrɩ nə yɩ Ananɩasə. Yuu-Tiu bɩrɩ ʋ tɩ̀àn wá, ʋ ga swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Ananɩasə!» Ʋ ma sɛ̀e, ʋ wʋ́: «Nə̀ń à nə, Yuu-Tiu!» 11 Yuu-Tiu dàń ma swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Zàn, n tì cwəŋə tə, ba nə boŋə ‹cwəmənə mənə› tə, n va Zwidasə sàń nə! Vəli, n pɩ̀à bɛɛ don, ʋ yɩrɩ nə yɩ Solə. Ʋ yɩ Tarəsə tíú. Ʋ wulə ʋ jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ. 12 À pɩn, ʋ na bɛɛ don, ʋ yɩrɩ nə yɩ Ananɩasə. Ʋ mʋ̀ bɛɛ təntə twi ʋ zʋ, ʋ ga tún ʋ jɩɩn ʋ yuu wa, sə ʋ yɩ́á tə pìí tə na lá». 13 Ananɩasə ma le, ʋ wʋ́: «Yuu-Tiu, à nì bɛɛ təntə yìə̀n lɩ̀à zənzən nə swɩ̀n də, ʋ fwa lɩ̀à tə yɩra, ba nə yɩ n mʋ̀ nə tɩ, Zwerizalɛmə nə. 14 Yá Yɩɩ joŋwana yun tɩ̀án tə ken dɩ̀àn ʋ jɩɩn wa yəbə, sə ʋ vwa lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ n mʋ̀ Yuu-Tiu nə tɩ». 15 Yá Yuu-Tiu tə pìí ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Vəli, ʋ mʋ̀ bɛɛ təntə yɩ à kúrú wá à lɩ, sə à ma tʋn. Ʋ wá bɩrɩ à yɩrɩ tə dwíə́ tə mama lʋʋ mama wa, pɛ̀egá yáá con, *Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə yáá con. 16 Yá à dàń wá bɩrɩ wá càn yiri tə mama, ʋ nə mɛ, sə ʋ də́ à yɩrɩ».
17 Ananɩasə dàń ma nan ʋ vìí. Máŋá tə wa nə, ʋ nə vəli ʋ yí, ʋ zʋa dìə̀ tə wa. Ʋ tún ʋ jɩɩn Solə yuu wa, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Solə, à nubiu, Yuu-Tiu Zwezi tə, ʋ nə nan n nə cwəŋə tə wa, də n ma bɩ̀àn tə, ʋ mʋ̀ nə tʋn nə, sə n yɩ́á tə ma wànɩ́ tə pìí tə na lá, sə n sú də Yɩɩ-*Siŋu tə». 18 Kʋ máŋá tə tətə wa, kʋ fwa ndə wiən pʋran nə nan Solə yɩ́á tə wa, tə tʋ. Ʋ yɩ́á tə dàń ga na lá. Ʋ ma zàn, ʋ pa, ba lə wá nɩ́á wa, kʋ twá də Zwezi-*Kərisə yɩrɩ tə. 19 Kʋ kwa nə, ʋ dí wodiu, yá ʋ dɩ̀àn dàń pìí tə bà.
Solə swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə Damasə wa
Solə yɩn də Zwezi karbɩa tə, ba yà nə wulə Damasə nə, ndə dɩan bagalɩ nii nə. 20 Ʋ zàn lala, ʋ swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə, *Zwifə-ba *jə́rə́ dii tə wa, ʋ bɩrɩ də, Zwezi yɩ Yɩɩ-Biu. 21 Lɩ̀à tə mama nə nì Solə sʋ̀ràn tə, kʋ gwárɩ́ ba, ba dàń ga swɩ̀n, ba wʋ́: «Kʋ tà bɛɛ wà tə, yà nə fɩfɩn lɩ̀à tə, ba nə boŋə Zwezi yɩrɩ tə *Zwerizalɛmə wa, naaa? Mə kʋ nə tà ʋ yà twi yəbə, sə ʋ kʋ́ʋ̀ vwa ba duən, ʋ ja va Yɩɩ *joŋwana yun tɩ̀án tə yáá con, naaa?»
22 Kʋ máŋá təntə wa, Solə dɩ̀àn dàń nə kwɛn tə súrí, wuuu. Ʋ vuvugə Zwifə-ba tə, ba nə wulə Damasə wa, ʋ bɩrɩ də, Zwezi nə yɩ *Kərisə.
Solə vəli Zwerizalɛmə də Tarəsə
(2 Korɛntə tɩ̀án 11.32-33; Galasi tɩ̀án 1.18-24; Tʋtʋnan 22.17-21)
23 Kʋ dàń vəli, kʋ yí máŋá don wa, *Zwifə-ba yun tɩ̀án tə ken nimarʋ, sə ba gʋ Solə. 24 Solə dí yáá ʋ gɩgan ʋ lwarɩ ba pubʋŋa təntə. Ba dàń yà cɩ̀ mimiən tə nə, tɩtɩn də yɩcaʋ, ba ma pɩ̀à wá, sə ba lɩ ʋ mɩɩ. 25 Kʋ nətʋ dàń pɩn, ʋ karbɩa tə ken wá fɩyafarʋ wa, tɩtɩn don nə, ba ga twá bə́rə́, ba cú wá.
26 Máŋá tə, ʋ nə pìí ʋ va *Zwerizalɛmə wa, ʋ kɛ̀eń lala, ʋ va ʋ wulə də Zwezi karbɩa tə. Ba də mama dàń yà dəri wá, ba yà ba bʋŋa də, ʋ yɩ Zwezi karbiu tə yɩrɩ. 27 Barənabasə dàń bon wá, ʋ kə ʋ con, ʋ ja wá, ʋ ja va Zwezi-*Kərisə *tʋntʋna tə con. Barənabasə dàń man ʋ bɩrɩ ba kʋ tə, kʋ nə tʋn cwəŋə tə wa, Solə ma na *Yuu-Tiu. Ʋ man Yuu-Tiu nə swɩ̀n Solə con nətʋ, də Solə nə kàrɩ̀ Damasə nə pwənə pwənə də Zwezi yɩrɩ tə. 28 Kʋ kwa nə, Solə də tʋntʋna tə dàń vəli Zwerizalɛmə wa. Yá Solə swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə pwənə pwənə də Yuu-Tiu yɩrɩ tə. 29 Solə swɩ̀n, ʋ ga tʋ́tʋ̀nɩ́ Zwifə-ba tə, ba nə swɩ̀n *Gərɛkə. Ba mʋ̀ təntə mʋ̀ dàń yà pɩ̀à ba lɩ ʋ mɩɩ. 30 Lɩ̀à tə, ba nə yɩ ʋ nubɩa Kərisə yɩrɩ tə dàń nə lwarɩ kʋ, ba ja wá, ba va Sezare ba pa ʋ va Tarəsə.
Piyɛrə zwɛ̀e gwànʋ́, ʋ yɩrɩ, nə yɩ Ene, yayɩgʋ
31 Mə kʋ twá nətʋ *Kərisə lɩ̀à púlí tə dàń ma na sìə́ Zwide də Galile də Samari nagwanɛɛ tə mama wa. Ba jɩ̀àn daŋa tə súrí wuuu, ba ga zìlí *Yuu-Tiu nii, yá Yɩɩ-*Siŋu tə də dàń saŋa ba, kʋ pɩn ba pùlì ba súrí wuuu.
32 Piyɛrə yà nan ʋ twá lá, ʋ vəli bwálá tə mama, ʋ ma nɩ lɩ̀à tə, ba nə yɩ Kərisə nə tɩ. Ʋ dàń vəli ba duən con, ba də nə yà wulə Lida nə. 33 Ʋ nə vəli ʋ yí lá, ʋ nɩ bɛɛ, ʋ yɩrɩ nə yɩ Ene. Ʋ yɩ gwànʋ́, ʋ yí bɩna nana, ʋ nə tə́gə́ gədoo yuu wa. 34 Piyɛrə ma swɩ̀n ʋ con, ʋ wʋ́: «Ene, Zwezi-Kərisə nə zwɛ̀e n yayɩgʋ tə. Zàn yɩɩ nə, sə n kwɛn n gədoo tə». Naa nədʋ də Ene nyɩ́ ʋ zàn. 35 Lɩ̀à tə mama, ba nə wulə Lida də Saron vara tə wa nɩ wá. Ba ma lwàń ba pubʋŋɩ tə, ba bà Yuu-Tiu con.
Piyɛrə bwin Tabɩta ʋ lɩ tɩan wa
36 Kan don yà wulə Zwezi karbɩa tə wa Zwafa nə. Ʋ yɩrɩ nə yɩ Tabɩta. Kʋ də̀ń nə yɩ ‹sə́gə́›. Ʋ yà tʋŋa tʋtʋnzəŋə zənzən, də ʋ fwa yɩlori wiən də zənzən. 37 Ʋ mʋ̀ kan təntə twi, ʋ tʋ yayɩgʋ, ʋ tɩ kʋ máŋá tə wa. Máŋá tə nə, ba nə swɛ wá, ba zwɛ̀e ba ja wá, ba zʋ ba tún dəyuu dìə̀ don wa. 38 Lida də Zwafa yà bwələ də duən. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Zwezi karbɩa tə yà nì də, Piyɛrə wulə Lida nə. Ba dàń ma tʋn bara bələ ʋ con, sə ba lòrì wá, sə ʋ bà ba con lala, ʋ dàn ká dánɩ́. 39 Piyɛrə zàn, ʋ mʋ̀ də bara tə kə duən ba va. Máŋá tə nə, ba nə vəli ba yí lá, ba yɩn ʋ yáá, ba ja zʋ dəyuu dìə̀ tə wa. Kadənə tə mama dàń kɩkarɩ Piyɛrə də ba kwi, ba ga bɩrɩ wá ganvwirən də ganzʋran Tabɩta yà nə fwa, də ʋ nə yɩn də ba. 40 Piyɛrə dàń ma pa lɩ̀à tə mama nan, ʋ ga tòlì ʋ nadwana yuu ʋ jʋn Yɩɩ. Ʋ pìí ʋ vəvəri ʋ yáá, ʋ kə tɩgɩ tə con, ʋ ga swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Tabɩta, zàn yɩɩ nə!» Kan tə súrí ʋ yɩ́á, ʋ nə nɩ Piyɛrə, ʋ zàn ʋ jə̀ə́. 41 Piyɛrə ma te ʋ jɩɩn ʋ nə, ʋ ga van wá ʋ zɩ̀n yɩɩ nə. Kʋ kwa nə, ʋ bon lɩ̀à tə, ba nə yɩ Kərisə nə tɩ tə, də kadənə tə, ʋ ga bɩrɩ ba kan tə də ʋ bwin. 42 Zwafa tɩ̀án mama yəni kʋ yoo təntə, lɩ̀à zənzən ga kə ba waa Yuu-Tiu nə. 43 Piyɛrə yɩn Zwafa nə, ʋ dánɩ́ lá nə zənzən gɔ̀ɔ́ don con, ʋ nə nɩŋɩ tànàn, ʋ yɩrɩ nə yɩ Simon.