Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-esz'-nrade-esz'mz (116)
Naglqlzku Yawe Mz Nzxlr-krmle Natqgr
Nabz Ngr Nzaovxiongr
1-2 Yawe xlrmle natqnge. Mrlzti-zlwzx nide.
Kqle-zvzx nide. Yawe xlrmle natqnge.
Ycpwz pipz nzbz-krnge, x sc tqmwxlr-ngrne.
Nabznge talvzo-ngrde ycpwz pipz nzbz-krnge.
Sc tqkqlepex nide mz nzrpi-krbo bade kx,
“Yawe, arlapx ninge!” Sc tqkqlepex nide.
Zmrlz ngr Yawe myalz-esz'ngr mz nzokatr-krde leplz.
Ycngr drtwrde nigu. Zmrlz ngr Yawe myalz-esz'ngr.
Okatrle kxtrnzxplrung, murde arlapxbzle ninge
Mz nzkxpu-krngeng. Okatrle kxtrnzxplrung.
7-8 Amnc-zpwx-moule ninge. Trmetx-ngrpwc'u mz enqmi.
Trbz-ngrneu, tryrni-ngrneu. Amnc-zpwx-moule ninge.
Navz-nqblq-zvzx nide x me pnz drtwrde.
Mz nzmnc-krnge mz nrlc navz-nqblq-zvzx nide.
Nzawingr
10-11 Kxmule-esz' ycpe pipz nzmwxlrti-lzbq-krnge,
A' mzli kc tqkxpu-zlwz-ngrne,
Pipxx murde abrtrpo drtwrnge mz Yawe,
X krlzx kx mane nzbrtikr drtwrnge leplz. 2 Korint 4:13
12 Kxmule-esz' rblx nzayzlu-krbo mz Yawe
Da kxmrlzting kcng tqaletimleng bange,
13 A' sa natwzmc bade waen,
Nangi dalr nzawi-krbo bade mz nzarlapx-krde ninge.
14 X sa nakabo bade nike esalz-ngrbo bade,
Mz nzangiopx-lxblrkr leplz nedeng.
15 X napipxbo badr kx, “Drtwr Yawe vztx zlwz
Mz nzmc-krde nzbzkr kzdq doa nedeng.
Delc tqmrlz-ngrbzle bade nzarlapx-krde nigu,
Tqmyaszpx-ngrde nzrlrpx-krde nzbz-krgu.”
16 Yawe, ninge kxnzawz nem, da kc tqwai lxenge mzli kc.
Awi mz nzarlapx-krm ninge mz nzbzngr.
17 Kabo bam blz kx na-awi-ngrbo bam,
Mz nzkrka'-krbo bam.
18 Delc tqka-ngrbo bam da kc tqesalz-ngrbo bam,
Mz mzlir leplz nemqng,
19 Mz nzamrlue-lxblr-krgr nim Mangr-nzangiongr Jerusalem.
Naglqlzku Yawe!

Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-esz'-nrade-esz'mz (116):10-11 2 Korint 4:13