Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-esz'-nrade-rlimz (117)
Naglqlzku Yawe Mz Nzaodu-zvz-krde Nigu
Glqpxamu Yawe nimu lr mrkzbleng amrlx.
X nimu leplz mz nrlc tulvzo naglqlz-kzamu nide. Rom 15:11
Murde nzaodu-zvz-krde nigu etu-esz'ngr.
X nzngida-angidr-krmle bagu tqyc tqyc.
Naglqlzku Yawe!

Sam Kratrtqki-esz'-nzpnu-esz'-nrade-rlimz (117):1 Rom 15:11