1 Ratahigi
12
Ngere tau Israel ram Mawahe Huri na Ratahigi Gairue
Rehobom u vano Sekem, huri ngere Israel doluegi rau vano taie vena ran taue na vuragi ratahigi. ‬ Tavohe Jerobom mo rongoe ngeie tau mosigei Ijib huri u toa dei ratahigi Solomon dena vanue Israel. Mo siregi Ijib mo tudori mo vano lo vanue Israel. Ngere tau Israel ram hora hurie ram vomai doluegi bubugi ram veve lawe Rehobom vena: “I tamamu Solomon u teu na tabana mava lumei, nge siserigi hi nigo go vaie na tabana siaga hi na mamarae. Siu gamai gain tabana nomu.” Rehobom mo duvi, “Nen vano a rani gai gaitolu vin liliu nemo vomai taligu lombegu.” Me a tangaloi ram mule taligu. Siu ratahigi Rehobom meire sesea ngerehi rau tamba mei tamana Solomon tavohe mo toga mwaso. Mo hui vena, “?Gimiu nei veve vena nai duvi na tangaloi ngere ngaha wuraha?” Ramo duvie, “Tareve bagataha goin vuragi nora tangaloi tabanagi me goin gato garea meire, me gom duvi vurugegi nire, rain vuragi nom tangaloi tabanagi tuqaravu.” Nge i Rehobom u rahagi na tovotovo nora sesea me mo hingehinge dena mwalagelo mwera ngere rau sesea bubugi, ram vuragi na nona tangaloi tovotovo. Mo huire vena, “?Nomiu tovotovo a havai? ?Dai duvi na tangaloi ngerelehe wuraha? Huri rau veve laweau vena, ‘Gon vai na tabana mava tamamu u teue lumei na mamarae.’ ” 10 Ngere mwalagelo mwera hi rau sesea bubugi meie ram duvi, “Goi veve lawe na tangaloi ngerehi rau veve lawego vena, ‘Tamamu teu na tabana mava lumei, nge go vai na nomai tabana na mamarae,’ veve lawera vena, ‘A bisungu bisu biti u matolu dena tanoi wesi tamangu. 11 Tamangu u teu lumiu tabana mava; Neu nain veie vin mava liue. Tamangu u gavogo gena gaiteli tangaloi; Neu, nain gavogo gena ginei garo volae.’ ” 12 Lo rani gai toligi, Jerobom mena tangaloi doluegi rau tudori lobei Rehobom mwerei ratahigi u veve, “Nein vumai taligu lombegu lo rani gaitoligi.” 13 I ratahigi u duvi gagarasigi na leogi lawera tangaloi. U rahagi na tovotovo mo beteana lawea dena sesea. 14 Me mo huri na tovotovo nora mwalagelo me move, “Tamangu u vei na nomiu tabana u mava; Neu nain veie vin mava liue. Tamangu u gavo gimiu gena gaiteli tangaloi; Neu nain gavo gimiu gena kinei garo volae.” 15 I ratahigi he rorontagi nire tangaloi tea, huri a taroi kineu lehe mo vai u vumai deni Huqe, huri ve a leoi Huqe na woro mwere hi Huqe u veve lawe Ahisa tau Silo me i Ahisa mo veve lawe Jerobom netui Nebat. 16 Tavohe ngere Israel doluegi ram leo ve i ratahigi he rorontagi nire tea, ram duvi na ratahigi, “I Devet gamai gai taranie tea. Netui Jesi gamai gai iloe tea. Vagabui Devet go leohuri na nom babagi lui tubumu! Ginde tau Israel da mule lolo noda siusiu!” Siu ngere tau Israel ram mawahe ram mule vano lo nora siusiu. 17 Nge i ngere tau Israel hi ram toga lolo vanue renge sao noi Juda, lo taro hi ram toga lo tanoi leogoro noi Rehobom mosigei.
18 Ratahigi Rehobom u hora Adoram, a tangaloi hi mo vai na tangaloi ve ran tabana siaga, nge i ngere Israel doluegi rau buguri vagamatea. Ratahigi Rehobom, mo galo lo bulana sariot mo toa vano mo toga Jerusalem. 19 Siu ngere tau Israel ramo qalo vohivohi na babagi lui Devet mo vumai mo dadari bagataha. 20 Tavohe ngere Israel doluegi ram rongo huri ve i Jerobom u mule, ram hora warea vumai lo nora kalo bubugi, me ram taue mo ratahigi goro na Israel doluegi. A lulugi hogosie lui Juda rau huri rorongogi na babagi lui ratahigi Devet. 21 Tavohe Rehobom u dadari Jerusalem, mo ware bubugi nire doluegi lo babagi lui Juda me a babagi lui Benseman. Ngere u teri vaga vudolue vagategale avigi ngavulu gaiwelu* 12.21 180,000 hogo tangaloi vuro huri ve ngere rain vai na vuro mei retuara tau Israel. Siu ngere rain lai tuguhi na tanoi ratahigi Rehobom i netui Solomon. 22 Nge a leo lehe noi Huqe Mauri u vumai lawe Semaia a tangaloi ligoligogi noi Huqe Mauri: 23 “Go veve lawe Rehobom netui Solomon, ratahigi tau Juda, lo babagi lui Juda doluegi, mei Benseman, me lawe na sinobu lavasigi vage, vena, 24 ‘Nge lehe a havai i Huqe u veve: Mese hage ve go vai vuro vohivohi retuemiu, tau Israel. Gimiu doluegi ne mule lo tano miu, huri ngaha a nogu dedegi.’ ” Siu ram tabe na leo noi Huqe ram mule taligu, mwerehi i Huqe u veve.
25 Siu i Jerobom mo hagovi na ute Sekem lolo vusi vanuei Evrem me mo toga taie. U maraga taie mo vano mo hangovi na ute Benuel vage. 26 Jerobom mo ladolado gahea move, “Siserigi lehe a tanoi leogoro vi tudori taligu lo bambagi lui ratahigi Devet. 27 Tareve tangaloi ngerelehe rai hage tamwere ve ran vai na nora hure bonboni lo sara gogona noi Huqe lolo Jerusalem taligu, a domire vin huri na nora huqegi, Rehobom ratahigi tau Juda. Rain ue vagamate au me rain tudori lobei ratahigi Rehobom.” 28 Lo tagui nona hingehinge lo leogi, i ratahigi u vei na nunui bulugi mwalagelo gairue gena vatu homu. Mo veve lawera tangaloi, “Gimiu neu hage Jerusalem u tatarise beno, O Israel, a nomiu huqe ngere, ru lei gimiu dena vanue Ijib.” 29 U teue tuegi lo ute hi Betel, me u teue tuegi lo ute hi Dan. 30 Siu a gineu lehe u vuragi na asiana; a tangaloi rau vumai ram galohagi nie hi Betel, me ram vano Dan ram galohagi nie hi tuegi.

*12:21 12.21 180,000