3
Yá mꞌu̱i ya jöꞌi ár ngötsꞌi ya pa
Di ne gi pödi nꞌehe, nuya ngöxpa xa ma da ehe ya pa xiñhembi.
Nuya jöꞌi xa ma da mhöse̱, di ne da me̱ꞌsa nze̱ye̱ ya mꞌe̱tsꞌi, xa di nete, xa di ñꞌetsꞌi, di tsanga Jö. Hindi o̱ta yá dada, hindi ñꞌotho yá njamödi, ne hindi ne da mꞌu̱i xiñho.
Hinte di ñꞌotho yá mhöte ne yá nhwëki, di ju̱xa ya nhemhñö, di ne da ꞌyo̱tꞌa gatho nöꞌö neꞌu̱, di thota yá ntsꞌo, di u̱tsa gatho nöꞌö xiñho.
Ya hya̱te, ngutꞌa mbo̱ yá kwe̱, di gese̱, mꞌe̱tꞌo ne da njohyaꞌu̱ ne ka da hyonga Jö.
Ñꞌudi ngu ya hogajöꞌihmö, mödi hingi nheki ár tsꞌe̱di Jö ha yá mu̱i. ꞌWege, yo gi nthöskwiyu̱.
Ngetho ꞌrayu̱ ꞌyo ha ya ngu ka ya ꞌbe̱hñö muxyá tha̱i, ñhe̱gi da hya̱tꞌa yá mfeni da ꞌyo̱tꞌa gatho nöꞌö neꞌu̱.
Nuya ꞌbe̱hñöyu̱ hyaxꞌmu̱ honga tema ꞌraꞌyo da bödi, ne hiñhamꞌu̱ da zo̱nga ár ngötsꞌi da bö nöꞌö majöni.
Nuya kate jöꞌiyu̱ hingi ne da ꞌyo̱xa ár mhö Jö, jangu ar Hanes ne ar Hambre himbi ne bi ꞌyo̱xa nöꞌö mi xipa ar Moise. Nuyu̱ xi tsꞌoka yá mfeni, xi njotꞌwa ar goxthi hinda ñꞌemu̱i.
Hinda tsa̱ da nu̱nga yá ꞌbe̱fi, ngetho da fötho hingi ho nöꞌö möñꞌu̱, ngu bi fötwa yá tsꞌoꞌbe̱fi nuꞌu̱ himbi ne bi ꞌyo̱xa ar Moise.
10 Ha nuꞌge xka te̱mga ma ntꞌuti, xka pötka ma mꞌu̱i ne habu̱ di ne ga tso̱ni, ma ñꞌemu̱i, ma nkomu̱i, ma mhöte, ne hanja di tse̱ta ya thogi.
11 Gi pödi ya ntꞌu̱tsa ne ya u̱gi da thohnu̱ har hnini Antiokia, Ikonio, ne Listra. Gatho nuya thogiyu̱ ar tsi Dada bi po̱kagi.
12 Njapꞌu̱ gatho nuꞌu̱ ne da mꞌu̱ xiñho di ñꞌowi ar tsi Hmu Hesukristo, ma da tho ya ntꞌu̱tsa nꞌehe.
13 Ha nuya tsꞌojöꞌi ne ya hya̱te ꞌyo di ma di hñuxa yá tsꞌoki, nuꞌu̱ ꞌyo ha̱tꞌa maꞌra ne ntha̱tꞌu̱.
14 Jange nuꞌge yo ma gi hye̱pꞌu̱ nöꞌö xka pödi ne xi zo ri mfeni xiñho, xka nutꞌwa yá hogamꞌu̱i nuꞌu̱ togo xi utꞌaꞌi.
15 Ngar tꞌu̱lo bötsitho nga pötwa ár Tꞌofo Jö, ne nuna tsa̱ da ꞌraꞌa ar hoga mfödi gi mpo̱ho̱ xki ñꞌemu̱i ar tsi Hmu Hesukristo.
16 Gatho ár Tꞌofo Jö, go bi unga ar mfeniꞌö bi tꞌotꞌi. Jange xiñho da tꞌuta maꞌra, da zopa yá mfeni, da zu̱i, ne da ꞌyotꞌwa ar ꞌñu hanja da ñhogajöꞌi.
17 Ne njapꞌu̱ nuꞌu̱ te̱nga Jö di ꞌbu̱i xiñho, hinte di kꞌatꞌwabi da me̱ nꞌar hoga ꞌbe̱fi.