^
Gálatas
Paulova'ea okwatijaruka Galáciapeva'ea pe
Cristo'ga mombe'upyryva
Paulova'ea ko Jesus Cristo'ga moirũharamo
Paulova'ea oho huvihavava'ea pyri
Pedrova'ea ndokokatui Antioquia pe
Nahã Tupana'ga nhande mombyry
Pejiko ti Jesus Cristo'ga rehe
Tupana'ga nhi'ig̃a Abraãova'ea pe
Moisésva'ea remimbo'eagwera rehe ndatekwava'javi
Paulova'ea nhag̃ataruhu Galáciapeva'ea rehe
Abraãova'ea ra'yrava'ea memei
Cristo'ga nhande mbopiro'y
Peko ti Tupana'ga ra'uva remimbotarimova'ea rehe
Pejopokopoko ti
Paulova'ea okwatija pa Galáciapeva'ea pe