8
Selkatien keke koakeil demkatien one keih anapuruntei koakeil demkatien one memerau
Ek vati mahit kesi min kami tounah keil koa mimutisi emai minau en usite ten anien koa asani min nana keil. Umen 15:29 Mimundemi keke kami vasi mikur ileilien keke nana keil arvitei anatin. Ka ileilien mul sakin kami mivasi kami. Hetahos imok munak mihekataun meatin sav keil en sise ten envatien. 1Kor 13:2 Meatin koa mul viteni vit kur vasin ileilien tuai, kei mul luvos kei sasen enges ka mul rie lati keke ileilien onen rovinvintei veah. Kal 6:3 Ka meatin koa envatien onen keih en Ahi, Ahi kilea eni. Kal 4:9
Rehendem usil vis anien koa meatin keil amul asani min nana keil. Selusien koa mimutisi minau anatin koa vit, “Mekilea keke nana keil arvitei anatin.” Ka mivit risi mivit, “Mekilea keke Ahi, kei tas, ka ahi sav keil tovuol.” 1Kor 10:19; Dut 4:35,39; 6:4 Anatin keke meatin keil amul uva netan min tounah houlu koa avise en ahi vuo asuv one, koa amundemi aro en out nesa vuo en out netan. Ka en ir, Ahi tas. Mal 2:10; 1Kor 12:6; Efes 4:6; Sion 1:3; 1Kor 12:5; Efes 4:5; Kol 1:16 Kei vi Tamer, ka vi vatte ten tounah vasi keil koa mul. Dut 6:4; Efes 4:6 Ka romoul keke rovaha netan mini ka rovahati lat isen. Ka Asuv orer tas. Kei vi Iesu Kristo koa Ahi sakini mumon tounah vasi keil koa mul, Sion 1:3; Kol 1:16 ka ir rokur moulien ka eni.
Avaseini keke nana keil arvitei anatin, rovitei Kristin vasi keil koa availea eni. Veni, tei en kami koa demkatien memerau veah, en moulien vasi one, navong akan anien koa asani min nana tai, alonge suval amul uva netan mini. En keil, munak akan anien keil enek, amundemi avit umai avahilehilu en meten Ahi ka koanek vasakin demkatien one vamot. Vi anatin keke anien sakras vakur ir rovamai vesesal imok ven Ahi vuo vasakin ir rovakeka rani. Munak meatin herkantei, hersakintei kei hetisa mok en koakeil akani. Ka munak meatin tai heani, hersakintei kei hetahos imok helin koakeil arkantei. Rom 14:3,17 Anatin keke tei en kami mimaluv keke mivoumon sakien houlu. Ka mihelei kati keke minamaentei tounah keil koa mimaluv keke mivoumoni noumon koakeil demkatien one memerau veah anamot en tisaen. Rom 14:13,15,21; Kal 5:13
10 Mikilea mivapurun keil en sise enek. Kami koa mikur ileilien keke nana keil avi heisav enges miva en out koa uva netan min nana keil ien, ka mikan anien en out enek. Ka koakeil demkatien one memerau veah iles kami, ka heleh keil keke avousil sakien keil onami. Sakini, keil ian anien enek esuk. 11 En sakien enek, ileilien onami mul purun demkatien onen tuomi keil koa memerau, keil koa Iesu Kristo mat veni. Rom 14:15,20 12 Ka navong mipurun demkatien onen tuomi keil koa arkeihtei, mimumon tisaen va kat keil. Ka navong mimumon tisaen va kat keil, mimumon tisaen va kat Iesu Kristo. 13 Sakini, en usite onak, munak nakilea keke anien koa namul nakani mul sakin tuak tai mot en tisaen, nirkantei mun anien koanek. Veni ek rovattei moumon etai en tuak keil avamot en tisaen. Rom 14:21

8:1: Umen 15:29

8:1: 1Kor 13:2

8:2: Kal 6:3

8:3: Kal 4:9

8:4: 1Kor 10:19; Dut 4:35,39; 6:4

8:6: Mal 2:10; 1Kor 12:6; Efes 4:6; Sion 1:3; 1Kor 12:5; Efes 4:5; Kol 1:16

8:6: Dut 6:4; Efes 4:6

8:6: Sion 1:3; Kol 1:16

8:8: Rom 14:3,17

8:9: Rom 14:13,15,21; Kal 5:13

8:11: Rom 14:15,20

8:13: Rom 14:21