8
A kitail ajaer duen mairon on ani mal, pwe kitail karoj me lolekon. A lolekon eta kin kaaklapalapiela, a limpok kin kamauiela. A ma amen aklapalapaki a lolekon, nan a jota non dedeki duen me itar on en aja. A ma amen pok on Kot, nan Kot me mani i. A kitail dedekier duen mana uduk en mairon on ani mal akan, pwe ani mal amen jota katepa nin jappa, o jota amen Kot, pwe i me ta men. Pwe ma akai mia, me adaneki kot, me kin mimi nanlan de nin jappa, pwe kot toto o monjap toto mia; A atail Kot me ta men, me Jam, me dipijou karoj tapi jan re a, o me kitail wiaui on. O atail Kaun me ta men: Iejuj Krijtuj, me wiadar meakaroj, o me kitail pil wiaui kidar i. A kaidin karoj me aja mepukat, pwe akai mia, me lamelame, me ani mal meakot, ap kankan uduk en mairon on ani mal, o iei injen luet arail kin jamin kila. A kijin mana jota kin jauaja kitail ren Kot. Ma kitail jota pan mana, kitail jota pan jued kila, a ma kitail pan mana, kitail jota pan mau kila. A kalaka komail, pwe omail jaladokalar ender kadipikelekel on me luet akan! 10 Pwe ma koe, me aja tiak, ap manamana nan im en ani mal o, a me luet amen pan kilan om manamana, ap aima kida nan injen a, ap ian manamana mairon en ani mal akan, 11 Iduen ri atail luet amen, me Krijtuj mata kilar, pan mekila om jaladok. 12 A ma iduen omail dip ion ri atail akan, me kin kawela injen luet arail, nan komail kin wia dip ion Krijtuj. 13 Ari ma kijin mana kamakar ri ai, i jolar pan mana uduk kokolata, pwe i de kamakar ri ai.